Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1): 3,50 % на 1 февруари 2007 г.

Обн. C ОВ. бр.24 от 2 Февруари 2007г.

Обменен курс на еурото (2)


1 февруари 2007 г.Untitled Page