ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 26 юни 1990 година относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни

Обн. L ОВ. бр.224 от 18 Август 1990г.

Untitled Page