Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1): 3,82 % на 1 май 2007 г.Обменен курс на еурото (2)2 май 2007 г.

Обн. C ОВ. бр.99 от 3 Май 2007г.
(1) Обменен курс, прилаган при последната операция, извършена преди посочения ден. В случай на предлагане при

променлив курс, означава лихвата и маргиналната лихва.

(2) Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


C099-2007-10


Untitled Page