Рамкова програма за сигурност и гарантиране на свободите Специална програма "Предотвратяване и борба с престъпността"

Обн. C ОВ. бр.102 от 5 Май 2007г.

Оперативни грантове


На уебсайт Europa е публикувана покана за представяне на предложения: http://www.ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/funding_isec_en.htmКраен срок за представяне на предложенията: 15 юни 2007 г.


Грантове за дейности


На уебсайт Europa е публикувана покана за представяне на предложения: http://www.ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/funding_isec_en.htmКраен срок за представяне на предложенията: 16 юли 2007 г.


C102-2007-10


Untitled Page