Рамкова програма за основни права и правосъдие Специална програма "Наказателно правосъдие" Грантове за дейности

Обн. C ОВ. бр.109 от 15 Май 2007г.

На уебсайт Europa е публикувана покана за представяне на предложения:


http://ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/funding_jpen_en.htm


Краен срок за представяне на предложенията: 16 юли 2007 г.C109-2007-10


Untitled Page