Рамкови партньорства


На уебсайт Europa на http://ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/funding_jpen_en.htm е публикувана покана за представяне на предложения


Краен срок за представяне на предложенията: 19 април 2007 г.


52007XC0306(02)


Untitled Page