Рамкова програма "Основни права и правосъдие" Конкретна програма "Наказателно право" Взаимно свързване на наказателните регистри

Обн. C ОВ. бр.102 от 5 Май 2007г.

На уебсайт Europa е публикувана покана за представяне на предложения:


http://ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/funding_jpen_en.htm


Краен срок за представяне на предложенията: 2 юли 2007 г.C102-2007-09


Untitled Page