ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 26 юни 1964 година относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине

Обн. L ОВ. бр.121 от 29 Юли 1964г.

Untitled Page