ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 15 юни 1991 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (Консолидирана версия)

Обн. L ОВ. бр.230 от 19 Август 1991г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


менена със:

>M1 Директива 93/71/ЕИО на Комисията от 27 юли 1993 година

>M2 Директива 94/37/ЕО на Комисията от 22 юли 1994 година

>M3 Council Directive 94/43/EC of 27 July 1994

>M4 Директива 94/79/ЕО на Комисията от 21 декември 1994 година

>M5 Директива 95/35/ЕО на Комисията от 14 юли 1995 година

>M6 Директива 95/36/ЕО на Комисията от 14 юли 1995 година

>M7 Директива 96/12/ЕО на Комисията от 8 март 1996 година

>M8 Директива 96/46/ЕО на Комисията от 16 юли 1996 година

>M9 Директива 96/68/ЕО на Комисията от 21 октомври 1996 година

>M10 Директива 97/57/ЕО на Съвета от 22 септември 1997 година

>M11 Commission Directive 97/73/EC of 15 December 1997 (*)

>M12 Commission Directive 98/47/EC of 25 June 1998 (*)

>M13 Commission Directive 1999/1/EC of 21 January 1999 (*)

>M14 Commission Directive 1999/73/EC of 19 July 1999 (*)

>M15 Commission Directive 1999/80/EC of 28 July 1999 (*)

>M16 Commission Directive 2000/10/EC of 1 March 2000 (*)

>M17 Commission Directive 2000/49/EC of 26 July 2000 (*)

>M18 Commission Directive 2000/50/EC of 26 July 2000 (*)

>M19 Commission Directive 2000/66/EC of 23 October 2000 (*)

>M20 Commission Directive 2000/67/EC of 23 October 2000 (*)

>M21 Commission Directive 2000/68/EC of 23 October 2000 (*)

>M22 Директива 2000/80/ЕО на Комисията от 4 декември 2000 година

>M23 Директива 2001/21/ЕО на Комисията от 5 март 2001 година

>M24 Директива 2001/28/ЕО на Комисията от 20 април 2001 година

>M25 Директива 2001/36/ЕО на Комисията от 16 май 2001 година

>M26 Директива 2001/47/ЕО на Комисията от 25 юни 2001 година

>M27 Директива 2001/49/ЕО на Комисията от 28 юни 2001 година

>M28 Директива 2001/87/ЕО на Комисията от 12 октомври 2001 година

>M29 Директива 2001/99/ЕО на Комисията от 20 ноември 2001 година

>M30 Директива 2001/103/ЕО на Комисията от 28 ноември 2001 година

>M31 Директива 2002/18/ЕО на Комисията от 22 февруари 2002 година

>M32 Директива 2002/37/ЕО на Комисията от 3 май 2002 година

>M33 Директива 2002/48/ЕО на Комисията от 30 май 2002 година

>M34 изменена с Решение 2009/685/ЕО на Комисията от 2 септември 2009 година

>M35 Директива 2002/64/ЕО на Комисията от 15 юли 2002 година

>M36 Директива 2002/81/ЕО на Комисията от 10 октомври 2002 година

>M37 Директива 2003/5/ЕО на Комисията от 10 януари 2003 година

>M38 Директива 2003/23/ЕО на Комисията от 25 март 2003 година

>M39 изменена с Решение 2009/874/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 година

>M40 Директива 2003/31/ЕО на Комисията от 11 април 2003 година

>M41 Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета от 14 април 2003 година

>M42 Директива 2003/39/ЕО на Комисията от 15 май 2003 година

>M43 Директива 2003/68/ЕО на Комисията от 11 юли 2003 година

>M44Директива 2003/70/ЕО на Комисията от 17 юли 2003 година

>M45 Директива 2003/79/ЕО на Комисията от 13 август 2003 година

>M46 Директива 2003/81/ЕО на Комисията от 5 септември 2003 година

>M47 Директива 2003/82/ЕО на Комисията от 11 септември 2003 година

>M48 Директива 2003/84/ЕО на Комисията от 25 септември 2003 година

>M49 Директива 2003/112/ЕО на Комисията от 1 декември 2003 година

>M50 Директива 2003/119/ЕО на Комисията от 5 декември 2003 година

>M51 Директива 2004/20/ЕО на Комисията от 2 март 2004 година

>M52 Директива 2004/30/ЕО на Комисията от 10 март 2004 година

>M53 Директива 2004/58/ЕО на Комисията от 23 април 2004 година

>M54 Директива 2004/60/ЕО на Комисията от 23 април 2004 година

>M55 Директива 2004/62/ЕО на Комисията от 26 април 2004 година

>M56 Директива 2004/71/ЕО на Комисията от 28 април 2004 година

>M57 Директива 2004/66/ЕО на Съвета от 26 април 2004 година

>M58 Директива 2004/99/ЕО на Комисията от 1 октомври 2004 година

>M59 Директива 2005/2/ЕО на Комисията от 19 януари 2005 година

>M60 Директива 2005/3/ЕО на Комисията от 19 януари 2005 година

>M61 Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 година

>M62 Директива 2005/25/ЕО на Съвета от 14 март 2005 година

>M63 Commission Directive 2005/34/EC of 17 May 2005 (*)

>M64 Директива 2005/53/ЕО на Комисията от 16 септември 2005 година

>M65 Директива 2005/54/ЕО на Комисията от 19 септември 2005 година

>M66 Директива 2005/57/ЕО на Комисията от 21 септември 2005 година

>M67 Директива 2005/58/ЕО на Комисията от 21 септември 2005 година

>M68 Директива 2005/72/ЕО на Комисията от 21 октомври 2005 година

>M69 Директива 2006/5/ЕО на Комисията от 17 януари 2006 година

>M70 Директива 2006/6/ЕО на Комисията от 17 януари 2006 година

>M71 Директива 2006/10/ЕО на Комисията от 27 януари 2006 година

>M72 Директива 2006/16/ЕО на Комисията от 7 февруари 2006 година

>M73 Директива 2006/19/ЕО на Комисията от 14 февруари 2006 година

>M74 Директива 2006/39/ЕО на Комисията от 12 април 2006 година

>M75 Директива 2006/45/ЕО на Комисията от 16 май 2006 година

>M76 Директива 2006/41/ЕО на Комисията от 7 юли 2006 година

>M77 Директива 2006/64/ЕО на Комисията от 18 юли 2006 година

>M78 Директива 2006/74/ЕО на Комисията от 21 август 2006 година

>M79 Директива 2006/75/ЕО на Комисията от 11 септември 2006 година

>M80 Директива 2006/76/ЕО на Комисията от 22 септември 2006 година

>M81 Директива 2006/85/ЕО на Комисията от 23 октомври 2006 година

>M82 Директива 2006/131/ЕО на Комисията от 11 декември 2006 година

>M83 Директива 2006/132/ЕО на Комисията от 11 декември 2006 година

>M84 изменена с Решение 2007/452/ЕО на Комисията от 29 юни 2007 година

>M85 Директива 2006/133/ЕО на Комисията от 11 декември 2006 година

>M86 Директива 2006/134/ЕО на Комисията от 11 декември 2006 година

>M87 Директива 2006/135/ЕО на Комисията от 11 декември 2006 година

>M88 Директива 2006/136/ЕО на Комисията от 11 декември 2006 година

>M89 Директива 2006/104/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година

>M90 Директива 2007/5/ЕО на Комисията от 7 февруари 2007 година

>M91 изменена с Решение 2008/782/ЕО на Комисията от 7 октомври 2008 година

>M92 Директива 2007/6/ЕО на Комисията от 14 февруари 2007 година

>M93 Директива 2007/21/ЕО на Комисията от 10 април 2007 година

>M94 Директива 2007/25/ЕО на Комисията от 23 април 2007 година

>M95 Директива 2007/31/ЕО на Комисията от 31 май 2007 година

>M96 Директива 2007/50/ЕО на Комисията от 2 август 2007 година

>M97 Директива 2007/52/ЕО на Комисията от 16 август 2007 година

>M98 Директива 2007/76/ЕО на Комисията от 20 декември 2007 година

>M99 Директива 2008/40/ЕО на Комисията от 28 март 2008 година

>M100 Директива 2008/41/ЕО на Комисията от 31 март 2008 година

>M101 Директива 2008/44/ЕО на Комисията от 4 април 2008 година

>M102 Директива 2008/45/ЕО на Комисията от 4 април 2008 година

>M103 Директива 2008/66/ЕО на Комисията от 30 юни 2008 година

>M104 Директива 2008/69/ЕО на Комисията от 1 юли 2008 година

>M105 Директива 2008/70/ЕО на Комисията от 11 юли 2008 година

>M106 Директива 2008/91/ЕО на Комисията от 29 септември 2008 година

>M107 Директива 2008/107/ЕО на Комисията от 25 ноември 2008 година

>M108 Директива 2008/108/ЕО на Комисията от 26 ноември 2008 година

>M109 Директива 2008/113/ЕО на Комисията от 8 декември 2008 година

>M110 Директива 2008/116/ЕО на Комисията от 15 декември 2008 година

>M111 Директива 2008/125/ЕО на Комисията от 19 декември 2008 година

>M112 изменена с Директива 2009/146/ЕО на Комисията от 26 ноември 2009 година

>M113 Директива 2008/127/ЕО на Комисията от 18 декември 2008 година

>M114 Директива 2009/11/ЕО на Комисията от 18 февруари 2009 година

>M115 Директива 2009/25/ЕО на Комисията от 2 април 2009 година

>M116 Директива 2009/37/ЕО на Комисията от 23 април 2009 година

>M117 Директива 2009/51/ЕО на Комисията от 25 май 2009 година

>M118 Директива 2009/70/ЕО на Комисията от 25 юни 2009 година

>M119 Директива 2009/77/ЕО на Комисията от 1 юли 2009 година

>M120 Директива 2009/82/ЕО на Съвета от 13 юли 2009 година

>M121 Директива 2009/115/ЕО на Комисията от 31 август 2009 година

>M122 Директива 2009/116/ЕО на Съвета от 25 юни 2009 година

>M123 Директива 2009/117/ЕО на Съвета от 25 юни 2009 година

>M124 Директива 2009/152/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 година

>M125 Директива 2009/153/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 година

>M126 Директива 2009/154/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 година

>M127 Директива 2009/155/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 година

>M128 Директива 2009/160/ЕС на Комисията от 17 декември 2009 година

>M129 Директива 2010/2/ЕС на Комисията от 27 януари 2010 година

>M130 Директива 2010/14/ЕС на Комисията от 3 март 2010 година

>M131 Директива 2010/15/ЕС на Комисията от 8 март 2010 година

>M132 Директива 2010/17/ЕС на Комисията от 9 март 2010 година

>M133 Директива 2010/20/ЕС на Комисията от 9 март 2010 година

>M134 Директива 2010/21/ЕС на Комисията от 12 март 2010 година

>M135 Директива 2010/25/ЕС на Комисията от 18 март 2010 година

>M136 Директива 2010/27/ЕС на Комисията от 23 април 2010 година

>M137 Директива 2010/28/ЕС на Комисията от 23 април 2010 година

>M138 Директива 2010/29/ЕС на Комисията от 27 април 2010 година

>M139 Директива 2010/34/ЕС на Комисията от 31 май 2010 година

>M140 Директива 2010/38/ЕС на Комисията от 18 юни 2010 година

>M141 Директива 2010/39/ЕС на Комисията от 22 юни 2010 година

>M142 ДИРЕКТИВА 2010/54/ЕС НА КОМИСИЯТА от 20 август 2010 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета за подновяване на включването на азимсулфурон като активно вещество

>M143 ДИРЕКТИВА 2010/55/ЕС НА КОМИСИЯТА от 20 август 2010 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета за подновяване на включването на азоксистробин като активно вещество

>M144 ДИРЕКТИВА 2010/56/ЕС НА КОМИСИЯТА от 20 август 2010 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета за подновяване на включването на прохексадион като активно вещество


Поправена с:


>C1 Поправка, ОВ L 111, 5.5.2009 г., стр. 51 (2008/113/ЕО)

>C2 Поправка, ОВ L 113, 6.5.2010 г., стр. 58 (2010/17/ЕС)СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност и по-специално член 43 от него,


като взе предвид предложението от Комисията1,


като взе предвид становището на Европейския парламент2,


като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет3,


като има предвид, че растениевъдството заема много важно място в Общността;


като има предвид, че добивите са подложени непрекъснато на въздействието на вредни организми, включително плевели; като има предвид, че е абсолютно задължително да се защитатават растенията от тези рискове, за да се предотврати намаляване на добивите и за да се подпомогне гарантиране сигурността на доставките;


като има предвид, че един от най-важните начини за защита на растенията, растителните продукти и за подобряване на земеделското производство е използването на продукти за растителна защита;


като има предвид, че тези продукти за растителна защита могат да оказват неблагоприятни въздействия върху растителната продукция; като има предвид, че тяхното използване може да бъде рисковано и опасно за хората, животните и околната среда, особено ако са допуснати до пазара без да са били официално изследвани и разрешени, или ако се използват неправилно;


като има предвид, че с оглед на опасностите в повечето държави-членки има правила, уреждащи разрешаването на продукти за растителна защита; като има предвид, че тези правила съдържат различия, което създава пречки не само при търговия с продукти за растителна защита, но и при търговия с растителни продукти, поради което пряко засяга изграждането и функционирането на вътрешния пазар;


като има предвид, че е желателно тези пречки да се премахнат чрез хармонизиране на разпоредбите, постановени в държавите-членки;


като има предвид, че държавите-членки трябва да прилагат еднообразни правила за условията и процедурите по издаване на разрешения за продукти за растителна защита;


като има предвид, че тези правила трябва да гарантират продукти за растителна защита да не се допускат до пазара, ако не са били официално разрешени, и да се използват правилно в съответствие с добрата растителнозащитна практика и интегрирания контрол срещу неприятелите на растенията;


като има предвид, че разпоредбите, уреждащи даването на разрешения, трябва да осигурят висока степен на защита, която по-специално трябва да предотвратява разрешаването на продукти за растителна защита, при които рисковете за здравето, подпочвената вода и околната среда и здравето на човека и животните трябва да има приоритет над целта за подобряване на растителната продукция;


като има предвид, че е необходимо в момента на издаване на разрешението за продукти за растителна защита да се провери дали при правилно използване по предназначение те са достатъчно ефикасни и не оказват никакъв недопустими въздействия върху растенията или растителните продукти, върху околната среда по принцип и по-специално върху здравето на хората или животните или върху подпочвените води;


като има предвид, че разрешение трябва да се издава само за продукти за растителна защита, които съдържат някои активни вещества, определени на ниво на Общността въз основа на техните токсикологични и екотоксикологични свойства;


като има предвид, че поради това е необходимо да се изготви списък на Общността на разрешените активни вещества;


като има предвид, че трябва да се постанови процедура на Общността за оценяване дали дадено активно вещество може да бъде включено в този списък; като има предвид, че трябва да бъди уточнена информацията, която заинтересуваните страни трябва да предоставят с оглед допускането на дадено вещество в списъка;


като има предвид, че процедурата на Общността не трябва да пречи държавите-членки да издават разрешение за използване на тяхна територия за определен ограничен срок на продукти за растителна защита, съдържащи активно вещество, което още не е включена в списъка на Общността, при условие, че заинтересуваната страна е представила документация, която отговаря на изискванията на Общността, и държавата-членка е преценила, че може да се очаква активното вещество и продуктите за растителна защита да отговарят на условията на Общността по отношение на тях;


като има предвид, че за целите на безопасността, активните вещества, включени в списъка на Общността, трябва да се преразглеждат периодично, за да се отчита развитието на научно-техническия прогрес и влиянието на проучванията въз основа на действителното използване на продуктите за растителна защита, съдържащи тези вещества;


като има предвид, че в интерес на свободното движение на растителните продукти, както и на продуктите за растителна защита е издаденото разрешение от една държава-членка и извършените за тази цел изпитвания да бъдат признавани от другите държави-членки, освен когато агронотехническите, растителнозащитните и природно-климатични условия, свързани с използването на въпросните продукти в съответните региони не са сравними, и че за тази цел е необходимо да се извърши хармонизиране на експерименталните методи и на извършвания контрол от държавите-членки при издаване на разрешения;


като има предвид, че поради това е желателно да се изгради система за взаимно предоставяне на информация и че държавите-членки трябва взаимно да си предоставят при поискване конкретни данни и научна документация, подавана във връзка със заявленията за издаване на разрешения за продукти за растителна защита;


като има предвид, че, въпреки това, държавите-членки трябва да могат да издават разрешения за продукти за растителна защита, които не са съобразени с посочените по-горе условия, но които трябва да се приложат, поради наличие на непредвидена опасност, която застрашава растителната продукция, която не може да бъде преодоляна с помощта на други средства; като има предвид, че такова разрешение трябва да бъде разгледано от Общността в тясно сътрудничество с държавите-членки в рамките на Постоянния фитосанитарен комитет;


като има предвид, че настоящата директива допълва разпоредбите на Общността относно класификацията, опаковката и етикетирането на пестицидите; като има предвид, че заедно с тези разпоредби тя подобрява значително защитата на ползвателите на продукти за растителна защита и на потребителите на растения и растителни продукти; като има предвид, че тя също така допринася за опазването на околната среда;


като има предвид, че трябва да има съгласуваност между настоящата директива и правилата на Общността относно остатъците от продукти за растителна защита в земеделските продукти и свободното движение на тези продукти в рамките на Общността; като има предвид, че настоящата директива допълва разпоредбите на Общността, свързани с максимално допустимите нива на остатъци на пестициди, че тя ще улесни одобряването на тези нива в Комисията; като има предвид, че последните разпоредби подобряват значително защитата на потребителите на растения и на растителни продукти;


като има предвид, че ресурсите, отделени за извършване на тестове върху гръбначни животни, не трябва да се прахосват в резултат на различията в законите на държавите-членки и като има предвид, че съображения от общ интерес и Директива 86/609/ЕИО на Съвета от 24 ноември 1986 г. по сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на защитата на животните, използвани за експериментални и други научни цели4, се борят срещу ненужното повтаряне на тестове върху животни;


като има предвид, че за да осигурят удовлетворяването на установените изисквания, държави-членки трябва да приемат разпоредби за подходящи мерки за контрол и инспекция по отношение на търговията и използването на продукти за растителна защита;


като има предвид, че процедурите, предвидени в настоящата директива, за оценяване на рисковете за околната среда, които представляват продуктите за растителна защита, съдържащи или съставени от генетично модифицирани организми, съответстват по принцип на процедурите, установени в Директива 90/220/ЕИО на Съвета от 23 април 1990 г. относно освобождаването в околната среда на генетично модифицирани организми5; като има предвид, че в бъдеще обаче предоставянето на данни в съответствие с част Б на приложения II и III е възможно да бъде предмет на специални изисквания, поради което трябва да се предвидят разпоредби за съответни изменения в настоящата директива;


като има предвид, че прилагането на тази директива и адаптирането на нейните приложения към напредъка на научно-техническия прогрес изискват тясно сътрудничество между Комисията и държавите-членки и като има предвид, че процедурата на Постоянния фитосанитарен комитет предлага подходяща основа за това сътрудничество,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Обхват


Член 1


1. Настоящата директива се отнася до разрешаването, пускането на пазара, използването и контрола в рамките на Общността на представените в търговски вид продукти за растителна защита, както и до пускането до пазара в рамките на Общността на активни вещества, предназначени да бъдат използвани, както е определено в член 2, параграф 1.


2. Настоящата директива се прилага без да се засягат разпоредбите на Директива 78/631/ЕИО на Съвета от 26 юни 1978 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с класифицирането, пакетирането и етикетирането на опасни вещества (пестициди)6, последно изменена с Директива 84/291/ЕИО7, и когато се отнася до активни вещества, без да се засягат разпоредбите относно класифицирането, пакетирането и етикетирането на Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаване на законовите, подзаконови и административни разпоредби, свързани с класифицирането, пакетирането и етикетирането на опасни вещества8, последно изменена с Директива 90/517/ЕИО9.


3. Настоящата директива се прилага за разрешаването за допускане до пазара на продукти за растителна защита, съдържащи или съставени от генетично модифицирани организми, при условие, че разрешението за тяхното освобождаване в околната среда е било дадено след преценка на риска за околната среда в съответствие с разпоредбите на части А, Б и Г и на съответните разпоредби на част В от Директива 90/220/ЕИО.


Комисията представя на Съвета в срок, достатъчен да позволи на Съвета да вземе решение не по-късно от две години от датата на нотифициране на настоящата директива, предложение за изменение с оглед на включване в настоящата директива10 на специфична процедура за оценяване на риска за околната страна, аналогична на тази, предвидена в Директива 90/220/ЕИО и даваща възможност настоящата директива да бъде включена в списъка, предвиден в член 10, параграф 3 от Директива 90/220/ЕИО в съответствие с процедурата, постановена в същия член.


В срок от 5 години от датата на нотифициране на настоящата директива Комисията, въз основа на придобития опит, предоставя на Европейския парламент и на Съвета отчет по действието на мерките, описани в първа и втора алинея.


4. Настоящата директива се прилага без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1734/88 на Съвета от 16 юни 1988 г. относно износа и вноса в рамките на Общността на някои опасни химикали11.


Дефиниции


Член 2


За целите на тази директива се прилагат следните дефиниции:


1. “продукти за растителна защита”

Активни вещества и препарати, съдържащи едно или повече активни вещества, приготвени във формата, в която те се доставят на потребителя, и предназначени да:


1.1. предпазват растенията или растителните продукти срещу всички вредители, или да предотвратят тяхното действие, доколкото тези вещества не са дефинирани по друг начин по-долу;


1.2. оказват въздействие върху жизнените процеси в растенията, различно от това на хранителни вещества (например регулатори на растежа);


1.3. запазват растителните продукти, доколкото тези вещества или продукти не са предмет на специални разпоредби на Съвета или на Комисията по отношение на консервантите;


1.4. унищожават нежеланите растения; или


1.5.унищожават части от растенията, спират или предотвратяват нежелан растеж на растенията.


2. "остатъци от продукти за растителна защита"

Едно или повече вещества, присъстващи в или върху растения или продукти от растителен произход, хранителни продукти от животински произход или другаде в околната среда, получени в резултат от използването на продукти за растителна защита, включително техни метаболити и продукти, получени в резултат на тяхното разграждане или реакция.


3. "вещества"

Химическите елементи и техните съединения, съществуващи в природата или произведени промишлено, включително примеси, които не могат да се избегнат като резултат на производствения процес.


4. "активни вещества"

Вещества или микроорганизми, включително вируси, които имат общо или специфично действие:


4.1. върху вредители или


4.2. върху растения, части от растения или растителни продукти;


5. "препарати"

Смеси или разтвори, съставени от две или повече вещества, от които поне едно е активно вещество, предназначени за използване като продукти за растителна защита.


6. "растения"

Живите растения и живите части на растенията, включително пресните плодове и семената.


7. "растителни продукти"

Продукти от растителен произход в непреработено състояние или които са претърпели проста подготовка, като смилане, изсушаване или пресоване, с изключение на самите растения, както са дефинирани в точка 6.


8. "вредни организми"

Вредители на растенията или растителните продукти, принадлежащи на животинския или растителен свят, както и вируси, бактерии, микоплазми и други патогенни агенти.


9. "животни"

Животни, принадлежащи към видове, които традиционно се хранят, отглеждат и консумират от човека.


10. "пускане на пазара"

Всяка доставка, независимо дали срещу заплащане или безвъзмездно, различна от складиране и последващо изпращане извън територията на Общността. Вносът на продукти за растителна защита на територията на Общността се счита за пускане на пазара за целите на настоящата директива.


11. "разрешаване на продукт за растителна защита"

Административен акт, с който компетентният орган на държава-членка издава разрешение, след подадено заявление от страна на заявителя, за пускане на пазара на продукт за растителна защита на неговата територия или на част от нея.


12. "околна среда"

Водата, въздухът, земята, дивата фауна и флора и взаимодействието между тях, както и всички взаимовръзки между тях и живите организми.


13. "Интегрирана растителна защита"

Рационално прилагане на комбинация от биологични, биотехнологични, химични, селекционни или агротехнически мерки, при което употребата на химически продукти за растителна защита е ограничена до строгия минимиум, необходим за поддържане на популацията от вредители на нива под тези, които причиняват икономически неприемливи щети или загуби.


Общи разпоредби


Член 3


1. Държавите-членки постановяват, че продукти за растителна защита не могат да се пускат на пазара и използват на тяхна територия, ако те не са дали разрешение на продукта в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, освен когато употребата, за която те са предназначени, е обхваната от разпоредбите на член 22.


2. Държавите-членки не възпрепятстват производството, съхранението или движението на продукти за растителна защита, предназначени за използване в друга държава-членка, на основание, че продуктите за растителна защита не са разрешени за употреба на тяхна територия, при условие, че:

- продуктът е разрешен в друга държава-членка ;

- са изпълнени изискванията за контрол, определени от държавите-членки, за да се гарантира спазване на разпоредбите на параграф 1.


3. Държавите-членки постановяват, че продуктите за растителна защита трябва да бъдат използвани правилно. Правилната употреба включва спазване на условията, постановени в съответствие с разпоредбите на член 4 и специфицирани на етикета, и прилагането на принципите на добрата растителнозащитна практика, както и, когато е възможно, на принципите на интегрираната растителна защита.

4. Държавите-членки предвиждат, че активните вещества могат да бъдат пускани на пазара, само когато:

- те са класифицирани, опаковани и етикирани в съответствие с разпоредбите на Директива 67/548/ЕИО, и

- активното вещество не е било на пазара две години след нотифицирането на настоящата директива, но е изпратена документация до държавите-членки и до Комисията в съответствие с разпоредбите на член 6 с декларация, че активното вещество е предназначено за употреба, посочена в член 2, параграф 1. Това условие не се прилага за активни вещества, предназначени за използване по член 22.


Издаване, преразглеждане и отнемане на разрешения за продукти за растителна защита


Член 4


1. Държавите-членки издават разрешение за продукти за растителна защита, само ако:

а) активните им вещества са включени в приложение I и всички условия, посочени в него, са изпълнени и по отношение на следващите букви б), в), г) и д) съгласно единните правила, предвидени в приложение VІ;

б) се установи в светлината на съвременното научно-техническо познание и е видно от оценката на документацията, предвидена в приложение ІІІ, че при тяхната употреба в съответствие с член 3, параграф 3 и при спазване на всички нормални условия, при които те могат да се използват, както и последиците от тяхното ползване:

ii(i) те са достатъчно ефикасни;

i(ii) нямат нежелателно въздействие върху растения или растителни продукти;

(iii) не причиняват ненужно страдание и болка на гръбначните животни, които трябва да бъдат обезвредени;


(iv) нямат вредно въздействие (пряко или косвено) върху човешкото здраве и здравето на животните (например посредством питейната вода или храните, които се консумират от хората и животните), или върху подпочвените води ;

i(v) нямат вредно въздействие върху околната среда, като се обръща особено внимание на следните съобръжения:

- тяхното придвижване и разграждане в околната среда, по-специално замърсяването на водата, включително питейна и подпочвена,

- тяхното въздействие върху биологични видове, срещу които не са насочени;

в) вида и количеството на техните активни вещества, и когато е приложимо, всички токсикологично или екотоксилогично значими примеси и рецептури да могат да се определят чрез подходящи методи, хармонизирани съгласно процедурата, предвидена в член 21, или ако не, одобрени от органите, отговарящи за издаването на разрешението;

г) остатъчните количества, получени в резултат на използването им, които имат токсикологично значение или значение за околната среда, да могат да се определят чрез подходящи обичайно прилагани методи;

д) техните физични и химични свойства са подходящи за целите на употребата на продукта и за неговото съхранение.

>M61

е) ако е целесъобразно, МДГОВ за селскостопанските продукти, повлияни от начина на използване, посочен в разрешението, са установени или модифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 396/2005 (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.).


По-специално:

i(i) Държавите-членки не могат да забраняват или препятстват въвеждането на тяхна територия на продукти, съдържащи остатъци от пестициди при условие, че нивото на остатъка не превишава временните максимални нива, постановени в съответствие с алинея първа;

(ii) Държавите-членки трябва да гарантират, че условията за одобряване се прилагат по такъв начин, че да не се превишават временните максимални нива.


2. Разрешението трябва да указва изискванията, свързани с пускането на пазара и използването на продукта, или поне тези, насочени към осигуряване на спазването на разпоредбите на параграф 1, буква б).

3. Държавите-членки гарантират, че изискванията, посочени в параграф 1, букви б) до е), са спазени чрез официални или официално признати тестове и анализи, извършени при агротехнически, фитосанитарни условия и условия на околната среда, съответстващи на използването на въпросния продукт за растителна защита и представителни за преобладаващите условия, при които се предвижда да се използва продуктът на територията на съответната държава-членка.

4. Без да се засягат разпоредбите на параграфи 5 и 6, разрешенията се издават само за срок, ненадхвърлящ 10 години, определен от държавите-членки; сроковете на действие на разрешенията могат да бъдат удължавани след проверка, че условията, съгласно параграф 1, продължават да се спазват. Когато е подадено заявление за продължаване, може да се разреши удължаване за срок, необходим на компетентните органи на държавите-членки за извършване на проверката.

5. Разрешенията могат да се преразглеждат по всяко време, ако има признаци, че някои от изискванията, посочени в параграф 1, повече не се изпълняват. В такива случаи държавите-членки могат да изискват от заявителя за разрешение или страната, на която е предоставено разширение в сферата на приложение в съответствие с разпоредбите на член 9 да предоставят допълнителна информация, необходима за преразглеждането. Обхватът на разрешението може, ако е необходимо, да бъде разширен за периода, необходим за извършване на прегледа и предоставяне на тази допълнителна информация.


6. Без да се засягат вече взети съгласно разпоредбите на член 10 решения, разрешението се прекратява, ако се установи, че :


а) не са спазени или вече не се спазват установените изисквания за издаване на разрешение;


б) данните, на основание на които е било издадено разрешението, са неверни или заблуждаващи;


Разрешението може да бъде изменено, ако се установи, че:


в) на основание на напредъка на научно-техническите познания, начинът на използване и използваните количества могат да бъдат променени.


То може да бъде прекратено или изменено също и по искане на лицето, на което е било издадено, като лицето посочва причините за това; изменения могат да се разрешават само ако се установи, че посочените в член 4, параграф 1 изисквания продължават да бъдат спазвани.


Когато държава-членка отнеме разрешение, тя незабавно информира за това лицето, на което е издадено разрешението; освен това държавата-членка може да определи срок за изхвърляне, съхранение, пускане на пазара и използване на съществуващите запаси с продължителност в съответствие с причината за отнемането, без това да засяга сроковете, предвидени с решение, взето съгласно Директива 79/117/ЕИО на Съвета от 21 декември 1978 г. относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества, последно изменена с Директива 90/355/ЕИО на Съвета или член 6, параграф 1 или член 8, параграфи 1 или 2 от настоящата директива.


Включване на активни вещества в приложение I


Член 5


1. В съответствие с равнището на научно-техническите познания, дадено активно вещество се вписва в приложение I за първоначален срок, който не може да надхвърля 10 години, ако може да се очаква, че продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество ще отговарят на следните условия:


а) техните остатъци, вследствие на употреба, отговаряща на добрата растителнозащитна практика, нямат никакви вредни въздействия върху човешкото здраве или здравето на животните или върху подпочвената вода, или неприемлимо въздействие върху околната среда, и въпросните остатъци, доколкото са токсикологично или екологично значими, могат да се съизмерят с обичайно прилаганите методи;


б) тяхното използване съобразно изискванията на добрата растителнозащитна практика, не оказва вредно въздействие върху човешкото здраве или здравето на животните или неприемлимо въздействие върху околната среда, както е предвидено в член 4, параграф 1, буква б) (iv) и (v).


2. При включването на дадено активно вещество в приложение I, се обръща особено внимание на следното :


а) когато е приложимо, допустимата дневна доза (ДДД) за човека;


б) приемливо ниво на излагане въздействие на оператора, когато е необходимо;


в) когато е приложимо, преценка на това какво ще стане с препарата и какво разпространение ще има той в околната среда, както и преценка за неговото влияние върху видовете, срещу които не е насочен.


3. При първото включване в приложението на активно вещество, което не е било пуснато на пазара през първите две години след нотифицирането на настоящата директива, изискванията се считат за изпълнени, ако това се установи поне за един препарат, съдържащ въпросното активно вещество.


4. Включването на дадено активно вещество в приложение I може да бъде предмет на изисквания, като:

- минимална степен на чистота на активното вещество;

- естество и максимално съдържание на някои примеси;

-ограничения, произтичащи от оценката на информацията, предвидена в член 6, отчитаща съответните агротехнически, фитосанитарни, природни (включително климатични) условия ;

- тип на препарата;

- начин на употреба.


5. При поискване, включването на вещество в приложение I може да бъде подновявано веднъж или няколко пъти, за срок, ненадхвърлящ 10 години, като това включване може да бъде преразгледано всеки път, когато има основание да се счита, че критериите, посочени в параграфи 1 и 2, вече не са удовлетворени.

Подновяването се дава за срока, необходим за завършване на прегледа, когато заявлението за подновяване е направено своевременно, и при всички случаи не по-късно от две години преди изтичането на срока, и се дава за срока, необходим за предоставяне на информацията, изисквана в съответствие с член 6, параграф 4.


Член 6


1. Включването на активно вещество в приложение I се извършва в съответствие с процедурата, предвидена в член 19.

В съответствие с тази процедура се определя следното:

- условията за включване,

- изменения в приложение I, когато са необходими;

- изключване на активното вещество от приложение I, ако то вече не отговаря на изискванията на член 5, параграфи 1 и 2.


2. Държава-членка, получаваща заявление за включване на активно вещество в приложение I, без неоснователно забавяне осигурява изпращането от заявителя на документацията, за която счита, че отговаря на изискванията на приложение ІІ, на другите държави-членки и до Комисията, заедно с документация, отговаряща на изискванията на приложение III за поне един препарат, съдържащ това активно вещество. Комисията сезира Постоянния фитосанитарен комитет, посочен в член 19, с цел разглеждане на документациите.


3. Без да се засягат разпоредбите на параграф 4, по искане на държава-членка, и в срок от три до шест месеца след датата на сезиране на комитета, посочен в член 19, се установява, съгласно процедурата, предвидена в член 20, дали документацията е била изпратена в съответствие с изискванията на приложения ІI и III.


4. Ако при оценката на документацията, посочена в параграф 2, се установи, че е необходима допълнителна информация, Комисията може да поиска от заявителя да представи тази информация. Заявителят, или упълномощено от него лице, може да бъде поканен от Комисията да представи пред нея своите забележки, особено когато се предвижда неблагоприятно решение.


Тези разпоредби се прилагат също, ако след включване на активно вещество в приложение I, се появят обстоятелства, поставящи под съмнение съобразяването с изискванията, посочени в член 5, параграфи 1 и 2, или ако се разглежда подновяване, в съответствие с член 5, параграф 5.


5. Процедурата за подаване и оценка на заявленията за включване в приложение І и определянето и промяната на условията за включване се определят съгласно процедурата, установена в член 21.


Информация за потенциално вредно въздействие


Член 7


Държавите-членки постановяват, че лицето, на което е издадено разрешение или лицата, на които е дадено разрешение за разширяване на сферата на приложение съгласно разпоредбите на члeн 9, параграф 1, трябва незабавно да предоставят на компетентните органи цялата нова информация относно потенциалното вредно въздействие на продукти за растителна защита или на остатъците от активното вещество върху човешкото здраве и здравето на животните, върху подпочвените води или върху околната среда. Държавите-членки осигуряват заинтересованите лица незабавно да съобщават тази информация на другите държави-членки и на Комисията, която от своя страна предоставя тази информация на комитета, посочен в член 19.Преходни мерки и дерогации


Член 8


1. Чрез дерогация от член 4, държава-членка може да разреши временно, но не за повече от три години, за да направи възможно постепенното оценяване на свойствата на ново активно вещество и за да улесни по-скорошното използване на нови препарати в земеделието, пускането на пазара на продукти за растителна защита, съдържащи активно вещество, което не е вписано в приложение I и което все още не се е появило на пазара две години след нотифицирането на настоящата директива, при условие че :


а) в резултат на прилагането на член 6, параграфи 2 и 3 се установи, че документацията за активното вещество отговаря на изискванията на приложения II и III по отношение на предвидената употреба ;


б) държавата-членка установи, че активното вещество може да отговори на изискванията на член 5, параграф 1 и че може да се очаква продуктът за растителна защита да отговаря на изискванията на член 4, параграф 1, букви б) до е).


В такива случаи държавата-членка уведомява незабавно другите държави-членки и Комисията за своята оценка на документацията и за условията за издаване на разрешение, като предоставя поне информацията, предвидена в член 12, параграф 1.


След оценяване на документацията съгласно изискванията на член 6, параграф 3, може да бъде решено в съответствие с процедурата, предвидена в член 19, че активното вещество не отговаря на изискванията, определени в член 5, параграф 1. В такива случаи, държавите-членки трябва да отнемат издадените разрешения.


Чрез дерогация от член 6, ако при изтичане на определения тригодишен срок все още не е взето решение за включване на активно вещество в приложение I, може да бъде разпоредено продължаване на срока по процедурата, посочена в член 19, за да се даде мъзможност за извършване на пълно разглеждане на документацията и, когато необходимо, на всяка допълнителна информация, поискана в съответствие с член 6, параграфи 3 и 4.


Разпоредбите от член 4, параграфи 2, 3, 5 и 6 се прилагат за разрешения, издадени по силата на настоящия параграф, без да се засягат разпоредбите на предходните алинеи.


2. Чрез дерогация от член 4 и без да се засягат параграф 3 или Директива 79/117/ЕИО, държава-членка може, през период от 12 години от датата на нотифициране на настоящата директива, да разреши на своята територия пускането на пазара на продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които не са посочени в приложение I, които се намират вече на пазара две години след датата на нотифициране на настоящата директива.


След приемането на настоящата директива, Комисията започва изпълнението на работна програма за постепенното изследване на въпросните активни вещества през 12 годишния период, посочен в предходната алинея. Тази програма може да изисква от заинтересованите страни да предоставят на Комисията и на държавите-членки всички необходими данни в срок, предвиден в програмата. Регламент, приет съобразно постановената в член 19 процедура, ще уточни всички разпоредби, необходими за изпълнението на програмата.


Десет години след нотифицирането на настоящата директива, Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета отчет за изпълнение на програмата. В зависимост от заключенията на отчета за някои вещества може да се реши съгласно предвидената в член 19 процедура да се продължи за определен срок установения 12 годишен период, посочен в първа алинея.


През 12-годишния период, посочен в първа алинея, след изследване на такива активни вещества от комитета, посочен в член 19, може да се вземе решение посредством процедурата, постановена в настоящия член, че активното вещество може да бъде включено в приложение І и при какви условия; или в случаи, когато изискванията на член 5 не са изпълнени или изискваната информация и данни не са били представени в предписания срок, да се вземе решение тези активни вещества да не бъдат включени в приложение І. Държавите-членки осигуряват издаването, отнемането или изменението на съответните разрешения в предписания срок.


3. Когато държавите-членки преразглеждат продукти за растителна защита, съдържащи активно вещество, съгласно разпоредбите на параграф 2, и преди започването на този преглед, те прилагат изискванията, посочени в член 4, параграф 1, буква б), букви и) до х) и букви в) до е), в съответствие с националнате разпоредби относно данните, които трябва да бъдат предоставени.


4. Също чрез дерогация от член 4, при специални обстоятелства, държава-членка може да разреши за срок не по-дълъг от 120 дни, пускането на пазара на продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на член 4, за ограничена и контролирана употреба, ако подобна мярка се окаже необходима поради наличие на непредвидима опасност, която не може да бъде преодоляна с други средства. В този случай съответната държава-членка информира незабавно другите държави-членки и Комисията за предприетите мерки. Незабавно и в съответствие с предвидената в член 19 процедура се взима решение дали и при какви условия действието на предприетите от държавата-членка мерки може да бъде продължено за определен срок, те да бъдат повторени или отменени.


Заявление за разрешение


Член 9


1. Заявление за разрешение за продукт за растителна защита се подава от или от името на лицето, отговорно за първото пускане на продукта на пазара в държавата-членка, до компетентните органи на всяка държава-членка, в която се предвижда пускането на пазара на този препарат за растителна защита.


Официални или научни органи, които участват в земеделски дейности, както и професионални организации на земеделски производители и професионални потребители могат да поискат разширяване на сферата на приложение на продукт за растителна защита, за който във въпросната държава-членка вече има издадено разрешение, за цели извън тези на разрешението.


Държавите-членки могат да издават разрешение за разширяване на сферата на приложение на разрешен продукт за растителна защита и са длъжни да издадат такова разширение, когато то е в интерес на обществото, доколкото :

- заявителят е предоставил необходимата документация и информация в подкрепа на разширяването на сферата на приложение,

- държавите-членки са установили, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква б) (iii), (iv) и (v) са изпълнени,

- предвижданата употреба е маловажна по характер;

- на потребителите е осигурена пълна и специализирана информация по отношение начина на употреба, чрез допълнителни указания върху етикета, а когато това е невъзможно, чрез официална публикация.


2. Всеки заявител трябва да има постоянно седалище в рамките на Общността.


3. Държавите-членки могат да изискват заявленията за разрешение да бъдат представени на техния национален език или официални езици, или на един от тези езици. Те могат също така да изискват да им се предоставят проби от препаратите и от техните съставки.


4. Държавите-членки приемат за разглеждане всички заявления за разрешение и се произнасят по тях в разумен срок, при условие, че разполагат с необходимите научно-технически структури.


5. Държавите-членки осигуряват съставянето на досие за всяко заявление. Всяко досие съдържа най-малкото копие от заявлението, извлечение от административните решения, приети в държавата-членка по отношение на заявлението и по отношение на конкретните данни и документацията, предвидени в член 13, параграф 1, както и резюме на представената документация. При поискване, държавите-членки предоставят на другите държави-членки и на Комисията досиетата, предвидени в настоящия параграф; те предоставят при поискване цялата информация, необходима за пълното разглеждане на заявленията и при поискване гарантират, че заявителите ще предоставят копие от техническата документация, посочена в член 13, параграф 1, буква а).


Взаимно признаване на разрешения


Член 10


1. По искане на заявителя, който трябва да подкрепи претенцията си за сравнимост с документни доказателства, държава-членка, в която постъпва заявление за разрешение за продукт за растителна защита, за който вече има издадено разрешение в друга държава-членка, трябва:

- да се въздържа да изисква повторение на тестовете и анализите, извършени вече при издаването на разрешение в тази друга държава, доколкото агротехническите, растителнозащитните, екологичните (включително климатичните) условия, свързани с използването на продукта, са сравними в съответните региони; и

- доколкото в съответствие с член 23 са приети единни принципи, когато продуктът съдържа само активни вещества, включени в приложение І, също да разрешава пускането на този продукт на пазара на своята територия, доколкото агротехническите, растителнозащитните, екологичните (включително климатичните) условия, свързани с използването на продукта, са сравними в съответните региони.


Разрешението може да зависи от условия, които произтичат от прилагането на други мерки в съответствие със законодателството на Общността, свързано с условията на разпостранението и използването на продукти за растителна защита, с цел предпазване здравето на съответните дистрибутори, потребители и работници.


При спазване на разпроредбите на Договора, разрешението може също да бъде придружено от ограничения за използването, произтичащи от различията в хранителните навици и необходими, за да се избягва излагането на консуматорите на третираните продукти на риска от хранително замърсяване, превишаващо дневната допустима доза от съответните остатъци.


Разрешението може да подлежи със съгласието на заявителя на промени в условията на използване, за да се отчетат в съответните райони всякакви несъпоставими агротехнически, растителнозащитни или екологични (включително климатични) условия, неотнасящи се за целите на сравнимите условия.


2. Държавите-членки информират Комисията за случаи, при които са поискали повторение на теста или за случаи, при които те са отказали разрешаване на продукт за растителна защита, вече разрешен в друга държава-членка, по отношение на които заявителят е заявил, че агротехническите, растителнозащитните или екологичните (включително климатичните) условия, свързани с използването на продукта в съответните райони в държавите-членки, където е извършен тестът или за който е било дадено разрешение, са били сравними с тези на тяхна територия. Те уведомяват Комисията за основанията, поради които е поискано повторение на теста или е отказано разрешение.


3. Без да се засягат разпоредбите на член 23, когато държава-членка откаже да признае сравнимостта и приеме тестове и анализи, или да разреши пускането на пазара на продукт за растителна защита в съответни райони на нейната територия, решението дали има или не сравнимост се взема в съответствие с процедурата, определена в член 19, и, ако решението е отрицателно, тя също определя условията на използване, при които липсата на сравнимост може да се смята за ирелевантна. При тази процедура трябва да се отчитат, inter alia, сериозните проблеми, свързани с увреждането на околната среда, които могат да възникнат в някои региони или зони на Общността, поради което изискват, ако възникнат, специфични мерки за защита. Държавите-членки незабавно приемат тестовете и анализите или разрешават пускането на пазара на продукта за растителна защита, предмет на горния случай, при условията, които горното решение може да определи.


Член 11


1. Когато държава-членка има основателни причини да счита, че продукт, за който тя е издала разрешение или е длъжна да издаде разрешение по член 10, представлява опасност за човешкото здраве или здравето на животните или за околната среда, тя може временно да ограничи или да забрани използването и/или продажбата на продукта на нейна територия. Тя информира незабавно Комисията и другите държави-членки за взетите мерки и посочва причините за своето решение.


2. В срок от 3 месеца по случая се взема решение, съгласно процедура, постановена в член 19.


Обмен на информация


Член 12


1. В срок от един месец най-късно от края на всяко тримесечие държавите-членки се уведомяват помежду си в писмена форма и Комисията за всички издадени или отнети, съгласно разпоредбите на тази директива, разрешения за продукти за растителна защита, като посочват като минимум:

- името или наименованието на фирмата на лицето, на което е издадено разрешението,

- търговското име на продукта за растителна защита,

- типа на препарата,

- наименованието и количеството на всяко активно вещество, което съдържа,

- употребата или употребите, за които е предназначен,

- максималните нива на остатъци, установени временно, когато все още не са постановени правила на Общността,

- когато има връзка, причините за отнемане на разрешението;

- необходимата документация за оценяване на временно установените максималните нива на остатъците.


2. Всяка държава-членка изготвя ежегодно списък на продуктите за растителна защита, разрешени на нейна територия, и го съобщава на останалите държави-членки и на Комисията.

В съответствие с процедурата, определена в член 21, се създава стандартизирана информационна система, за да се улесни прилагането на параграфи 1 и 2.


Изисквания за данните, защита на данните и поверителност


Член 13


1. Без да се засягат разпоредбите на член 10, държавите-членки изискват от заявителите за получаване на разрешение за продукти за растителна защита да представят със заявленията си:


а) документация, която удовлетворява в светлината на съвременните научно-техническите познания, изискванията, посочени в приложение III; и


б) за всяко активно вещество в продукта за растителна защита комплект документация, която удовлетворява в светлината на съвременните научно-техническите познания, изискванията, посочени в приложение II.


2. Чрез дерогация от параграф 1 и без да се засягат разпоредбите на параграфи 3 и 4, заявителите се освобождават от задълженнието да предоставят информацията, изисквана по параграф 1, буква б), освен тази, която идентифицира активното вещество, когато то вече е включено в приложение I, като се отчитат условията за включване в приложение І, и то не се различава значително по степен на чистота и естество на примеси от състава, регистриран в комплекта документация, придружаващ оригиналното заявление.


3. При издаване на разрешения, държавите-членки не използват информацията, посочена в приложение II, в полза на други заявители:


а) освен ако заявителят се е договорил с първия заявител за използване на тази информация;


или


б) за срок от 10 години от първото включване в приложение I на активно вещество, което не се намира на пазара две години след датата на нотифициране на настоящата директива; или


в) за срок не по-дълъг от 10 години, считано от датата на решението, взето във всяка държава-членка, и предвиден в съществуващите национални правила относно активно вещество, което се намира на пазара две години след датата на нотифициране на настоящата директива; и


г) за срок от 5 години от датата на решението, след получаване на допълнителна информация, необходима за първо включване в приложение I, или за изменение на условията или за поддържане включването на активно вещество в приложение I, което решение е взето с цел да се изменят условията или за да се подкрепи включването на активно вещество в приложение І, освен ако петгодишният срок изтича преди срока, предвиден в параграфи 3, букви б) и в), като в този случай срокът от пет години се удължава така, че да изтече едновременно с тези срокове.


4. При издаване на разрешения, държавите-членки не използват информацията, посочена в приложение III, в полза на други заявители :


а) освен ако заявителят се е договорил с първия заявител за използване на тази информация;


или


б) за срок от 10 години след първото разрешаване на продукти за растителна защита в държава-членка, когато разрешението следва включването в приложение I на активно вещество, съдържащо се в продукта; или


в) за срок не по-дълъг от 10 години и предвиден в съществуващите национални правила след първото разрешаване на продукта за растителна защита във всяка държава-членка, когато разрешението предхожда включването в приложение І на всяко активно вещество, съдържащо се в продукта.


5. При разглеждане на заявление за разрешение държавите-членки информират Комисията за случаи, при които разглеждат включването в приложение І на активно вещество, което е произведено от лице или по производствен процес, различни от тези, определени в документацията на основание, на която активните вещества са били първоначално включени в приложение І. Те предават на Комисията всички данни относно идентичността и примесите на активното вещество.


6. Чрез дерогация от параграф 1 за активни вещества, които вече са на пазара две години след съобщаването на настоящата директива, държавата-членка може, като задължително отчита разпоредбите на Договора, да продължи да прилага предишните национални правила относно изискванията за данни, доколкото тези вещества не са включени в приложение І.


7. Независимо от параграф 1 и без да се засягат разпоредбите на член 10, когато активно вещество е включено в приложение І:


а) заявителят на разрешението за продукт за растителна защита преди провеждането на опити върху гръбначни животни трябва да отправи питане до компетентния орган на държавата-членка, към която възнамерява да отправи заявление:

- дали продуктът за растителна защита, за който трябва да се отправи заявление, не е същият като препарат за растителна защита, за който вече е дадено разрешение, и


- за имената и адресите на лицето или лицата, на които е издадено разрешение или разрешения.


Запитването се подкрепя от доказателство, че бъдещият заявител възнамерява да подаде заявление за разрешение от свое име и че налице е останалата информация, определена в параграф 1;


б) ако компетентният орган на държавата-членка се убеди, че заявителят възнамерява да подаде заявление, той предоставя имената и адресите на лицето или лицата, на които са издадени предходни съответни разрешения, като същевременно информират лицето или лицата, на които са издадени разрешенията, за името и адреса на заявителя.


Лицето или лицата, на които са издадени предходни разрешения и заявителят предприемат необходимите мерки за постигане на споразумение за обмяна на информация, така че да се избегне дублирането на тестване върху гръбначни животни.


Когато се изисква информация с оглед включване в приложение І на активно вещество, което е вече на пазара две години след съобщаването на настоящата директива, компетентните органи на държавите-членки насърчават притежателите на данни да си сътрудничат при представяне на изискваните данни с оглед ограничаване на дублирането на тестването върху гръбначни животни.


Ако обаче заявителят и лицата, на които са издадени предходни разрешения за същия продукт, не могат да постигнат съгласие по отношение на обмена на данните, държавите-членки могат да въведат национални мерки, задължаващи заявителя и лицата, на които са издадани предходни разрешения, намиращи се на техните територии, да обменят данните с оглед избягване на дублирането на тестването върху гръбначни животни, както и определят процедурата за използване на информацията и разумния баланс на интересите на заинтересуваните страни.


Член 14


Без да се засягат разпоредбите на Директива 90/313/ЕИО на Съвета от 7 юни 1990 г. за свободния достъп до информация за околната среда, държавите-членки и Комисията осигуряват информацията, предоставена от заявителите, включваща производствени и търговски тайни, да се третира като поверителна, ако заявителят, който желае активно вещество да бъде включено в приложение І или заявителят на разрешение на продукт за растителна защита поиска това и ако държавата-членка или Комисията приемат, че искането на заявителя е оправдано.


Поверителността не се отнася за:

- имената и съдържанието на активното вещество или вещества и името на продукта за растителна защита,

- имената на други вещества, които се считат за опасни съгласно Директиви 67/584/ЕИО и 78/631/ЕИО,

- физико-химичните данни за активното вещество и продукта за растителна защита,

- методите за обезвреждане на активното вещество или продукта за растителна защита,

- резюмето от резултатите от изпитванията за установяване на ефекасността на веществото или продукта и за отсъствие на вредно действие на продукта за хората, животните, растенията и околната среда.

- препоръчаните методи и мерките за предотвратяване или намаляване на риска при работа, съхраняване, транспортиране на продукта и при пожар,

- методите за анализ, упоменати в член 4, параграф 1, букви в) и г) и член 5, параграф 1,

- методи за унищожаване на продукта и опаковката му,

- процедури, които трябва да се следват при почистване на замърсявания от случайни разсипвания или разливи,

- начините за оказване на първа помощ и медицинско лечение при телесни увреждания.


Ако заявител впоследствие разкрие информация, която преди това е била поверителна, той трябва да информира съответно компетентния орган.


Пакетиране и етикетиране на продукти за растителна защита


Член 15


Член 5, параграф 1 от Директива 78/631/ЕИО се прилага за всички продукти за растителна защита, които не са обхванати от Директива 78/631/ЕИО.


Член 16


Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че опаковките на продуктите за растителна защита отговарят на следните изисквания по отношение на етикетирането:


1. Всяка опаковка трябва да показва по четлив и траен начин следните указания :

а) търговското име или означение на продукта за растителна защита ;


б) името и адреса на лицето, на което е издадено разрешението, както и номера на издаденото разрешение на продукта за растителна защита, а ако са различни - името и адреса на лицето, което отговаря за крайното пакетиране и етикетиране на продукта за растителна защита на пазара;


в) наименованието и количеството на всяко активно вещество, обозначено както това е предвидено в член 6 от Директива 78/631/ЕИО и по-специално параграф 2, букви г) от този член.


Името трябва да бъде същото, като даденото в списъка, съдържащ се в приложение I към Директива 67/548/ЕИО, а ако веществото не е включено в него, то трябва да бъде посочено под общоприетото име съгласно ISO. Ако такова име не съществува, активното вещество трябва да бъде означено с неговото химично наименование, съгласно правилата на IUPAC ;


г) нетното количество на продукта за растителна защита, дадено в законоустановени мерни единици;


д) номер на партидата на препарата, или друго означение, с което той се идентифицира;


е) конкретни данни, изисквани съгласно член 6 от Директива 78/631/ЕИО, по-специално посочените в параграф 2, букви г), ж), з) и и) и параграфи 3 и 4 от този член, и информация за оказване на първа помощ;


ж) естеството за рисковете на хората, животните и околната среда чрез типа формулировка от стандартните, посочени в приложение ІV, подбрани според необходимостта;


з) предпазни мерки за защита на хората, животните и околната среда чрез типа формулировка от стандартните, посочени в приложение V, подбрани според необходимостта;


и) типът на действие на продукта за растителна защита (например инсектицид, растежен регулатор, хербицид и т.н.) ;


й) тип на препарата (например умокряем прах, емулгируем концентрат и т.н.) ;


к) употребите, за които има разрешение, и специфичните агротехнически, растителнозащитни и екологични условия, при които продуктът може да бъде използван или не трябва да бъде използван;


л) указания за приложение и дозировка, изразена в метрични единици, за всека употреба, предвидена съгласно условията на разрешението;


м) когато е необходимо, какъв интервал трябва да се спазва между третирането и:

- засяването или засаждането на културата, която се предпазва,

- засяването или засаждането на следващите култури,

- достъп на хора или животни до третираната култура,

- прибиране на реколтата,

- използване или консумация;


н) конкретни данни за възможна фитотоксичност, сортова чувствителност и за всички други преки или непреки неблагоприятни ефекти върху растения или продукти от растителен произход, както и до интервалите, които трябва да се спазват между третиранията и засяването или засаждането на:

- въпросната култура, или

- следващите култури;


о) изречението "Прочетете придружаващите указания преди използване", ако се придружава от листовка, както е предвидено в параграф 2 ;


п) указания за безопасно изхвърляне на продукта за растителна защита и на неговата опаковка; и


р) датата, на която изтича срокът на годност при нормални условия на съхранение, когато срокът за съхранение на препарата е по-къс от две години.


2. Държавите-членки могат да разрешават изискванията по параграф 1, букви л), м) и н) да бъдат посочени върху отделна листовка, която придружава опаковката, ако наличното място върху опаковката е твърде малко. Тази листовка се разглежда като част от етикета за целите на настоящата директива.


3. Като отчитат правилата, които са в сила в рамките на техните територии по отношение на доставките на някои продукти за растителна защита за някои категории потребители, в очакване на хармонизиране в Общността, държавите-членки трябва да изискват на етикета да бъде посочено дали продуктът е ограничен за употреба от дадена категория потребители.


4. При никакви обстоятелства етикетът върху опаковката на продукт за растителна защита не може да съдържа надпис "нетоксичен", "безвреден" или подобни указания. Въпреки това, информация в смисъл, че продуктът за растителна защита може да се използва, когато пчелите и други видове, към които не е насочен, са в активен летеж, или когато културните растения и плевелите цъфтят, или други подобни фрази за защита на пчелите или други видове, към които не е насочен, може да се посочи на етикета, ако разрешението се свързва изрично с използването през сезона на активния летеж на пчелите или други определени видове и представлява минимална опасност за тях.


5. Държавите-членки могат да изискат при пускането на пазара на продукти за растителна защита на тяхна територия те да бъдат етикетирани на техния национален език или езици и могат да изискват да се представят мостри, модели и проекти на опаковките, етикетирането и листовките, упоменати в този член.


Чрез дерогация от параграф 1, букви ж) и з), държавите-членки могат да изискват добавяне на ясни за разчитане и трайно изписани върху опаковката фрази, когато те преценят, че това е необходимо за защита на хората, животните или околната среда; в такива случаи те уведомяват незабавно останалите държави-членки и Комисията за всяка предоставена дерогация и изпращат допълнителната фраза или фрази и основанията за тези изисквания.

В съответствие с процедурата, постановена в член 19, се взема решение дали допълнителната фраза или фрази са оправдани или не и приложения ІV и V се изменят съответно или съответните държави-членки не трябва да изискват вече тази фраза(и). Държавите-членки имат право да запазят своето изискване до вземане на решение.


Мерки за контрол


Член 17


Държавите-членки вземат необходимите мерки продуктите за растителна защита, които са пуснати на пазара, и тяхната употреба да бъдат официално проверявани дали отговарят на изискванията на настоящата директива и по-специално дали изискванията за получаване на разрешение и информация са посочени на етикета.

Държавите-членки съобщават в доклад ежегодно до 1 август пред останалите държави-членки и Комисията резултатите от предприетите през предходната година мерки за контрол.


Административни разпоредби


Член 18


1. Съветът по предложение на Комисията с квалифицирано мнозинство приема “единните принципи”, посочени в приложение VI.


2. В съответствие с процедурата, установена в член 19, и като се има предвид достигнатото равнище на научно-техническите познания, се приемат необходимите изменения в приложения II, III, IV, V и VI.


>M41


Член 19


1. Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и опазване здравето на животните учреден с член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 ( ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. ).

2. Когато се прави позоваване на настоящия член, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО ( ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. ).


Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО се определя на три месеца.


3. Комитетът приема свой процедурен правилник.


Член 20


1. Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и опазване здравето на животните.

2. Когато се прави позоваване на настоящия член, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на петнадесет дни.


Член 21

1. Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и опазване здравето на животните.

2. Когато се прави позоваване на настоящия член, се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.Научноизследователска и развойна дейност


Член 22


1. Държавите-членки постановяват, че всички експерименти или тестове за научноизследователски и развойни цели, включващи отделяне в околната среда на неразрешен продукт за растителна защита, могат да се извършват само след получаване на разрешение за опитите, при контролирани условия и в ограничени количества и райони.


2. Заинтересованите лица подават заявление пред компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия ще се извършват опитите или тестовете, в сроковете, предписани от държавата-членка, преди започването на експеримента или теста, заедно с документация, съдържаща всички налични данни, позволяващи да се направи оценка на възможните ефекти върху човешкото здраве и здравето на животните или възможното въздействие върху околната среда.


Ако предложените експерименти или тестове, посочени в параграф 1, са в състояние да окажат вредно въздействие върху човешкото здраве и здравето на хората или неприемливо неблагоприято въздействие върху околната среда, съответната държава-членка може да ги забрани или да ги разреши при условия, които тя смята за нужни за предотвратяване на тези последици.


3. Параграф 2 не се прилага, ако държавата-членка е предоставила на заинтересованото лице правото да извърши някои опити и тестове, и е определила при какви условия тези опити и тестове трябва да се извършат.


4. Общите условия за прилагането на настоящия член, по-специално максималните количества пестициди, които могат да бъдат отделяни по време на опитите, обхванати от параграф 1, и минималната информация, която трябва да бъде предоставена в съответствие с параграф 2, се приемат съгласно предвидената в член 19 процедура.


5. Разпоредбите на настоящия член не се прилагат за експерименти или тестове, които са обхванати от част Б на Директива 90/220/ЕИО.Въвеждане на директивата


Член 23


1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, в срок от две години от датата на нейното нотифициране. Те незабавно информират Комисията за това. Единните принципи се приемат една година след датата на нотифициране.


Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.


2. Чрез дерогация от параграф 1, държавите-членки не са длъжни да въвеждат в сила законовите, подзаконови и административни разпоредби за прилагане на член 10, параграф 1, второ тире, най-късно до една година след приемането на единните принципи, и само във връзка с изискванията на член 4, параграф 1, букви б) до д), които са обхванати от така приетите единни принципи.Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 15 юли 1991 година.


За Съвета:

Председател

P. BUKMAN


>M22


ПРИЛОЖЕНИЕ I


АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, РАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА


Общи разпоредби, приложими за всички вещества, изредени в настоящото приложение:


За прилагането на единните принципи на приложение VI във връзка с всяко от веществата, се вземат предвид заключенията на доклада за преглед върху него и по-специално допълнения I и II към него, така както е завършен от Постоянния фитосанитарен комитет на датата, указана съгласно „специални разпоредби“ за съответното вещество.

Държавите-членки следва да осигурят достъп до всички доклади за преглед (освен в случаите на поверителна информация по смисъла на член 14 от директивата) за справка на всяка от заинтересованите страни или следва да осигури достъп при специално поискване.


>M93


Общоприето наименование, Наименование по идентификационни IUPAC номера Чистота (1) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби
1 Имазалил CAS № 73790-28-0, 35554-44-0 CIPAC № 335 (+)-1-(?-алилокси- 2,4-дихлорофенилетил)имидазол или (+)-алил 1-(2,4- дихлорофенил)-2- имидазол-1-илетил етер 975 g/kg 1 януари 1999 г. 31 декември 2011 г. Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид. За следните употреби се прилагат следните специални условия: — обработването на плодове, зеленчуци и картофи след прибирането им може да бъде разрешено само когато съществува подходяща система за обеззаразяване или оценката на риска е доказала на държавата-членка, разрешаваща употребата, че оттичането на разтвора за обработване не представлява неприемлив риск за околната среда и по-специално за водните организми, — обработването на картофи след прибирането им може да бъде разрешено само когато оценката на риска е доказала на държавата-членка, разрешаваща употребата, че изхвърлянето на отпадъци от преработката на третирани картофи не представлява неприемлив риск за водните организми, — листната употреба на открито може да бъде разрешена само когато оценката на риска е доказала на държавата-членка, разрешаваща употребата, че тази употреба няма никакво неприемливо въздействие върху здравето на хората, животните и околната среда. Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за преглед: 11 юли 1997 г.
>M22            
>143            
„2 Азоксистробин Метил (E)-2-{2[6-(2- 930g/kg 1 август 31 юли ЧАСТ A
    цианофенокси)   2011 г. 2021 г.  
  CAS № 131860-33-8 пиримидин-4- Максимално     Разрешава се единственоза употреба като фунгицид.
    илокси]фенил}-3- съдържание      
  CIPAC № 571 метоксиакрилат на толуол: 2     ЧАСТ Б
      g/kg      
            За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид
      Максимално     заключениятанадокладазапрегледнаазоксистробина,ипо-специалнодопълненияIиIIкъм него така, както са финализирани от Постоянния комитет по
      съдържание     хранителната верига и здравето на животнитена 9 юли 2010 г.
      на      
      Z-изомер:     В тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:
      25g/kg      
            — характеристиките на произведения за търговски цели технически материал, които
            трябвадабъдатпотвърденииподкрепениотсъответнитеаналитичниданни.Използванотовдокументациятазатоксичностопитновеществоследвадабъдесравненои
            съпоставенос тази спецификация на техническия материал;
             
            — опасността от замърсяване на подпочвените води, когато активното вещество се използва в райони с чувствителнапочва и/или климатични условия;
             
            — защитата на воднитеорганизми.
             
            Държавите-членкитрябвадагарантират,чеусловиятанаразрешениетовключват,когато
            ецелесъобразно,меркизанамаляваненариска,катонапримерсъздаванетонабуферни зони.
             
            Засегнатите държави-членки трябва да поискат представяне на допълнителни изследвания за финализиране на оценката на риска за подпочвените води и
            водните организми. Те гарантират, че нотификаторите предоставят тези изследвания на Комисията до 31 октомври 2012 г.“
             
3 Крезоксим-метил CAS № 143390-89-0 CIPAC № 568 Метил (E)-2-метоксиимино-2-[2-(o- толилоксиметил) фенил] ацетат 910 g/kg 1 февруари 1999 г. 31 декември 2011 г. Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид. При вземане на решение съгласно единните принципи държавите- членки обръщат специално внимание на опазването на подпочвените води при уязвими условия. Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за преглед: 16 октомври 1998 г.
             
4 Спироксамин CAS № 1181134-30-8 CIPAC № 572 (8-терт-бутил-1,4- диокса-спиро [4.5] декан-2-илметил)- етил-пропил-амин (диастереомери A и Б комбинирани) 940 g/kg 1 септември 1999 г. 31 декември 2011 г. Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид. При вземане на решение съгласно единните принципи държавите- членки: — трябва да обърнат специално внимание на безопасността на операторите и да гарантират, че условията за разрешение включват подходящи защитни мерки, и — трябва да обърнат специално внимание на въздействието върху водните организми и трябва да гарантират, че условията за разрешение включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска. Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за преглед: 12 май 1999 г.
>M 142            
5.            
„5 азимсулфурон 1-(4,6-диметоксипи 980g/kg 1 август 31 юли 2021 ЧАСТ A
    римидин-2-yl)-3-[1-   2011 г. г.  
  CAS № 120162-55-2 метил-4-(2-метил-2H-тетразол-5-yl)- максимално     Може да бъде разрешена единственоупотребата като хербицид.
    пиразол-5- нивона      
  CIPAC № 584 илсулфонил]-уреа примеса     Не е разрешено прилагането по въздушен път.
      фенол 2 g/      
      kg     ЧАСТ Б
             
            За прилаганетона единнитепринципи, предвидени в приложениеVI,следвада се отчитат заключенията
            на доклада за преглед на азимосулфурон, и по-специално допълнения I и II
            къмнего,така,кактосаокончателноформулираниотПостоянниякомитетпохранителната верига и здравето
            на животнитена 9 юли 2010 г.
             
            При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на следното:
             
            — защитата на нецелеви растения,
             
            — потенциалниярискотзамърсяваненаподпочвенитеводи,когатоактивнотовеществосе прилага при
            уязвимиситуации на въздействиеи/или климатични условия,
             
            — защитата на воднитеорганизми.
             
            Държавите-членкитрябвадагарантират,чеусловиятанаразрешаваневключватпоцелесъобразностмерки,
            целящи смекчаване на рисковете(напр. буферни зони, при отглежданетона ориз — определяне на
            минималнипериоди за задържане на водата преди оттичането).
             
            Съответните държави-членки изискват предоставянето на допълнителни изследвания за окончателна
            оценка на риска за водните животни и допълнителни изследвания за пълно установяване на
            продуктите от разграждане при фотолизата на веществото във вода. Те гарантират, че
            нотификаторите предоставят тези изследвания на Комисията до
            31 октомври 2012 г.“
>M93            
6 Флуроксипир CAS № 69377-81-7 CIPAC № 431 4-амино-3,5- дихлоро-6-флуоро- 2-пиридилоксиоцетна киселина 950 g/kg 1 декември 2000 г. 31 декември 2011 г. Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид. При вземане на решениe съгласно единните принципи държавите- членки трябва да: — вземат предвид допълнителната информация, изисквана по точка 7 от доклада за преглед, — обърнат специално внимание на опазването на подпочвените води, — обърнат специално внимание на въздействието върху водните организми и трябва да гарантират, че условията за разрешение включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска. Държавите-членки информират Комисията, ако изискваните допълнителни изследвания и информация, както е посочено в точка 7 от доклада за преглед, не са внесени до 1 декември 2000 г. Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за преглед: 30 ноември 1999 г.
>M22            
7 Метсулфурон-метил CAS № 74223-64-6 ЕИО № 441 Метил-2-(4- метокси-6-метил- 1,3,5,-триазин-2- илкарбамоилсулфамоил)бензоат 960 г/кг 1.7.2001 г. 30.6.2011 г. Могат да се разрешават само приложения като хербицид При вземането на решение съгласно единните принципи, държавите- членки: — трябва да обърнат особено внимание на защитата на подпочвените води, — трябва да обърнат особено внимание на въздействието върху водните организми и трябва да осигурят условията по разрешителното да включват, когато е нужно, мерки за намаляване на риска. Дата на Постоянния фитосанитарен комитет, на която е завършен доклада за преглед: 16 юни 2000 година.
>M144            
„8 прохексадион 3,5-диоксо-4- 890g/kg 1 август 31 юли 2021 ЧАСТ A
    пропионилциклохек   2011 г. г.  
  CAS № 127277-53-6 санкарбоксилна (изразено като     Може да бъде разрешена единственоупотребата като регулатор на растежа на растенията.
  (прохексадион-калций) киселина прохексадион-      
  CIPAC №: 567   калций)     ЧАСТ Б
  (прохексадион)          
  № 567.020         За прилаганетона единнитепринципи, предвидени в приложениеVI,следвада се отчитат
  (прохексадион-калций)         заключениятанадокладазапрегледнапрохексадион,ипо-специалнонеговитедопълненияIиII,кактосаокончателноформулираниотПостоянниякомитетзахранителнатаверигаиздравето
            на животнитена 9 юли 2010 г.“
>M22            
9 Триалсулфурон CAS № 82097-50-5 CIPAC № 480 1-[2-(2-хлороетокси)фенилсулфонил]-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)урея 940 г/кг 1.8.2001 г. 31.7.2011 г. Могат да се разрешават само приложения като хербицид При вземането на решение съгласно единните принципи, държавите-членки: трябва да обърнат особено внимание на защитата на подпочвените води,трябва да обърнат особено внимание на въздействието върху водните организми и трябва да осигурят условията по разрешителното да включват, когато е нужно, мерки за намаляване на риска.Дата на Постоянния фитосанитарен комитет, на която е завършен доклада за преглед: 13 юли 2000 година.>M93
10 Есфенвалерат CAS № 66230-04-4 CIPAC № 481 (S)-?-Циано-3-феноксибензил-(S)-2-(4-хлорофенил)-3-метилбутират 830 г/кг 1.8.2001 г. 31.7.2011 г. Могат да се разрешават само приложения като инсектицид При вземането на решение съгласно единните принципи, държавите-членки: трябва да обърнат особено внимание на потенциалното въздействие върху видните организми и нецелевите членестоноги и трябва да осигурят условията по разрешителното да включват, когато е нужно, мерки за намаляване на рискаДата на Постоянния фитосанитарен комитет, на която е завършен доклада за преглед: 13 юли 2000 година.
11 Бентазон CAS № 25057-89-0 CIPAC № 366 3-изопропил-(1Н)-2,1,3-бензотиадиазин-4-(3Н)-едно-2,2-диоксид 960 г/кг 1.8.2001 г. 31.7.2011 г. Могат да се разрешават само приложения като инсектицид При вземането на решение съгласно единните принципи, държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на защитата на подпочвените води Дата на Постоянния фитосанитарен комитет, на която е завършен доклада за преглед: 13 юли 2000 година.
12 Ламбда-цихалотрин CAS № 91465-08-6 CIPAC № 463 А смес в съотношение 1:1 от: (S)-?-циано-3-феноксибензил (Z)-(1R,3R)-3-(2-хлоро-3,3,3-трифлуоропропенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилати(R)-?-циано-3-феноксибензил (Z)-(1S,3S)-3-(2-хлоро-3,3,3-трифлуоропропенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат 810 г/кг 1.1.2002 г. 31.12.2011 г. Могат да се разрешават само приложения като инсектицид При вземането на решение съгласно единните принципи, държавите-членки: трябва да обърнат особено внимание на безопасността на работещите с препарата,трябва да обърнат особено внимание на потенциалното въздействие върху водните организми и нецелевите членестоноги, включително пчелите, и трябва да осигурят условията по разрешителното да включват, когато е нужно, мерки за намаляване на риска,трябва да обърнат особено внимание на остатъчните количества в хранителните продукти и особено техните остри въздействия.Дата на Постоянния фитосанитарен комитет, на която е завършен доклада за преглед: 19 октомври 2000 година.

>M22

13 Фенхексамид CAS № 126833-17-8 CIPAC № 603 N-(2,3-дихлоро-4- хидроксифенил)-1- метилциклохексанкарбоксамид ? 950 g/kg (2 ) 1 юни 2001 г. 31 май 2011 г. Разрешават се само употребите като фунгицид. За прилагането на единните принципи държавите-членки следва да обърнат специално внимание на възможното въздействие върху водни организми и трябва да се уверят, че условията на разрешението включват, по целесъобразност, мерки за намаляване на риска. Докладът за преглед е приключен по време на Постоянния комитет по здравето на растенията на 19 октомври 2000 г.

>M23

14 Амитрол CAS № 61-82-5 CIPAC № 90 H-[1,2,4]-триазол-3- иламин 900 г/кг 1.1.2002 г. 31.12.2011 г. Може да се разреши само употребата му като хербицид За прилагането на единни принципи, предвидени в приложение VI, следва да се вземат под внимание изводите в доклада за преглед за амитрол, и по-специално допълнения I и II към него, в окончателната му версия, изготвена от Постоянния фитосанитарен комитет на 12 декември 2000 г. В рамките на тази цялостна оценка, държавите-членки: — трябва да обърнат специално внимание на защитата на операторите — трябва да обърнат специално внимание на опазването на подпочвените води в уязвимите райони, по специално по отношение на неземеделски употреби — трябва да обърнат специално внимание на защитата на прицелните членестоноги — трябва да обърнат специално внимание на защитата и опазването на птиците и дивите бозайници. Употребата на амитролe по време на размножителния период се разрешава само когато съответната оценка на риска е доказала, че не е налице неприемливо въздействие, и когато условията на разрешението включват, по целесъобразност, мерки за намаляване на риска

15 Дикват CAS № 2764-72-9 (йон) 85-00-7 (дибромид) CIPAC № 55 9,10-Дихидро- 8a,10a-адиазониа- фенантрен йон (дибромид) 950 г/кг 1.1.2002 г. 31.12.2011 г. Въз основа на наличната информация, може да се разреши само употребата като земен хербицид и изсушаващо средства (десикант). Не могат да се разрешат употребите за борба с водни плевели. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, ще се вземат под внимание заключенията в доклада за преглед за дикват, и по-специално допълнения I и II към него, в окончателната му версия, изготвена от Постоянния фитосанитарен комитет на 12 декември, 2000 г. В тази цялостна оценка, държавите-членки: — трябва да обърнат специално внимание на потенциалното въздействие върху водни организми и да следят условията на разрешението да включват, по целесъобразност, мерки за намаляване на риска >M24 — трябва да обърнат специално внимание на безопасността на операторите при непрофесионални употреби и да следят условията на разрешението да включват, по целесъобразност, мерки за намаляване на риска

16 Пиридат CAS № 55512-33.9 CIPAC № 447 6-Хлоро-3-фенилпиридазин-4-ил S- октитиокарбонат 900 г/кг 1.1.2002 г. 31.12.2011 г. Могат да се разрешат само употребите като хербицид. За прилагането на единните принципи на приложение VI, ще се вземат под внимание заключенията в доклада за преглед за пиридата, и по-специално приложения I и II към него, в окончателната му версия, изготвена от Постоянния фитосанитарен комитет на 12 декември 2000 г. В тази цялостна оценка, държавите-членки: — трябва да обърнат специално внимание на защитата на подпочвените води — трябва да обърнат специално внимание на въздействието върху водните организми и да следят условията на разрешението да включват, по целесъобразност, мерки за намаляване на риска

17 Тиабендазол CAS № 148-79-8 CIPAC № 323 2-Тиазол-4-ил-1H- бензимидазол 985 г/кг 1.1.2002 г. 31.12.2011 г. Може да се разреши само употребата като фунгицид. Не се разрешава да се прилага при пръскане на листа на растения За прилагането на единните принципи на приложение VI, ще се вземат под внимание заключенията в доклада за преглед за тиабендазол, и по-специално допълнения I и II към него, в окончателната му версия, изготвена от Постоянния фитосанитарен комитет на 12 декември 2000 г. В тази цялостна оценка, държавите-членки: — трябва да обърнат специално внимание на защитата на водни организми и на организмите в наносите и трябва да следят условията за разрешение да включват, по целесъобразност, мерки за намаляване на риска. Следва да се прилагат подходящи мерки за намаляване на риска (например, очистване с инфузорна пръст или активен въглен), за предпазване на повърхностните води от неприемливи нива на замърсяване от отпадъчните води.

>M26

18 Paecilomyces fumosoroseus разновидност Apopka 97, PFR 97 или CG 170, ATCC20874 Не се прилага Липсата на вторични метаболити трябва да бъде проверена във всяка ферментационна среда с HPLC-техника 1 юли 2001 г. 30 юни 2011 г. Само употребата като инсектицид може да бъде разрешена. Всяка ферментационна среда трябва да бъде проверена с HPLC- техника, за да е сигурно, че липсват каквито и да било вторични метаболити. Дата на изготвяне на анализния доклад от Постоянния комитет по здравето на растенията: 27 април 2001 г.

>M23

19 DPX KE 459 (флупирсулфурон-метил) № CAS 144740-54-5 № CIPAC 577 2-(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарба- моилсулфамоил)-6- трифлурометилни- котинатна мононатриева сол 903 g/kg (3 ) 1 юли 2003 г. 30 юни 2011 г. Разрешава се само употребата като хербицид. За прилагането на единните принципи държавите-членки обръщат специално внимание на опазването на подземните води. Анализният доклад беше финализиран от Постоянния комитет за растителна защита на 27 април 2001 г.

>M28

20 Ацибензолар-S-метил № CAS 135158-54-2 № СIPAC 597 Бензо[1,2,3] тиадиазол-7-тиокарбоксилова киселина-S-метилов естер 970 g/kg 1 ноември 2001 г. 31 октомври 2011 г. Разрешава се само употребата като растителен активизатор Дата на изготвяне на доклада от анализа на Постоянния комитет по растително здраве: 29 юни 2001 г.

21 Цикланилид CAS № 113136-77-9 СIPAC № 586 Не е на разположение 960 g/kg 1 ноември 2001 г. 31 октомври 2011 г. Разрешава се само употребата като растежен регулатор на растенията. Максимлно допустимото съдържание на примес от 2,4-дихлороанилин (2,4-ДХА) в произведеното активно вещество следва да е 1 g/kg. Дата на изготвяне на доклада от анализа на Постоянния комитет по здравето на растенията: 29 юни 2001 г.

22 Железен фосфат № CAS 10045-86-0 № СIPAC 629 Железен фосфат 990 g/kg 1 ноември 2001 г. 31 октомври 2011 г. Разрешава се само употребата като нематоцид. Дата на изготвяне на доклада от анализа на Постоянния комитет по здравето на растенията: 29 юни 2001 г.

23 Пиметрозин № CAS 123312-89-0 № СIPAC 593 (Е)-6-метил-4- [(пиридин-3-илметилен)амино]-4,5- дихидро-2H[1,2,4]- триазин-3-он 950 g/kg 1 ноември 2001 г. 31 октомври 2011 г. Разрешава се само употребата като инсектицид. В решението, което следва да бъде взето в съответствие с единните принципи, държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на защитата на водните организми. Дата на изготвяне на доклада от анализа от Постоянния комитет по здравето на растенията: 29 юни 2001 г.

24 Пирафлуфен-етил № CAS 129630-19-9 № СIPAC 605 Етил 2-хлоро-5-(4- хлоро-5-дифлуорометокси- 1-метилпиразол-3-ил)-4- флуорофеноксиацетат 956 g/kg 1 ноември 2001 г. 31 октомври 2011 г. Разрешава се само употребата като хербицид. В решението, което следва да бъде взето в съответствие с еднообразните принципи, държавите-членки следва да обърнат специално внимание на защитата на водораслите и водните растения и да прилагат мерки, целящи смекчаване на рисковете, по целесъобразност. Дата на изготвяне на доклада от анализа на Постоянния комитет по здравето на растенията: 29 юни 2001 г.

>M27

25 Глифозат CAS № 1071-83-6 CIPAC № 284 N-(фосфонометил)- глицин 950 g/kg 1 юли 2002 г. 30 юни 2012 г. Разрешава се само употребата като хербицид. За прилагането на уеднаквените принципи, предвидени в приложение VI, ще бъдат взети под внимание заключенията от доклада за преглед на глифозат, и по-специално приложения I и II от него, така както са съставени на 29 юни 2001 г. от Постоянния комитет по здравето на растенията. В рамките на тази цялостна оценка държавите-членки: — трябва да обърнат специално внимание на опазването на подземните води в уязвими зони, по-специално що се отнася до употребите върху неселскостопанска земя.

26 Тифенсулфурон-метил CAS № 79277-27-3 CIPAC № 452 Метил 3-(4- метокси-6-метил- 1,3,5-триазин-2- илкарбамоил- сулфамоил) тиофен- 2-карбоксилат 960 g/kg 1 юли 2002 г. 30 юни 2012 г. Разрешава се само употребата като хербицид. За прилагане на уеднаквените принципи, предвидени в приложение VI се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед на тифенсулфурон-метил, и по-специално приложения I и II, така както са съставени на 29 юни 2001 г. от Постоянния комитет по здравето на растенията. При тази цялостна оценка, държавите-членки: — трябва да обърнат специално внимание на опазването на подземните води, — трябва да обърнат особено внимание на въздействието върху аквакултурите и да осигурят условията за разрешение да съдържат мерки, целящи смекчаване на рисковете, по целесъобразност.

>M30

27 2,4-Д CAS № 94-75-7 CIPAC № 1 (КЧПХ) 2,4-дихлорофеноксиоцетна киселина 960 g/kg 1 октомври 2002 г. 30 септември 2012 г. Разрешава се само употребата като хербицид. За прилагането на уеднаквените принципи, предвидени в приложение VI, следва да бъдат взети под внимание заключенията от доклада за преглед на 2,4-Д, и по-специално допълнения I и II към него, така както са съставени на 2 октомври 2001 г. от Постоянния комитет по здравето на растенията. При тази цялостна оценка държавите-членки: — трябва да обърнат специално внимание на защитата на подпочвените води, когато активното вещество се използва в уязвими поради техните почвоени и/или климатични условия райони — трябва да обърнат специално внимание на абсорбцията ? от кожата — трябва да обърнат особено внимание на защитата на необхванатите от оценката артроподи и осигуряват, че условията за разрешение съдържат мерки, целящи смекчаване на рисковете, където е уместно.

>M29

28 Изопротурон CAS № 34123-59-6 CIPAC № 336 3-(4-изопропилфенил)-1,1- диметилурея 970 г/кг 1 януари 2003 г. 31 декември 2012 г. Разрешава се само употребата като хербицид. За прилагането на уеднаквените принципи, предвидени в приложение VI, ще бъдат взети под внимание заключенията от доклада преглед на изопротурона, и по-специално допълнения I и II към него, така както са съставени на 7 декември 2001 г. от Постоянния фитосанитарен комитет. При тази цялостна оценка държавите-членки: — трябва да обърнат специално внимание на защитата на подпочвените води, когато активното вещество се използва в райони, уязвими поради техните почвени и/или климатични условия, или когато то се използва в по-големи дози от тези, описани в доклада за преглед, и трябва да прилагат мерки, целящи смекчаване на рисковете, когато е уместно. — трябва да обърнат специално внимание на защитата на водните организми и да осигурят включване в условията за одобрение на мерки, целящи смекчаване на рисковете, когато е уместно.

>M32

29 Етофумезат CAS № 26225-79-6 CIPAC № 223 (±)-2-етокси-2,3- дихидро-3,3-диметилбензо-фуран-5- илметансулфонат 960 g/kg 1 март 2003 г. 28 февруари 2013 г. Само употребата като хербицид може да бъде разрешена. За прилагане на уеднаквените принципи, предвидени в приложение VI, ще бъдат взети под внимание заключенията от доклада за преглед на етофумезата, и по-специално приложения I и II от него, така както са финализирани на 26 февруари 2002 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В това отношение е важно държавите-членки да обърнат особено внимателние към опазването на подпочвените води, когато активното вещество се използва в уязвими от гледна точка на състоянието на почвите и на климата райони и да прилагат мерки, целящи смекчаване на рисковете, когато е подходящо.

>M33

30 Ипроваликарб CAS № 140923-17-7 CIPAC № 620 {2-Метил-1-[1-(4- метилфенил)етилкарбонил] пропил}–карбамик киселинен изопропилестер 950 г/ кг(временна спецификация) 1 юли 2002 г. >M34 30 юни 2012 г. < Само употребата като фунгицид може да бъде разрешена. За прилагане на уеднаквените принципи на приложение VI се взимат под внимание заключенията от доклада за преглед на ипроваликарб, и по-специално приложения I и II от него, както е завършен на 26 февруари 2002 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. При тази обща оценка: — спецификацията на произведения с търговска цел технически материал трябва да бъде потвърдена и подкрепена със съответни аналитични данни. Лабораторният материал, използван в досието за токсичност, следва да бъде сравнен и проверен спрямо тази спецификация на техническия материал,

— държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на защитата на операторите.

31 Просулфурон CAS № 94125-34-5 CIPAC № 579 1-(4-метокси-6- метил-1,3,5- триазин-2-ил)-3-[2- (3,3,3-трифлуоропропил)-фенилсулфонил]-урея 950 г/кг 1 юли 2002 г. >M34 30 юни 2012 г. < Само употребата като хербицид може да бъде разрешена. За прилагане на уеднаквените принципи на приложение VI се взимат под внимание заключенията от доклада за преглед на просулфурон, и по-специално приложения I и II от него, както е завършен на 26 февруари 2002 година от Постоянния комитет по хранителните вериги и здравето на животните. При тази обща оценка, държавите- членки: — трябва внимателно да преценят риска за водните растения, ако активното вещество се прилага в близост до повърхностни води. Следва да бъдат предприети мерки за смекчаване на рисковете, когато е подходящо, — трябва да обърнат специално внимание на защитата на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в уязвими от гледна точка на почвени и/или климатични условия райони. Следва да бъдат приложени мерки за смекчаване на рисковете, когато е подходящо.

32 Сулфосулфурон CAS № 141776-32-1 CIPAC № 601 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-[2- етан-сулфонил- имидазо[1,2- a]пиридин) сулфонил] урея 980 г/кг 1 юли 2002 г. >M34 30 юни 2012 г. < Само употребата като хербицид може да бъде разрешена. За прилагане на уеднаквените принципи на приложение VI се вземат под внимание заключенията от доклад за преглед на сулфосулфурон, и по-специално приложения I и II от него, както е завършен на 26 февруари 2002 година от Постоянния комитет по хранителната вериги и здравето на животните. При тази обща оценка: — държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на опазването на водните растения и морските водорасли. Следва да бъдат приложени мерки за смекчаване на рисковете, когато е подходящо, — държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в уязвими от гледна точка на почвени и/или климатични условия райони.

>M35 33 цинидон-етил CAS № 142891-20-1 CIPAC № 598 (Z)-етил 2-хлоро-3- [2-хлоро-5- циклохекс-1-ен-1,2- дикарбоксимидо) фенил]акрилат 940 g/кg 1 октомври 2002 г. 30 септември 2012 г. Само употреби като хербицид може да се разрешават. С цел прилагането на уеднаквените принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията на доклада за преглед на цинидон- етила, и по-конкретно допълнения I и II към него в окончателната им редакция, приета от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 19 април 2002 г. В тази обща оценка държавите-членки трябва: >M33 — да обърнат специално внимание на риска от замърсяване на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони с уязвими почви (например почви с неутрални или високи стойности на рН) и/или климатични условия; — да обърнат специално внимание на защитата на водните организми. Условията за разрешение трябва да включват мерки за намаляване на риска, ако това е целесъобразно.

34 цихалофоп бутил CAS № 122008-85-9 CIPAC № 596 бутил-(R)-2-[4(4- циано-2-флуорофенокси) фенокси]пропионат 950 g/кg 1 октомври 2002 г. 30 септември 2012 г. Само употреби като хербицид може да се разрешават. С цел прилагането на уеднаквените принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията на доклада за преглед на цихалофоп бутила, и по-конкретно допълнения I и II към него в окончателната им редакция, приета от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 19 април 2002 г. В тази обща оценка държавите-членки трябва: — да разгледат внимателно потенциалното въздействие на въздушните приложения върху нецелеви организми и по- специално върху водните видове. Условията за разрешително трябва да включват мерки за ограничаване или намаляване на риска, ако това е целесъобразно, — да разгледат внимателно потенциалното въздействие на земните приложения върху водните организми, обитаващи оризовите полета. Условията за разрешително трябва да включват мерки за намаляване на риска, ако това е целесъобразно.

35 фамоксадон CAS № 131807-57-3 CIPAC № 594 3-анилино-5-метил- 5-(4-феноксифенило)-1,3-оксазолидин-2,4-дион 960 g/кg 1 октомври 2002 г. 30 септември 2012 г. Само употреби като хербицид може да се разрешават. За прилагането на уеднаквените принципи на приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за преглед на фамоксадона, и по-конкретно допълнения I и II към него в окончателната им редакция, приета от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 19 април 2002 г. В тази обща оценка: — държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на потенциалните хронични рискове на изходното вещество или на метаболитите за земните червеи, — държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на защитата на водните организми и трябва да гарантират, че условията за разрешението включват мерки за намаляване на риска, ако това е целесъобразно, — държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на защитата на операторите.

36 флорасулам CAS № 145701-23-1 CIPAC № 616 2?, 6?, 8-трифлуоро- 5-метокси-[1,2,4]- триацоло[1,5-c] пиримидин-2- сулфоноанилид 970 g/кg 1 октомври 2002 г. 30 септември 2012 г. Само употреби като хербицид може да се разрешават. За прилагането на уеднаквените принципи на приложение VI, се взимат предвид заключенията на доклада за преглед на флорасулама, и по-конкретно допълнения I и II към него в окончателната им редакция, приета от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 19 април 2002 г. В тази обща оценка държавите-членки: — следва да обърнат специално внимание на риска от замърсяване на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони с уязвими почви и/или климатични условия. Условията за разрешение трябва включват мерки за намаляване на риска, ако това е целесъобразно.

37 металаксил-M CAS № 70630-17-0 CIPAC № 580 Metyl(R)-2-{[(2,6- диметилфенил)метокси-ацетил] амино} пропионат 910 g/кg 1 октомври 2002 г. 30 септември 2012 г. Само употреби като фунгицид може да се разрешават. За приложението на уеднаквените принципи на приложение VI, се взимат предвид заключенията на доклада за преглед на металаксил- M, и по-конкретно допълнения I и II към него окончателната им редакция, приета от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 19 април 2002 г. В тази обща оценка: — следва да се обърне специално внимание на риска от замърсяване на подземните води от активното вещество или от неговите разпадни продукти и CGA 62826 и CGA 108906, когато активното вещество се прилага в райони с уязвими почви и/или климатични условия. Ако това е целесъобразно, е необходимо да се прилагат мерки за намаляване на риска.

38 пиколинафен CAS № 137641-05-5 CIPAC № 639 4?-флуоро-6-[(?,?,?- трифлуоро-м- толил)окси] пиколинанилид 970 g/кg 1 октомври 2002 г. 30 септември 2012 г. Само употреби като хербицид може да се разрешават. За приложението на уеднаквените принципи на приложение VI, се взимат предвид заключенията на доклада за преглед на пиколинафена, и по-конкретно допълнения I и II към него в окончателната му редакция, приета от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 19 април 2002 г. В тази обща оценка държавите-членки: — трябва да обърнат специално внимание на защитата на водните организми. Условията за разрешение следва да включват мерки за намаляване на риска, ако това е целесъобразно.

>M36 39 флумиоксазин CAS № 103361-09-7 CIPAC № 578 N-(7-флуоро-3, 4- дихидро-3-оксо-4- проп-2-инил-2Н- 1,4-бензоксазин-6- ил)циклохекс-1-ан- 1,2-дикарбоксимид 960 g/kg 1 януари 2003 г. 31 декември 2012 г. Може да се разрешават употреби само като хербицид. С цел прилагане единните принципи, предвидени в приложение VI, се взимат предвид заключенията на доклада за преглед за флумиоксазина, и по-специално неговите приложения I и II, в окончателната им редакция, утвърдена от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 28 юни 2002 г. В тази обща оценка държавите-членки трябва: >M35

— да обърнат специално внимание на защитата на водните растения и водораслите. Условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска, ако това е целесъобразно.

>M37 40 Делтаметрин CAS № 52918-63-5 CIPAC № 333 (S)-?-циано-3- феноксибензил (1R, 3R)-3-(2,2-дибромовинил)-2,2-диметилциклопропан карбоксилат 980 g/kg 1 ноември 2003 г. 31 октомври 2013 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като инсектицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, ще се взимат предвид заключенията на доклад за преглед за делтаметрина и по-специално, допълнения I и II от него, така както са съставени на 18 октомври 2002 г. от Постоянния комитет за растителна защита. В тази обща оценка държавите-членки: — трябва да обърнат специално внимание на безопасността на операторите и трябва да гарантират, условията за разрешаване включват подходящи защитни мерки; — да наблюдават случаите на остра хранителна експозиция на потребители от гледна точка на бъдещо преразглеждане на максимално допустимото съдържание на остатъчни вещества; — трябва да обърнат специално внимание на защитата на водните организми, пчелите и неприцелните артроподи и да се уверят, че условията на разрешаване включват, по целесъобразност, мерки, целящи смекчаване на рисковете.

>M38 41 имазамокс CAS № 114311-32-9 CIPAC № 619 (±)-2-(4-изопропил- 4метил-5-оксо-2- имидазолин-2-ил)-5- (метоксиметил) никотинова киселина 950 g/kg 1 юли 2003 г. 30 юни 2013 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като хербицид. За изпълнението на единните принципи в приложение VI се отчитат заключенията на доклада за анализ за имазамокса и по-специално неговите допълнения I и II, така както са завършени на 3 декември 2002 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В рамките на тази обща оценка, държавите-членки следва да обърнат специално внимание на възможността от заразяване на подземните води, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области. По целесъобразност, следва да се прилагат мерки, целящи смекчаване на рисковете.

42 Оксасулфурон CAS № 144651-06-9 CIPAC№ 626 Оксетан-3-ил 2[(4,6- диметилпиримидин- 2-ил) карбамоил- сулфамоил]бензоат >M39 930 g/kg < 1 юли 2003 г. 30 юни 2013 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като хербицид. За изпълнението на единните принципи в приложение VI се отчитат заключенията на анализния доклад за оксасулфурона и по-специално неговите допълнения I и II, така както са завършени на 3 декември 2002 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. >M36

— Държавите-членки следва да обърнат специално внимание на защитата на подземните води, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области. По целесъобразност, следва да се прилагат мерки, целящи смекчаване на рисковете.

43 Етоксисулфурон CAS № 126801-58-9 CIPAC № 591 3-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-1-(2- етоксифенокси- сулфонил)карбамид 950 g/kg 1 юли 2003 г. 30 юни 2013 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като хербицид. За изпълнението на единните принципи в приложение VI се отчитат заключенията на анализния доклад за етоксисулфурона и по- специално неговите допълнения I и II, така както са завършени на 3 декември 2002 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на защитата на нецелеви водни растения и водорасли в дренажните канали. По целесъобразност, следва да се прилагат мерки, целящи смекчаване на рисковете.

44 Форамсулфурон CAS № 173159-57-4 CIPAC № 659 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3- (-диметилкарбамоил-5-формаидофенилсулфонил)карбамид 940 g/kg 1 юли 2003 г. 30 юни 2013 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като хербицид. За изпълнението на единните принципи в приложение VI се отчитат заключенията на анализния доклад за форамсулфурон и по- специално неговите допълнения I и II, така както са завършени на 3 декември 2002 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В рамките на тази обща оценка, държавите-членки следва да обърнат специално внимание на защитата на водните растения. По целесъобразност, следва да се прилагат мерки, целящи смекчаване на рисковете.

45 Оксадиарджил CAS № 39807-15-3 CIPAC№ 604 5-терт-бутил-3-(2,4- дихлоро-5пропаргилоксифенил)- 1,3,4оксадиол-2- (3Н)-one 980 g/kg 1 юли 2003 г. 30 юни 2013 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като хербицид. За изпълнението на единните принципи в приложение VI се отчитат заключенията на анализния доклад за оксадиарджила и по-специално неговите допълнения I и II, така както са завършени на 3 декември 2002 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В рамките на тази обща оценка, държавите-членки следва да обърнат специално внимание на защитата на защитата на водораслите и на водните растения. По целесъобразност, следва да се прилагат мерки, целящи смекчаване на рисковете.

46 Циазофамид № CAS 120116-88-3 № CIPAC 653 4-хлоро-2циано- N,N-диметил-5-Р- толимидазол-1- сулфонамид 935 g/kg 1 юли 2003 г. 30 юни 2013 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като фунгицид. За изпълнението на единните принципи в приложение VI се отчитат заключенията на анализния доклад за циазофамида и по- специално, неговите допълнения I и II, така както са завършени на 3 декември 2002 г. от Постоянния комитет по хранителната верига >M38 и здравето на животните. В рамките на тази обща оценка: — държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на защитата на водните организми, — държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на кинетиката и на разлагането на метаболита СТСА в почвата, по-специално в северните области на Европа. По целесъобразност, следва да се прилагат мерки, целящи смекчаване на рисковете, или ограничения на употребите.

>M40 47 2,4-DB № CAS: 94-82-6 № CIPAC:83 4-(2,4-дихлорфенокси) бутанова киселина 940 г/кг 1 януари 2004 г. 31 декември 2013 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като хербицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията на анализния доклад за 2,4-DB и по- специално, неговите допълнения I и II, така както са завършени на 3 декември 2002 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и опазване здравето на животните. По време на тази обща оценка е важно държавите-членки да обърнат специално внимание на водоносните слоеве, когато активното вещество се използва в области с уязвими почва и/или климатични условия. По целесъобразност, следва да се прилагат мерки, целящи смекчаване на рисковете.

48 Бета-цифлутрин № CAS: 68359-37-5 (недефинирана стереохимия) № CIPAC:482 (1RS, 3RS; 1RS, 3SR)3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопроп анкарбонова киселина (SR)-?- циано-(4-флуоро-3- феноксифенил)метил естер 965 г/кг 1 януари 2004 г. 31 декември 2013 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като инсектицид. Употребите, различни от тези върху декоративните растения в оранжериите и за обработката на посевен материал, понастоящем не са достатъчно документирани и не изглеждат приемливи през погледа на критериите, предвидени в приложение VI. За да се издадат разрешения за тези употреби, трябва да бъдат произведени и предоставени на държавите-членки данни и информации, които да доказват тяхната годност за консумацията от човека и за околната среда. По- специално, става дума за данни, които да позволяват подробното изчисление на рисковете, които са поети за третирането на открито на листата и хранителните рискове от листното третиране върху хранителните продукти. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията на анализния доклад за бета-цифлутрина и по-специално, неговите допълнения I и II, така както са завършени на 3 декември 2002 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и опазване здравето на животните. По време на тази обща оценка е важно държавите-членки да обърнат специално внимание на защитата на неприцелните членестоноги и условията за одобрение да включват мерки, целящи смекчаване на рисковете.

>M38

43 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

49 Цифлутрин № CAS: 68359-37-5 (недефинирана стереохимия) № CIPAC: 385 (RS),?-циано-4- флуоро-3-феноксибензил-(1 RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2- дихлорвинил)-2,2- диметилциклопанкарбоксилат 920 г/кг 1 януари 2004 г. 31 декември 2013 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като инсектицид. Употребите, различни от тези върху декоративните растения в оранжериите и за обработката на посевен материал, понастоящем не са достатъчно документирани и не изглеждат приемливи през погледа на критериите, предвидени в приложение VI. За да се издадат разрешения за тези употреби, трябва да бъдат произведени и предоставени на държавите-членки данни и информации, които да доказват тяхната годност за консумацията от човека и за околната среда. По- специално, става дума за данни, които да позволяват подробното изчисление на рисковете, които са поети за третирането на открито на листата и хранителните рискове от листното третиране върху хранителните продукти. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията на анализния доклад за бета-цифлутрина и, по-специално, неговите допълнения I и II, така както са завършени на 3 декември 2002 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и опазване здравето на животните. По време на тази обща оценка е важно държавите-членки да обърнат специално внимание на защитата на неприцелните членестоноги и условията за одобрение да включват мерки, целящи смекчаване на рисковете.

50 Ипродион № CAS: 36734-19-7 (недефинирана стереохимия) № CIPAC: 278 3-(3,5- дихлорфенил)-N- изопропил-2,4- диоксо-имидазолидин-1- карбоксимид 960 г/кг 1 януари 2004 г. 31 декември 2013 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като фунгицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията на анализния доклад за ипродиона и по-специално, неговите допълнения I и II, така както са завършени на 3 декември 2002 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и опазване здравето на животните. По време на тази обща оценка е важно държавите-членки: — да обърнат особено внимание на защитата на неприцелните членестоноги и условията за одобрение да включват мерки, целящи смекчаване на рисковете. — трябва внимателно да се разгледа рискът за водните безгръбначни, ако активното вещество се прилага в пряка близост до повърхностни води. Мерките за намаляване на риска следва да бъдат приложени, когато е уместно.

>M40

44 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

51 Линурон № CAS: 330-55-2 № CIPAC: 76 3-(3,4- дихлорфенил)-1- метокси-1-метилкарбамид 900 г/кг 1 януари 2004 г. 31 декември 2013 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като хербицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията на анализния доклад за линурона и по- специално, неговите допълнения I и II, така както са завършени на 3 декември 2002 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и опазване здравето на животните. По време на тази обща оценка е важно държавите-членки: — да обърнат особено внимание на защитата на дивите бозайници, на неприцелните членестоноги и на водните организми. Условията за одобрение, по целесъобразност, включват мерки, целящи смекчаването на рисковете — да обърнат особено внимание на защитата на операторите.

52 Малеинов хидразид № CAS: 123-33-1 № CIPAC: 310 6-хидрокси-2Н- пиридазин-3-едно 940 г/кг Активното вещество е в съответствие с Директива 79/ 117/ЕИО на Съвета (4 ), изменена с Директива 90/ 533/ЕИО на Съвета (5 ). 1 януари 2004 г. 31 декември 2013 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като регулатор на растежа. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията на анализния доклад за малеиновия хидразид и по-специално, неговите допълнения I и II, така както са завършени на 3 декември 2002 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и опазване здравето на животните. По време на тази обща оценка е важно държавите-членки: — да обърнат особено внимание на защитата на неприцелните членестоноги и да следят условията за одобрение, по целесъобразност, да включват мерки, целящи смекчаване на рисковете. — да обърнат особено внимание на риска от заразяване на водоносните слоеве, когато активното вещество се използва в области с уязвими почва и/или климатични условия. По целесъобразност, следва да се прилагат мерки, целящи смекчаване на рисковете

53 Пендиметалин № CAS: 40487-42-1 № CIPAC: 357 N-(1-етилпропил)- 2,6-динитро-3,4- ксилидин 900 г/кг 1 януари 2004 г. 31 декември 2013 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като хербицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI се отчитат заключенията на анализния доклад за бета-цифлутрина и по-специално, неговите допълнения I и II, така както са завършени на 3 декември 2002 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и опазване здравето на животните. По време на тази обща оценка е важно държавите-членки: — да обърнат особено внимание на защитата на водните организми и на земните растения. Условията за одобрение, по целесъобразност, включват целящи смекчаване на рисковете мерки, — да обърнат особено внимание на възможността за превоз на късо разстояние на активното вещество във въздуха.

>M40

45 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

54 Пропинеб CAS №: 12071-83-9 (мономер), 9016-72-2 (хомополимер) CIPAC №: 177 Полимерен цинк 1,2-пропил-небис (дитиокарбамат) Техническото активно вещество следва да е в съответствие със спецификацията на ФАО 1 април 2004 г. 31 март 2014 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като фунгицид. За изпълнението на единните принципи в приложение VI се отчитат заключенията на доклада за анализ за пропинеба, и по- специално неговите допълнения I и II, така както са завършени на 26 февруари 2003 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В тази обща оценка: — държавите-членки следва да обърнат специално внимание на потенциалното заразяване на подземните води, когато активното вещество се прилага в области с неустойчиви почви и/или с тежки климатични условия, — държавите-членки следва да обърнат специално внимание на защитата на дребните бозайници, на водните организми и на нецелевите членестоноги. Условията на одобрение,следва да включват, по целесъобразност, мерки за смекчаване на рисковете, — държавите-членки следва да наблюдават случаите на остра експозиция от хранителен произход за потребителите в перспективата на бъдещо преразглеждане на максимално допустимите граници на остатъчни вещества.

55 Пропизамид CAS №: 23950-58-5 CIPAC №: 315 3,5-дихлоро-N-(1,1- диметил-проп-2- инил) бензамид 920 g/kg 1 април 2004 г. 31 март 2014 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като хербицид. За изпълнението на единните принципи в приложение VI се отчитат заключенията на доклада за анализ за пропизамида, и по-специално неговите допълнения I и II, така както са завършени на 26 февруари 2003 г. от Постоянния комитет за растителна защита. В тази обща оценка, държавите-членки: — трябва да обърнат специално внимание на защитата на операторите и да следят за това условията за одобрение да включват мерки, по целесъобразност, които целят смекчаване на рисковете, — трябва да обърнат специално внимание на защитата на птиците и на дивите бозайници, по-специално ако веществото се прилага през време на размножителния период. Условията на одобрение следва да включват мерки, по целесъобразност, които целят смекчаване на рисковете.

>M44 56 Мекопроп № CAS 7085-19-0 № CIPAC 51 (RS)-2-(4-хлоро-о- толилокси)- пропионова киселина 930 g/kg 1 юни 2004 г. 31 май 2014 г. Могат да бъдат разрешени единствено за употреба като хербицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията на доклада за преглед относно мекопроп >M42

46 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

и, по-специално, неговите допълнения I и II от тях, така както са финализирани на 15 април 2003 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В тази обща оценка: — Държавите-членки следва да обърнат специално внимание на възможността от заразяване на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони с податлива почва и/ или на променливи климатични условия. Условията за разрещаване следва да включват, при необходимост, мерки, които целят намаляване на риска, — Държавите-членки следва да обърнат специално внимание на защитата на нецелевите членестоноги. В случай на нужда, следва да се приемат мерки, които целят намаляване на риска.

57 Мекопроп-П № CAS 16484-77-8 № CIPAC 475 (R)-2-(4-хлоро-о- толилокси)- пропионова киселина 860 g/kg 1 юни 2004 г. 31 май 2014 г. Могат да бъдат разрешени единствено за употреба като хербицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията на доклада за преглед за мекопроп-П и, по- специално, неговите допълнения I и II, така както са финализирани на 15 април 2003 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В тази обща оценка: — Държавите-членки следва да обърнат специално внимание на възможността от заразяване на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в областите с податлива почва и/или променливи климатични условия. Условията за разрешение следва да включват при необходимост мерки, които целят намаляване на риска

58 Пропиконазол № CAS 60207-90-1 № CIPAC 408 (±)-1-[2-(2,4-дихлохофенил)-4-пропил- 1,3-диоксолан- илметил]-1Н-1,2,4- триазол 920 g/kg 1 юни 2004 г. 31 май 2014 г. Могат да бъдат разрешени единствено за употреба като фунгицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, ще се отчитат заключенията на доклада за преглед пропиконазол и, по-специално, неговите допълнения I и II от тях, така както са финализирани на 15 април 2003 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В тази обща оценка: — Държавите-членки следва да обърнат особено внимание на защитата на членестоногите и на водните организми. Условията за разрешение, когато е необходимо, следва да включват мерки, които целят намаляване на риска, — Държавите-членки следва да обърнат специално внимание на защитата на организмите, които живеят в почвата при прилагането на съдържание над 625 g a.i./hа (например: употреби на тревната площ). Условията за разрешение, когато е необходимо, следва да включват мерки, които целят намаляване на риска (например: система за прилагане по места).

>M44

47 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

59 трифлоксистробин, Номер по CAS 141517-21-7 Номер по CIPAC 617 Метил (Е)-метоксимино-{(E)-a-[1-a- (a,a,a-трифлуоро-м- толил)етилиденеаминооксил]-о-толил}ацетат 960 g/kg 1 октомври 2003 г. 30 септември 2013 г. Може да бъде разрешена единствено употреба като фунгицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, ще се вземат предвид заключенията на доклада за преглед относно трифлоксистробин и по-специално, допълнения I и II към него, както са финализирани на 15 април 2003 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В рамките на тази обща оценка: — държавите-членки следва да обърнат специално внимание на опазването на подземните води, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области. Следва да бъдат приети мерки, относно намаляване на рисковете и/ или ако е уместно, могат да бъдат изготвени програми за наблюдение.

60 Карфентразон-етил Номер по CAS 128639-02.1 Номер по CIPAC 587 Етил-(RS)-2-хлоро- 3-[2-хлоро-5-(4- дифлуорометил-4,5- дихидро-3-метил- 5оксо-1Н 1,2,4- триазол-1-ил)-4- флуорофенил]пропионат 900 g/kg 1 октомври 2003 г. 30 септември 2013 г. Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, ще се вземат предвид заключенията на доклада за преглед за карфентразон-етила и по-специално допълнения I и II финализирани на 15 април 2003 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В рамките на тази обща оценка: — държавите-членки следва да обърнат специално внимание на опазването на подземните води, когато активното вещество се прилага в области, чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия. Когато е необходимо, трябва да бъдат приети мерки за намаляване на рисковете.

61 Мезотрион Номер по CAS 104206-8 Номер по CIPAC 625 2-(4-мезил-2-нитробензоил)циклохексан –1,3-дион 920 g/kg 1-циано-6-(метилсулфонил)-7- нитро-9Н- ксантен-9-one (примес от производствения процес)може да представлява токсикологичен проблем и трябва да остане на ниво под 0,0002 % (w/ w) в техническия продукт. 1 октомври 2003 г. 30 септември 2013 г. Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, ще се вземат предвид заключенията на доклада за преглед за мезотрион и, по-специално допълнения I и II към него, финализирани на 15 април 2003 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

>M43

48 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

62 Фенамидон Номер по CAS 161326-34-7 Номер по CIPAC 650 (S)-5-метил-2- метилтио-5-фенил- 3фениламино-3,5- дихидромидазол-4- one 975 g/kg 1 октомври 2003 г. 30 септември 2013 г. Може да бъде разрешена единствено употреба като фунгицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за преглед за фенамидона и, по-специално, допълнения I и II към него, финализирани на 15 април 2003 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В рамките на тази обща оценка държавите- членки: — следва да обърнат специално внимание на опазването на подземните води, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области, — следва да бъде обърнато специално внимание на защитата на нецелеви членестоноги, — следва да бъде обърнато специално внимание на защитата на водните организми. Ако е необходимо, следва да бъдат приети мерки за намаляване на рисковете.

63 Изоксафлутол Номер по CAS 141112-29-0 Номер по CIPAC 575 5-циклопрпил-4-(2- метилсулфонил-4- трифлуорометил- бензоил) изоксазол 950 g/kg 1 октомври 2003 г. 30 септември 2013 г. Може да бъде разрешена единствено употреба като хербицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в Приложение VI, ще се вземат предвид заключенията на доклада за преглед за изоксафлутол и по-специално, на допълнения I и II към него, финализирани на 15 април 2003 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В рамките на тази обща оценка, държавите-членки: — следва да обърнат специално внимание на опазването на подземните води, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области. Следвадабъдатпредприетимерки, целящи намаляване на рисковете или, ако е необходимо, могат да бъдат изготвени програми за наблюдение.

>M48 64 Флуртамон № по CAS 96525-23-4 (RS)-5-метиламино- 2-фенил-4-(a,a,a- трифлуоро-м- толил)фуран-3(2Н)- one 960 g/kg 1 януари 2004 г. 31 декември 2013 г. Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид. За прилагането на единните принципи на приложение VI, следва се вземат предвид заключенията на доклада за преглед за флуртамона, и по-специално, на допълнения I и II към него, окончателно финализиран на 4 юли 2003 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В рамките на тази обща оценка, държавите-членки: >M43

49 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

— следва обърнат специално внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области, — следва да обърнат специално внимание на защитата на водораслите и на другите водни растения. Когато е необходимо, следва да бъдат приложени мерки, целящи намаляване на рисковете.

65 Флуфенацет № по CAS 142459-58-3 № по CIPAC 588 4?-флуоро-N- изопропил-2-[5- (трифлуорометил) -1,3,4-тиадизол-2- илокси]ацетанилид 950 g/kg 1 януари 2004 г. 31 декември 2013 г. Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид. За прилагането на единните принципи в приложение VI, следва да се вземат предвид заключенията на доклада за преглед за флуфенацет, и по-специално на допълнения I и II към него, окончателно финализиран на 4 юли 2003 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В рамките на тази обща оценка, държавите-членки: — следва обърнат специално внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области, — следва да обърнат специално внимание на защитата на водораслите и на другите водни растения, — следва да обърнат специално внимание на опазването на операторите. Ако е необходимо, следва да бъдат приложени мерки, целящи намаляване на рисковете.

66 Йодосулфурон № по CAS 185119-76-0 (първоначално източник) 144550-36-7 (йодосулфурон-метил- натрий) № CIPAC 634 (субстанция източник) 634.501 (йодосулфурон-метил- натрий) 4-йодо-2-[3-(4- метокси-6-метил- 1,3,5-триазин-2-ил)- уреи-досулфонил]бензоат 910 g/kg 1 януари 2004 г. 31 декември 2013 г. Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид За прилагането на единните принципи, на приложение VI, следва бъдат взети предвид заключенията на доклада за преглед за йодосулфурон, и по-специално на допълнения I и II към него, окончателно финализиран на 4 юли 2003 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В рамките на тази обща оценка, държавите-членки: — следва да обърнат специално внимание на опасността от заразяване на подпочвените води с йодосулфурон и неговите метаболити, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области, — следва да обърнат специално внимание на опазването на водните растения. Ако е необходимо, следва да бъдат приети мерки, целящи намаляване на рисковете.

>M48

50 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

67 Диметенамид-п № по CAS 163515-14-8 № по CIPAC 638 S-2-хлоро-N-(2,4- диметил-3- тиенил)N–(2- меокси-1- метилетил)- ацетамид 890 g/kg (предварителна стойност, основана на пилотен завод) 1 януари 2004 г. 31 декември 2013 г. Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид. За прилагането на единните принципи, на приложение VI, следва бъдат взети предвид заключенията на доклада за преглед за диметенамид-п, и по-специално, на допълнения I и II към него, окончателно финализиран на 4 юли 2003 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В рамките на тази обща оценка, държавите-членки: — следва да обърнат специално внимание на потенциалното заразяване на подпочвените води с метаболитите на диметенамид-р, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области. — следва да обърнат специално внимание на опазването на водните екосистеми, по-специално на водните растения. Ако е необходимо, следва да бъдат предприети мерки, целящи намаляване на рисковете. Държавите-членки уведомяват Комисията, в съответствие с член 13, параграф 5, относно спецификацията на техническия материал произведен в търговската мрежа.

68 Пикосистробин № по CAS 117428-22-5 № по CIPAC 628 Метил (Е)-3-метокси- 2-{2-[6-(трифлуорометил) –2-пиридилоксиметил]фенил}акрилат 950 g/kg (предварителна стойност, основана на пилотен завод) 1 януари 2004 г. 31 декември 2013 г. Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид. За прилагането на единните принципи, на приложение VI, следва бъдат взети предвид заключенията на доклада за преглед за пикоксистробин, и по-специално, допълнения I и II към него, окончателно финализиран на 4 юли 2003 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В рамките на тази обща оценка, държавите-членки: — следва да обърнат специално внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области. — следва да обърнат специално внимание на опазването на организмите, обитаващи почвата, — следва да обърнат специално внимание на опазването на водните екосистеми. Ако е необходимо, следва да бъдат предприети мерки, целящи намаляване на рисковете. Държавите-членки уведомяват Комисията, в съответствие с член 13, параграф 5, за спецификацията на технически материал, произведен в търговската мрежа.

>M48

51 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

69 Фостиазат № по CAS: 98886-44-3 № по CIPAC: 585 (RS)-S-сек-бутил O- етил 2-оксо-1,3- тиазолидин-3- илфосфонотиоат 930 г/кг 1 януари 2004 година 31 декември 2013 година Разрешава се единствено за употреба като инсектицид или нематоцид. За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат под внимание заключенията в доклада от прегледа относно фостиазата, и по-специално допълнения I и II към него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 юли 2003 г. При тази цялостна оценка държавите- членки: — следва да обърнат специално внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области; — следва да обърнат специално внимание на опазването на птиците и дивите бозайници, по-специално, ако веществото се прилага по време на размножителния период; — следва да обърнат специално внимание на опазването на нецелевите организми, които обитават почвата. Ако е необходимо, трябва да бъдат предприети мерки, целящи намаляване на рисковете. За да се намали потенциалният риск за малките птици, разрешителните за продукта трябва да изискват постигането на много високо равнище на проникване на гранулите в почвата. Държавите-членки информират Комисията в съответствие с член 13, параграф 5 за характеристиките на търговско произведения технически материал.

>M48 70 Силтиофам № по CAS 175217-20-6 № по CIPAC 635 N-алил-4,5- диметил-2-(триметилсилил)тиофен-3- карбоксамид 950 g/kg 1 януари 2004 г. 31 декември 2013 г. Може да се разреши единствено употребата като фунгицид. Понастоящем, други употреби, освен за обработката на посевния материал, не са подкрепени с достатъчно данни. За да се получат разрешения за такива употреби, следва да бъдат получени и предоставени на държавите-членки данни и информация, целящи да докажат техния приемлив характер за потребителите, операторите и околната среда. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва бъдат взети предвид заключенията на доклада за преглед за силтиофам, и по-специално, на допълнения I и II към него, окончателно финализиран на 4 юли 2003 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В рамките на тази обща оценка, държавите-членки следва да обърнат специално внимание на защитата на операторите. Ако е необходимо, трябва да бъдат предприети мерки, целящи намаляване на рисковете.

>M95

71 Coniothyrium minitans Щам CON/M/91-08 (DSM 9660) Номер по CIPAC 614 Без предмет За да бъдат получени уточнения относно чистотата и контрола на производството, виж доклада за преглед. 1 януари 2004 г. 31 декември 2013 г. Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид. При издаване на разрешения се отчитат заключенията на доклада за преглед относно Coniothyrium minitans, и по-специално приложения I и II към него, както са обобщени на 4 юли 2003 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В рамките на тази цялостна оценка: — държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на безопасността на потребителите и на работниците и да гарантират, че условията за разрешение включват подходящи защитни мерки.

>M46

72 Молинат № CAS 2212-67-1 № CIPAC 235 S-етил азепан-1- карботиоат; S-етил перхидроазепин-1- карботиоат; S-етил перхидроазепин-1-тиокабоксилат 950 g/kg 1 август 2004 г. 31 юли 2014 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като хербицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, ще се отчитат заключенията на доклада за преглед за молинат, и по- специално допълнения I и II към него, така както са окончателно приети на 4 юли 2003 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В тази обща оценка: — държавите-членки следва да обърнат специално внимание на възможността от заразяване на подземните води, когато активното вещество се прилага в области, податливи от гледна точка на почвата и/или на крайни климатични условия. Условията за разрешение следва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо, — държавите-членки следва да обърнат специално внимание на възможността за пренасяне на късо разстояние на активното вещество във въздуха.

73 Тирам № CAS 137-26-8 № CIPAC 24 тетраметилтиурам дисулфид; бис (диметилтиокарбамоил)- дисулфид 960 g/kg 1 август 2004 г. 31 юли 2014 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като фунгицид или като репелент. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, ще бъдат отчитани заключенията на доклада за преглед за тирам и, по-специално допълнения I и II към него, така както са приети окончателно на 4 юли 2003 г. от Комитета по хранителната верига и здравето на животните. В тази обща оценка: — държавите-членки следва да обърнат специално внимание на защитата на водните организми. Ако е необходимо следва да бъдат приложени мерки за намаляване на рисковете, — държавите-членки следва да обърнат специално внимание на защитата на дребните бозайници и на птиците, когато веществото се прилага за обработката на посевния материал при неговата употреба през пролетта. При необходимост следва да бъдат предприети мерки за намаляване на рисковете.

74 Зирам № CAS 137-30-4 № CIPAC 31 цинк дву(натриев диметилдитиокарбамат) 950 g/kg (спецификация на ФАО) арсен: максимум 250 mg/kg вода: максимум 1,5 % 1 август 2004 г. 31 юли 2014 г. Могат да бъдат разрешени единствено употребите като фунгицид или репелент. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, ще бъдат отчетени заключенията на доклада за преглед за зирам и, по-специално допълнения I и II към него, така както са приети окончателно на 4 юли 2003 г. от Комитета по хранителната верига и здравето на животните. В тази обща оценка: — държавите-членки следва да обърнат специално внимание на защитата на членестоногите и на нецелевите водни организми. Ако е необходимо, следва да бъдат предприети мерки, които целят намаляване на риска, — държавите-членки следва да наблюдават остра експозиция от хранителен произход на потребителите от гледна точка на бъдещо преразглеждане на максимално допустимите граници на остатъчни вещества.

>M49 75 Паракват CAS № 4685- 14- 7 CIPAC № 56 1,1?-диметил-4,4?- бипиридиниум 500 g/l (изразена като паракват дихлорид) 1 ноември 2004 г. 31 октомври 2014 г. Могат да бъдат разрешавани само употреби като хербицид. Следните употреби не трябва да бъдат разрешавани: — машинно или ръчно прилагане в домашно градинарство, нито от аматьори, нито от професионални ползватели, — употреба чрез оборудване, излъчващо по въздушен път, — прилагане с изключително нисък обем. За целите на прилагането на единните принципи на приложение VI, се вземат предвид заключеният акт на доклада за паракват, и по- специално части I и II от него, в окончателния му вид, подготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните от 3 октомври 2003 г. В общата оценка държавите- членки трябва да обърнат особено внимание на защитата на: — оператори, особено що се отнася до машинни или ръчни приложения, — птици, които се размножават на земята. Когато сценария за употребата посочва възможното потенциално излагане на яйцата, трябва да бъде проведена оценка на риска и, при възможност, да се приложи смекчаване на риска, — водни организми. Условията за разрешение трябва да включват мерки за смекчаване на риска, когато е уместно, — зайци. Когато сценариите за употребата посочват потенциално излагане на зайци, трябва да бъде проведена оценка на риска и по възможност да се приложат мерки за смекчаване на риска. >M46

54 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

Държавите-членки трябва да гарантират, че притежателите на разрешения докладват най-късно до 31 март на всяка година до 2008 г. за случаи на здравни проблеми при операторите и въздействие върху зайците в една или повече представителни области на употреба, което трябва да е придружено от данни за продажбите и модели на проучвания на употребите така че да бъде получена реалистична картина на токсикологичното и екологичното въздействие на паракват. Държавите-членки трябва да се погрижат техническите концентрати да съдържат ефективен еметик. Течните вещества трябва да съдържат ефективен еметик, сини/зелени оцветители и мирис или друг(и) обонятелен(и) предупреждаващ(и) агент или агенти. Могат да бъдат добавени и други предпазители, например плътност. При горепосоченото, те се придържат към спецификациите на ФАО.

>M50 76 Мезосулфурон CAS № 400852-66-6 CIPAC № 441 2-[4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамил)сулфамил]-?- (метансулфонамид)- p-метилбензолова киселина 930 g/kg 1 април 2004 г. 31 март 2014 г. Могат да бъдат разрешени само употреби в качеството му на хербицид. С цел прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията от доклада от изследването на мезосулфурона, и по-специално неговите приложения I и II, както са определени от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 октомври 2003 г. В тази обща оценка държавите- членки: — следва да обърнат специално внимание на защитата на водните растения; — следва да обърнат специално внимание на потенциалното замърсяване на подземните води с мезосулфурон и неговите метаболити, когато активното вещество се прилага в райони, чувствителни от гледна точка на почва и/или климатични условия. При необходимост трябва да се вземат мерки, които да смекчат тези рискове.

>M75 77 Пропоксикарбазон номер по CAS 145026-81-9 номер по CIMAP 655 2-(4,5-дихидро-4- метил-5-оксо-3- пропокси-1H-1,2,4- триазол-1-ил) карбоксамидосулфонилбензоена киселина-метилестер ? 950 g/kg (под формата на натриев пропоксикарбазон) 1 април 2014 г. 31 март 2014 г. Могат да бъдат разрешени само приложения като хербицид. За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, ще се взима предвид докладът за анализ на пропоксикарбазон, и по-специално неговите приложения I и II, така както са актуализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 октомври 2003 г. При тази обща оценка държавите-членки: >M49

55 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

— следва да обръщат особено внимание на възможността от зараза на подпочвените води, с пропоксикарбазон и неговите метаболити, когато активното вещество се прилага в чувствителни региони от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия, — следва да обръщат особено внимание на опазването на водните екосистеми, по-специално на водните растения. При необходимост трябва да се взимат мерки за намаляване на риска.

>M50 78 Зоксамид CAS № 156052-68-5 CIPAC № 64 (RS)-3,5-дихлор-N- (3-хлор-1-етил-1- метилацетонил)-р- метилбензол 950 g/kg 1 април 2004 г. 31 март 2014 г. Могат да бъдат разрешени само употреби в качеството му на фунгицид. С цел прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията от отчета от изследването на зоксамида, и по-специално неговите приложения I и II, както са определени от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 октомври 2003 г.

>M51 79 Хлорпрофам CAS № 101-21-3 CIPAC № 43 Изопропил 3-хлорфеникарбамат 975 g/kg 17 февруари 2005 г. 31 януари 2015 г. Може да се разреши само употребата му като хербицид и като средство за подтискане на растежа на филизи. За изпълнението на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията на доклада за прегледа на хлорпрофама, и по- специално приложения I и II от него, довършени от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 28 ноември 2003 г. В тази обща оценка държавите-членки следва да обърнат специално внимание на защитата на операторите и потребителите, както и на членестоногите, които не са цел на такова приложение. Условията за даване на разрешение следва да включват мерки за намаляване на риска при необходимост.

>M52 80 Бензоена киселина CAS № 65-85-0 CIPAC № 622 Бензоена киселина 990 g/kg 1 юни 2004 г. 31 май 2014 г. Може да се разреши само употребата ? като дезинфекционно средство. За изпълнението на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията на доклада за прегледа на бензоената киселина, и по-специално приложения I и II към него, финализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 28 ноември 2003 г.

>M75

56 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

81 Флазасулфурон CAS № 104040-78-0 CIPAC № 595 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3- трифлуорометил-2- пиридил-сулфонил) уреа 940 g/kg 1 юни 2004 г. 31 май 2014 г. Може да се разреши само употребата му като хербицид. За изпълнението на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията на доклада за прегледа на флазасулфурон, и по-специално приложения I и II към него, финализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 28 ноември 2003 г. В общата си оценка, държавите- членки — следва да обърнат специално внимание на възможността за замърсяване на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони с лесно уязвима почва и/или климатични условия, — следва да обърнат специално внимание на защитата на водната растителност. При необходимост, следва да се прилагат мерки за намаляване на риска. Държавите-членки информират Комисията, в съответствие с член 13, параграф 5 за спецификацията на техническия материал, произведен с търговско предназначение.

>M115 82 Пираклостробин CAS № 175013-18-0 CIPAC № 657 метил N-(2-{[1-(4- хлорофенил)-1H- пиразол-3-ил]окси- метил}фенил) N- метокси карбамат 975 g/kg Производственият примес диметилсулфат се смята за токсикологичен проблем и концентрацията му в техническия продукт не трябва да надвишава 0,0001 %. 1 юни 2004 г. 31 май 2014 г. Може да бъде разрешена само употреба като фунгицид или регулатор на растежа на растенията. За прилагането на единните принципи от приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на пираклостробин, и по- специално допълнения I и II към него, както са финализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 28 ноември 2003 г. При тази обща оценка държавите-членки: — следва да обърнат специално внимание на защитата на водните организми, особено на рибите, — следва да обърнат специално внимание на защитата на земните членестоноги и земните червеи. Когато е подходящо, трябва да се прилагат мерки за намаляване на риска. В съответствие с член 13, параграф 5 държавите-членки уведомяват Комисията за характеристиките на техническия материал, произведен за търговски цели.

>M54 83 Киноксифен № CAS 124495-18-7 № CIPAC 566 5,7-дихлоро-4(?- флуорофенокси) кинолин 970 g/kg 1 септември 2004 г. 31 август 2014 г. Допуска се да бъдат разрешени единствено употребите като фунгицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение >M52

57 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

VI, следва да се отчитат заключенията на доклада за преглед за киноксифена, и по-специално допълнения I и II към него, както са финализирани на 28 ноември 2003 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Държавите-членки следва да обърнат специално внимание на защитата на водните организми. Когато е уместно, в уязвимите зони задължително трябва да се прилагат мерки, целящи смекчаване на рискова и програми за наблюдение.

>M53 84 алфациперметрин № CAS 67375-30-8 № CIPAC 454 Рацемат, включващ: (S)-?-циано-3 феноксибензил-(1R)-цис-3- (2,2-дихлоровинил)- 2,2-диметилциклопропан карбоксилат и (R)-?-циано-3 феноксибензил-(1S)-цис-3- (2,2-дихлоровинил)- 2,2-диметилциклопропан карбоксилат (= цис-2 изомерна двойка циперметрин) 930 g/kg CIS-2 1 март 2005 г. 28 февруари 2015 г. Допуска се да бъдат разрешени единствено употребите като инсектицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклад за преглед за алфациперметрина, и по-специално допълнения I и II към него, както са финализирани на 13 февруари 2004 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. При тази обща оценка: — държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на защитата на водните организми, на пчелите и на нецелеви членестоноги, както и да се уверят, че условията на разрешителните включват мерки, целящи смекчаване на рискове, — държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на безопасността на оператора и да следят за това условията на разрешителните да включват подходящи мерки за защита.

85 беналаксил № CAS 71626-11-4 № CIPAC 416 Метил N-фенилацетил-N-2, 6- ксилил-DL- аланинат 960 g/kg 1 март 2005 г. 28 февруари 2015 г. Допуска се да бъдат разрешени единствено употребите като фунгицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклад за преглед за бромоксинила, и по-специално допълнения I и II към него, както са финализирани на 13 февруари 2004 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. При тази обща оценка държавите-членки следва да обърнат специално внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в региони с уязвими почва и/или климатични условия. Когато е уместно, в условията на разрешителните следва да се включат мерки, целящи смекчаване на рискове.

>M54

58 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

86 бромоксинил № CAS 1689-84-5 № CIPAC 87 3,5-дибромо – 4- хидроксибензонитрил 970 g/kg 1 март 2005 г. 28 февруари 2015 г. Допуска се да бъдат разрешени единствено употребите като хербицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклад за преглед за бромоксинила, и по-специално допълнения I и II към него, както са финализирани на 13 февруари 2004 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. При тази обща оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на защитата на птиците и дивите бозайници, по-специално когато веществото се използва през зимния сезон и срещу водни организми. Когато е уместно, в условията на разрешителните следва да се включат мерки, целящи смекчаване на рискове.

87 десмедифам № CAS 13684-56-5 № CIPAC 477 етил 3?-фенилкарбамоилоксикарбанилат етил 3-фенилкарбамоилоксифенилкарбамат минимум 970 g/ kg 1 март 2005 г. 28 февруари 2015 г. Допуска се да бъдат разрешени единствено употребите като хербицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклад за преглед за десмедифама, и по-специално допълнения I и II към него, както са финализирани на 13 февруари 2004 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. При тази обща оценка държавите-членки следва да обърнат специално внимание на защитата на водните организми и на земните червеи. Когато е уместно, следва да се приложат мерки, целящи смекчаване на рискове.

88 йоксинил № CAS 13684-83-4 № CIPAC 86 4-хидрокси-3,5-ди- йодобензонитрил 960 g/kg 1 март 2005 г. 28 февруари 2015 г. Допуска се да бъдат разрешени единствено употребите като хербицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклад за преглед за йоксинила, и по-специално допълнения I и II към него, както са финализирани на 13 февруари 2004 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. При тази обща оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на защитата на птиците и дивите бозайници, по-специално когато веществото се използва през зимния сезон и срещу водни организми. Когато е уместно, в условията на разрешителните следва да се включат мерки, целящи смекчаване на рискове.

>M53

59 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

89 фенмедифам № CAS 13684-63-4 № CIPAC 77 метил 3-(3-метилкарбанилоилокси)карбанилат; 3-метоксикарбониламинофенил 3?- метилкарбанилат минимум 970 g/ kg 1 март 2005 г. 28 февруари 2015 г. Допуска се да бъдат разрешени единствено употребите като хербицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклад за преглед за фенмедифама, и по-специално допълнения I и II към него, както са финализирани на 13 февруари 2004 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. При тази обща оценка държавите-членки следва да обърнат специално внимание на защитата на водните организми. Когато е уместно, в условията на разрешителните следва да се включат мерки, целящи смекчаване на рискове.

>M56 90 Pseudomonas chlororaphis Strain: MA 342 CIPAC № 574 Не се прилага в случая Количеството вторичен метаболит 2,3- дипокси-2,2- диде-хидро- ризоксин (DDR) във фермента на етапа на формулиране на препарата не трябва да надвишава LOQ (2 mg/l) 1 октомври 2004 г. 30 септември 2014 г. Допуска се да бъдe разрешенa единствено употребата като фунгицид при торене на семена в затворени съоръжения за торене на семена. При предоставяне на разрешения следва да се отчитат заключенията на доклада за преглед за Pseudomonas chlororaphis, и по-специално допълнения I и II към него, както са финализирани на 30 март 2004 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. При тази обща оценка държавите-членки следва да обърнат специално внимание на сигурността на работещите с това вещество. Когато е уместно, следва да се приложат мерки за намаляване на риска.

>M55 91 Мепанипирим № CAS: 110235-47-7 № CIPAC: 611 N-(4-метил-6-проп- 1-инил-пиримидин- 2-ил)анилин 960 g/kg 1 октомври 2004 г. 30 септември 2014 г. Допуска се да бъдат разрешени единствено употребите като фунгицид. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада за преглед за мепанипирима, и по-специално допълнения I и II към него, както са финализирани на 30 март 2004 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. В тази обща оценка държавите-членки следва да обърнат специално внимание на защитата на водните организми. Когато е уместно, следва да се приложат мерки, целящи смекчаване на риска.

>M53

60 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

92 Ацетамиприд CAS № 160430-64-8 CIPAC № Все още неопределен (E)-N1 -[(6-хлоро-3- пиридил)- метил]- N2-цианоN1-ме- тилацетамидин ? 990 g/kg 1 януари 2005 г. 31 декември 2014 г. Може да се издава разрешително за употреба само като инсектицид В изпълнение на единните принципи от приложение IV заключенията от обзорния доклад по ацетамиприда и, в частност, допълнения I и II към същото, се взема предвид окончателният вариант на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните от 29 юни 2004 г. В тази обща оценка държавите-членки — обръщат особено внимание на риска за работника при работа с веществото, — обръщат особено внимание на защитата на организмите, живеещи във водна среда. Там, където е подходящо следва да се прилагат мерки за намаляване на риска.

93 Тиахлоприд CAS № 111988-49-9 CIPAC № 631 (Z)-N-{3-[(6-хлоро- 3-пиридинил)метил]-1,3- тиазолан-2-илиден}цианамид ? 975 g/kg 1 януари 2005 г. 31 декември 2014 г. Може да се издава разрешително за употреба само като за инсектицид В изпълнение на единните принципи от приложение IV заключенията от обзорния доклад по тиаклоприда и, в частност, допълнения I и II към същото, се взема предвид окончателният вариант на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните от 29 юни 2004 г. В тази обща оценка държавите-членки: — обръщат особено внимание на защитата на членестоноги, непредставляващи цел на растителната защита — обръщат особено внимание на защитата на организмите, живеещи във водна среда. — обръщат особено внимание на потенциалния риск от заразяване на подпочвените води в случаите, в които препаратът се прилага в местности с податлива почва и/или климатични условия, предразполагащи към такова заразяване Там, където е подходящо, следва да се прилагат мерки за намаляване на риска.

>M59 94 Ampelomyces quisqиalis Корен: АQ 10 Колекция на култури № CNCM I-807 CIРАС № Неизвестен Неприложимо 1 април 2005 г. 31 март 2015 г. Могат да бъдат разрешени само приложенията като фунгицид. При предоставянето на разрешения ще се държи сметка за изводите на доклада от анализа на Ampelomyces quisqalis, и по-специално на неговите допълнения I и II, така както са актуализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 8 октомври 2004 г.

>M58

61 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

95 Имазусулфурон CAS №: 122548-33-8 CIPAC №: 590 1-(2-хлоромидазo [1,2-?]пиридин-3- илсулфонил)-3-(4,6- диметоксипиримидин-2-ил)уреа ? 980 g/kg 1 април 2005 г. 31 март 2015 г. Могат да бъдат разрешени само употреби като хербицид. За прилагането на еднаквите принципи, предвидени в приложение VI, ще се държи сметка за изводите от отчета за анализа на имазосулфурона, и по-специално за неговите допълнения I и II, така както са приложени от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 8 октомври 2004 г. В рамките на тази обща оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на защитата на водните и земни растения, при които не се използват тези вещества. Ако се налага, следва да се вземат мерки, чиято цел е да намалят риска.

96 Ламинарин CAS №: 9008-22-4 CIPAC №: 671 (1>3)-?-D-глукан (според Смесената комисия IUPAC- IUB по биохимичната номенклатура) ? 860 g/kg сухо вещество 1 април 2005 г. 31 март 2015 г. Могат да бъдат разрешени само приложенията като елиситор на естествените механизми за защита на културата. За прилагането на еднаквите принципи, предвидени в приложение VI, ще се държи сметка за изводите от отчета за анализ на ламинарина, и по-специално за неговите допълнения I и II, така както са приложени от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 8 октомври 2004 г.

97 Метоксифенозид CAS №: 161050-58-4 CIPAC №: 656 N-tert-бутил-N?-(3- метоксиотолуоил)- 3,5-ксилокси- хидразид ? 970 g/kg 1 април 2005 г. 31 март 2015 г. Могат да бъдат разрешени само приложенията като инсектицид. За прилагането на еднаквите принципи, предвидени в приложение VI, ще се държи сметка за изводите от отчета за анализ на метоксифенозида, и по-специално за неговите допълнения I и II, така както са приложени от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 8 октомври 2004 г. В рамките на тази обща оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на защитата на земните и водни членестоноги, при които не се използват тези вещества. Ако се налага, следва да се вземат мерки, чиято цел е да намалят риска.

98 s-метолахлор CAS №: 87392-12-9 (S-изомер) 178961-20-1 (R-изомер) CIPAC №: 607 Смес от: (aRS, 1 S)-2-хлоро- N-(6-етил-о-толил)- N- (2-метокси-1- метил-етил)ацетамид (80-100 %) и от: (aRS, 1 S)-2-хлоро- N-(6- етил-о-толил)- N- (2-метокси -1- метилетил)ацетамид (20-0 %) ? 960 g/kg 1 април 2005 г. 31 март 2015 г. Могат да бъдат разрешени само приложенията като хербицид. За прилагането на еднаквите принципи, предвидени в приложение VI, ще се държи сметка за изводите от отчета за анализ на s-метолахлор, и по-специално за неговите допълнения I и II, така както са приложени от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 8 октомври 2004 г. В рамките на тази обща оценка държавите-членки трябва да: — обърнат специално внимание на възможността от зараза на подпочвените води, по-специално от активното вещество и неговите метаболити CGA 51202 и CGA 354743, когато активното вещество се прилага в райони, които са чувствителни от гледна точка на почвата и/или климатичните условия, >M60

62 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

— обърнат специално внимание на защитата на морските растения. Ако се налага, следва да се вземат мерки, чиято цел е да намалят риска.

>M59 99 Gliocladium catenulatum Корен: J1446 Колекция на култури № DSM 9212 CIРАС Неизвестен Неприложимо 1 април 2005 г. 31 март 2015 г. Могат да бъдат разрешени само приложенията като фунгицид. При предоставянето на разрешения ще се държи сметка за изводите на доклада от анализа на Gliocladium catenulatum, и по-специално на неговите допълнения I и II, така както са актуализирани от Постоянния комитет, който отговаря за хранителната верига и за здравето на животните на 30 март 2004 г. В рамките на тази обща оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на защитата на потребителите и работниците. При необходимост се вземат мерки, чиято цел е да се смекчи рискът.

>M63 100 Etoxazole CAS No: 153233-91-1 CIPAC No: 623 (RS)-5-tert-butyl-2- [2-(2,6-difluorophenyl)-4,5- dihydro-1,3-oxazol- 4-yl] phenetole ? 948 g/kg 1 June 2005 31 May 2015 Only uses as acaricide may be authorised. For the implementation of the uniform principles of Annex VI, the conclusions of the review report on etoxazole, and in particular Appendices I and II thereof, as finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 3 December 2004 shall be taken into account. In this overall assessment Member States should pay particular attention to the protection of aquatic organisms. Risk mitigation measures should be applied where appropriate.

101 Tepraloxydim CAS No: 149979-41-9 CIPAC No: 608 (EZ)-(RS)-2-{1- [(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3- hydroxy-5-perhydropyran-4- ylcyclohex-2-en-1- one ? 920 g/kg 1 June 2005 31 May 2015 Only uses as herbicide may be authorised. For the implementation of the uniform principles of Annex VI, the conclusions of the review report on tepraloxydim, and in particular Appendices I and II thereof, as finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 3 December 2004 shall be taken into account. In this overall assessment, Member States should pay particular attention to the protection of terrestrial non-target arthropods. Risk mitigation measures should be applied where appropriate.

>M80 102 Хлороталонил CAS № 1897-45-6 CIPAC № 288 Тетрахлороизофталонитрил 985 g/kg — Хексахлоробензен: не повече от 0,04 g/kg 1 март 2006 г. 28 февруари 2016 г. ЧАСТ А Допуска се да бъдe разрешенa единствено употребата като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за хлороталонил, и по-специално неговите допълнения I и II, така, както

>M60

63 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

— Декахлоробифенил: не повече от 0,03 g/kg са окончателно формулирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 февруари 2005 г.В тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат специално внимание на защитата на: — водните организми, — повърхностните води, по-специално по отношение на активното вещество и нейните метаболити R417888 и R611965 (SDS46851), когато веществото се използва в райони с уязвими почвени и/ или климатични условия. Условията на употреба следва да включват мерки, целящи смекчаване на рисковете, когато това е подходящо.

>M64 103 Хлортолурон (неизучена стереохимия) CAS № 15545-48-9 CIPAC № 217 3-(3-хлоро-p-толил)- 1,1-диметилуреа 975 g/kg 1 март 2006 г. 28 февруари 2016 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат под внимание заключенията в доклада от прегледа относно хлортолурон, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 февруари 2005 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат по-специално внимание на опазването на подземните води, когато активното вещество се прилага в региони с уязвими почвени и/или климатични условия. Условията на разрешението следва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

104 Циперметрин CAS № 52315-07-8 CIPAC № 332 (RS)-?-циано-3 феноксибензил-(1 RS)-цис, транс-3- (2,2-дихлоровинил)- 2,2-диметилциклопропан карбоксилат (4 изомерни двойки: цис-1, цис- 2, транс-3, транс-4) 900 g/kg 1 март 2006 г. 28 февруари 2016 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като инсектицид ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат под внимание заключенията в доклада от прегледа относно циперметрин, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 февруари 2005 г. При тази цялостна оценка: — Държавите-членки трябва да обърнат по-специално внимание на опазването на водните организми, пчелите и полезните артроподи. Условията на разрешението следва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо. — Държавите-членки трябва да обърнат по-специално внимание на безопасността на оператора. Условията на разрешението следва да включват предпазни мерки, когато е необходимо.

>M80

64 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

105 Даминозид CAS № 1596-84-5 CIPAC № 330 N-диметиламиносук-цинамидова киселина 990g/kg Примеси: — N-нитросодиметиламин: не повече от 2,0 mg/kg — 1,1-диметилхидразин: не повече от 30 mg/kg 1 март 2006 г. 28 февруари 2016 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като стимулатор на растежа в неядивни култури ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат под внимание заключенията в доклада от прегледа относно даминозид, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 февруари 2005 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат по-специално внимание на безопасността на операторите и работниците след новото вписване на реда. Условията на разрешението следва да включват предпазни мерки, когато е необходимо.

106 Тиофанат-метил (неизучена стереохимия) CAS № 23564-05-8 CIPAC № 262 Диметил 4,4'- (o-фенилен)бис (3-тиоалофанат) 950 g/kg 1 март 2006 г. 28 февруари 2016 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като фунгицид ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат под внимание заключенията в доклада от прегледа относно тиофанат-метил, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 февруари 2005 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат по-специално внимание на опазването на водните организми, земните червеи и други макро- организми в почвата. Условията на разрешението следва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M65 107 Трибенурон CAS № 106040-48-6 (трибенурон) CIPAC № 546 2-[4-метокси-6- метил- 1,3,5- триазин-2-ил(метил)карбамоилсулфамоил] бензоена киселина 950 g/kg, изразени като трибенурон- метил 1 март 2006 г. 28 февруари 2016 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат под внимание заключенията в доклада от прегледа относно трибенурон, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 февруари 2005 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат по-специално внимание на опазването на полезни сухоземни растения, високи водни растения и подземни води при уязвими ситуации. Условията на разрешението следва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M64

65 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

108 MCPA CAS № 94-74-6 CIPAC № 2 4-хлоро-о-толил- оксиоцетна киселина ? 930 g/kg 1 май 2006 г. 30 април 2016 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи в приложение VI, следва да се вземат под внимание заключенията в доклада от прегледа относно MCPA, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 април 2005 г. Държавите-членки следва да обърнат специално внимание на възможностите за замърсяване на подземните води, когато активното вещество се прилага в региони с уязвими почвени и/или климатични условия. Условията на разрешението следва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо. Държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на опазването на водните организми и трябва да гарантират, че условията на разрешението включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо, като например буферни зони.

109 MCPB CAS № 94-81-5 CIPAC № 50 4-(4-хлоро-o- толилокси) маслена киселина ? 920 g/kg 1 май 2006 г. 30 април 2016 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи в приложение VI, следва да се вземат под внимание заключенията в доклада от прегледа относно MCPB, и по-специално Допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 април 2005 г. Държавите-членки следва да обърнат специално внимание на възможностите за замърсяване на подземните води, когато активното вещество се прилага в региони с уязвими почвени и/или климатични условия. Условията на разрешението следва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо. Държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на опазването на водните организми и трябва да осигурят, че условията на разрешението включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо, като например буферни зони.

>M67 110 Бифеназат CAS № 149877-41-8 CIPAC № 736 Изопропил 2-(4-метоксибифенил-3-ил) хидразиноформат ? 950 g/kg 1 декември 2005 г. 30 ноември 2015 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като акарицид ЧАСТ Б При оценката на заявленията за разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи бифеназат за употреби, различни >M66

66 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

от употреба върху декоративни растения в парници, държавите- членки обръщат специално внимание на критериите в член 4, параграф 1, буква б), и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение. За прилагането на единните принципи в приложение VI, следва да се вземат под внимание заключенията в доклада от прегледа относно бифеназат, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 юни 2005 г.

111 Милбемектин Милбемектин е смес от M.A 3 и M.A 4 CAS № M.A 3: 51596-10-2 M.A 4: 51596-11-3 CIPAC № 660 M.A 3: (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5?S,6R,6?R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-дихидрокси- 5?,6?,11,13,22- пентаметил-3,7,19- триоксатетрацикло(15.6.1.14,8 .020,24 ) пентакоза- 10,14,16,22- тетраен-6-спиро-2?- тетрахидропиран-2- едно M.A 4: (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5?S,6R,6?R,8R,13R, 20 R,21R,24S)-6?-етил- 21,24- дихидрокси- 5?,11,13,22- тетраметил-3,7,19- триоксатетрацикло(15.6.1. 14,8 020,24 ) пентакоза- 10,14,16,22-тетраен- 6-спиро-2?-тетрахидропиран-2- едно ? 950 g/kg 1 декември 2005 г. 30 ноември 2015 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като инсектицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи в приложение VI, се вземат под внимание заключенията в доклада от прегледа относно милбемектин, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 юни 2005 г. При тази цялостна оценка държавите-членки обръщат специално внимание на опазването на водните организми. Следва да се прилагат мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M67

67 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

112 Хлорпирифос CAS № 2921-88-2 CIPAC № 221 O,O-диетил-O-3,5,6- трихлоро-2- пиридил фосфоротиоат ? 970 g/kg Примесът O,O,O,O- тетраетил дитиопирофосфат (Сулфотеп) бе считан за проблем от токсикологична гледна точка и е установено максимално ниво от 3 g/Kg. 1 юли 2006 г. 30 юни 2016 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като инсектицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат под внимание заключенията в доклада от прегледа относно хлорпирифос, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 юни 2005 г. Държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми, пчелите и полезните артроподи и трябва да осигурят, че условията на разрешението включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо, като например буферни зони. Държавите-членки изискват представяне на допълнителни проучвания с цел потвърждаване на оценката на риска за птици и бозайници. Те осигуряват, че нотифициращите лица, по чието искане хлорпирифос е бил включен в настоящото приложение, представят тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

113 Хлорпирифос метил CAS № 5598-13-0 CIPAC № 486 O,O-диметил-O- 3,5,6-трихлоро-2- пиридил фосфоротиоат ? 960 g/kg Примесите O,O,O,O- тетраметил дитиопирофосфат (Сулфотемп) и OOO-триметил-O- (3,5,6-трихлоро-2- пиридинил) дифосфородитиоат (Сулфотемп- естер) бяха считани за проблем от токсикологична гледна точка и за всеки примес е установено максимално ниво от 5 g/Kg. 1 юли 2006 г. 30 юни 2016 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като инсектицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи в приложение VI, следва да се вземат под внимание заключенията в доклада от прегледа относно хлорпирифос-метил, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 юни 2005 г. Държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми, пчелите и полезните артроподи и трябва да осигурят, че условията на разрешението включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо, като например буферни зони. Държавите-членки изискват представяне на допълнителни проучвания с цел потвърждаване на оценката на риска за птици и бозайници в случай на употреба на открито. Те осигуряват, че нотифициращите лица, по чието искане е бил включен хлорпирифос- метил в настоящото приложение, представят тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

>M68

68 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

114 Манеб CAS № 12427-38-2 CIPAC № 61 манганиев етиленбис (дитиокарбамат) (полемерен) ? 860 g/kg Производственият примес етилен тиоуреа се счита за проблем от токсикологична гледна точка и не трябва да е над 0,5 % от съдържанието на манеб. 1 юли 2006 г. 30 юни 2016 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи в приложение VI, следва да се вземат под внимание заключенията в доклада от прегледа относно манеб, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 юни 2005 г. Държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на възможността за замърсяване на подземните води, когато активното вещество се прилага в региони с уязвими почвени и/или екстремни климатични условия. Държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на остатъчните количества вещество в храните и да оценят облъчването на консуматорите чрез храната. Държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми и полезните артроподи и да осигурят, че условията на разрешението включват мерки за намаляване на риска. Държавите-членки изискват представяне на допълнителни проучвания с цел потвърждаване на оценката на риска за птици и бозайници, както и за токсичност за развитието. Те осигуряват, че нотифициращите лица, по чието искане манеб е бил включен в настоящото приложение, представят тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

115 Манкозеб CAS № 8018-01-7 (предишен 8065-67-5) CIPAC № 34 Манганиев етиленбис (дитиокарбамат) (полимерен) комплекс с цинкова сол ? 800 g/kg Производственият примес етилен тиоуреа се счита за проблем от токсикологична гледна точка и не трябва да е над 0,5 % от съдържанието на манкозеб. 1 юли 2006 г. 30 юни 2016 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи в приложение VI, следва да се вземат под внимание заключенията в доклада от прегледа относно манкозеб, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 юни 2005 г. Държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на възможността за замърсяване на подземните води, когато активното вещество се прилага в региони с уязвими почвени и/или екстремни климатични условия. Държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на остатъчните количества вещество в храните и да оценят облъчването на консуматорите чрез храната. >M68

69 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

Държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми и полезните артроподи и да осигурят, че условията на разрешението включват мерки за намаляване на риска. Държавите-членки изискват представяне на допълнителни проучвания с цел потвърждаване на оценката на риска за птици и бозайници, както и за токсичност за развитието. Те осигуряват, че уведомителите, по чието искане манкозеб е бил включен в настоящото приложение, представят тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

116 Метирам CAS № 9006-42-2 CIPAC № 478 Цинков амониат етиленбис (дитиокарбамат) — поли (етиленбистиурамдисулфид) ? 840 g/kg Производственият примес етилен тиоуреа се счита за проблем от токсикологична гледна точка и не трябва да е над 0,5 % от съдържанието на метирам. 1 юли 2006 г. 30 юни 2016 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи в приложение VI, следва да се вземат под внимание заключенията в доклада от прегледа относно метирам, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 юни 2005 г. Държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на възможността за замърсяване на подземните води, когато активното вещество се прилага в региони с уязвими почвени и/или екстремни климатични условия. Държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на остатъчните количества вещество в храните и да оценят облъчването на консуматорите чрез храната. Държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми и полезните артроподи и да осигурят, че условията на разрешението включват мерки за намаляване на риска. Държавите-членки изискват представяне на допълнителни проучвания с цел потвърждаване на оценката на риска за птици и бозайници, както и за токсичност за развитието. Те осигуряват, че уведомителите, по чието искане метирам е бил включен в настоящото приложение, представят тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

>M68

70 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

117 Оксамил CAS № 23135-22-0 CIPAC № 342 N.N-диметил-2- метилкарбамоилоксиимино-2- (метилтио) ацетамид 970 g/kg 1 август 2006 г. 31 юли 2016 г. ЧАСТ А Може да се разреши само употребата му като нематоцид и инсектицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи на приложение VI, заключенията на доклада за оксамил и по-специално приложения I и II към него, завършени от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 юли 2005 г., следва да бъдат взети под внимание. В това цялостно изследване: — държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на защитата на птиците и бозайниците, земните червеи, водните организми, повърхността на водата, подпочвените води, които са уязвими при определени условия. Условията за получаване на разрешение трябва да включват мерки за смекчаване на риска, където това е подходящо. — държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на сигурността на оператора. Условията за получаване на оторизация трябва да включват мерки, където това е подходящо. Заинтересованите държави-членки следва да изискват допълнителни проучвания за потвърждаване на оценката на риска от замърсяване на подпочвените води в киселинни почви, риск за птиците, бозайниците и земните червеи. Те трябва да гарантират, че заявителите за включване на веществото оксамил в настоящото приложение са представили тези проучвания на Комисията, в рамките на две години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

>M73 118 1-метилциклопропен (общото име по ISO не се взима предвид при това активно вещество) CAS № 3100-04-7 CIPAC № — не е определен 1-метилциклопропен ? 960 g/kg Нечистотата при производството на 1-хлоро-2-метилпропен и3-хлоро- 2-метилпропен представлява безпокойство от технологична гледна точка, като всяка от нечистотите не трябва да надвишава 0,5 g/kg в техническия материал. 1 април 2006 г. 31 март 2016 г. ЧАСТ А Може да се разреши само използването му като регулатор на растежа на растения при складиране в запечатани складове след прибиране. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи на приложение VI, следва да бъдат взети предвид заключенията на доклада за 1-метилциклопропен и по-специално приложения I и II към него, завършени от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните от 23 септември 2005 г.

>M72

71 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

119 форхлорфенурон CAS № 68157-60-8 CIPAC № 633 1-(2 хлоро-4- пиридинил)-3- фенилуреа ? 978 g/kg 1 април 2006 г. 31 март 2016 г. ЧАСТ А Може да се разреши само използването му като регулатор на растежа. ЧАСТ Б За оценка на заявката за разрешение на продукти за растителна защита, съдържащи флорхлорфенурон, за употреба, различна от тази за киви, държавите-членки обръщат специално внимание на критериите в член 4, параграф 1, буква б) и гарантират, че необходимите данни и информация са предоставени преди даването на разрешение. За прилагане на единните принципи на приложение VI, заключенията на доклада за флорхлорфенурон и по-специално приложения I и II към него, финализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните от 23 септември 2005 г., следва да бъдат взети под внимание. В това цялостно изследване държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на потенциалната заплаха от замърсяване на подпочвените води, при употребата на това активно вещество в райони с уязвими почви и/или климатични условия. Мерки за смекчаване на риска трябва да се прилагат, когато това е подходящо.

120 Индоксакарб CAS № 173584-44-6 CIPAC № 612 метил (S)-N-[7- хлоро-2,3,4a,5- тетрахидро-4a- (метоксикарбонил) индено[1,2- e][1,3,4]оксадиазин -2-илкарбонил]-4'- (трифлуорометокси) карбанилат ТМ (технически ватериал): ? 628 g/kg индоксакарб 1 април 2006 г. 31 март 2016 г. ЧАСТ А Само използването му като инсектицид може да бъде оторизирано ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи на приложение VI, заключенията на доклада за индоксакарб и по-специално приложения I и II към него, финализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните от 23 септември 2005 г., следва да бъдат взети под внимание. В това цялостно изследване държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на защитата на водните организми. Мерки за смекчаване на риска трябва да се прилагат, когато това е подходящо.

>M69 ХХ Уорфарин CAS № 81-81-2 CIPAC № 70 (RS)-4-хидроокси-3- (3-оксо-1-фенилбутил)кумарин 3-(б- ацетонилбензил)-4- хидроксикумарин ? 990 g/kg 1 октомври 2006 г. 30 септември 2013 г. ЧАСТ А Разрешава се употреба само като унищожител на гризачи, под формата на предварително приготвена стръв, при целесъоброзност поставена в специални саморазтоварващи се хранилки. >M71

72 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI, заключенията на доклада за уорфарин и по-специално приложения I и II към него, завършени от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните от 23 септември 2005 г., следва да бъдат взети под внимание. В това цялостно изследване държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на защитата на операторите, птиците и останалите животни, които не влизат в обсега на приложение на продукта. Условията за получаване на разрешение следва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M133 _____ >M76 123 Клотианидин номер по CAS 210880-92-5 номер по CIMAP 738 (E)-1-(2-хлоро-1,3- тиазол-5-илметил)- 3-метил-2-нитрогуанидин ? 960 g/kg 1 август 2006 г. 31 юли 2016 г. >M134 ЧАСТ А Могат да бъдат разрешени само приложения като инсектицид. С цел защита на нецелевите организми, и по-специално на медоносните пчели, при приложение за третиране на семена: — покриването на семената с препарата се извършва единствено в професионално оборудвани помещения за третиране на семена. В тези помещения трябва да се използват най-добрите налични техники, за да се постигне максимално ограничаване на отделянето на прах при прилагането върху семената, съхранението и транспортирането, — използва се подходящо сеитбено оборудване, за да се гарантира високо ниво на проникване в почвата и максимално ограничаване на риска от разливане на количества от препарата и отделяне на прах от него. Държавите-членки гарантират, че: — етикетът на третираните семена включва означението за третиране на семената с клотианидин и определя мерките за намаляване на риска, предвидени в разрешението, — условията на разрешението, по-специално при прилагане чрез пръскане, включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска с цел защита на медоносните пчели, — стартират програми за мониторинг, чрез които по целесъобразност да бъде проверена действителната експозиция на медоносните пчели на клотианидин в районите, които те активно използват за паша или които се използват от пчеларите. < >M69

73 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

ЧАСТ Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, ще се взимат предвид изводите от доклада за анализ на клотианидин, и по-специално неговите приложения I и II, така както са актуализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 27 януари 2006 г. При тази обща оценка държавите-членки: — следва да обръщат особено внимание на възможността от зараза на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителни региони от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия, — следва да обръщат особено внимание на риска за зърноядните птици и бозайници, когато веществото се използва за третиране на семена. Условията за практическо използване трябва да съдържат, при необходимост, мерки за намаляване на риска.

124 Петоксамид номер по CAS 106700-29-2 номер по CIMAP 655 2-хлоро-N-(2-етоксиетил)-N-(2-метил- 1-фенилпроп-1- енилl) ацетамид ? 940 g/kg 1 август 2006 г. 31 юли 2016 г. ЧАСТ А Могат да бъдат разрешени само приложения като хербицид. ЧАСТ Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, ще се взимат предвид изводите от доклада за анализ на петоксамид, и по-специално неговите приложения I и II, така както са актуализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 27 януари 2006 г. При тази обща оценка държавите-членки: — следва да обръщат особено внимание на възможността от зараза на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителни региони от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия, — следва да обръщат особено внимание на защитата на морската среда, и по-специално на висшите морски растения. Условията за практическо използване трябва да съдържат, при необходимост, мерки за намаляване на риска. Държавите-членки уведомяват Комисията, в съответствие с член 13, параграф 5, за спецификата на техническия материал, произведен за търговски цели.

>M76

74 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

125 Клодинафоп номер по CAS 114420-56-3 номер по CIPAC 683 (R)-2-(4-(5-хлоро-3- флоро-2 пиридилокси)-фенокси)- пропионова киселина ? 950 g/kg (количество клодинафоп- пропаргил) 1 февруари 2007 г. 31 януари 2017 г. ЧАСТ А Могат да бъдат разрешени само приложения като хербицид. ЧАСТ Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, ще се взимат предвид изводите от доклада за анализ на клодинафоп, и по-специално неговите приложения I и II, в окончателната версия, изготвена от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 27 януари 2006 г.

126 Пиримикарб номер по CAS 23103-98-2 номер по CIPAC 231 2- диметиламино -5,6-диметилпиримидин-4-ил диметилкарбамат ? 950 g/kg 1 февруари 2007 г. 31 януари 2017 г. ЧАСТ А Могат да бъдат разрешени само приложения като инсектицид. ЧАСТ Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, ще се взимат предвид изводите от доклада за анализ на пиримикарб, и по-специално неговите приложения I и II, в окончателната версия, изготвена от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 27 януари 2007 г. Държавите-членки са длъжни да обръщат особено внимание на безопасността на операторите и да следят дали във всички инструкции за употреба се изисква използването на съответни съоръжения за лична защита. Държавите-членки са длъжни да обръщат особено внимание на защитата на водните организми и да следят дали условията за разрешение включват, при необходимост, мерки за намаляване на риска, като определянето на буферни зони. Съответните държави-членки поръчват допълнителни проучвания, за да бъде потвърдена оценката на дългосрочния риск, свързан по- конкретно с метаболит R35140 и по отношение на евентуалното замърсяване на подпочвените води. Те следят също така дали авторите на нотификаци, по молба на които пиримикарб е включен в настоящото приложение, предоставят тези анализи на Комисията в срок от две години, считано от влизането в сила на настоящата директива.

127 Римсулфорон номер по CAS 122931- 48-0 (римсулфурон) номер по CIPAC 716 1-(4-6 диметоксипиримидин -2-ил)-3- (3- етилсулфонил -2-пиридилсулфонил) карбамид ? 960 g/kg (количества римсулфорон) 1 февруари 2007 г. 31 януари 2017 г. ЧАСТ А Могат да бъдат разрешени само приложения като хербицид. ЧАСТ Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се взимат предвид изводите от доклада за анализ на римсулфурон, и по-специално неговите приложения I и II, в окончателната версия, изготвена от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 27 януари 2006 г. >M74

75 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

Държавите-членки са длъжни да обръщат особено внимание на защитата на растенията, които не са визирани, и на подпочвените води, които са особено уязвими. Условията за разрешения трябва да включват, при необходимост, мерки за ограничаване на риска.

128 Толклофос-метил номер по CAS 7018-04-9 номер по CIPAC 479 O-2,6- дихлоро-p- толил О,О-диметилфосфоротиоат O-2,6-дихлоро-4- метилфенил О,О-диметилфосфоротиоат ? 960 g/kg 1 февруари 2007 г. 31 януари 2017 г. ЧАСТ А Могат да бъдат разрешени само приложения като фунгицид. ЧАСТ Б При оценка на молбите за разрешение на продукти за растителна защита, които съдържат толклофос-метил, за друго приложение освен третиране на предварителното засаждане на грудки (семена) и третиране на почвите за засаждане на марули в парници, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б) и следят да получат всички данни и цялата необходима информация, преди да предоставят такова разрешение. За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се взимат предвид изводите от доклада за анализ на толклофос- метил, и по-специално неговите приложения I и II, в окончателната версия, изготвена от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 27 януари 2006 г.

129 Тритиконазол, номер по CAS 131983-72-7 номер по CIPAC 652 (±)-(E)-5-(4-хлоробензилиден)-2,2- диметил-1-(1H- 1,2,4-триазол-1- илметил)циклопентанол ? 950 g/kg 1 февруари 2007 г. 31 януари 2017 г. ЧАСТ А Могат да бъдат разрешени само приложения като фунгицид. ЧАСТ Б При оценка на молбите за разрешение на продукти за растителна защита, които съдържат тритиконазол, за друго приложение освен третиране на семена, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б) и следят да получат всички данни и цялата необходима информация, преди да предоставят такова разрешение. За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се взимат предвид изводите от доклада за анализ на тритиконазол, и по-специално неговите приложения I и II, в окончателната версия, изготвена от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 27 януари 2006 г. За целите на това общо изследване държавите-членки са длъжни: — да обръщат специално внимание на сигурността на операторите. Условията за разрешения трябва да включват, ако се налага, и мерки за защита, >M74

76 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

— да обръщат специално внимание на риска от замърсяване на подпочвените води в уязвимите зони особено от активното вещество, което е високоустойчиво и от неговия метаболит RPA 406341, — да обръщат особено внимание на защитата на зърноядните птици (дългосрочен риск). Условията за разрешение трябва да съдържат, при необходимост, мерки за намаляване на риска. Съответните държави-членки поръчват допълнителни проучвания, за да бъде потвърдена оценката на риска за зърноядните птици. Те следят също така дали авторите на нотификации, по молба на които тритиконазол е включен в настоящото приложение, предоставят тези анализи на Комисията в срок от две години, считано от влизането в сила на настоящата директива.

>M79 129 Димоксистробин CAS № 149961-52-4 CIPAC № 739 (Е)-о-(2,5-диметилфенокси-метил)-2- метоксиимино-N- метилфенилацетамид ? 980 g/kg 1 октомври 2006 г. 30 септември 2016 г. ЧАСТ А Допуска се да бъдe разрешенa единствено употребата като фунгицид. ЧАСТ Б При оценката на заявленията за разрешаване употребата на препарати за растителна защита, съдържащи димоксистробин, за употреба в закрити помещения, държавите-членки следва да обръщат специално внимание на критериите в член 4, параграф 1, буква (б) и да осигурят преди да бъде дадено това разрешение да бъдат предоставени евентуално необходимите данни и информация. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за димоксистробин, и по-специално неговите допълнения I и II, така, както са окончателно формулирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 27 януари 2006 г. В тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат специално внимание на: — защитата на повърхностните води, когато активното вещество се използва в условията на нисък коефициент на усвояване от земеделските култури, или в райони с уязвими почвени и/или климатични условия, — защитата на водните организми. Условията на разрешителните следва да предвиждат мерки, целящи смекчаване на рисковете, когато това е уместно. Съответните държави-членки следва да изискват да бъдат предоставени: >M74

77 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

— подробен анализ на риска за птиците и бозайниците, като се отчита рецептурата на активното вещество, — изчерпателен анализ на риска за водната среда, като се отчита високия хроничен риск за рибата и ефективността на потенциалните мерки за смекчаване на риска, особено като се има предвид оттичането и отцеждането. Те следва да осигурят заявителите, по чието искане димоксистробин е включен в това приложение, да предоставят такива изследвания на Комисията в срок до две години след влизане в сила на настоящата директива.

>M77 131 Клопиралид CAS № 1702-17-6 CIPAC №: 455 3, 6-дихлоропиридин-2-карбоксилова киселина ? 950 g/kg 1 май 2007 г., 30 април 2017 г. ЧАСТ А Допуска се да бъдe разрешенa единствено употребата като хербицид. ЧАСТ Б При оценката на заявленията за разрешаване употребата на продукти за растителна защита, съдържащи клопиралид, за други видове употреба освен за пролетна обработка, държавите-членки следва да обръщат специално внимание на критериите в член 4, параграф 1, буква (б) и да осигурят преди да бъде дадено това разрешение да бъдат предоставени евентуално необходимите данни и информация. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за клопиралида, и по-специално неговите допълнения I и II, така, както са окончателно формулирани от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 4 април 2006 г. В тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат специално внимание на: — защитата на нецелеви растения и на повърхностните води, които се намират в податливи на влиянието на тези пестициди условия. Условията на разрешението следва да включват мерки, целящи смекчаване на рисковете и когато е уместно, в уязвимите зони трябва да се инициират и програми за мониторинг с цел проверка на евентуалното замърсяване на повърхностните води. Съответните държави-членки следва да изискат представянето на допълнителни изследвания за потвърждаване на резултатите за метаболизма на животните. Те следва да осигурят заявителите, по чието искане клопиралид е включен в това приложение, да предоставят такива изследвания на Комисията в срок до две години след влизане в сила на настоящата директива.

>M79

78 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

132 Ципродинил CAS № 121522-61-2 CIPAC № 511 (4-циклопропил-6- метил-пиримидин- 2-ил)-фенил-амин ? 980 g/kg 1 май 2007 г. 30 април 2017 г. ЧАСТ А Допуска се да бъдe разрешенa единствено употребата като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за ципродинила, и по-специално неговите допълнения I и II, така, както са окончателно формулирани от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 4 април 2006 г. В тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат специално внимание на: — безопасността на работещите с това вещество и да гарантират условията за употреба да предвиждат използването на подходящи лични предпазни средства; — защитата на птиците, бозайниците и водните организми. Условията на разрешителните следва да предвиждат мерки, целящи смекчаване на рисковете, като например създаването на буферни зони. Съответните държави-членки следва да изискат представянето на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска за птиците и бозайниците и за възможното наличие на остатъци от метаболита CGA 304075 в храните с животински произход. Те следва да осигурят заявителите, по чието искане ципродинил е включен в това приложение, да предоставят такива изследвания на Комисията в срок до две години след влизане в сила на настоящата Директива.

133 Фосетил CAS № 15845-66-6 CIPAC № 384 Етил водороден фосфонат ? 960 g/kg (изразено като фосетил-Аl) 1 май 2007 г., 30 април 2017 г. ЧАСТ А Допуска се да бъдe разрешенa единствено употребата като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за фосетил, и по-специално неговите допълнения I и II, така, както са окончателно формулирани от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 4 април 2006 г. В тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат специално внимание на: — защитата на птиците, бозайниците и водните организми и на нецелевите артоподи. Условията на разрешителните следва да предвиждат мерки, целящи смекчаване на рисковете, като например създаването на буферни зони, когато това е уместно. >M77

79 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

Съответните държави-членки следва да изискат представянето на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска за нецелевите артоподи, по-специално по отношение на полевото възстановяване, както и за тревопасните бозайници. Те следва да осигурят заявителите, по чието искане фосетил е включен в това приложение, да предоставят такива изследвания на Комисията в срок до две години след влизане в сила на настоящата директива

134 Тринексапак CAS № 104273-73-6 CIPAC № 732 4-(циклопропил- хидроксиметилен)- 3,5-диоксо-циклохексанкарбоксилова киселина ? 940 g/kg (изразено като тринексапак- етил) 1 май 2007 г. 30 април 2017 г. ЧАСТ А Допуска се да бъдe разрешенa единствено употребата като регулатор на растежа. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за тринексапак, и по-специално неговите допълнения I и II, така, както са окончателно формулирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 април 2006 г. В тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат специално внимание на: — защитата на птиците и бозайниците. Условията на разрешителните следва да предвиждат мерки, целящи смекчаване на рисковете, когато това е уместно.

>M78 135 Дихлорпроп-Р CAS № 15165-67-0 CIPAC № 476 (R)-2-(2,4-дихлорофенокси пропанолова киселина ? 900 g/kg 1 юни 2007 г. 31 май 2017 г. ЧАСТ А Допуска се да бъдe разрешенa единствено употребата като хербицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за дихлорпроп-Р, и по-специално неговите допълнения I и II, така, както са окончателно формулирани от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 23 май 2006 г. В тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат специално внимание на: — защитата на птиците, бозайниците и водните организми и на нецелевите растения. Условията на разрешителните следва да предвиждат мерки, целящи смекчаване на рисковете, когато това е уместно. Съответните държави-членки следва да изискат представянето на допълнителни изследвания за потвърждаване на резултатите за метаболизма на животните и от анализа на риска за силно и краткотрайно излагане на въздействието на тези продукти на птиците, както и >M77

80 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

от силното излагане на въздействието им на тревопасните бозайници. Те следва да осигурят заявителите, по чието искане дихлорпроп-Р е включен в това приложение, да предоставят такива изследвания на Комисията в срок до две години след влизане в сила на настоящата директива.

>M102 136 Метконазол № по CAS 125116-23- 6 (неустановена стереохимия) CIPAC № 706 (1RS, 5RS:1RS,5SR)-5-(4- хлоробензил)-2,2- диметил-1-(1H- 1,2,4-триазол-1- илметил) циклопентанол ? 940 g/kg (съчетание от цис- и транс- изомери) 1 юни 2007 г. 31 май 2017 г. Част А Може да бъде разрешена само употреба като фунгицид и регулатор на растежа на растенията. Част Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за метконазола, и по-специално неговите допълнения I и II, така, както са окончателно формулирани от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 23 май 2006 г. При тази цялостна оценка: — държавите-членки трябва да обърнат по-специално внимание на опазването на водните организми, птиците и бозайниците. Условията на разрешението следва да включват мерки за смекчаване на рисковете, когато е необходимо; — държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на безопасността на оператора. Условията за употреба следва да включват използването на предпазни средства, когато това е уместно.

>M78 137 Пириметанил CAS № 53112-28-0 CIPAC № не е определен N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил) анилин ? 975 g/kg (производственият примес цианамид се смята за токсикологичен проблем и не трябва да надвишава 0.5 g/ kg в техническия материал) 1 юни 2007 г. 31 май 2017 г. ЧАСТ А Допуска се да бъдe разрешенa единствено употребата като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за пириметанил, и по-специално неговите допълнения I и II, така, както са окончателно формулирани от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 23 май 2006 г. В тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат специално внимание на: — защитата на птиците, бозайниците и водните организми. Условията на разрешителните следва да предвиждат мерки, целящи смекчаване на рисковете, като например създаването на буферни зони, когато това е уместно; >M78

81 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

— безопасността на работещите с това вещество, като осигури условията за употреба да предвиждат използването на подходящи лични предпазни средства. Съответните държави-членки следва да изискат представянето на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска за рибата. Те следва да осигурят заявителите, по чието искане пириметанил е включен в това приложение, да предоставят такива изследвания на Комисията в срок до две години след влизане в сила на настоящата директива.

138 Триклопир CAS № 055335-06-3 CIPAC № 376 3,5,6-трихлоро-2- пиридилоксиоцетна киселина ? 960 g/kg (като Триклопир бутоксиетилов естер) 1 юни 2007 г. 31 май 2017 г. ЧАСТ А Допуска се да бъдe разрешенa единствено употребата като хербицид. ЧАСТ Б При оценката на заявленията за разрешаване употребата на продукти за растителна защита, съдържащи триклопир, за други видове употреба освен за пролетна обработка на пасища и ливади, държавите-членки следва да обръщат специално внимание на критериите в член 4, параграф 1, буква (б) и да осигурят преди да бъде дадено това разрешение да бъдат предоставени евентуално необходимите данни и информация. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за триклопир, и по-специално неговите допълнения I и II, така, както са окончателно формулирани от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 23 май 2006 г. В тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат специално внимание на: — защитата на повърхностните води, които се намират в податливи на влиянието на тези пестициди условия. Условията на разрешението следва да включват мерки, целящи смекчаване на рисковете и когато е уместно, в уязвимите зони трябва да се инициират и програми за мониторинг, — безопасността на работещите с това вещество, като осигурят условията за употреба да предвиждат използването на подходящи лични предпазни средства, — защитата на птиците, бозайниците, водните организми и нецелевите растения. Условията на разрешителните следва да предвиждат мерки, целящи смекчаване на рисковете, когато това е уместно. >M78

82 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

Съответните държави-членки следва да изискат представянето на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска от силно и краткотрайно излагане на въздействието на птиците и бозайниците и на риска за водните организми от излагане на въздействието на метаболита 6-хлоро-2-пиридинол. Те следва да осигурят заявителите, по чието искане триклопир е включен в това приложение, да предоставят такива изследвания на Комисията в срок до две години след влизане в сила на настоящата директива

>M92 139 Метрафенон CAS № 220899-03-6 CIPAC № 752 3?-bromo-2,3,4,6?- tetramethoxy-2?,6- dimethylbenzophenone ? 940 г/кг 1 февруари 2007 г. 31 януари 2017 г. ЧАСТ A Единствено употреба като фунгицид може да бъде разрешена. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи от приложение VI следва да се вземат предвид заключенията в доклада от прегледа относно метрафенон, и по-специално приложения I и II към него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 юли 2006 г. Държавите-членки информират Комисията в съответствие с член 13, параграф 5 за характеристиките на техническия материал, произведен за търговски цели.

140 Bacillus subtilis (Cohn 1872) Щам QST 713, идентичен с щам AQ 713 Култура колекция № NRRL B-21661 CIPAC № Неразпределено Неприложимо 1 февруари 2007 г. 31 януари 2017 г. ЧАСТ A Единствено употреба като фунгицид може да бъде разрешена. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи от приложение VI следва да се вземат предвид заключенията в доклада от прегледа относно Bacillus subtilis , и по-специално допълнения I и II към него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 юли 2006 г.

141 Спинозад CAS № 131929-60-7 (спинозин A) 131929-63-0 (спинозин D) CIPAC № 636 Спинозин A: (2R,3aS,5aR,5bS, 9S,13S,14R,16aS, 16bR)-2-(6-deoxy- 2,3,4-tri-O-methyl-?- L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6- tetradeoxy-?-D-erythropyranosyloxy)-9- ? 850 г/кг 1 февруари 2007 г. 31 януари 2017 г. ЧАСТ A Единствено употреба като инсектицид може да бъде разрешена. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат предвид заключенията в доклада от прегледа относно спинозад, и по-специално допълнения I и II към него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 юли 2006 г. При тази цялостна оценка държавите-членки: — трябва да обърнат особено внимание на опазването на водните организми,

>M78

83 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

ethyl- 2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14- methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as- indacene-7,15-dione Спинозин D: (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4- tri-O-methyl-?-L- mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6- tetradeoxy-?-D-erythropyranosyloxy)-9- ethyl- 2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14- dimethyl-1H-8- oxacyclododeca[b]as- indacene-7,15-dione Спинозад е смес от 50—95 % спинозин А и 5—50 % спинозин — трябва да обърнат особено внимание на риска за земните червеи, когато веществото се използва в оранжерии. Условията на употреба трябва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

142 Тиаметоксам CAS № 153719-23- CIPAC № 637 (E,Z)-3-(2-chloro- thiazol-5-ylmethyl)- 5-methyl- [1,3,5]oxadiazinan-4- ylidene-N-nitroamine ? 980 г/кг 1 февруари 2007 г. 31 януари 2017 г. >M134 ЧАСТ А Могат да бъдат разрешени само приложения като инсектицид. С цел защита на нецелевите организми, и по-специално на медоносните пчели, при приложение за третиране на семена: — покриването на семената с препарата се извършва единствено в професионално оборудвани помещения за третиране на семена. В тези помещения трябва да се използват най-добрите налични техники, за да се постигне максимално ограничаване на отделянето на прах при прилагането върху семената, съхранението и транспортирането, >M92

84 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

— използва се подходящо сеитбено оборудване, за да се гарантира високо ниво на проникване в почвата и максимално ограничаване на риска от разливане на количества от препарата и отделяне на прах от него. Държавите-членки гарантират, че: — етикетът на третираните семена включва означението за третиране на семената с тиаметоксам и определя мерките за намаляване на риска, предвидени в разрешението, — условията на разрешението, по-специално при прилагане чрез пръскане, включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска с цел защита на медоносните пчели, — стартират програми за мониторинг, чрез които по целесъобразност да бъде проверена действителната експозиция на медоносните пчели на тиаметоксам в районите, които те активно използват за паша или които се използват от пчеларите. < ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи от приложение VI следва да се вземат предвид заключенията в доклада от прегледа на тиаметоксам, и по-специално допълнения I и II към него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 юли 2006 г. При тази цялостна оценка държавите-членки: — трябва да обърнат особено внимание на възможността от замърсяване на подпочвените води, по-специално от активното вещество и неговите метаболити NOA 459602, SYN 501406 и CGA 322704, когато активното вещество се прилага в райони с чувствителна почва и/или климатични условия, — трябва да обърнат особено внимание на опазването на водните организми, — трябва да обърнат специално внимание на дългосрочния риск за малки тревопасни животни, ако веществото се използва за третиране на семена. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M92

85 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

143 Фенамифос CAS № 22224-92-6 CIPAC № 692 (RS)- етил 4- метилтио-м-толил изопропил-фосфорамидат ? 940 g/kg 1 август 2007 г. 31 юли 2017 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като нематоцид, прилаган чрез капково напояване в парници с постоянна конструкция. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат под внимание заключенията в доклада от прегледа относно фенамифос, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 юли 2006 г. В тази цялостна оценка: — държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на опазването на водните организми, почвите и нецелевите организми и подпочвените води в застрашено положение. Условията на издаване на разрешително следва да включват мерки по намаляване на риска и следва да се започнат мониторингови програми, с цел да се удостовери потенциално замърсяване на подпочвените води в застрашените зони, когато това е подходящо.

144 Етефон CAS № 16672-87-0 CIPAC № 373 2-хлороетил- фосфонова киселина ? 910 g/kg (технически материал — ТС) Производствените приноси MEPHA (моно 2- хлоретил естер, 2-хлоретил фосфонова киселина) и 1,2- дихлороетан са токсични и не трябва да превишават съответно 20 g/ kg и 0,5 g/kg в технически материал. 1 август 2007 г. 31 юли 2017 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като растежен регулатор. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат под внимание заключенията в доклада от прегледа относно етефон, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 юли 2006 г.

>M81

86 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

145 Метамидофос CAS № 10265-92-6 CIPAC № 355 O,S-диметил фосфорамидотиоат ? 680 g/kg 1 януари 2007 г. 30 юни 2008 г. ЧАСТ A Може да бъде разрешена само употреба като инсектицид при картофи. Трябва да се спазват следните условия за употреба: — при нива, които не превишават 0,5 kg активно вещество на хектар на прилагане, — максимум 3 прилагания на сезон. Следните употреби не следва да бъдат разрешени: — въздушно прилагане, — приложение при раници и хендхелд (hand-held) нито от любител нито от професионални ползватели, — домашно градинарство. Държавите-членки гарантират, че се прилагат всички подходящи мерки за смекчаване на риска. Особено внимание трябва да се обърне на защитата на: — птици и бозайници. Условията за разрешаване включват мерки за смекчаване на риска, като разумно определяне на прилагането и избирането на тези формулировки, които, като резултат от тяхното физическо представяне или наличието на агенти, които осигуряват правилна превенция, свеждат до минимум експозицията на засегнатите видове, — водни организми и членестоноги, които не са обект на третиране. Трябва да се спазва подходяща дистанция между третираните площи и частите на повърхностни води, както и пространството на културата. Тази дистанция може да зависи от прилагането или неприлагането на течение намаляващо техниките, — оператори, които трябва да носят подходящи защитни дрехи, по- специално ръкавици, работнически комбинезони, гумени ботуши и предпазни дихателни апарати по време на смесване-товарене, и ръкавици, работнически комбинезони, гумени ботуши и защита на лицето или предпазни очила при употреба и почистване на оборудването. Посочените по-горе мерки трябва да се прилагат, докато експозицията на веществото не е съответно отстранена чрез проектирането и изграждането на самото оборудване или чрез монтирането на специфични предпазни елементи на това оборудване. >M82

87 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

ЧАСТ Б За изпълнението на еднаквите принципи на приложение VI заключенията от доклада за оценка на метамидофос, и по-специално допълнения I и II към него се вземат под внимание. Държавите-членки трябва да гарантират, че притежателите на разрешително докладват най-късно на 31 декември всяка година за въздействията на здравните проблеми на оператора. Държавите- членки могат да изискват елементите, като данни за продажби и проучване на моделите за използване, да бъдат представени така, че да може да бъде получена реална картина за условията за използване и възможното токсикологично влияние на метамидофос. Държавите-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания, които да потвърдят оценката на риска за птици и бозайници. Те гарантират, че заявителите, по чието искане метамидофос е бил включен в настоящото приложение, доставят на Комисията тези проучвания в рамките на 1 година от влизането в сила на настоящата директива.

>M83 146 Процимидон CAS № 32809-16-8 CIPAC № 383 N-(3,5- дихлорфенил)-1,2- диметилциклопропан-1,2-dдикарбоксимид 985 g/kg 1 януари 2007 г. 30 юни 2008 г. ЧАСТ A Само употреби като фунгицид при следните култури могат да бъдат разрешени: — краставици в оранжерии (затворени хидропонични системи), — сливи (за преработка), в норми, които не надвишават >M84 — 0,75 g активно вещество на хектар на прилагане. < Следните употреби не трябва да бъдат разрешени: — прилагане чрез въздушно пръскане, — прилагане с машини за пръскане, които се носят на гръб или ръчни машини за пръскане, нито от аматьори, нито от професионалисти, — домашно градинарство. Държавите-членки гарантират, че се прилагат всички необходими мерки за намаляване на риска. Особено внимание трябва да се обърне на защитата на: — водни организми. Където е уместно, трябва да се спазва подходяща дистанция между третираните площи и частите на повърхностни води. Тази дистанция може да зависи от прилагането или неприлагането на течение, намаляващо техниките или средствата, — птици и бозайници. Условията за разрешаване включват мерки за намаляване на риска, като разумно определяне на прилагането и избирането на тези формулировки, които като резултат от >M82

88 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

тяхното физическо представяне или наличието на агенти, които гарантират правилно отхвърляне, минимизират излагането на засегнатите видове, — потребители, чието силно излагане посредством храни трябва да бъде контролирано, — подпочвена вода, където активното вещество се прилага в региони с уязвима почва и/или климатични условия. Условията за разрешение включват мерки за намаляване на риска, — оператори, които трябва да носят подходящи защитни дрехи, и по-специално ръкавици, работнически комбинезони, гумени ботуши и средства за защита на лицето или предпазни очила по време на смесване, товарене, прилагане и почистване на оборудването, освен ако проектът и изграждането на самото оборудване не изключва излагане или чрез монтирането на специфични предпазни елементи на това оборудване, — работници, които трябва да носят подходящи предпазни дрехи, по-специално ръкавици, ако трябва да влязат в третирана област, преди да е изтекъл специфичният период за повторно влизане. Част Б За изпълнението на единните принципи на приложение VI заключенията от доклада за повторна оценка на процимидон, и по- специално допълнения I и II към него, се вземат предвид. Държавите-членки трябва да гарантират, че притежателите на разрешително докладват най-късно на 31 декември всяка година за въздействията на здравните проблеми на оператора. Държавите- членки могат да изискват елементите като данни за продажби и проучване на моделите за използване, да бъдат представени така, че да може да бъде получена реална картина на условията за използване и възможното токсикологично влияние на процимидон. Държавите-членки изискват предоставянето на допълнителни потвърдителни данни и информация, за да докажат допустимостта на активното вещество, когато се прилага в ситуации, където има вероятност от дългосрочно излагане на диви бозайници, и върху третирането на отпадни води, прилагано в случай на прилагане в оранжерии. Държавите-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания, които да се отнесат към потенциалните ендокринни разрушаващи свойства на процимидон в рамките на две години след приемането на насоките за изследване на ендокринно разрушаване от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане процимидон е бил включен в настоящото приложение, доставя на Комисията тези проучвания в рамките на две години от приемането на упоменатите по-горе насоки за изследване.

>M83

89 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

147 Флузилазол CAS № 85509-19-9 CIPAC № 435 Бис (4-флуорофенил)(метил)(1H- 1,2.4-триазол-1- илметил)силан 925 g/kg 1 януари 2007 г. 30 юни 2008 г. ЧАСТ A Само употреби като фунгицид при следните култури могат да бъдат разрешени: — зърнени култури различни от ориз, — царевица, — семена от рапица, — захарно цвекло, в норми които не надвишават 200 g активно вещество на хектар на прилагане. Следните употреби не трябва да бъдат разрешени: — въздушно прилагане, — приложение при раници и хендхелд (hand-held) нито от аматьор, нито от професионални ползватели, — домашно градинарство. Държавите-членки гарантират, че се прилагат всички подходящи мерки за смекчаване на риска. По-специално внимание трябва да се обърне на защитата на: — водни организми. Трябва да се спазва подходяща дистанция между третираните площи и частите на повърхностни води. Тази дистанция може да зависи от прилагането или неприлагането на течение, намаляващо техниките или средствата, — птици и бозайници. Условията за разрешаване включват мерки за смекчаване на риска като разумно определяне на прилагането и избирането на тези формулировки, които, като резултат от тяхното физическо представяне или наличието на агенти, които гарантират правилно отхвърляне, минимизират излагането на засегнатите видове, — ползватели, които трябва да носят подходящи защитни дрехи, по- специално ръкавици, работнически комбинезони, гумени ботуши и защита на лицето или предпазни очила по време на смесване, товарене, прилагане и почистване на оборудването, докато излагането на веществото не е съответно отстранено чрез проектирането и изграждането на самото оборудване или чрез монтирането на специфични предпазни елементи на това оборудване. ЧАСТ Б За изпълнението на еднаквите принципи на приложение VI заключенията от доклада за оценка на флузилазол, и по-специално допълнения I и II към него, се вземат под внимание. Държавите-членки трябва да гарантират, че притежателите на разрешително докладват най-късно на 31 декември всяка година за въздействията на здравните проблеми на ползвателя. Държавите- членки могат да изискват елементите, като данни за продажби и проучване на моделите за използване, да бъдат представени така, >M85

90 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

че да може да бъде получена реална картина на условията за използване и възможното токсикологично влияние на флузилазол.Държавите-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания, които да се отнесат към потенциалните ендокринни разрушаващи свойства на флузилазол в рамките на две години след приемането на Насоките за изследване на ендокринно разрушаване от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Те гарантират, че заявителят, по чието искане флузилазол е бил включен в това приложение, доставя на Комисията тези проучвания в рамките на две години от приемането на споменатите по-горе насоки за изследване.

>M86 148 Фенаримол CAS № 60168-88-9 (стереохимично неопределен) CIPAC № 380 (±)-2,4?-дихлоро-а- (пиримидин-5-ил) бензхидрил алкохол 980 g/kg 1 януари 2007 г. 30 юни 2008 г. ЧАСТ A Само употреби като фунгицид при следните култури могат да бъдат разрешени: — домати, — чушки в оранжерии, — патладжани, — краставици в оранжерии, — пъпеши, — декоративни растения, разсадници и многогодишни растения, на нива, които не надвишават: — 0,058 kg активно вещество на хектар на прилагане за домати на полето и 0,072 kg активно вещество на хектар на прилагане за домати в оранжерии, — 0,072 kg активно вещество на хектар на прилагане за чушки, — 0,038 kg активно вещество на хектар на прилагане за патладжани, — 0,048 kg активно вещество на хектар на прилагане за краставици, — 0,024 kg активно вещество на хектар на прилагане за пъпеши на полето и 0,048 kg активно вещество на хектар на прилагане за пъпеши в оранжерия, — 0,054 kg активно вещество на хектар на прилагане за декоративни растения, разсадници и многогодишни растения на полето и 0,042 kg активно вещество на хектар на прилагане за декоративни растения в оранжерии. Следните употреби не трябва да бъдат разрешени: — въздушно прилагане, — приложение при раници и хендхелд (hand-held) от любители, — домашно градинарство. Държавите-членки гарантират, че се прилагат всички подходящи мерки за смекчаване на риска. Специално внимание трябва да се обърне на защитата на: — водни организми. Където е подходящо, трябва да се спазва подходяща дистанция между третираните площи и частите на повърхностни води. Тази дистанция може да зависи от >M85

91 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

прилагането или неприлагането на течение, намаляващо техниките или средствата, — дъждовни червеи. Условията за разрешаване включват мерки за смекчаване на риска, като разумно определяне на прилагането и избирането на тези формулировки, които, като резултат от тяхното физическо представяне или наличието на агенти, които осигуряват правилно отхвърляне, свеждат до минимум експозицията на засегнатите видове, — птици и бозайници. Условията за разрешаване включват мерки за смекчаване на риска като разумно определяне на прилагането и избирането на тези формулировки, които, като резултат от тяхното физическо представяне или наличието на агенти, които осигуряват правилно отхвърляне, свеждат до минимум експозицията на засегнатите видове, — оператори, които трябва да носят подходящи защитни дрехи, по-специално ръкавици, работнически комбинезони, гумени ботуши и защита на лицето или предпазни очила по време на смесване, товарене, употреба и почистване на оборудването, докато експозицията на веществото не е съответно отстранена чрез проектирането и изграждането на самото оборудване или чрез монтирането на специфични предпазни елементи на това оборудване. — работници, които трябва да носят подходящи предпазни дрехи, по-специално ръкавици, ако те трябва да влязат в третирана област преди да е изтекъл специфичния период на повторно влизане. ЧАСТ Б За изпълнението на еднаквите принципи на приложение VI заключенията от доклада за оценка на фенаримол, и по- специално допълнения I и II към него, се вземат под внимание. Държавите-членки трябва да гарантират, че притежателите на разрешително докладват най-късно на 31 декември всяка година за въздействията на здравните проблеми на оператора. Държавите-членки могат да изискват елементите, като данни за продажби и проучване на моделите за използване, да бъдат представени така, че да може да бъде получена реална картина на условията за използване и възможното токсикологично влияние на фенаримол. Държавите-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания, които да се отнесат към потенциалните свойства на фенаримол за ендокринна дразнимост в рамките на две години след приемането на Насоките за изследване на ендокринната дразнимост от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Те гарантират, че заявителят, по чието искане фенаримол е бил включен в настоящото приложение, доставя на Комисията тези проучвания в рамките на две години от приемането на споменатите по-горе насоки за изследване.

>M86

92 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

149 Карбендазим (неустановена стереохимия) CAS № 10605-21-7 CIPAC № 263 метил бензимидазол 2-илкарбамат 980 g/kg 1 януари 2007 г. >M124 31 декември 2010 г. < ЧАСТ A Могат да бъдат разрешени само употреби като фунгицид при следните култури: — зърнени култури, — семена от рапица, — захарно цвекло, — царевица в концентрации, които не надвишават: — 0,25 kg активно вещество на хектар за едно третиране за зърнени култури и семена от рапица, — 0,075 kg активно вещество на хектар за едно третиране за захарно цвекло, — 0,1 kg активно вещество на хектар за едно третиране за царевица. Следните видове употреба не са разрешени: — пръскачки за носене на гръб или апарати за носене в ръка, нито от частни, нито от професионални потребители — приложение с авиационна техника, — в личното стопанство. Държавите-членки гарантират прилагането на всички подходящи мерки за намаляване на риска. По-специално внимание трябва да се обърне на опазването на: — водните организми. Трябва да се спазва подходяща дистанция между третираните площи и частите на повърхностни води. Тази дистанция може да зависи от това дали се прилагат, или не техники или средства които намаляват течението, — дъждовни червеи и други микроорганизми в почвата. Условията за разрешаване включват мерки за намаляване на риска като например подбор на най-подходящата комбинация от количество и отмерване на прилагането, нивата на прилагане и, където е необходимо, степента на концентрация на активното вещество, — птици и бозайници. Условията за разрешаване включват мерки за намаляване на риска, като правилно определяне на прилагането и подбора на тези формулировки, които, в резултат на тяхното физическо представяне или наличието на агенти, гарантират, че няма да бъде допуснато или ще бъде сведено до минимум въздействието върху посочените видове, — оператори, които трябва да носят подходящи защитни дрехи, по- специално ръкавици, работнически комбинезони, гумени ботуши и защита на лицето или предпазни очила по време на смесване, товарене, употреба и почистване на оборудването освен ако експозицията с активното вещество не е избегната чрез дизайна и конструкцията на самото оборудване или чрез монтирането на специални защитни компоненти към това оборудване. >M87

93 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

ЧАСТ Б За изпълнението на еднаквите принципи на приложение VI се вземат под внимание заключенията от доклада за оценка на карбендазим, и по-специално допълнения I и II към него. Държавите-членки трябва да гарантират, че притежателите на разрешения докладват най-късно на 31 декември всяка година за възникнали здравословни проблеми на оператора. Държавите- членки могат да изискват пълната информация, например данните за продажбите и контрол върху употребата, за да може да бъде получена реална представа за условията на употреба и вероятното токсикологично въздействие на карбендазим.

>M88 150 Динокап CAS № 39300-45-3 (за смес на изомер) CIPAC № 98 2,6-динитро-4- октилфенил кротонат и 2,4- динитро-6- октилфенил кротонат, в които октил е смес от групи 1-метилхептил, 1-етилхексил и 1-пропилпентил 920 g/kg 1 януари 2007 г. 31 декември 2009 г. ЧАСТ A Могат да бъдат разрешени само употреби като фунгицид при следните култури: — винено грозде, в концентрации, които не надвишават 0,21 kg активно вещество на хектар за едно третиране. Следните видове употреба не са разрешени: — приложение с авиационна техника, — с гръбначни пръскачки или ръчно приложение както от любители, така и от професионалисти, — в личните стопанства. Държавите-членки гарантират прилагането на всички подходящи мерки за намаляване на риска. По-специално внимание трябва да се обърне на защитата на: — водните организми. Трябва да се спазва подходяща дистанция между третираните площи и частите на повърхностни води. Тази дистанция може да зависи от това дали се прилагат, или не техники или средства, които намаляват течението, — птици и бозайници. Условията за разрешаване включват мерки за намаляване на риска като разумно определяне на прилагането и подбора на тези формулировки които в резултат на тяхното физическо представяне или наличието на агенти, гарантиращи, че няма да бъде допуснато или ще бъде сведено до минимум въздействието върху посочените видове, — операторите, които трябва да носят подходящи защитни дрехи, по-специално ръкавици, работнически комбинезони, гумени ботуши и защита на лицето или предпазни очила по време на смесване, товарене, употреба и почистване на оборудването освен ако експозицията с активното вещество не е избегната >M87

94 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

чрез дизайна и конструкцията на самото оборудване или чрез монтирането на специални защитни компоненти към това оборудване. — работниците, които трябва да носят подходящи защитни дрехи, по-специално ръкавици, ако трябва да влязат в третирана област, преди да е изтекъл ограничителният период за повторно влизане. Този период за повторни влизане не може да бъде по-малко от 24 часа. ЧАСТ Б За изпълнението на еднаквите принципи на приложение VI се вземат под внимание заключенията от доклада за оценка на динокап, и по- специално допълнения I и II от него. Държавите-членки трябва да гарантират, че притежателите на разрешително докладват най-късно на 31 декември всяка година за възникнали здравословни проблеми на оператора. Държавите- членки могат да изискват пълната информация, например данните за продажбите и контрол върху употребата, за да може да бъде получена реална представа за условията на употреба и вероятното токсикологично въздействие на динокап.

>M90 151 Каптан CAS № 133-06-02 CIPAC № 40 N-(trichloromethylthio)cyclohex-4-ene- 1,2-dicarboximide ? 910 г/кг Примеси: Перхлорометилмеркаптан (R005406): не повече от 5 г/кг Фолпет: не повече от 10 г/кг >M91 Въглероден тетрахлорид: не повече от 0,1 g/ kg < 1 октомври 2007 г. 30 септември 2017 г. ЧАСТ A Може да бъде разрешена единствено употреба като фунгицид. ЧАСТ Б При оценка на заявления за разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи каптан за употреба, различна от домати, държавите-членки обръщат специално внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и осигуряват предоставянето на необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение. За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат предвид заключенията в доклада от прегледа относно каптан, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 29 септември 2006 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на: — безопасността на оператори и работници. Разрешените условия на употреба трябва да включват използването на подходящи лични предпазни средства и мерки за намаляване на риска с оглед намаляването на експозицията; — експозицията на храната на потребители предвид бъдещи промени в максималните нива на остатъци; >M88

95 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

— опазването на подземните води в рискови условия. Условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска и създаване на програми за контрол в рисковите зони, когато е необходимо; — опазването на птиците, бозайниците и водните организми. Условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска. Съответните държави-членки трябва да поискат представяне на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска в дългосрочен план за птици и бозайници, както и токсикологичната оценка на метаболитите, присъстващи в подземните води в рискови условия. Те гарантират, че нотификаторите, по чиято молба каптан е включен в настоящото приложение, ще предоставят тези изследвания на Комисията в срок от две години от влизането в сила на настоящата директива.

152 Фолпет CAS № 133-07-3 CIPAC № 75 N-(trichloromethylthio)phthalimide ? 940 г/кг Примеси: Перхлорометилмеркаптан (R005406): не повече от 3,5 г/ кг Въглерод тетрахлорид: не повече от 4 г/кг 1 октомври 2007 г. 30 септември 2017 г. ЧАСТ A Може да бъде разрешена единствено употреба като фунгицид. ЧАСТ Б При оценка на заявления за разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи фолпет за употреба, различна от домати, държавите-членки обръщат специално внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и осигуряват предоставянето на необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение. За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат предвид заключенията в доклада от прегледа относно фолпет, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 29 септември 2006 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на: — безопасността на оператори и работници. Разрешените условия на употреба трябва да включват използване на подходящи лични предпазни средства; — експозицията на храната на потребителите предвид бъдещи промени в максималните нива на остатъци; — опазването на птици, бозайници, водни и почвени организми. Условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска. >M90

96 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

Съответните държави-членки трябва да поискат представяне на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска за птици, бозайници и земни червеи. Те гарантират, че нотификаторите, по чиято молба фолпет е включен в настоящото приложение, ще предоставят тези изследвания на Комисията в срок от две години от влизането в сила на настоящата директива.

153 Форметанат CAS № 23422-53-9 CIPAC № 697 3-dimethylaminomethyleneaminophenyl methylcarbamate ? 910 г/кг 1 октомври 2007 г. 30 септември 2017 г. ЧАСТ A Може да бъде разрешена единствено употреба като инсектицид и акарицид. ЧАСТ Б При оценка на заявления за разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи форметанат за употреба, различна от полски домати и декоративни храсти, държавите-членки обръщат специално внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и осигуряват предоставянето на необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение. За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат предвид заключенията в доклада от прегледа относно форметанат, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 29 септември 2006 г. При тази цялостна оценка държавите-членки: — трябва да обърнат специално внимание на опазването на птици, бозайници, нецелеви членестоноги и пчели и трябва да гарантират, че условията на разрешението, когато е необходимо, включват мерки за намаляване на риска; — трябва да обърнат специално внимание на безопасността на оператора и да гарантират, че условията на употреба предвиждат използване на подходящи лични предпазни средства; — трябва да обърнат специално внимание на експозицията на храната на потребителите предвид бъдещи промени в максималните нива на остатъци. Съответните държави-членки трябва да поискат представяне на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска за птици, бозайници и нецелеви членестоноги. Те гарантират, че нотификаторите, по чиято молба форметанат е включен в настоящото приложение, ще предоставят тези изследвания на Комисията в срок от две години от влизането в сила на настоящата директива.

>M90

97 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

154 Метиокарб CAS № 2032-65-7 CIPAC № 165 4-methylthio-3,5- xylyl methylcarbamate ? 980 г/кг 1 октомври 2007 г. 30 септември 2017 г. ЧАСТ A Може да бъде разрешена единствено употреба като репелент за третиране на семена, инсектицид и молюскоцид. ЧАСТ Б При оценка на заявления за разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи метиокарб за употреба, различна от третиране на семена на царевица, държавите-членки обръщат специално внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и осигуряват предоставянето на необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение. За прилагането на единните принципи на приложение VI следва да се вземат предвид заключенията в доклада от прегледа относно метиокарб, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 29 септември 2006 г. При тази цялостна оценка държавите-членки: — трябва да обърнат специално внимание на опазването на птици, бозайници, нецелеви членестоноги и пчели и трябва да гарантират, че условията на разрешението, когато е необходимо, включват мерки за намаляване на риска; — трябва да обърнат специално внимание на безопасността на оператори и странични хора и да гарантират, че условията на употреба предвиждат използване на подходящи лични предпазни средства; — трябва да обърнат специално внимание на експозицията на храната на потребителите предвид бъдещи промени в максималните нива на остатъци. Съответните държави-членки трябва да поискат представяне на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска за птици, бозайници и нецелеви членестоноги, както и за потвърждаване на токсикологичната оценка на метаболитите, потенциално присъстващи в културите. Те гарантират, че нотификаторите, по чиято молба форметанат е включен в настоящото приложение, предоставя тези изследвания на Комисията в срок от две години от влизането в сила на настоящата директива.

>M90

98 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

155 Диметоат CAS № 60-51-5 CIPAC № 59 O,O-Dimethyl-S-(N- methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2- Dimethoxy-phosphinothioylthio-N- methylacetamide ? 950 g/kg Примеси: — ометоат: не повече от 2 g/kg — изодиметоат: не повече от 3 g/kg 1 октомври 2007 г. 30 септември 2017 г. Част A Разрешава се единствено за употреба като инсектицид Част Б За прилагането на единните принципи в приложение VI, следва да се вземат под внимание заключенията на доклада от прегледа на диметоат, и по-специално допълнения I и II към него, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г. При тази цялостна оценка държавите-членки: — трябва да обърнат особено внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми и други нецелеви артроподи. Условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска, когато е възможно, като буферни зони, намаляване на повърхностния отток и отводнителни системи, — трябва да обърнат особено внимание на хранителното излагане на консуматорите, — трябва да обърнат особено внимание на безопасността на оператора и да гарантират, че условията на употреба предвиждат използването на подходяща лична защитна екипировка. Заинтересованите държави-членки изискват представяне на допълнителни изследвания за потвърждение на оценката на риска за птиците, бозайниците и нецелевите артроподи, както и за потвърждение на токсикологичната оценка на метаболитите, които евентуално присъстват в културите. Те гарантират, че нотификаторът, по чиято молба диметоат е включен в настоящото приложение, ще предостави тези изследвания на Комисията в срок от 2 години от влизането в сила на настоящата директива.

156 Диметоморф CAS № 110488-70-5 CIPAC № 483 (E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4- dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine ? 965 g/kg 1 октомври 2007 г. 30 септември 2017 г. Част A Разрешава се единствено за употреба като фунгицид. Част Б За прилагането на единните принципи в приложение VI, следва да се вземат под внимание заключенията на доклада от прегледа на диметоморф, и по-специално допълнения I и II от него, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на операторите и работниците. Разрешените условия на употреба трябва да предвиждат използване на подходяща лична защитна екипировка, >M94

99 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

— опазването на птиците, бозайниците и водните организми. Условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

157 Глуфозинат CAS № 77182-82-2 CIPAC № 437.007 ammonium(DL)- homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate 950 g/kg 1 октомври 2007 г. 30 септември 2017 г. Част A Разрешава се единствено за употреба като хербицид. Част Б При оценка на заявленията за разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи глуфозинат за употреба, различна от тази за ябълкови овощни градини, особено по отношение на излагането на операторите и консуматорите, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1 , буква б), и осигуряват предоставянето на необходими данни и информация преди издаването на такова разрешение. За прилагането на единните принципи в приложение VI, следва да се вземат под внимание заключенията доклада от прегледа на глуфозинат, и по-специално допълнения I и II към него, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператори, работници и странични хора. Условията на разрешението трябва да включват, защитни мерки, когато е необходимо, — опасността от замърсяване на подземните води, когато активното вещество се използва в райони с чувствителна почва и/или климатични условия, — опазването на бозайниците, нецелевите артроподи и нецелевите растения. Условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо. Заинтересованите държави-членки изискват представянето на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска за бозайници и нецелеви артроподи в ябълкови овощни градини. Те гарантират, че нотификаторът, по чиято молба глуфозинат е включен в настоящото приложение, ще предостави тези изследвания на Комисията в срок от 2 години от влизането в сила на настоящата директива.

>M94

100 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

158 Метрибузин CAS № 21087-64-9 CIPAC № 283 4-amino-6-tert-butyl- 3-methylthio-1,2,4- triazin-5(4H)-one ? 910 g/kg 1 октомври 2007 г. 30 септември 2017 г. Част A Разрешава се единствено за употреба като хербицид. Част Б При оценка на заявленията за разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи метрибузин за употреба, различна от тези за ябълкови овощни градини, особено по отношение на излагането на операторите и консуматорите, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и осигуряват предоставянето на необходими данни и информация преди издаването на такова разрешение. За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат под внимание заключенията на доклада от прегледа на метрибузин, и по-специално допълнения I и II към него, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г. При тази цялостна оценка държавите-членки : — трябва да обърнат особено внимание на опазването на водораслите, водните растения, нецелевите растения извън третираното поле и трябва да гарантират, че условията на разрешението, когато е възможно, включват мерки за намаляване на риска, — трябва да обърнат особено внимание на безопасността на оператора и да гарантират, че условията на употреба предвиждат използване на подходяща лична защитна екипировка. Заинтересованите държави-членки изискват представяне на допълнителни данни за потвърждаване на оценката на риска за подземните води. Те гарантират, че нотификаторите, по чиято молба метрибузин е включен в настоящото приложение, ще предоставят тези изследвания на Комисията в срок от две години от влизането в сила на настоящата директива.

159 Фосмет CAS № 732-11-6 CIPAC № 318 O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N- (dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide ? 950 g/kg Примеси: — phosmet oxon: не повече от 0,8 g/kg — iso phosmet: не повече от 0,4 g/kg 1 октомври 2007 г. 30 септември 2017 г. Част A Разрешава се единствено за употреба като инсектицид и акарицид. Част Б За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат под внимание заключенията на доклада от прегледа на фосмет, и по-специално допълнения I и II към него, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г. При тази цялостна оценка държавите-членки: >M94

— трябва да обърнат особено внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми, пчелите и други нецелеви артроподи. Условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо, като буферни зони, намаляване на повърхностния отток и отводнителни системи, — трябва да обърнат особено внимание на безопасността на оператора и да гарантират, че условията на употреба предвиждат използване на подходяща лична защитна екипировка за дишане. Заинтересованите държави-членки изискват представяне на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска за птици (остър риск) и тревопасни бозайници (дългосрочен риск). Те гарантират, че нотификаторът, по чиято молба фосмет е включен в настоящото приложение, ще предостави тези изследвания на Комисията в срок от 2 години от влизането в сила на настоящата директива.

160 Пропамокарб CAS № 24579-73-5 CIPAC № 399 Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate ?920 g/kg 1 октомври 2007 г. 30 септември 2017 г. Част A Разрешава се единствено за употреба като фунгицид. Част Б При оценка на заявленията за разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи пропамокарб за употреба, различна от приложение върху листа, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите на член 4, параграф 1, буква, б), и осигуряват предоставянето на необходими данни и информация преди издаването на такова разрешение. За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат под внимание заключенията на доклада от прегледа на пропамокарб, и по-специално допълнения I и II към него, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на операторите и работниците. Условията на разрешението трябва да включват защитни мерки, когато е необходимо, — прехвърлянето на остатъчни количества почва за други култури от сеитбо-обръщението или следващи култури, — опазване на повърхностни и подземни води в уязвими зони, — опазване на птиците, бозайниците и водните организми. Условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M94

161 Етопрофос CAS № 13194-48-4 CIPAC № 218 O-етил S,S-дипропил фосфородитиоат > 940 g/kg 1 октомври 2007 г. 30 септември 2017 г. ЧАСТ А Може да бъде разрешена единствено употреба срещу кръгли червеи и насекоми в почвата. Разрешителни следва да се издават само на професионални потребители. ЧАСТ Б При оценяването на заявленията за разрешителни на продукти за растителна защита, съдържащи етопрофос, за употреба, различна от третирането на картофи, които не са отглеждани за консумация от хора или животни, държавите-членки обръщат специално внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и гарантират, че всички необходими данни и информация са налице преди издаването на такова разрешително. За прилагането на единните принципи от приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на етопрофос, и по- специално допълнения I и II към него, така, както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 16 март 2007 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на: — остатъците и да оценят излагането на потребителите чрез храната с оглед на бъдещо преразглеждане на максимално допустимите граници на остатъчни вещества; — безопасността на операторите. Разрешените условия за употреба трябва да налагат използването на подходящи средства за лична и респираторна защита, както и други мерки за намаляване на риска, като използване на затворена система за транспортиране при разпространяването на продукта; — опазването на птиците, бозайниците и водните организми, както и на повърхностните или подпочвените води, които са изложени на опасност. Условията за издаване на разрешително следва да включват мерки за намаляване на риска, като например буферни зони и постигане на пълно разтваряне на гранулите в почвата. Заинтересованите държави-членки изискват предоставяне на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска в краткосрочен и дългосрочен план за птиците и бозайниците, които се хранят със земни червеи. Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане етопрофос е бил включен в настоящото приложение, ще предоставят тези изследвания на Комисията в срок от две години от влизането в сила на настоящата директива.

>M97

103 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

162 Пиримифос-метил CAS № 29232-93-7 CIPAC № 239 O-2-диетиламино-6- метилпиримидин-4- ил O,O-диметилфосфоротиоат > 880 g/kg 1 октомври 2007 г. 30 септември 2017 г. ЧАСТ А Може да бъде разрешена единствено употреба като инсектицид при складирана реколта. ЧАСТ Б При оценяването на заявленията за разрешителни на продукти за растителна защита, съдържащи пиримифос-метил, за употреба, различна от прилагане с автоматизирана система в празни складове за зърнени култури, държавите-членки обръщат специално внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и гарантират, че всички необходими данни и информация са налице преди издаването на такова разрешително. За прилагането на единните принципи от приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на пиримифос-метил, и по-специално допълнения I и II към него, така, както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 16 март 2007 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на: — безопасността на операторите. разрешените условия за употреба трябва да налагат използването на подходящи средства за лична защита, включително средства за респираторна защита и за намаляване на риска, с цел да се намали излагането на въздействие; — излагането на потребителите чрез храната с оглед на бъдещо преразглеждане на максимално допустимите граници на остатъчни вещества. Заинтересованите държави-членки изискват предоставяне на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на излагането на операторите. Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане пиримифос-метил е бил включен в настоящото приложение, ще предоставят тези изследвания на Комисията в срок от две години от влизането в сила на настоящата директива.

163 Фипронил CAS № 120068-37-3 CIPAC № 581 (±)-5-амино-1-(2,6- дихлоро-?,?,?- трифлуоро-пара- толил)-4-трифлуорометилсулфинил- пиразол-3-карбонитрил ? 950 g/kg 1 октомври 2007 г. 30 септември 2017 г. >M134 ЧАСТ А Може да бъде разрешена единствено употреба като инсектицид за третиране на семена. С цел защита на нецелевите организми, и по-специално на медоносните пчели: — покриването на семената с препарата се извършва единствено в професионално оборудвани помещения за третиране на семена. В тези помещения трябва да се използват най-добрите налични техники, за да се постигне максимално ограничаване на отделянето на прах при прилагането върху семената, съхранението и транспортирането, >M97

104 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

— използва се подходящо сеитбено оборудване, за да се гарантира високо ниво на проникване в почвата и максимално ограничаване на риска от разливане на количества от препарата и отделяне на прах от него. Държавите-членки гарантират, че: — етикетът на третираните семена включва означението за третиране на семената с фипронил и определя мерките за намаляване на риска, предвидени в разрешението, — стартират програми за мониторинг, чрез които по целесъобразност да бъде проверена действителната експозиция на медоносните пчели на фипронил в районите, които те активно използват за паша или които се използват от пчеларите. < ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи от приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на фипронил, и по- специално допълнения I и II към него, така, както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 16 март 2007 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на: — опаковката на продуктите, пуснати на пазара, за да се избегне появата на опасни продукти на фоторазграждането; — опасността от заразяване на подпочвените води, особено с метаболити, които са по-устойчиви от изходните съединения, в случаите, когато активното вещество се прилага в чувствителни райони от гледна точка на почвата и/или климатичните условия; — опазването на зърноядните птици и бозайници, водните организми, нецелевите членестоноги и медоносните пчели. >M134 _____ < Условията за издаване на разрешително следва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо. Заинтересованите държави-членки изискват предоставяне на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска за зърноядни птици и бозайници, медоносни пчели и особено за пчелното пило. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане фипронил е бил включен в настоящото приложение, ще предостави тези изследвания на Комисията в срок от 1 година от влизането в сила на настоящата директива.

>M97

164 бефлубутамид CAS № 113614-08-7 CIPAC № 662 (RS)-N-benzyl-2-(4- fluoro-3-trifluoromethylphenoxy) butanamide ? 970 g/kg 1 декември 2007 г. 30 ноември 2017 г. Част А Разрешава се единствено за употреба като хербицид. Част Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на бефлубутамид, и по- специално допълнения I и II към него, така както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 май 2007 г. При тази цялостна оценка държавите-членки — трябва да обръщат особено внимание на риска за водните организми. Когато е необходимо, условията за употреба включват мерки за намаляване на риска.

165 Spodoptera exigua клетъчен полихидрозен вирус CIPAC № Неразпределено Не е приложимо 1 декември 2007 г. 30 ноември 2017 г. Част А Разрешава се единствено за употреба като инсектицид. Част Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на Spodoptera exigua NPV, и по-специално допълнения I и II към него, така както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 май 2007 г.

>M98 166 Просулфокарб CAS № 52888-80-9 CIPAC № 539 S-бензил дипропил(тиокарбамат) 970 g/kg 1 ноември 2008 г. 31 октомври 2018 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на просулфокарб, и по- специално допълнения I и II към него, така както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 9 октомври 2007 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка; — защитата на водните организми, като трябва да гарантират, че условията на разрешението включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска, като например осигуряването на буферни зони; >M96

106 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

— защитата на нецелевите растения, като трябва да гарантират, че условията на разрешението включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска като буферна зона в обработваемата земя, където не се пръска.

167 Флудиоксонил CAS № 131341-86-1 CIPAC № 522 4-(2,2-дифлуоро- 1,3-бензодиоксол-4- ил)-1H-пирол-3- карбонитрил 950 g/kg 1 ноември 2008 г. 31 октомври 2018 г. ЧАСТ А Разрешават се само употреби като фунгицид. ЧАСТ Б При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, които съдържат флудиоксонил, за друго приложение освен третиране на семена, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и гарантират, че всички необходими данни и информация са налице преди да предоставят такова разрешение и: — трябва да обърнат особено внимание на потенциалното замърсяване на подпочвените води, по-специално от замърсяване на почвата с метаболитите CGA 339833 и CGA 192155, получени в резултат на фотолиза в уязвими зони; — трябва да обърнат особено внимание на защитата на рибите и водните безгръбначни. Условията за издаване на разрешително следва да включват мерки за намаляване на риска, когато е целесъобразно. За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на флудиоксонил, и по- специално допълнения I и II към него, така както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 9 октомври 2007 г.

168 Кломазон CAS № 81777-89-1 CIPAC № 509 2-(2-хлоробензил)- 4,4-диметил-1,2- оксазолидин-3-едно 960 g/kg 1 ноември 2008 г. 31 октомври 2018 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на кломазон, и по- специално допълнения I и II към него, така както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 9 октомври 2007 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка; — защитата на нецелевите растения като трябва да гарантират, че условията на разрешението включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска, като например осигуряването на буферни зони.

>M98

169 Бентиаваликарб CAS № 413615-35-7 CIPAC № 744 [(S)-1-{[(R)-1-(6- флуоро-1,3-бензотиазол-2-ил) етил]карбамоил}-2- метилпропил]карбаминова киселина ? 910 g/kg Следните производителни примеси са токсикологичен проблем и всеки от тях не бива да надвишава определено количество в техническия материал: 6,6?-дифлуоро- 2,2?-дибензотиазол: < 3,5 mg/ kg бис(2-амино-5- флуорофенил) дисулфид: < 14 mg/kg 1 август 2008 г. 31 юли 2018 г. Част А Разрешават се само употреби като фунгицид. Част Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се взимат предвид изводите от доклада за анализ на бентиаваликарб, и по-специално допълнения I и II към него, в окончателната версия, изготвена от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на работещия с веществото; — защитата на нецелевите артоподни организми. Условията на разрешителните следва да предвиждат адекватни мерки, целящи смекчаване на рисковете, когато това е уместно. При оценка на молбите за разрешение на продукти за растителна защита, които съдържат бентиаваликарб, за друго приложение освен в оранжерии, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и следят да получат всички данни и цялата необходима информация, преди да предоставят такова разрешение. Държавите-членки уведомяват Комисията, в съответствие с член 13, параграф 5, за спецификата на техническия материал, произведен за търговски цели.

170 Боскалид CAS № 188425-85-6 CIPAC № 673 2-хлоро-N-(4?- хлоробифенил-2- ил)никотинамид ? 960 g/kg 1 август 2008 г. 31 юли 2018 г. Част А Разрешават се само употреби като фунгицид. Част Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се взимат предвид изводите от доклада за анализ на боскалид, и по-специално допълнения I и II към него, в окончателната версия, изготвена от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на работещия с веществото; — дългосрочния риск за птици и почвени организми; — риска от натрупване в почвата, ако веществото се използва за многогодишни култури или за следващите култури от сеитбообращението. Условията на разрешителните следва да предвиждат адекватни мерки, целящи смекчаване на рисковете, когато това е уместно.

>M101

171 Карвон CAS № 99-49-0 (d/l смес) CIPAC № 602 5-изопропенил-2- метилциклохекс-2- ен-1-едно ? 930 g/kg с d/l съотношение поне 100:1 1 август 2008 г. 31 юли 2018 г. Част А Може да бъде разрешена единствено употребата като регулатор на растежа на растенията. Част Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се взимат предвид изводите от доклада за анализ на карвон, и по- специално допълнения I и II към него, в окончателната версия, изготвена от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2008 г. В това цялостно изследване държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на риска за работещите с веществото. Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за намаляване на риска.

172 Флуоксастробин CAS № 361377-29-9 CIPAC № 746 (E)-{2-[6-(2-хлорофенокси)-5-флуоропиримидин -4-илокси]фенил}(5,6- дихидро-1,4,2- диоксацин-3- ил)метанон O-метилоксим ? 940 g/kg 1 август 2008 г. 31 юли 2018 г. Част А Разрешават се само употреби като фунгицид. Част Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се взимат предвид изводите от доклада за анализ на флуоксастробин, и по-специално допълнения I и II към него, в окончателната версия, изготвена от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на22 януари 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на работещия с веществото, особено когато борави с неразтворен концентрат. Условията за работа следва да включват адекватни защитни мерки, например употреба на маска за лице; — защитата на водните организми. Следва да се прилагат мерки за намаляване на риска, като въвеждане на буферни зони, когато е целесъобразно; — остатъците от метаболитите на флуоксастробин, когато като фураж се използва слама от третираните райони. Условията за употреба следва да включват ограничения при храненето на животните, където това е целесъобразно; — риска от натрупване по повърхността на почвата, ако веществото се използва за многогодишни култури или за следващите култури от сеитбообращението. Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за намаляване на риска. >M101

Съответните държави-членки изискват подаването на: — данни, които позволяват изчерпателна оценка на риска, която взема предвид остатъчния прах, отцеждането, оттичането и ефективността на мерките за смекчаване на потенциалния риск; — данни за токсичността на метаболити, които не са от плъх, ако за фураж се използва слама от третирани райони. Те гарантират, че лицето, което извършва уведомлението, по чието искане веществото флуоксастробин е било включено в настоящото приложение, ще предостави тези изследвания на Комисията в срок 2 години от влизането в сила на настоящата директива относно включването.

173 Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 1974, вид 251 (AGAL: № 89/030550) CIPAC № 753 Не е приложимо 1 август 2008 г. 31 юли 2018 г. Част А Разрешава се единствено за употреба като нематоцид. Част Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, ще се взимат предвид изводите от доклада за анализ на Paecilomyces lilacinus, и по-специално допълнения I и II към него, в окончателната версия, изготвена от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на работещия с веществото (въпреки че не е необходимо да се определя ДНЕО, като цяло микроорганизмите следва да се смятат за потенциални сенсибилизатори); — защитата на листните нецелеви артроподи. Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за намаляване на риска,

174 Протиоконазол CAS № 178928-70-6 CIPAC № 745 (RS)-2-[2-(1-хлороциклопропил)-3-(2- хлорофенил)-2- хидроксипропил]- 2,4-дихидро-1,2,4- триазол-3-тион ? 970 g/kg Следните производителни примеси са токсикологичен проблем и всеки от тях не бива да надвишава определено количество в техническия материал: — толуен: < 5 g/ kg 1 август 2008 г. 31 юли 2018 г. Част А Разрешават се само употреби като фунгицид. Част Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се взимат предвид изводите от доклада за анализ на протиоконазол, и по-специално допълнения I и II към него, в окончателната версия, изготвена от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на работещия с веществото, когато то е под формата на спрей. Условията за употреба следва да включват адекватни предпазни мерки;

>M101

— протиоконазол- дестио(2-(1- хлороциклопропил)1-(2- хлорфенил)- 3-(1,2,4- триазол-1- ил)-пропан-2- ol): < 0,5 g/kg (LOD) — защитата на водните организми. Следва да се прилагат мерки за намаляване на риска, като въвеждане на буферни зони, когато е целесъобразно; — защитата на птици и дребни бозайници. Ако е целесъобразно, трябва да бъдат предприети мерки, целящи намаляване на рисковете. Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за намаляване на риска. Засегнатите държави-членки изискват да се предостави: — информация, която ще позволи оценката на излагането на потребителя на въздействието на триазолни метаболитни деривати от първични култури, ротационни култури и продукти с животински произход; — сравнение на начина на действие на веществото протиоконазол и триазолните метаболитни деривати, за да се направи оценка на токсичността, която е резултат от комбинираното въздействие на тези съединения; — информация за по-нататъшното справяне с дълготрайния риск за зърноядните птици и бозайници, който произтича от употребата на протиоконазол като средство за обработка на семената. Те гарантират, че лицето, което извършва уведомлението, по чието искане веществото протиоконазол е било включено в настоящото приложение, ще предостави тези изследвания на Комисията в срок 2 години от влизането в сила на настоящата директива относно включването.

>M99 175 Амидосулфурон CAS № 120923-37-7 CIPAC № 515 3-(4,6-диметоксипиримидин -2-ил)-1- (N-метил-N-метилсулфонил)-аминосулфонил)карбамид или диметоксипиримидин-2-ил)-3- мезил(метил) сулфамоил карбамид ? 970 g/kg 1 януари 2009 г. 31 декември 2018 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид. ЧАСТ Б При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, които съдържат амидосулфурон, за друго приложение освен за ливади и пасища, държавите-членки следва да обърнат специално внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и да гарантират, че всички необходими данни и информация са налице, преди да предоставят такова разрешение: За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на амидосулфурон, и по-специално допълнения I и II към него, така както е приключен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2008 г. >M101

111 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на: — опазването на подпочвените води от опасност от подпочвено замърсяване от някои от разграждащите се продукти при прилагането му в райони с уязвима почва и/или нестабилни климатични условия; — защитата на водните растения. Във връзка с така определените рискове следва да се предприемат мерки за намаляване на риска, като например създаване на буферни зони там, където е целесъобразно.

176 никосулфурон CAS № 111991-09-4 CIPAC № 709 2-[(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамоил)сулфамоил]-N,N-диметилникотинамид или 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3- диметилкарбамоил- 2-пиридилсулфонил)карбамид ? >M117 910 g/ kg < 1 януари 2009 г. 31 декември 2018 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на никосулфурон, и по-специално допълнения I и II към него, така както е приключен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на: — евентуалното излагане на водната среда на метаболита DUDN при употребата на никосулфурон в райони с уязвима почва; — защитата на водните растения, като трябва да гарантират, че условията на разрешението включват, когато е целесъобразно, мерки за намаляване на риска, като например създаването на буферни зони; — защитата на нецелевите растения, като трябва да гарантират, че условията на разрешението включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска, като буферна зона в обработваемата земя, където не се пръска; — защитата на подпочвените води и повърхностните води при по- уязвима почва и нестабилни климатични условия.

>M104 177 Клофентезин CAS № 74115-24-5 CIPAC № 418 3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5- tetrazine ? 980 g/kg (сухо вещество) 1 януари 2009 г. 31 декември 2018 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като акарицид. >M141 ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на клофентезин, >M99

112 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

и по-специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 май 2010 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното: — характеристиките на произведения за търговски цели технически материал трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Използваното в документацията за токсичност опитно вещество ще бъде сравнено и съпоставено с тази спецификация на техническия материал; — безопасността на оператора и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват, когато е необходимо, използването на подходяща лична предпазна екипировка; — възможността за пренасяне на големи разстояния по въздуха; — риска за нецелевите организми. Когато е уместно, условията на разрешението включват мерки, целящи смекчаване на рисковете. Съответните държави-членки гарантират, че не по-късно от 31 юли 2011 г. нотификаторът ще представи пред Комисията програма за наблюдение, за да се оцени потенциалът на клофентезин за преносимост на големи разстояния по въздуха и свързани с околната среда опасности. Резултатите от програмата за наблюдение ще бъдат представени не по-късно от 31 юли 2013 г. пред докладващата държава- членка и пред Комисията под формата на доклад за наблюдение. Съответните държави-членки гарантират, че нотификаторът ще предостави пред Комисията не по-късно от 30 юни 2012 г. потвърждаващи изследвания относно метаболитите на клофентезин по отношение на оценката за техния токсикологичен риск и риска за околната среда. <

178 Дикамба CAS № 1918-00-9 CIPAC № 85 3,6-dichloro-2- methoxybenzoic acid ? 850 g/kg 1 януари 2009 г. 31 декември 2018 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI, следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно дикамба, и по-специално приложения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

>M104

179 Дифеноконазол CAS № 119446-68-3 CIPAC № 687 3-chloro-4- [(2RS,4RS;2RS,4SR)- 4-methyl-2-(1H- 1,2,4-triazol-1- ylmethyl)-1,3- dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether ? 940 g/kg 1 януари 2009 г. 31 декември 2018 г. ЧАСТ А Разрешават се само употреби като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI, следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно дифеноконазол, и по-специално приложения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. При тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат особено внимание на: — защитата на водните организми. Условията за употреба следва да предвиждат адекватни мерки, целящи смекчаване на рисковете, когато това е уместно.

180 Дифлубензурон CAS № 35367-38-5 CIPAC № 339 1-(4-chlorophenyl)-3- (2,6-difluorobenzoyl) urea ? 950 g/kg примес: макс. 0,03 g/kg 4-хлороанилин 1 януари 2009 г. 31 декември 2018 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като инсектицид. >M141 ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на дифлубензурон, и по- специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 май 2010 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното: — характеристиките на произведения за търговски цели технически материал трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Използваното в документацията за токсичност опитно вещество ще бъде сравнено и съпоставено с тази спецификация на техническия материал; — защитата на водните организми; — защитата на земните организми; — защитата на нецелевите артроподи, включително пчели. Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за намаляване на риска. Съответните държави-членки гарантират, че нотификаторът ще предостави пред Комисията не по-късно от 30 юни 2011 г. допълнителни изследвания относно потенциалната токсикологична значимост на примесите и метаболит 4-хлоранилин (PCA). <

>M104

181 Имазаквин CAS № 81335-37-7 CIPAC № 699 2-[(RS)-4-isopropyl- 4-methyl-5-oxo-2- imidazolin-2-yl]quinoline-3-carboxylic acid ? 960 g/kg (рацемична смес) 1 януари 2009 г. 31 декември 2018 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като регулатор на растежа на растенията. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI, следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно имазаквин, и по-специално приложения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

182 Ленацил CAS № 2164-08-1 CIPAC № 163 3-cyclohexyl-1,5,6,7- tetrahydrocyclopentapyrimidine- 2,4(3H)-dione ? 975 g/kg 1 януари 2009 г. 31 декември 2018 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид. >M141 ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на ленацил, и по- специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 май 2010 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното: — риска за водните организми, особено за водораслите и водните растения. Условията за получаване на разрешение следва да включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска, като например буферни зони между третираните площи и надземните водоизточници; — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителни от гледна точка на почвата или на климатичните условия области. Условията за издаване на разрешително следва да включват мерки за намаляване на риска и следва да се започнат програми за наблюдение, за да се установи евентуалното замърсяване на подпочвените води от метаболитите IN-KF 313, M1, M2 и M3 в особено изложените на риск области, когато е целесъобразно. Съответните държави-членки гарантират, че нотификаторът ще предостави пред Комисията потвърждаваща информация по отношение на състава и характеризирането на установените в лизиметричните изследвания почвени метаболити Polar B и Polars и метаболити M1, M2 и M3, както и потвърждаващи данни за ротационните култури, включително и възможните фитотоксични въздействия. Те гарантират, че нотификаторът предоставя тази информация на Комисията до 30 юни 2012 г. >M104

В случай че решение за класификацията на ленацил по Директива 67/548/ЕИО установи необходимостта от допълнителна информация за значимостта на някои метаболити IN-KE 121, IN-KF 313, M1; M2, M3, Polar B и Polars, съответните държави-членки ще изискат предоставянето на такава информация. Те гарантират, че нотификаторът ще предостави посочената информация на Комисията в срок от шест месеца, считано от нотифицирането на решението за класификация. <

183 Оксадиазон CAS № 19666-30-9 CIPAC № 213 5-tert-butyl-3-(2,4- dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4- oxadiazol-2(3H)-one ? 940 g/kg 1 януари 2009 г. 31 декември 2018 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид. >M141 ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на оксадиазон, и по- специално допълнения I и II към него, така както е окончателно завършен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 май 2010 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното: — характеристиките на произведения за търговски цели технически материал трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Използваното в документацията за токсичност опитно вещество ще бъде сравнено и съпоставено с тази спецификация на техническия материал; — потенциала за замърсяване на почвените води от метаболита AE0608022, когато посоченото активно вещество се прилага в случаи, при които може да възникнат продължителни анаеробни условия или в чувствителни от гледна точка на почвата и на климатичните условия области. Условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. Съответните държави-членки гарантират, че нотификаторът ще представи пред Комисията: — допълнителни изследвания относно потенциалната токсикологична значимост на даден примес в предложената техническа спецификация; >M104

— информация за допълнително изясняване на наличието на метаболит AE0608033 в първични култури и ротационни култури; — допълнителни изпитвания върху ротационни култури (а именно кореноплодни и зърнено-житни култури) и изследване на метаболизма на преживните животни, за да се потвърди оценката на риска за потребителите; — допълнителна информация относно риска за хранещи се със земни червеи птици и бозайници, както и риска в дългосрочен план за рибите. Те гарантират, че нотификаторът ще предостави тази информация на Комисията до 30 юни 2012 г. <

184 Пиклорам CAS № 1918-02-1 CIPAC № 174 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2- carboxylic acid ? 920 g/kg 1 януари 2009 г. 31 декември 2018 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид. >M141 ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на пиклорам, и по- специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 май 2010 г. При цялостната оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — потенциала за замърсяване на почвените води, когато пиклорам се прилага в чувствителни от гледна точка на почвата и на климатичните условия области. Условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. Съответните държави-членки гарантират, че нотификаторът ще представи пред Комисията: — допълнителна информация, потвърждаваща, че прилаганият при изпитвания с остатъчните вещества аналитичен метод за наблюдение вярно определя остатъчните количества от пиклорам и от неговите комбинации; — изследване на фотолиза в почвата, за да се потвърди оценката за разграждането на пиклорам. Те гарантират, че нотификаторът ще предостави тази информация на Комисията до 30 юни 2012 г. <

>M104

185 Пирипроксифен CAS № 95737-68-1 CIPAC № 715 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether ? 970 g/kg 1 януари 2009 г. 31 декември 2018 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като инсектицид. >M141 ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на пирипроксифен, и по- специално допълнения I и II към него, така както е окончателно завършен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 май 2010 г. При цялостната оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, когато е целесъобразно; — риска за водните организми. Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за намаляване на риска. Съответните държави-членки гарантират, че нотификаторът ще предостави на Комисията допълнителна информация, потвърждаваща оценката за риска по две точки, а именно причиненият от пирипроксифен риск за водните насекоми и метаболита DPH-pyr и причиненият от пирипроксифен риск за опрашителите. Те гарантират, че нотификаторът ще предостави тази информация на Комисията до 30 юни 2012 г. <

>M103 186 Бифенокс CAS № 42576-02-3 CIPAC № 413 Метил 5-(2,4-дихлорофенокси)-2- нитробензоат ? 970 g/kg примеси: макс. 3 g/kg 2,4- дихлорофенол макс. 6 g/kg 2,4- дихлороанизол 1 януари 2009 година 31 декември 2018 година ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на бифенокс, и по- специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 март 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, — експозицията на потребителите чрез храната на остатъци от бифенокс в продукти от животински произход и в редуващи се ротационни култури. >M104 Съответните държави-членки изискват да се подаде: — информация относно остатъци от бифенокс и неговия метаболит хидрокси-бифеноксна киселина в храни от животински произход и относно остатъци от бифенокс в ротационни култури, — информация, която да послужи за мерки относно дългосрочния риск за тревопасни бозайници, възникващ от употребата на бифенокс. Те следва да гарантират, че нотификаторите предоставят такива потвърждаващи данни и информация на Комисията в срок до две години след влизане в сила на настоящата директива.

187 Дифлуфеникан CAS № 83164-33-4 CIPAC № 462 2?,4?-дифлуоро-2- (?,?,?-трифлуоро- m-толилокси) никотинанилид ? 970 g/kg 1 януари 2009 година 31 декември 2018 година ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на дифлуфеникан, и по- специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 март 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — защитата на водните организми; следва да се прилагат мерки за намаляване на риска, като въвеждане на буферни зони, когато е целесъобразно, — защитата на нецелеви растения; следва да се прилагат мерки за намаляване на риска, като въвеждане на буферна зона в обработваемата земя, където не се пръска.

188 Феноксапроп-Р CAS № 113158-40-0 CIPAC № 484 (R)-2[4-[(6-хлоро-2- бензоксазолил)окси]-фенокси]- пропионова киселина ? 920 g/kg 1 януари 2009 година 31 декември 2018 година ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за феноксапроп-Р, и по-специално неговите допълнения I и II, така както са окончателно формулирани от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 14 март 2008 г. >M103 При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, — защитата на нецелеви растения, — присъствието на защитното вещество мефенпир-диетил при формулирани продукти по отношение експозицията на оператор, работник и странични лица, — устойчивостта на веществото и на някои от продуктите, получени вследствие на разпада му, в студени райони и области, в които могат да се срещнат анаеробни условия. Условията за издаване на разрешения следва да включват мерки за намаляване на риска, когато е целесъобразно.

189 Фенпропидин CAS № 67306-00-7 CIPAC № 520 (R,S)-1-[3-(4-терт- бутилфенил)-2- метилпропил]- пиперидин ? 960 g/kg (рацемат) 1 януари 2009 година 31 декември 2018 година ЧАСТ А Разрешават се само употреби като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на фенпропидин, и по- специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 март 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператора и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, — защитата на водните организми, като трябва да гарантират, че условията на разрешението включват, когато е целесъобразно, мерки за намаляване на риска, като например осигуряването на буферни зони. Съответните държави-членки изискват да се подаде: — информация, която да послужи за мерки относно дългосрочния риск за тревоядни и насекомоядни птици, възникващ от употребата на фенпропидин. Те следва да гарантират, че нотификаторите предоставят такива потвърждаващи данни и информация на Комисията в срок до две години след влизане в сила на настоящата директива.

>M103

190 Хинокламин CAS № 2797-51-5 CIPAC № 648 2-амино-3-хлоро- 1,4-нафтохинон ? 965 g/kg примеси: дихлон (2,3- дихлоро-1,4- нафтохинон) макс. 15 g/kg 1 януари 2009 година 31 декември 2018 година ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид. ЧАСТ Б При оценка на заявления за разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи хинокламин, за употреба, различна от домати, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и гарантират предоставянето на необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение. За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на хинокламин, и по- специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 март 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператора като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, — защитата на водните организми, — защитата на птици и дребни бозайници. Условията за употреба следва да включват адекватни мерки за намаляване на риска, когато е целесъобразно.

>M100 191 Хлоридазон CAS № 1698-60-8 CIPAC № 111 5-амино-4-хлоро-2- фенилпиридазин- 3(2H)-он 920 g/kg Производственият примес 4-амино-5-хлоро- изомер се смята за токсикологичен проблем и е определено максимално допустимо съдържание от 60 g/kg. 1 януари 2009 г. 31 декември 2018 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено употребата като хербицид в максимално допустими количества от 2,6 kg/ha само всяка трета година за една и съща обработваема площ. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, установени в приложение VI, се вземат предвид заключенията в доклада за преглед относно хлоридазон, и по-специално допълнения I и II към него, така както е завършен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 декември 2007 г. >M103 При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на: — безопасността на оператора като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка; — защитата на водните организми; — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области. Условията за издаване на разрешително следва да включват мерки за намаляване на риска и следва да се започнат програми за мониторинг, за да се установи евентуално замърсяване на подпочвените води от метаболитите B и B1 в изложените на риск области, когато е целесъобразно.

>M105 192 Тритосулфурон CAS № 142469-14-5 CIPAC № 735 1-(4-метокси-6- трифлуорометил- 1,3,5-триазин-2-ил)- 3-(2-трифлуорометил-бензенсулфонил) урея ? 960 g/kg Следните производствени примеси са токсикологичен проблем и не се допуска да надвишават определено количество в техническия материал: 2-амино-4- метокси-6- трифлуорометил- 1,3,5-триазин: < 0,2 g/kg 1 декември 2008 година 30 ноември 2018 година ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид. ЧАСТ Б За да бъдат спазени единните принципи, посочени в приложение VI, се вземат предвид изводите от доклада за преглед на тритосулфурон, и по-специално неговите допълнения I и II, в окончателната версия, изготвена от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 20 май 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — опасността от замърсяване на подпочвените води, когато активното вещество се използва в райони с чувствителна почва и/или климатични условия, — защитата на водните организми, — защитата на дребните бозайници; Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за намаляване на риска.

>M108 193 флутоланил CAS № 66332-96-5 CIPAC № 524 ?,?,?-трифлуоро-3?- изопрокси-o- толуанилид ? 975 g/kg 1 март 2009 г. 28 февруари 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б При оценка на заявления за разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи флутоланил, за друго приложение, различно от >M100 третиране на картофени клубени, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и гарантират, че са предоставени необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение. За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се взимат предвид изводите от доклада за преглед на флутоланил, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 20 май 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат особено внимание на: — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области. Условията за издаване на разрешения следва да включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно.

194 бенфлуралин CAS № 1861-40-1 CIPAC № 285 N-бутил-N-етил- ?,?,?-трифлуоро- 2,6-динитро-p- толуидин ? 960 g/kg Примеси: — етил-бутил- нитрозамин: макс. 0,1 mg/kg 1 март 2009 г. 28 февруари 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се за употреба единствено като хербицид. ЧАСТ Б При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, съдържащи бенфлуралин, за друго приложение освен за маруля и ендивия, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и гарантират, че са предоставени необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение. За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се взимат предвид изводите от доклада за преглед на бенфлуралин, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 20 май 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат особено внимание на: — защитата на безопасността на оператора. Разрешените условия за употреба следва да предвиждат използването на подходяща лична предпазна екипировка и мерки за намаляване на риска с оглед намаляването на експозицията на оператора, — остатъците в храни от животински и растителен произход и да оценят експозицията на потребителите чрез храната, >M108 — опазването на птиците, бозайниците, повърхностните води и водните организми. Във връзка с така определените рискове следва да се предприемат мерки за намаляване на риска, като например създаване на буферни зони, където е целесъобразно. Засегнатите държави-членки следва да поискат представяне на допълнителни изследвания на метаболизма при приемане на ротационни култури и потвърждаване на оценката на риска за метаболит B12 и за водните организми. Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане бенфлуралинът е включен в настоящото приложение, предоставят на Комисията такива изследвания в рамките на две години от влизането в сила на настоящата директива.

195 флуазинам CAS № 79622-59-6 CIPAC № 521 3-хлоро-N-(3-хлоро- 5-трифлуорометил- 2-пиридил)-?,?,?- трифлуоро-2, 6- динитро-p-толуидин ? 960 g/kg Примеси: 5-хлоро-N-(3- chloro-5- трифлуорометил- 2-пиридил)- ?,?,?-трифлуоро- 4, 6-динитро-p- толуидин — не повече от 2 g/kg 1 март 2009 г. 28 февруари 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, съдържащи флуазинам, за друго приложение освен за картофи, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и гарантират, че са предоставени необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение. За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се взимат предвид изводите от доклада за преглед на флуазинам, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 20 май 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат особено внимание на: — защитата на безопасността на оператора и работниците. Разрешените условия на употреба следва да предвиждат използването на подходяща лична предпазна екипировка и мерки за намаляване на риска с оглед намаляването на експозицията на оператора, — остатъците в храни от животински и растителен произход и да оценят експозицията на потребителите чрез храната, — защитата на водните организми; Във връзка с така определения риск следва да се предприемат мерки за намаляване на риска, като например създаване на буферни зони, където е целесъобразно. >M108 Засегнатите държави-членки следва да поискат представяне на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска за водните организми и за почвените макроорганизми. Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане флуазинамът е включен в настоящото приложение, предоставят на Комисията такива изследвания в рамките на две години от влизането в сила на настоящата директива.

196 фуберидазол CAS № 3878-19-1 CIPAC № 525 2-(2?-фурил)бензимидазол ? 970 g/kg 1 март 2009 г. 28 февруари 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, съдържащи фуберидазол, за друго приложение освен за третиране на семена, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и гарантират, че са предоставени необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение. За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се взимат предвид изводите от доклада за преглед на фуберидазол, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 20 май 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предвиждат използването на подходяща лична предпазна екипировка, — дългосрочния риск за бозайници и следва да гарантира, че условията на употреба включват, когато е целесъобразно, мерки за намаляване на риска. В такъв случай се използват подходящи съоръжения, които да гарантират високо ниво на проникване в почвата и свеждане до минимум на риска от загуби. Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за намаляване на риска.

197 мепикват CAS № 15302-91-7 CIPAC № 440 1,1-диметилпиперидин хлорид (мепикват хлорид) ? 990 g/kg 1 март 2009 г. 28 февруари 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се за употреба единствено като регулатор на растежа на растенията. >M108

ЧАСТ Б При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, съдържащи мепикват, за друго приложение освен за ечемик, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и гарантират, че са предоставени необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение. За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се взимат предвид изводите от доклада за преглед на мепикват, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 20 май 2008 г. Държавите-членки следва да обърнат особено внимание на остатъците в храни от животински и растителен произход и да оценят експозицията на потребителите чрез храната.

>M106 198 Диурон CAS №: 330-54-1 CIPAC №: 100 3-(3,4-дихлорофенил)-1,1-диметилуреа ? 930 g/kg 1 октомври 2008 г. 30 септември 2018 г. ЧАСТ А Могат да бъдат разрешени употреби единствено като хербицид в съотношение, непревишаващо 0,5 kg/ha (средно за площ). ЧАСТ Б За да бъдат спазени единните принципи, посочени в приложение VI, се взимат предвид изводите от доклада за преглед на диурон, и по- специално допълнения I и II към него, съгласно финализираната версия, изготвена от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 юли 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на операторите, като условията на употреба предвиждат, ако е необходимо, използването на лични предпазни средства, — защитата на водните организми и нецелевите растения. Условията за издаване на разрешение включват, когато е целесъобразно, мерки за намаляване на риска.

>M109 199 Bacillus thuringiensis подвид aizawai ЩАМ: ABTS-1857 Микробна колекция: № SD-1372, ЩАМ: GC-91 Не се прилага Без примеси от значение 1 май 2009 г. 30 април 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като инсектицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед

>M22

Микробна колекция: № NCTC 11821 относно Bacillus thuringiensis подвид Aizawai ABTS-1857 (SANCO/ 1539/2008) и GC-91 (SANCO/1538/2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

200 Bacillus thuringiensis подвид. Israeliensis (серотип H-14) ЩАМ: AM65-52 Микробна колекция: № ATCC-1276 Не се прилага Без примеси от значение 1 май 2009 г. 30 април 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като инсектицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно Bacillus thuringiensis подвид israeliensis (серотип H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

201 Bacillus thuringiensis подвид kurstaki ЩАМ: ABTS 351 Микробна колекция: № ATCC SD-1275 ЩАМ: PB 54 Микробна колекция: № CECT 7209 ЩАМ: SA 11 Микробна колекция: № NRRL B-30790 ЩАМ: SA 12 Микробна колекция: № NRRL B-30791 ЩАМ: EG 2348 Микробна колекция: № NRRL B-18208 Не се прилага Без примеси от значение 1 май 2009 г. 30 април 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като инсектицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно Bacillus thuringiensis подвид kurstaki ABTS 351 (SANCO/ 1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 и EG 2348 (SANCO/1543/2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M109

202 Bacillus thuringiensis подвид Tenebrionis ЩАМ: NB 176 (TM 14 1) Микробна колекция: № SD-5428 Не се прилага Без примеси от значение 1 май 2009 г. 30 април 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като инсектицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI, следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно Bacillus thuringiensis подвид tenebrionis NB 176 (SANCO/ 1545/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

203 Beauveria bassiana ЩАМ: ATCC 74040 Микробна колекция: № ATCC 74040 ЩАМ: GHA Микробна колекция: № ATCC 74250 Не се прилага Максимално ниво на съдържание на боверицин: 5 mg/Kg 1 май 2009 г. 30 април 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като инсектицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI, следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) и GHA (SANCO/1547/2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

204 Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) Не се прилага Заразни микроорганизми (Bacillus cereus) < 1 ? 106 CFU/g 1 май 2009 г. 30 април 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като инсектицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M109

205 Lecanicillium muscarium (известен по-рано като Verticilium lecanii) ЩАМ: Ve 6 Микробна колекция: № CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128 Не се прилага Без примеси от значение 1 май 2009 г. 30 април 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като инсектицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно Lecanicillium muscarium (известен по-рано като Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

206 Metarhizium anisopliae var. anisopliae (известен по-рано като Metarhizium anisopliae) ЩАМ: BIPESCO 5/F52 Микробна колекция: № M.a. 43; № 275-86 (акроними V275 или KVL 275); № KVL 99-112 (Ma 275 или V 275); № DSM 3884; № ATCC 90448; № ARSEF 1095. Не се прилага Без примеси от значение 1 май 2009 г. 30 април 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като инсектицид и акарицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно Metarhizium anisopliae var. anisopliae (известен по-рано като Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 и F52 (SANCO/1862/2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

207 Phlebiopsis gigantea ЩАМ: VRA 1835 Микробна колекция: № ATCC 90304 ЩАМ: VRA 1984 Микробна колекция: № DSM16201 ЩАМ: VRA 1985 Микробна колекция: № DSM 16202 ЩАМ: VRA 1986 Микробна колекция: № DSM 16203 ЩАМ: FOC PG B20/5 Микробна колекция: № IMI 390096 ЩАМ: FOC PG SP log 6 Не се прилага Без примеси от значение 1 май 2009 г. 30 април 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M109

Микробна колекция: № IMI 390097 ЩАМ: FOC PG SP log 5 Микробна колекция: № IMI 390098 ЩАМ: FOC PG BU 3 Микробна колекция: № IMI 390099 ЩАМ: FOC PG BU 4 Микробна колекция: № IMI 390100 ЩАМ: FOC PG 410.3 Микробна колекция: № IMI 390101 ЩАМ: FOC PG97/ 1062/116/1.1 Микробна колекция: № IMI 390102 ЩАМ: FOC PG B22/ SP1287/3.1 Микробна колекция: № IMI 390103 ЩАМ: FOC PG SH 1 Микробна колекция: № IMI 390104 ЩАМ: FOC PG B22/ SP1190/3.2 Микробна колекция: № IMI 390105

208 Pythium oligandrum ЩАМS: M1 Микробна колекция: № ATCC 38472 Не се прилага Без примеси от значение 1 май 2009 г. 30 април 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като фунгицид ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008) и по- специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M109

209 Streptomyces K61 (известен по-рано като S. griseoviridis) ЩАМ: K61 Микробна колекция: № DSM 7206 Не се прилага Без примеси от значение 1 май 2009 г. 30 април 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно Streptomyces (известен по-рано като Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

210 Trichoderma atroviride (известен по-рано като T. harzianum) ЩАМ: IMI 206040 Микробна колекция: № IMI 206040, ATCC 20476; ЩАМ: T11 Микробна колекция: № Испанска колекция за типови култури CECT 20498, идентична с IMI 352941 Не се прилага Без примеси от значение 1 май 2009 г. 30 април 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията съответно на докладите за преглед относно Trichoderma atroviride (известен по-рано като T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) и T-11 (SANCO/1841/ 2008), и по-специално допълнения I и II към тях, финализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

211 Trichoderma polysporum ЩАМ: Trichoderma polysporum IMI 206039 Микробна колекция: № IMI 206039, ATCC 20475 Не се прилага Без примеси от значение 1 май 2009 г. 30 април 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M109

212 Trichoderma harzianum Rifai ЩАМ: Trichoderma harzianum T-22; Микробна колекция: № ATCC 20847 ЩАМ: Trichoderma harzianum ITEM 908; Микробна колекция: № CBS 118749 Не се прилага Без примеси от значение 1 май 2009 г. 30 април 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията съответно на докладите за преглед относно Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) и ITEM 908 (SANCO/1840/208) и по-специално допълнения I и II към тях, финализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

213 Trichoderma asperellum (известен по-рано като T. harzianum) ЩАМ: ICC012 Микробна колекция: № CABI CC IMI 392716 ЩАМ: Trichoderma asperellum (известен по-рано като T. viride T25) >C1 T25 < Микробна колекция: № CECT 20178 ЩАМ: Trichoderma asperellum (известен по-рано като T. viride TV1) TV1 Микробна колекция: № MUCL 43093 Не се прилага Без примеси от значение 1 май 2009 г. 30 април 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на докладите за преглед относно Trichoderma asperellum (известен по-рано като T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) и Trichoderma asperellum (известен по-рано като T. viride T25 и TV1) >C1 T25 < и TV1 (SANCO/1868/2008) и по-специално допълнения I и II към тях, финализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

214 Trichoderma gamsii (известен по-рано като T. viride) ЩАМS: ICC080 Микробна колекция: № IMI CC number 392151 CABI Не се прилага Без примеси от значение 1 май 2009 г. 30 април 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M109

215 Verticillium albo-atrum (известен по-рано като Verticillium dahliae) ЩАМ: Verticillium albo-atrum изолат WCS850 Микробна колекция: № CBS 276.92 Не се прилага Без примеси от значение 1 май 2009 г. 30 април 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно Verticillium albo-atrum (известен по-рано като Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M107 216 Абамектин CAS № 71751-41-2 avermectin B 1a CAS № 65195-55-3 avermectin B 1b CAS № 65195-56-4 абамектин CIPAC № 495 avermectin B 1a AvermectinB1a (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6’-[(S)-сек- бутил]-21,24-дихидрокси-5’,11,13,22- тетраметил-2-оксо- 3,7,19-триоксатетрацикло [15.6.1.14,8 020,24 ]пентакоса- 10,14,16,22-тетрен- 6-спиро-2’-(5’,6’- дихидро-2’H- пиран)-12-ил 2,6- дидеокси-4-O-(2,6- дидеокси-3-O- метил-?-L-арабино- хексопиранозил)-3- O-метил-?-L-арабинохексопиранозид AvermectinB 1b AvermectinB1b (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24- ? 850 g/kg 1 май 2009 година 30 април 2019 година ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като акарицид ЧАСТ Б При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, съдържащи абамектин, за друго приложение освен за цитруси, маруля и домати, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и гарантират, че необходимите данни и информация са предоставени преди издаването на такова разрешение. За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за преглед на (абамектин), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 юли 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка; — остатъчното съдържание в храни от растителен произход и да оценят излагането на потребителите чрез храната; — опазването на пчелите, нецелевите артоподи, птиците, бозайниците и водните организми. Във връзка с така определените рискове следва да се предприемат мерки за намаляване на риска, като например определяне на буферни зони, периоди на изчакване, когато е целесъобразно. Съответните държави-членки изискват предоставянето на: — допълнителни изследвания на спецификацията; >M109 дихидрокси-6’- изопропил- 5’,11,13,22- тетраметил-2-оксо- 3,7,19-триоксатетрацикло [15.6.1.14,8 020,24 ]пентакоса- 10,14,16,22-тетрен- 6-спиро-2’-(5’,6’- дихидро-2’H- пиран)-12-ил 2,6- дидеокси-4-O-(2,6- дидеокси-3-O- метил-?-L-арабино- хексопиранозил)-3- O-метил-?-L-арабинохексопиранозид — информация, необходима при по-нататъшната оценка на риска за птиците и бозайниците; — информация, необходима за предотвратяването на опасността за морските организми по отношение на главните метаболити в почвата; — информация, необходима за предотвратяването на опасността за подпочвените води по отношение на метаболита U8. Те гарантират, че нотификаторите предоставят тези изследвания на Комисията в рамките на две години от влизането в сила на настоящата директива.

217 Епоксиконазол CAS № 135319-73-2 (преди 106325-08-0) CIPAC № 609 (2RS, 3SR)-1-[3-(2- хлорофенил)-2,3- епокси-2-(4-флуорофенил)пропил]-1H- 1,2,4-триазол ? 920 g/kg 1 май 2009 година 30 април 2019 година ЧАСТ А Разрешава се за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за преглед на епоксиконазол, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 юли 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, когато е целесъобразно; — излагането на потребителите чрез храната на метаболити на епоксиконазол (триазол); — възможността за пренасяне на големи разстояния по въздуха; — опасността за водните животни, птиците и бозайниците. Условията за издаване на разрешения включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. Заинтересованите държави-членки гарантират, че нотификаторът представя пред Комисията допълнителни изследвания, с които се обръща внимание на потенциалните свойства на епоксиконазола >M107 за нарушение на ендокринната функция, до две години след приемането на указанията за изпитвания на ОИСР относно нарушаването на ендокринната функция или, като друг вариант, на съгласувани в Общността указания за изпитвания. Заинтересованите държави-членки гарантират, че не по-късно от 30 юни 2009 г. нотификаторът представя пред Комисията програма за наблюдение, за да се оцени опасността от преносимостта му на далечни разстояния по въздух и свързани с околната среда опасности. Резултатите от това наблюдение се представят на Комисията под формата на доклад за наблюдение най-късно до 31 декември 2011 г. Заинтересованите държави-членки гарантират, че не по-късно от две години от влизането в сила на настоящата директива нотификаторът предоставя информация за остатъчните количества от метаболитите на епоксиконазола в първични култури, ротационни култури и продукти с животински произход, както и информация относно дългосрочния риск за тревоядни птици и бозайници.

218 Фенпропиморф CAS № 67564-91-4 CIPAC № 427 (RS)-цис-4-[3-(4- терт-бутилфенил)-2- метилпропил]-2,6- диметилморфолин ? 930 g/kg 1 май 2009 година 30 април 2019 година ЧАСТ А Разрешава се за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за преглед на фенпропиморф, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 юли 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператори и работници. Разрешените условия на употреба следва да предвиждат използването на подходяща лична предпазна екипировка и мерки за намаляване на риска с оглед намаляването на излагането на оператора, като например скъсяване на работния ден; — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области; — защитата на водните организми. Условията на разрешението следва да включват мерки за намаляване на риска, когато е целесъобразно, като определяне на буферни зони, намаляване на повърхностния отток и дюзи за намаляване на наносите. >M107

Заинтересованите държави-членки изискват представянето на допълнителни изследвания с цел потвърждаване на преносимостта в почвата на метаболита BF-421-7. Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане фенпропиморфът е включен в настоящото приложение, предоставят на Комисията такива изследвания в рамките на две години от влизането в сила на настоящата директива.

219 Фенпироксимат CAS № 134098-61-6 CIPAC № 695 терт-бутил (E)- алфа-(1,3-диметил- 5-феноксипиразол- 4-илметиленамино- окси)-p-толуат > 960 g/kg 1 май 2009 година 30 април 2019 година ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като акарицид. Следните видове употреба не бива да бъдат разрешавани: — приложения при високи култури, където има опасност от носене във въздуха на капки при пръскането, например от монтирана върху трактор пръскачка с въздушен разпръсквач и приложения от оперирани ръчно уреди. ЧАСТ Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за преглед на фенпироксимат, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 юли 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператора и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка; — въздействието върху водните организми и нецелевите артоподи и следва да гарантират, че условията за разрешение включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска. Заинтересованите държави-членки изискват предоставянето на следната информация, с която да се обърне внимание на: — опасността за водните организми от метаболити, съдържащи бензилови частици; — заплахата от биомултипликация във водните хранителни вериги. Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане фенпироксиматът е включен в настоящото приложение, предоставят на Комисията такава информация в рамките на две години от влизането в сила на настоящата директива.

>M107

220 Тралкоксидим CAS № 87820-88-0 CIPAC № 544 (RS)-2-[(EZ)-1- (етоксиимино)пропил]-3- хидрокси-5-мезитилциклохекс-2-ен- 1-едно ? 960 g/kg 1 май 2009 година 30 април 2019 година ЧАСТ А Разрешава се за употреба единствено като хербицид. ЧАСТ Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за преглед на тралкоксидим, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 юли 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат особено внимание на: — опазването на подпочвените води, особено от почвения метаболит R173642, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области; — защитата на тревоядните бозайници. Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за намаляване на риска. Съответните държави-членки изискват предоставянето на: — информация, необходима за по-нататъшното справяне с дългосрочния риск за тревопасни бозайници, възникващ от употребата на тралкоксидим. Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане тралкоксидимът е включен в настоящото приложение, предоставят на Комисията такава информация в рамките на две години от влизането в сила на настоящата директива.

>M110 221 Аклонифен CAS № 74070-46-5 CIPAC № 498 2-хлоро-6-нитро-3- феноксианилин ? 970 g/kg Примесите на фенола представляват токсикологичен проблем и е установено максимално ниво от 5 g/kg. 1 август 2009 г. 31 юли 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се за употреба единствено като хербицид. ЧАСТ Б При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, съдържащи аклонифен, за друго приложение освен за слънчоглед, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и гарантират предоставянето на необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение. За прилагането на единните принципи от приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед за аклонифен, и по- специално допълнения I и II към него, финализиран в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 септември 2008 г. >M107 При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното: — характеристиките на произведения за търговски цели технически материал трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Използваното в досиетата за токсичност опитно вещество следва да бъде сравнено и съпоставено с тази спецификация на техническия материал, — защитата на безопасността на оператора. Разрешените условия на употреба трябва да предвиждат използването на подходящи лични предпазна екипировка и мерки за намаляване на риска с оглед намаляването на експозицията на оператора, — остатъците от веществото в ротационни култури и да оценят експозицията на потребителите чрез храните, — защитата на птиците, бозайниците, водните организми и нецелевите растения. Във връзка с така определените рискове следва да се предприемат мерки за намаляване на риска, като например създаване на буферни зони, където е целесъобразно. Засегнатите държави-членки изискват представянето на допълнителни проучвания на остатъците в ротационните култури и съответната информация за потвърждаване на оценката на риска за птиците, бозайниците, водните организми и нецелевите растения. Те гарантират, че нотификаторът предоставя такива потвърждаващи данни и информация на Комисията в срок до две години след влизане в сила на настоящата директива.

222 Имидаклоприд CAS № 138261-41-3 CIPAC № 582 (Е)-1-(6-хлоро-3- пиридинилметил)- N-нитроимидазолидин-2-илиденеамин ? 970 g/kg 1 август 2009 г. 31 юли 2019 г. >M134 ЧАСТ А Могат да бъдат разрешени само приложения като инсектицид. С цел защита на нецелевите организми, и по-специално на медоносните пчели, при приложение за третиране на семена: — покриването на семената с препарата се извършва единствено в професионално оборудвани помещения за третиране на семена. В тези помещения трябва да се използват най-добрите налични техники, за да се постигне максимално ограничаване на отделянето на прах при прилагането върху семената, съхранението и транспортирането, — използва се подходящо сеитбено оборудване, за да се гарантира високо ниво на проникване в почвата и максимално ограничаване на риска от разливане на количества от препарата и отделяне на прах от него. Държавите-членки гарантират, че: >M110

— етикетът на третираните семена включва означението за третиране на семената с имидаклоприд и определя мерките за намаляване на риска, предвидени в разрешението, — условията на разрешението, по-специално при прилагане чрез пръскане, включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска с цел защита на медоносните пчели, — стартират програми за мониторинг, чрез които по целесъобразност да бъде проверена действителната експозиция на медоносните пчели на имидаклоприд в районите, които те активно използват за паша или които се използват от пчеларите. < ЧАСТ Б При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, които съдържат имидаклоприд, за друго приложение освен за оранжерийни домати, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и за представяне на всички данни и на цялата необходима информация, преди да се предостави такова разрешение. За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат предвид заключенията в доклада за прегледа относно имидаклоприд, и по-специално допълнения I и II от него, финализиран в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 септември 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното: — безопасността на оператора и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, — въздействието върху водните организми и нецелевите артроподи, земни червеи и други макроорганизми и трябва да гарантират, че условията за разрешение включват, когато е целесъобразно, мерки за намаляване на риска. >M134 _____ < Съответните държави-членки изискват подаването на: — информация, необходима за по-нататъшната оценка на риска за операторите и работниците, — информация, необходима за по-нататъшната оценка на риска за птиците и бозайниците. Те гарантират, че нотификаторът предоставя такива потвърждаващи данни и информация на Комисията в срок до две години след влизане в сила на настоящата директива.

>M110

223 Метазахлор CAS № 67129-08-2 CIPAC № 411 2-хлоро-N-(пиразол- 1-илметил)ацет- 2’,6’-ксилидид ? 940 g/kg Производственият примес толуен се смята за токсикологичен проблем и е определено максимално допустимо съдържание от >M127 0,05 %. < 1 август 2009 г. 31 юли 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид; използва се максимално допустимото количество 1,0 kg/ha единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат предвид заключенията в доклада за преглед за метазахлор, и по-специално допълнения I и II от него, финализиран в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 септември 2008 г., следва да се вземат предвид. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното: — безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, — защитата на водните организми, — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области. Условията за издаване на разрешително следва да включват мерки за намаляване на риска и следва да се започнат програми за мониторинг, за да се установи евентуално замърсяване на подпочвените води от метаболитите 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 и 479M12 в областите, особено изложени на риск, когато е целесъобразно. Ако метазахлор се класифицира по силата на Директива 67/548/ЕИО като вещество, за което има „недостатъчни данни за канцерогенно действие“, заинтересованите държави-членки изискват подаването на допълнителна информация относно въздействието на метаболитите 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 и 479M12 по отношение на раковите заболявания. Те гарантират, че нотификаторите предоставят посочената информация на Комисията в срок от шест месеца, считано от нотификацията на решението за класификация.

>M113 224 Оцетна киселина CAS №: 64-19-7 CIPAC №: няма присвоен Оцетна киселина ? 980 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като хербицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно оцетна киселина (SANCO/2602/2008), и по- специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. >M110 Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

225 Алуминиево-амониев сулфат CAS №: 7784-26-1 CIPAC №: няма присвоен Алуминиево- амониев сулфат ? 960 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като репелент. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно алуминиево-амониев сулфат (SANCO/2985/2008) и по- специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

226 Алуминиев силикат CAS №: 1332-58-7 CIPAC №: няма присвоен Няма данни Химично наименование: Каолин ? 999,8 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като репелент. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно алуминиев силикат (SANCO/2603/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

227 Амониев ацетат CAS №: 631-61-8 CIPAC №: няма присвоен Амониев ацетат ? 970 г/кг Съответни примеси: Тежки метали като олово (Pb) максимум 10 ppm 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като примамка. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно амониев ацетат (SANCO/2986/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

228 Брашно от кръв CAS №: няма присвоен CIPAC №: няма присвоен Няма данни ? 990 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като репелент. Брашното от кръв трябва да съответства на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1774/2002. >M113 ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно брашно от кръв (SANCO/2604/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

229 Калциев карбид CAS №: 75-20-7 CIPAC №: няма присвоен Калциев карбид Калциев ацетилид ? 765 г/кг Със съдържание на калциев фосфид 0,08 — 0,52 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като репелент. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно калциев карбид (SANCO/2605/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

230 Калциев карбонат CAS №: 471-34-1 CIPAC №: няма присвоен Калциев карбонат ? 995 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като репелент. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно калциев карбонат (SANCO/2606/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

231 Въглероден диоксид CAS №: 124-38-9 Въглероден диоксид ? 99,9 % 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като фумигант. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно въглероден диоксид (SANCO/2987/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M113

232 Денатониев бензоат CAS №: 3734-33-6 CIPAC №: няма присвоен Бензилдиетил [[2,6- ксилилкарбамоил]метил]амониев бензоат ? 995 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като репелент. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно денатониев бензоат (SANCO/2607/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

233 Етилен CAS №: 74-85-1 CIPAC №: няма присвоен Етен ? 99 % 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като регулатор на растежа на растенията. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно етилен (SANCO/2608/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

234 Екстракт от чаено дърво CAS №: Масло от чаен храст 68647-73-4 Основни съставки: терпинен-4-ол 562-74-3 ?-терпинен 99-85-4 ?-терпинен 99-86-5 1,8-цинеол 470-82-6 CIPAC №: няма присвоен Маслото от чаено дърво е сложна смес от химични вещества. Основни съставки: терпинен-4-ол ? 300 г/кг ?-терпинен ? 100 г/кг ?-терпинен ? 50 г/кг 1,8-цинеол микроелементи 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно чаено дърво (SANCO/2609/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

235 Остатъчни вещества от дестилация на мазнини CAS №: няма присвоен CIPAC №: няма присвоен Няма данни ? 40 % от разцепени мастни киселини Съответни примеси: Максимум 200 мг/ кг никел (Ni) 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като репелент. Остатъчните вещества от дестилация на мазнини от животински произход трябва да съответстват на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1774/ 2002. >M113

143 Номер Популярно наименование, идентификационни номера Наименование по IUPAC Чистота (1 ) Влизане в сила Изтичане срока на включването Специални разпоредби

ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно остатъчни вещества от дестилация на мазнини (SANCO/ 2610/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

236 Мастни киселини C 7—C 20 CAS №: 112-05-0 (Пеларгонова киселина) 67701-09-1 (Мастни киселини C 7—C 18 и C 18 ненаситени калиеви соли) 124-07-2 (Каприлова киселина) 334-48-5 (Капринова киселина) 143-07-7 (Лауринова киселина) 112-80-1 (Олеинова киселина) 85566-26-3 (Мастни киселини С 8—С 10 Метилови естери) 111-11-5 (Метил октаноат) 110-42-9 (Метил деканоат) CIPAC №: няма присвоен Нонанова киселина Каприлова киселина, пеларгонова киселина, капринова киселина, лауринова киселина, олеинова киселина (съответно наименование по ISO) Октанова киселина, нонанова киселина, додеканова киселина, цис-9- октадеценова киселина (съответно наименование по IUPAC) Мастни киселини, С 7—С 10, Метилови естери ? 889 г/кг (Пеларгонова киселина) ? 838 г/кг мастни киселини ? 99 % метилови естери на мастни киселини 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като инсектицид, акарицид, хербицид и регулатор на растежа на растенията. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно мастни киселини (SANCO/2610/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M113

237 Екстракт от чесън CAS №: 8008-99-9 CIPAC №: няма присвоен Хранителен концентрат от сок от чесън ? 99,9 % 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като репелент, инсектицид и нематицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно екстракт от чесън (SANCO/2612/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

238 Гиберелинова киселина CAS №: 77-06-5 CIPAC №: 307 (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)- 7,12-дихидрокси-3- метил-6-метилен-2- оксоперхидро-4a,7- метано-9b,3- пропенол(1,2-b) фуран-4- карбоксилна киселина Друга форма: (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)- 6,11-дихидрокси-3- метил-12-метилен- 2-оксо-4а,6-метано- 3,8b-проп-леноперхидроинденол(1,2- b) фуран-4- карбоксилна киселина ? 850 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като регулатор на растежа на растенията. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно гиберелинова киселина (SANCO/2613/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

239 Гиберелини CAS №: GA4: 468-44-0 GA7: 510-75-8 GA4A7 смес: 8030-53-3 CIPAC №: няма присвоен GA4: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12- хидрокси-3-метил- 6-метилен-2-оксоперхидро-4a,7- метано-3,9b-пропаноазулено[1,2- b]фуран-4- карбоксилна киселина Доклад за преглед (SANCO/2614/ 2008). 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като регулатор на растежа на растенията. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно гиберелини (SANCO/2614/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

>M113 GA7: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12- хидрокси-3-метил- 6-метилен-2-оксоперхидро-4a,7- метано-9b,3-пропеноазулено[1,2- b]фуран-4- карбоксилна киселина Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M125 240 Хидролизирани протеини CAS №: няма присвоен CIPAC №: няма присвоен Няма данни Доклад за преглед (SANCO/2615/ 2008) 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ A Може да се разрешава за употреба единствено като примамка. хидролизираните протеини от животински произход трябва да съответстват на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1774/2002. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно хидролизирани протеини (SANCO/2615/2008) и по- специално допълнения I и II към него, финализиран от постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M113 241 Железен сулфат Безводен феро(II)сулфат: CAS №: 7720- 78-7 Феро(II)сулфат монохидрат: CAS №: 17375-41-6 Феро(II)сулфат хептахидрат: CAS №: 7782-63-0 CIPAC №: няма присвоен Феро(II)сулфат Безводен феро(II)сулфат ? 367,5 г/кг Феро(II)сулфат монохидрат ? 300 г/кг Феро(II)сулфат хептахидрат ? 180 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като хербицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно железен сулфат (SANCO/2616/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M113

242 Кизелгур (диатомизирана пръст) CAS №: 61790-53-2 CIPAC №: 647 Кизелгур (диатомизирана пръст) 920 ± 20 г SiO 2/ кг ДП Максимум 0,1 % частици от кристален силициев диоксид (с диаметър под 50 ?m) 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като инсектицид и акарицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно кизелгур (SANCO/2617/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

243 Варовиков камък CAS №: 1317-65-3 CIPAC №: няма присвоен няма данни ? 980 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като репелент. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно варовиков камък (SANCO/2618/2008) и по- специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

244 Метил-нонил-кетон CAS №: 112-12-9 CIPAC №: няма присвоен Ундекан-2-он ? 975 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като репелент. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно метил-нонил-кетон (SANCO/2619/2008) и по- специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

245 Пипер CAS №: няма присвоен CIPAC №: няма присвоен Черен пипер — Piper nigrum Това е сложна смес от химични вещества, в която съдържанието на пиперин като маркер трябва да бъде не по- малко от 4 %. 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като репелент. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно пипер (SANCO/2620/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. >M113 Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

246 Растителни масла/ Цитронелово масло CAS №: 8000-29-1 CIPAC №: няма присвоен Цитронеловото масло е сложна смес от химични вещества. Основните компоненти са: Цитронелал (3,7- диметил-6-октенал). Гераниол ((Е)-3,7- диметил-2,6- октадиен-1-ол). Цитронелол (3,7- диметил-6-октан-2- ол). Геранил ацетат (3,7- диметил-6-октен-лил ацетат). Съответни примеси метил евгенол и метил изоевгенол максимум 0,1 %. 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като хербицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно цитронелово масло (SANCO/2621/2008) и по- специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

247 Растителни масла/ Карамфилово масло CAS №: 94961-50-2 (карамфилово масло) 97-53-0 (основен компонент – евгенол) CIPAC №: няма присвоен Карамфиловото масло е сложна смес от химични вещества. Основният компонент е евгенол. ? 800 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като фунгицид и бактерицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно карамфилово масло карамфил (SANCO/2622/ 2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

248 Растителни масла/ Масло от рапично семе CAS №: 8002-13-9 CIPAC №: няма присвоен Масло от рапично семе Маслото от рапично семе е сложна смес от мастни киселини. 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като инсектицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждене относно масло от рапично семе (SANCO/2623/2008) и по- специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M113

249 Растителни масла/ ментово масло CAS №: 8008-79-5 CIPAC №: няма присвоен Ментово масло ? 550 г/кг като Л-Карвон 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като регулатор на растежа на растенията. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно масло от мента (SANCO/2624/2008) и по- специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

250 Калиев хидроген карбонат CAS №: 298-14-6 CIPAC №: няма присвоен Калиев хидроген карбонат ? 99.5 % 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно калиев хидроген карбонат (SANCO/2625/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

251 Путресцин (1,4-диаминобутан) CAS №: 110-60-1 CIPAC №: няма присвоен Бутан-1,4-диамин ? 990 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като примамка. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно путресцин (SANCO/2626/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

252 Пиретрини CAS №: A) и Б): Пиретрини: 8003-34-7 Екстракт А: екстракти от Chrysanthemum cinerariaefolium: 89997-63-7 Пиретрините са сложни смеси от химични вещества. Екстракт А: ? 500 г/кг Пиретрини Екстракт Б: ? 480 г/кг Пиретрини 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Only uses as insecticide may be authorised. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно пиретрини (SANCO/2627/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. >M113 пиретрин 1: CAS 121-21-1 пиретрин 2: CAS 121-29-9 цинерин 1: CAS 25402-06-6 цинерин 2: CAS 121-20-0 жасмолин 1: CAS 4466-14-2 жасмолин 2: CAS 1172-63-0 Екстракт Б: пиретрин 1: CAS 121-21-1 пиретрин 2: CAS 121-29-9 цинерин 1: CAS 25402-06-6 цинерин 2: CAS 121-20-0 жасмолин 1: CAS 4466-14-2 жасмолин 2: CAS 1172-63-0 CIPAC № 32 Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

253 Кварцов пясък CAS №: 14808-60-7 CIPAC №: няма присвоен Кварц, силициев диоксид, силика, силиконов диоксид, SiO 2 ? 915 г/кг Максимум 0,1 % частици от силика на кристали (с диаметър под 50 ?m) 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като репелент. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно кварцов пясък (SANCO/2628/2008) и по- специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

254 Обонятелни репепеленти от животински или растителен произход/рибено масло CAS №: 100085-40-3 Рибено масло ? 99 % 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като репелент. Рибеното масло трябва да съответства на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1774/2002.

>M113 CIPAC №: няма присвоен ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно рибено масло (SANCO/2629/2008) и по- специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

255 Обонятелни репеленти от животински или растителен произход/ овча мас CAS №: 98999-15-6 CIPAC №: няма присвоен Овча мас Чиста овча мас максимално съдържание на вода от 0,18 % w/w. 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като репелент. Овчата мас трябва да съответства на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1774/2002. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно овча мас (SANCO/2630/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

256 Обонятелни репеленти от животински или растителен произход/ сурово талово масло CAS №: 8002-26-4 CIPAC №: няма присвоен Сурово талово масло Суровото талово масло е солжна смес от талов колофон и мастни киселини. 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като репелент. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно сурово талово масло (SANCO/2631/2008) и по- специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

257 Обонятелни репеленти от животински или растителен произход/ смолисто талово масло CAS №: 8016- 81-7 CIPAC №: няма присвоен Смолисто талово масло Сложна смес от естери на мастни киселини и малки количества димери и тримери на смолисти и мастни киселини. 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като репелент. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно смолисто талово масло (SANCO/2632/2008) и по- специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M113 258 Екстракт от морски водорасли (предишно название екстракт от морски водорасли и морски бурени) CAS №: няма присвоен CIPAC №: няма присвоен Екстракт от морски водорасли Екстракта от морски водорасли е сложна смес. Основни съставки маркери: манитол, фукоидани и алгинати. Доклад за преразглеждане (SANCO/2634/ 2008). 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като регулатор на растежа на растенията. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно екстракт от морски водорасли (SANCO/2634/ 2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

259 Натриево-алуминиев силикат CAS №: 1344-00-9 CIPAC №: няма присвоен Натриево- алуминиев силикат: Na x[(AlO 2) x(SiO 2) y] x zH 2O 1 000 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като репелент. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно натриево-алуминиев силикат (SANCO/2635/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

260 Натриев хипохлорит CAS №: 7681-52-9 CIPAC №: няма присвоен Натриев хипохлорит 10 % (w/w) изразено като хлорин 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като дезинфектиращо средство. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно натриев хипохлорит (SANCO/2988/2008) и по- специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

261 Феромони на люспокрили в прави вериги Ацетатна група: Доклад за преразглеждане (SANCO/2633/ 2008). 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Разрешават се за употреба единствено като примамки. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно феромони на люспокрили в прави вериги (SANCO/2633/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

(Е)-5-децен-1-ил ацетат CAS №: 38421-90-8 CIPAC №: няма присвоен (Е)-5-децен-1-ил ацетат

(Е)-8-додецен-1-ил ацетат CAS №: 38363-29-0 CIPAC №: няма присвоен (Е)-8-додецен-1-ил ацетат

(Е/Z)-8-додецен-1-ил ацетат CAS №: няма данни CIPAC №: няма данни (Е/Z)-8-додецен-1- ил ацетат в отделни изомери

(Z)-8-додецен-1-ил- ацетат CAS №: 28079-04-1 CIPAC №: няма присвоен (Z)-8-додецен-1-ил ацетат

(Z)-9-додецен-1-ил ацетат CAS №: 16974-11-1 CIPAC №: 422 (Z)-9-додецен-1-ил ацетат

(Е,Z)-7,9-додекадиен- 1-ил ацетат CAS №: 54364-62-4 CIPAC №: няма присвоен (Е,Z)-7,9-додекадиен-1-ил ацетат

(Е)-11-тетрадецен-1-ил ацетат CAS №: 33189-72-9 CIPAC №: няма присвоен (Е)-11-тетрадецен- 1-ил ацетат

>M113

(Z)-9-тетрадецен-1-ил ацетат CAS №: 16725-53-4 CIPAC №: няма присвоен (Z)-9-тетрадецен-1- ил ацетат

(Z)-11-тетрадецен-1-ил ацетат CAS №: 20711-10-8 CIPAC №: няма присвоен (Z)-11-тетрадецен- 1-ил ацетат

(Z, E)-9, 12-тетрадекадиен-1-ил ацетат CAS №: 31654-77-0 CIPAC №: няма присвоен (Z, E)-9, 12-тетрадекадиен-1-ил ацетат

(Z)-11-хексадецен-1-ил ацетат CAS №: 34010-21-4 CIPAC №: няма присвоен (Z)-11-хексаадецен- 1-ил ацетат

(Z, E)-7, 11-хексадекадиен-1-ил ацетат CAS №: 51606-94-4 CIPAC №: няма присвоен (Z, E)-7, 11-хексадекадиен-1-ил ацетат

(E, Z)-2, 13-октадекадиен-1-ил ацетат CAS №: 86252-65-5 CIPAC №: няма присвоен (Z, E)-2, 13-октадекадиен-1-ил ацетат

Алкохолна група: Алкохолна група:

(Е)-5-децен-1-ол CAS №: 56578-18-8 CIPAC №: няма присвоен (Е)-5-децен-1-ол

(Z)-8-додецен-1-ол CAS №: 40642-40-8 CIPAC №: няма присвоен (Z)-8-додецен-1-ол

>M113

(E,E)-8,10-додекадиен- 1-ол CAS №: 33956-49-9 CIPAC №: няма присвоен (E,E) -8,10-додекадиен-1-ол

тетрадекан-1-ол CAS №: 112-72-1 CIPAC №: няма присвоен тетрадекан-1-ол

(Z)-11-хексадецен-1-ол CAS №: 56683-54-6 CIPAC №: няма присвоен (Z)-11-хексадецен- 1-ол

Алдехидна група: Алдехидна група:

(Z)-7-тетрадеценал CAS №: 65128-96-3 CIPAC №: няма присвоен (Z)-7-тетрадеценал

(Z)-9-хексадеценал CAS №: 56219-04-6 CIPAC №: няма присвоен (Z)-9-хексадеценал

(Z)-11-хексадеценал CAS №: 53939-28-9 CIPAC №: няма присвоен (Z)-11-хексадеценал

(Z)-13-октадеценал CAS №: 58594-45-9 CIPAC №: няма присвоен (Z)-13-октадеценал

Примеси от ацетати: Примеси от ацетати:

>M113

i) (Z)-8-додецен-1-ил ацетат CAS №: 28079-04-1 CIPAC №: няма присвоен и i) (Z)-8-додецен-1- ил ацетат и

ii) додецил ацетат; CAS №: 112-66-3 CIPAC №: няма присвоен; ii) додецил ацетат;

i) (Z)-9-додецен-1-ил ацетат CAS №: 16974-11-1 CIPAC №: 422 и i) (Z)-9-додецен-1- ил ацетат и

ii) додецил ацетат; CAS №: 112-66-3 CIPAC №: 422; ii) додецил ацетат;

i) (Е,Z)-7,9-додекадиен-1-ил ацетат CAS №: 55774-32-8 CIPAC №: няма присвоен и i) (Е,Z)-7,9-додекадиен-1-ил ацетат и

ii) (Е,Е)-7,9-додекадиен-1-ил-ацетат CAS №: 54364-63-5 CIPAC №: няма присвоен; ii) (Е,Е)-7,9-додекадиен-1-ил ацетат

i) (Z,Z)-7,11-хексадекадиен-1-ил ацетат и i) (Z,Z)-7,11-хекзадекадиен-1-ил ацетат и

>M113

ii) (Z,Е)-7,11-хексадекадиен-1-ил ацетат; CAS №: i) & ii) 53042-79-8 CAS №: i) 52207- 99-5 CAS №: ii) 51606- 94-4 CIPAC №: няма присвоен; ii) (Z,Е)-7,11-хексадекадиен-1-ил ацетат;

Примеси от алдехиди: Примеси от алдехиди:

i) (Z)-9-хексадеценал CAS №: 56219-04-6 CIPAC №: няма присвоен и i) (Z)-9-хексадеценал и

ii) (Z)-11-хексадеценал CAS №: 53939-28-9 CIPAC: няма присвоен и ii) (Z)-11-хексадеценал и

iii) (Z)-13-октадеценал CAS №: 58594-45-9 CIPAC №: няма присвоен; iii) (Z)-13- октадеценал

Примеси: Примеси:

i) (Е)-5-децен-1-ил ацетат CAS №: 38421-90-8 CIPAC №: няма присвоен и i) (Е)-5-децен-1-ил ацетат и

>M113 ii) (Е)-5-децен-1-ол; CAS №: 56578-18-8 CIPAC №: няма присвоен; ii) (Е)-5-децен-1- ол;

i) (Е/Z)-8-додецен-1- ил ацетат CAS №: като отделни изомери CIPAC №: няма присвоен; и i) (Е/Z)-8-додецен- 1-ил ацетат и

i) (Е)-8-додецен-1-ил- ацетат CAS №: (E) 38363- 29-0 CIPAC №: няма присвоен и i) (Е)-8-додецен-1- ил ацетат и

i) (Z)-8-додецен-1-ил ацетат CAS №: (Z) 28079- 04-1 CIPAC №: няма присвоен и i) (Z)-8-додецен-1- ил ацетат и

ii) (Z)-8-додецен-1-ол CAS №: ii) 40642- 40-8 CIPAC №: няма присвоен; ii) (Z)-8-додецен-1- ол

i) (Z)-11-хексадеценал CAS №: 53939-28-9 CIPAC №: няма присвоен и i) (Z)-11-хексадеценал и >M113 ii) (Z)-11-хексадецен- 1-ил ацетат CAS №: 34010-21-4 CIPAC №: няма присвоен ii) (Z)-11- хексадецен-1-ил ацетат

262 Триметиламин хидрохлорид CAS №: 593-81-7 CIPAC №: няма присвоен Триметиламин хидрохлорид ? 988 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като примамка. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно триметиламин хидрохлорид (SANCO/2636/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

263 Карбамид CAS №: 57-13-6 CIPAC №: 8352 Карбамид ? 98 % w/w 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като примамка и фунгицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно карбамид (SANCO/2637/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

264 Z-13-хексадецен-11- ин-1-ил ацетат CAS №: 78617-58-0 CIPAC: няма присвоен Z-13-хексадецен-11- ин-1-ил ацетат ? 75 % 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като примамка. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно Z-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат (SANCO/2649/ 2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M113

265 (Z,Z,Z,Z) -7,13,16,19- докосатетраен-1-ил изобутират CAS № 135459-81-3 CIPAC: няма присвоен (Z,Z,Z,Z) -7,13,16,19-докосатетраен-1-ил изобутират ? 90 % 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като примамка. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преразглеждане относно (Z,Z,Z,Z) -7,13,16,19-докосатетраен-1-ил изобутират (SANCO/2650/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

>M111

266 Алуминиев фосфид CAS № 20859-73-8 CIPAC № 227 Алуминиев фосфид ? 830 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А >M112 Може да се разрешава за употреба единствено като инсектицид, родентицид, талпицид и лепороцид под формата на готови за употреба продукти, съдържащи алуминиев фосфид. Може да се разрешава за употреба единствено на открито, ако се употребява като родентицид, талпицид и лепороцид. < Разрешения следва да се дават само на професионални потребители. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи от приложение VI, следва да се вземат предвид заключенията в доклада от прегледа относно алуминиев фосфид, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по проблемите на хранителната верига и здравето на животните на 28 октомври 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното: — защитата на потребителите и да се уверят, че използваните готови за употреба продукти, съдържащи алуминиев фосфид, не са в контакт с хранителните стоки, когато се използват срещу вредители в складовете и че съответно е спазен достатъчен период на изчакване преди използването на храната; — безопасността на оператора и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка и екипировка за защита на дихателните пътища; — защитата на операторите и работниците по време на фумигация при употреба на закрито; — защитата на работниците при повторно влизане (след фумигационния период) при употреба на закрито; >M113

— защитата на намиращи се в непосредствена близост лица от изтичане на газ при употреба на закрито; — защитата на птиците и бозайниците. Условията за получаване на разрешение следва да включват мерки за намаляване на риска като например запечатване на дупките и тунелите, изкопани от животни и, когато е необходимо, постигане на пълно разтваряне на гранулите в почвата; — защитата на водните организми. Условията за получаване на разрешение следва да включват мерки за намаляване на риска, като например буферни зони, когато е необходимо, между третираните площи и повърхността на водните площи.

267 Калциев фосфид CAS № 1305-99-3 CIPAC № 505 Калциев фосфид ? 160 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А >M112 Може да се разрешава за употреба единствено на открито като родентицид и талпицид под формата на готови за употреба продукти, съдържащи калциев фосфид. < Разрешения следва да се дават само на професионални потребители. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI, следва да се вземат предвид заключенията в доклада от прегледа относно калциев фосфид, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по проблемите на хранителната верига и здравето на животните на 28 октомври 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператора и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка и екипировка за защита на дихателните пътища; — защитата на птиците и бозайниците. Условията за получаване на разрешение следва да включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска като например запечатване на дупките и тунелите изкопани от животни и постигане на пълно разтваряне на гранулите в почвата. — защитата на водните организми. Условията за получаване на разрешение следва да включват мерки за намаляване на риска, като например буферни зони, когато е необходимо, между третираните площи и повърхността на водните площи.

>M111

268 Магнезиев фосфид CAS № 12057-74-8 CIPAC № 228 Магнезиев фосфид ? 880 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А >M112 Може да се разрешава за употреба единствено като инсектицид, родентицид, талпицид и лепороцид под формата на готови за употреба продукти, съдържащи магнезиев фосфид. Може да се разрешава за употреба единствено на открито, ако се употребява като родентицид, талпицид и лепороцид. < Разрешения следва да се дават само на професионални потребители. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи от приложение VI, следва да се вземат предвид заключенията в доклада от прегледа относно магнезиев фосфид, и по-специално в допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по проблемите на хранителната верига и здравето на животните на 28 октомври 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — защитата на потребителите и да се уверят, че използваните готови за употреба продукти, съдържащи магнезиев фосфид не са в контакт с хранителните стоки, когато се използват срещу вредители в складовете и че впоследствие е спазен достатъчния период на изчакване преди използването на храната. — безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка и екипировка за защита на дихателните пътища; — защитата на операторите и работниците по време на фумигация при употреба на закрито; — защитата на работниците при повторно влизане (след фумигационния период) при употреба на закрито; — защитата на намиращи се в непосредствена близост лица от изтичане на газ при употреба на закрито; — защитата на птиците и бозайниците. Условията за получаване на разрешение следва да включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска като например запечатване на дупките и тунелите изкопани от животни и постигане на пълно разтваряне на гранулите в почвата. — защитата на водните организми. Условията за получаване на разрешение следва да включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска, като например буферни зони между третираните площи и повърхността на водните площи.

>M111

269 Цимоксанил CAS № 57966-95-7 CIPAC № 419 1-[(E/Z)-2-циано-2- метоксииминоацетил]-3- етилурея > 970 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи от приложение VI, следва да се вземат предвид заключенията в доклада от прегледа относно цимоксанил, и по-специално в допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по проблемите на хранителната верига и здравето на животните на 28 октомври 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното: — безопасността на оператора и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка; — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителни от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия региони; — защитата на водните организми, като трябва да гарантират, че условията на разрешението включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска, като например осигуряването на буферни зони.

270 Додеморф CAS № 1593-77-7 CIPAC № 300 Цис/транс-[4- циклододецил]-2,6- диметилморфолин ? 950 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешават за употреба единствено като фунгицид за декоративни растения, отглеждани в оранжерии. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI, следва да се вземат предвид заключенията в доклада от прегледа относно додеморф, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по проблемите на хранителната верига и здравето на животните на 28 октомври 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператора и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват, когато е необходимо, използването на подходяща лична предпазна екипировка; — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителни от гледна точка на почвените условия области; Условията за получаване на разрешения следва да включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно.

>M111

271 Метилов естер на 2,5- дихлорбензоена киселина CAS № 2905-69-3 CIPAC № 686 Метил-2,5-дихлоробензоат ? 995 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено на закрито като регулатор на растежа на растенията и фунгицид за присаждане на лози. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи от приложение VI, следва да се вземат предвид заключенията в доклада от прегледа относно метилов естер на 2,5-дихлорбензоена киселина, и по-специално в допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по проблемите на хранителната верига и здравето на животните на 28 октомври 2008 г.

272 Метамитрон CAS № 41394-05-2 CIPAC № 381 4-амино-4,5- дихидро-3-метил-6- фенил-1,2,4- триазин-5-он ? 960 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като хербицид. ЧАСТ Б При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, съдържащи метамитрон, за друго приложение освен за кореноплодни растения, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и гарантират предоставянето на необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение. За прилагането на единните принципи от приложение VI, следва да се вземат предвид заключенията в доклада от прегледа относно метамитрон, и по-специално в допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по проблемите на хранителната верига и здравето на животните на 28 октомври 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка; — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителни от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия региони; — опасността за птиците и бозайниците, и сухоземните растения, които не са обект на третирането. Условията за издаване на разрешения включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. Заинтересованите държави-членки изискват да бъде предоставена допълнителна информация относно влиянието на почвения метаболит М3 върху подпочвените води, върху остатъчните продукти в ротационните култури, върху дългосрочния риск за >M111 насекомоядните птици и върху специфичния риск за птиците и бозайниците, които могат да бъдат заразени ако пият вода в полето. Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане метамитрон е включен в настоящото приложение, предоставят на Комисията такава информация най-късно до 31 август 2011 г.

273 СулкотрионCAS № 99105-77-8 CIPAC № 723 2-(2-хлоро-4-месилбензоил)циклохексан-1,3-дион ? 950 г/кг Примеси: — циановодород: не повече от 80 мг/кг — толуен: не повече от 4 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като хербицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI, следва да се вземат предвид заключенията в доклада от прегледа относно сулкотрион, и по-специално допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по проблемите на хранителната верига и здравето на животните на 28 октомври 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, когато е целесъобразно; — опасността за насекомоядните птици, водните и сухоземни растения и членестоногите, които не са обект на третиране. Условията за получаване на разрешения включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. Заинтересованите държави-членки изискват да бъде предоставена допълнителна информация относно разграждането на циклохексадион съставки в почвата и водата и дългосрочния риск за насекомоядните птици. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане сулкотрион е включен в настоящото приложение, предоставя на Комисията такава информация най-късно до 31 август 2011 г.

274 Тебуконазол CAS № 107534-96-3 CIPAC № 494 (RS)-1-п- хлорофенил-4,4- диметил-3-(1Н- 1,2,4-триазол-1- илметил)-пентан-3- ол ? 905 г/кг 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи от приложение VI, следва да се вземат предвид заключенията в доклада от прегледа относно тебуконазол, и по-специално в допълнения I и II от него, завършен в рамките на Постоянния комитет по проблемите на хранителната верига и здравето на животните на 28 октомври 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: >M111 — безопасността на оператора и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка; — излагането на потребителите чрез храната към метаболити на тебуконазол (триазол); — опазването на зърноядните птици и бозайниците, и на тревопасните бозайници, като трябва да гарантират, че условията на разрешението включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо; — защитата на водните организми, като трябва да гарантират, че условията на разрешението включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо, като например осигуряването на буферни зони. Засегнатите държави-членки изискват да бъдат предоставени допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска за птиците и бозайниците. Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане тебуконазол е включен в настоящото приложение, предоставят на Комисията такава информация най-късно до 31 август 2011 г. Заинтересованите държави-членки гарантират, че нотификаторът представя пред Комисията допълнителна информация, относно потенциалните свойства на тебуконазола за нарушение на ендокринната функция, до две години след приемането на указанията на ОИСР за изпитвания относно нарушаването на ендокринната функция или, като друг вариант, на съгласувани на нивото на Общността указания за изпитвания.

275 Триадименол CAS № 55219-65-3 CIPAC № 398 (1RS,2RS;1RS,2SR)- 1-(4-хлорофенокси)- 3,3-диметил-1-(1H- 1,2,4-триазол-1- ил)бутан-2-ол ? 920 г/кг изомер A (1RS,2SR), изомер Б (1RS,2RS) Диастереомер A, RS + SR, диапазон: 70 до 85 % Диастереомер Б, RR + SS, диапазон: 15 до 30 % 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се взимат предвид заключенията от доклада за преглед на триадименол, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 28 октомври. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — присъствието на Н-метилпиролидон в препарати по отношение експозицията на оператора, работника и намиращото се в непосредствена близост лице; >M111 — защитата на птиците и бозайниците. Във връзка с така определените рискове следва да се предприемат мерки за намаляване на риска, като например създаване на буферни зони, когато това е целесъобразно. Заинтересованите държави-членки гарантират, че нотификаторът представя пред Комисията — допълнителна информация относно спецификацията; — допълнителна информация за по-нататъшната оценка на риска за птиците и бозайниците; — допълнителна информация за по-нататъшната оценка на риска от нарушаване на ендокринната функция при рибите. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане триадименол е включен в настоящото приложение, предоставя на Комисията такава информация най-късно до 31 август 2011 г. Заинтересованите държави-членки гарантират, че нотификаторът представя пред Комисията допълнителна информация, с които се обръща внимание на потенциалните свойства на триадименол за нарушение на ендокринната функция, до две години след приемането на указанията на ОИСР за изпитвания относно нарушаването на ендокринната функция или, като друг вариант, на съгласувани на нивото на Общността указания за изпитвания.

>M121 метомил CAS №: 16752-77-50 CIPAC №: 264 S-метил (EZ)-N- (метилкарбамойлокси)тиоацетимидат ? 980 g/kg 1 септември 2009 г. 31 август 2019 г. ЧАСТ A Разрешава се само употребата като инсектицид по зеленчуци в количества, които не превишават 0,25 kg активно вещество на хектар на едно третиране и за най-много 2 третирания на сезон. Разрешения следва да се дават само на професионални потребители. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на метомил, и по- специално допълнения I и II към него, окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 12 юни 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на: — безопасността на оператора: условията на употреба предвиждат използване на подходяща лична защитна екипировка Обръща се специално внимание на експозицията на операторите, които използват носени на гръб пръскачки или друго ръчно оборудване, — защитата на птиците, >M111 — защитата на водните организми; условията на разрешението включват мерки за намаляване на риска, когато е целесъобразно, като определяне на буферни зони, избягване на разливането и използване на дюзи за намаляване на разсейването, — защитата на неприцелните членестоноги, и по-специално пчели. Прилагат се мерки за намаляване на риска, за да бъде избегне всякакъв контакт с пчели. Държавите-членки гарантират, че препаратите с основна съставка метомил съдържат ефикасни отблъскващи съставки и/или такива, които предизвикват повръщане. Когато е целесъобразно, условията за получаване на разрешения включват допълнителни мерки за намаляване на риска.

>M114 276 Бенсулфурон CAS № 83055-99-6 CIPAC № 502,201 ?-[(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамоил)сулфамоил]- o-толуилова киселина (бенсулфурон) метил ?-[(4,6-диметоксипиримидин-2- илкарбамоил)сулфамоил]-o-толуат (бенсулфурон- метил) ? 975 g/kg 1 ноември 2009 г. 31 октомври 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като хербицид ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи в приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед за бенсулфурон, и по- специално допълнения I и II към него, финализиран в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 8 декември 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното: — опазването на водните организми; във връзка с така определените рискове се предприемат мерки за намаляване на риска, като например създаване на буферни зони, където е целесъобразно, — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области. Заинтересованите държави-членки гарантират, че нотификаторът представя пред Комисията: — допълнителни изследвания относно спецификацията, — информация относно по-нататъшната оценка на скоростта и пътищата на разпадане на бенсулфурон-метил при анаеробни условия в наводнени почви, — информация относно по-нататъшната оценка на значението на метаболитите при оценката на риска за потребителите. Те гарантират, че нотификаторите предоставят тези изследвания на Комисията до 31 октомври 2011 г.

>M121

277 Натриев 5-нитрогваиаколат CAS No 67233-85-6 CIPAC № — не е определен Натриев 2-метокси-5-нитрофенолат ? 980 g/kg 1 ноември 2009 г. 31 октомври 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като регулатор на растежа на растенията. ЧАСТ Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за преглед на натриев 5-нитрогваиаколат, натриев о-нитрофенолат и натриев п-нитрофенолат, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 2 декември 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното: — характеристиките на произведения за търговски цели технически материал трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Използваното в досиетата за токсичност опитно вещество следва да бъде сравнено и съпоставено с тази спецификация на техническия материал, — защитата на безопасността на оператора и работниците. Разрешените условия на употреба трябва да предвиждат използването на подходящи лични предпазни средства и мерки за намаляване на риска с оглед намаляването на експозицията на оператора, — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области. Условията за получаване на разрешения следва да включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. Съответните държави-членки изискват представянето на допълнителни изследвания за оценката на риска за подпочвените води. Те гарантират, че нотификаторите предоставят тези изследвания на Комисията до 31 октомври 2011 г.

278 Натриев о-нитрофенолат CAS No 824-39-5 CAS No 824-39-5 Натриев 2-нитрофенолат; натриев о-нитрофенолат ? 980 g/kg Следните примеси пораждат опасения за токсичност: Фенол макс. съдържание: 0,1 g/kg 1 ноември 2009 г. 31 октомври 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като регулатор на растежа на растенията. ЧАСТ Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за преглед на натриев 5-нитрогваиаколат, натриев о-нитрофенолат и натриев п-нитрофенолат, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 2 декември 2008 г.

>M114 2,4-динитрофенол макс. съдържание: 0,14 g/kg 2,6-динитрофенол макс. съдържание: 0,32 g/kg При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното: — характеристиките на произведения за търговски цели технически материал трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Използваното в досиетата за токсичност опитно вещество следва да бъде сравнено и съпоставено с тази спецификация на техническия материал, — защитата на безопасността на оператора и работниците. Разрешените условия на употреба трябва да предвиждат използването на подходящи лични предпазни средства и мерки за намаляване на риска с оглед намаляването на експозицията на оператора, — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области. Условията за получаване на разрешения следва да включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. Съответните държави-членки изискват представянето на допълнителни изследвания за оценката на риска за подпочвените води. Те гарантират, че нотификаторите предоставят тези изследвания на Комисията до 31 октомври 2011 г.

279 Натриев п-нитрофенолат CAS No 824-78-2 CIPAC № — не е определен Натриев 4-нитрофенолат; натриев п-нитрофенолат ? 998 g/kg Следните примеси пораждат опасения за токсичност: Фенол макс. съдържание: 0,1 g/kg 2,4-динитрофенол макс. съдържание: 0,07 g/kg 2,6-динитрофенол макс. съдържание: 0,09 g/kg 1 ноември 2009 г. 31 октомври 2019 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като регулатор на растежа на растенията. ЧАСТ Б За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за преглед на натриев 5-нитрогваиаколат, натриев о-нитрофенолат и натриев п-нитрофенолат, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 2 декември 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното: — характеристиките на произведения за търговски цели технически материал трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Използваното в досиетата за токсичност опитно вещество следва да бъде сравнено и съпоставено с тази спецификация на техническия материал, — защитата на безопасността на оператора и работниците. Разрешените условия на употреба трябва да предвиждат използването на подходящи лични предпазни средства и мерки за намаляване на риска с оглед намаляването на експозицията на оператора, >M114 — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области. Условията за получаване на разрешения следва да включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. Съответните държави-членки изискват представянето на допълнителни изследвания за оценката на риска за подпочвените води. Те гарантират, че нотификаторите предоставят тези изследвания на Комисията до 31 октомври 2011 г.

280 Тебуфенпирад CAS № 119168-77-3 CIPAC № 725 N-(4-терт-бутилбензил)-4-хлоро-3- етил-1-метилпиразол-5- карбоксамид ? 980 g/kg 1 ноември 2009 г. 31 октомври 2019 г. ЧАСТ А Разрешава се единствено за употреба като акарицид и инсектицид. ЧАСТ Б При оценка на заявленията за разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи тебуфенпирад, в опаковки, различни от водоразтворими торби, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и гарантират предоставянето на необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение. За прилагането на единните принципи, посочени в приложение VI, се вземат предвид заключенията в доклада за преглед за тебуфенпирад, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 2 декември 2008 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператора и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, — опазването на водните организми, като трябва да гарантират, че условията на разрешението включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо, като например създаване на буферни зони, — опазването на насекомоядните птици и трябва да гарантират, че условията на разрешението включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо. Заинтересованите държави-членки гарантират, че нотификаторът представя пред Комисията: — допълнителна информация, потвърждаваща, че не са налице съществени примеси, >M114 — информация, необходима за по-нататъшната оценка на риска за насекомоядните птици. Те гарантират, че нотификаторът предоставя тази информация на Комисията до 31 октомври 2011 г.

>M129 281 Хлормекват, CAS № 7003-89-6 (хлормекват) CAS № 999-81-5 (хлормекват хлорид) CIPAC № 143 (хлормекват) CIPAC № 143.302 (хлормекват хлорид) 2-хлороетилтриметиламониум (хлормекват) 2-хлороетилтриметиламониев хлорид (хлормекват хлорид) ? 636 g/kg Примеси 1,2-дихлороетан: най-много 0,1 g/ kg (по отношение на съдържанието на сух хлормекват хлорид) Хлороетен (винил хлорид): най-много 0,0005 g/kg (по отношение на съдържанието на сух хлормекват хлорид) 1 декември 2009 г. 30 ноември 2019 г. ЧАСТ А Може да бъде разрешавана употребата единствено като регулатор на растежа при житни култури и при неядивни култури. ЧАСТ Б При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, които съдържат хлормекват, за употреба, различна от тази за ръж и тритикале, особено по отношение на експозицията на потребителите, държавите-членки обръщат специално внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и осигуряват предоставянето на необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение. За прилагането на единните принципи, посочени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за преглед относно хлормекват, и по-специално допълнения I и II към него, както са окончателно приети от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 януари 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на: — безопасността на оператора и да гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка; — защитата на птиците и бозайниците. Условията за разрешение включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. Засегнатите държави-членки изискват предоставянето на допълнителна информация за съдбата и поведението на хлормекват (да се проведе изследване на адсорбцията при 20 °C, да се преизчислят предвижданите концентрации в подпочвените води, във водата на повърхността и в седиментите), за методите за мониторинг за определяне на веществото в продукти от животински произход и във вода, за риска за водните организми, птиците и бозайниците. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане хлормекват е включен в настоящото приложение, ще предостави на Комисията такава информация най-късно до 30 ноември 2011 г.

>M114

282 Медни съединения: 1 декември 2009 г. 30 ноември 2016 г. ЧАСТ A Разрешава се за употреба единствено като бактерицид и фунгицид. ЧАСТ Б При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, които съдържат медни съединения, употреба, различна от тази за отглеждани в парници домати, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и за представяне на всички данни и на цялата необходима информация, преди да се предостави такова разрешение. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за изследване на медните съединения, и по-специално допълнения I и II към него, така както са окончателно приети от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 януари 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — характеристиките на произведения за търговски цели технически материал, които трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Използваното в документацията за токсичност опитно вещество следва да бъде сравнено и съпоставено с тази спецификация на техническия материал, — безопасността на оператора и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват, когато е необходимо, използването на подходяща лична предпазна екипировка, — защитата на водните и неприцелните организми. Във връзка с така определените рискове следва да се предприемат мерки за намаляване на риска, като например създаване на буферни зони, когато това е целесъобразно, — количеството приложено активно вещество и да гарантират, че разрешените количества по отношение на съдържанието на активно вещество и на броя на прилаганията са минимално необходимите за постигане на търсените ефекти. Засегнатите държави-членки изискват подаването на следната информация, с която да се обърне внимание на: — риска при вдишване, — оценката на риска за неприцелните организми, за почвата и водите.

меден хидроксид CAS № 20427-59-2 CIPAC № 44.305 Меден(II) хидроксид ? 573 g/kg

меден оксихлорид CAS № 1332-65-6 или 1332-40-7 CIPAC № 44.602 Димеден хлорид трихидроксид ? 550 g/kg

меден оксид CAS № 1317-39-1 CIPAC № 44.603 Меден оксид ? 820 g/kg

бордолезов разтвор CAS № 8011-63-0 CIPAC № 44.604 Не е определен ? 245 g/kg

триосновен меден сулфат CAS № 12527-76-3 CIPAC № 44.306 Не е определен ? 490 g/kg Следните примеси представляват токсикологична опасност и равнищата им не трябва да превишават дадените по-долу стойности: Олово най-много 0,0005 g/kg от съдържанието на мед Кадмий най- много 0,0001 g/ kg от съдържанието на мед Арсен най-много 0,0001 g/kg от съдържанието на мед >M114 Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане медните съединения са включени в настоящото приложение, предоставят на Комисията такава информация най-късно до 30 ноември 2011 г. Държавите-членки създават програми за мониторинг в застрашените области, в които има опасност от замърсяване на почвата с мед, с цел където е подходящо да бъдат въведени ограничения, като например максимално приложими количества.

283 Пропаквизафоп CAS № 111479-05-1 CIPAC № 173 2-изопропилиденамино-оксиетил (R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси) фенилокси]пропионат ? 920 g/kg Съдържание на толуол най- много 5g/kg 1 декември 2009 г. 30 ноември 2019 г. ЧАСТ A Разрешава се за употреба единствено като хербицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за изследване на пропаквизафоп, и по-специално допълнения I и II към него, така както са окончателно приети от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 януари 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното: — характеристиките на произведения за търговски цели технически материал, които трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Използваното в документацията за токсичност опитно вещество следва да бъде сравнено и съпоставено с тази спецификация на техническия материал, — безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, — опазването на водните организми и неприцелните растения, като трябва да гарантират, че условията на разрешението включват при необходимост мерки за намаляване на риска, напр. създаване на буферни зони, — защитата на неприцелните членестоноги, като трябва да гарантират, че условията на разрешението включват при необходимост мерки за намаляване на риска. Засегнатите държави-членки гарантират, че нотификаторът представя пред Комисията: — допълнителна информация за съответния примес Ro 41-5259, — информация, необходима за предотвратяването на опасността за водните организми и неприцелните членестоноги. Те гарантират, че нотификаторът предоставя тази информация на Комисията до 30 ноември 2011 г.

>M114

284 Квизалофоп-P 1 декември 2009 г. 30 ноември 2019 г. ЧАСТ A Разрешава се за употреба единствено като хербицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за изследване на квизалофоп-Р, и по-специално допълнения I и II към него, така както са окончателно приети от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 януари 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното: — характеристиките на произведения за търговски цели технически материал, които трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Използваното в документацията за токсичност опитно вещество следва да бъде сравнено и съпоставено с тази спецификация на техническия материал, — безопасността на оператора и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, — защитата на неприцелните растения, като трябва да гарантират, че условията на разрешението включват при необходимост мерки за намаляване на риска, например осигуряване на буферни зони. Условията за получаване на разрешения включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. Засегнатите държави-членки гарантират, че нотификаторът представя пред Комисията допълнителна информация за риска за неприцелните членестоноги. Те гарантират, че нотификаторът предоставя тази информация на Комисията до 30 ноември 2011 г.

Квизалофоп-P-етил CAS № 100646-51-3 CIPAC № 641.202 Етил (R)-2-[4-(6- хлорквиноксалин-2- илокси)фенокси] пропионат ? 950 g/kg

Квизалофоп-P-тефурил CAS № 119738-06-6 CIPAC № 641.226 (RS-)-тетрахидрофурфурил-(R)-2-[4- (6-хлороквиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат ? 795 g/kg

285 Тефлубензурон CAS № 83121-18-0 CIPAC № 450 1-(3,5-дихлоро-2,4 дифлуорофенил)-3- (2,6-дифлуоробензоил) карбамид ? 970 g/kg 1 декември 2009 г. 30 ноември 2019 г. ЧАСТ A Разрешава се за употреба единствено като инсектицид в оранжерии (в които се използва изкуствен субстрат или в затворени хидропонни системи). ЧАСТ Б При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, които съдържат тефлубензурон, за друго приложение освен за отглеждани в парници домати държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и за представяне на всички данни и на цялата необходима информация, преди да се предостави такова разрешение. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение >M114 VI, се вземат предвид заключенията на доклада за изследване на тефлубензурон, и по-специално допълнения I и II към него, така както са окончателно приети от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 януари 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — безопасността на оператора и работниците, като гарантират, че условията на употреба предписват, когато е необходимо, използването на подходяща лична предпазна екипировка, — защитата на водните организми. Емисиите, дължащи се на прилагане в парници, трябва да бъдат сведени до минимум и във всички случаи не трябва да бъдат в състояние да достигат в значимо количество до водни площи в съседство, — опазването на пчелите, които не трябва да бъдат допускани до парниците, — опазването на колониите за опрашване, преднамерено поставени в оранжериите, — безопасното отстраняване на кондензационната вода, на отточната вода и на субстрата с цел да се изключат опасността за неприцелните организми и рискът от замърсяване на повърхностните и подпочвените води. Условията за получаване на разрешения включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно.

286 Зета-циперметрин CAS N° 52315-07-8 CIPAC № 733 Смес от стереоизомери (S)-?-циано- 3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)- 3-(2,2-дихлоровинил)-2,2 диметилциклопропанкарбоксилат, където съотношението между двойката изомери (S);(1RS,3RS) и двойката изомери (S);(1RS,3SR) е съответно в интервала от 45—55 до 55—45 ? 850 g/kg Примеси: толуол: най- много 2 g/kg катрани: най- много 12,5 g/kg 1 декември 2009 г. 30 ноември 2019 г. ЧАСТ A Разрешава се единствено за употреба като инсектицид. ЧАСТ Б При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, съдържащи зета-циперметрин, за употреба, различна от тази за житни растения, особено по отношение на експозицията на потребителите на mРВАлдехид, продукт на разграждането, който може да се образува при преработката, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и осигуряват предоставянето на необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за изследване на зета- циперметрин, и по-специално допълнения I и II към него, така както са окончателно приети от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 януари 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: >M114 — безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, когато е целесъобразно, — опазването на птиците, водните организми, пчелите, неприцелните членестоноги и неприцелните почвени макроорганизми. Условията за получаване на разрешения включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. Засегнатите държави-членки изискват представянето на допълнителна информация за съдбата и поведението на веществото (аеробно разграждане в почвата), за риска в дългосрочен план за птиците, водните организми и неприцелните членестоноги. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане зета-циперметринът е включен в настоящото приложение, предоставя на Комисията такава информация най-късно до 30 ноември 2011 г.

>M119 287 Хлорсулфорон CAS № 64902-72-3 CIPAC № 391 1-(2-хлорофенилсулфонил)-3-(4- метокси-6-метил- 1,3,5-триазин-2- ил)карбамид ? 950 g/kg Примеси: 2-Хлоробензенсулфонамид (IN- A4097) не повече от 5 g/kg и 4-метокси-6- метил-1,3,5- триазин-2-амин (IN-A4098) не повече от 6 g/kg 1 януари 2010 г. 31 декември 2019 г. ЧАСТ A Разрешава се за употреба единствено като хербицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на хлорсулфурон, и по- специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 февруари 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на: — защитата на водните организми и неприцелните растения; във връзка с така определените рискове се предприемат мерки за намаляване на риска, като например създаване на буферни зони, където е целесъобразно; — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в области, уязвими по отношение на почвите и/или климата. Засегнатите държави-членки: — гарантират, че най-късно до 1 януари 2010 г. нотификаторът ще предостави на Комисията допълнителни проучвания за спецификацията. Ако хлорсулфуронът бъде класиран като канцерогенно вещество от категория 3 в съответствие с точка 4.2.1 от приложение VI към Директива 67/548/ЕИО, засегнатите държави-членки изискват представянето на допълнителна информация за значимостта на метаболитите IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 и IN-V7160 >M114 по отношение на раковите заболявания и взимат мерки, за да гарантират, че нотификаторът ще представи такава информация на Комисията в рамките на шест месеца от оповестяването на решението за класиране, засягащо посоченото вещество.

288 Циромазин CAS № 66215-27-8 CIPAC № 420 N-циклопропил- 1,3,5-триазин-2,4,6- триамин ? 950 g/kg 1 януари 2010 г. 31 декември 2019 г. ЧАСТ A Разрешава се за употреба единствено като инсектицид. ЧАСТ Б При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, които съдържат циромазин, за употреба, различна от тази за домати, особено по отношение на експозицията на потребителите, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и осигуряват предоставянето на необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение. За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се вземат предвид заключенията на доклада от прегледа за циромазин, и по-специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 26 февруари 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на: — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в области, уязвими по отношение на почвите и/или климата; — опазването на водните организми; — опазването на опрашителите. Условията за получаване на разрешения включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. Засегнатите държави-членки изискват представянето на допълнителна информация за трансформациите и поведението на метаболита NOA 435343 в почвата и за риска за водните организми. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане циромазин е включен в настоящото приложение, ще предостави на Комисията такава информация най-късно до 31 декември 2011 г.

289 Диметахлор CAS № 50563-36-5 CIPAC № 688 2-хлоро-N-(2-метоксиетил)ацет-2?,6?- ксилидид ? 950 g/kg примес 2,6-диметиланилин: не повече от 0,5 g/kg 1 януари 2010 г. 31 декември 2019 г. ЧАСТ A Разрешава се единствено употребата като хербицид в максимално допустими количества от 1,0 kg/ha единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ. >M119 ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се вземат предвид заключенията в доклада за преглед за диметахлор, и по-специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 февруари 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на: — безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка; — опазването на водните организми и неприцелните растения; във връзка с така определените рискове се предприемат мерки за намаляване на риска, като например създаване на буферни зони, където е целесъобразно; — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в области, уязвими по отношение на почвите и/или климата. Условията за издаване на разрешително следва да включват мерки за намаляване на риска и в уязвимите зони, когато е целесъобразно, следва да се започнат програми за мониторинг, за да се установи евентуално замърсяване на подпочвените води с метаболити CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 и SYN 528702. Засегнатите държави-членки: — гарантират, че най-късно до 1 януари 2010 г. нотификаторът ще предостави на Комисията допълнителни проучвания за спецификацията. Ако диметахлорът бъде класиран като канцерогенно вещество от категория 3, в съответствие с точка 4.2.1 от приложение VI към Директива 67/548/ЕИО, засегнатите държави-членки изискват представянето на допълнителна информация за значимостта на метаболитите CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 и SYN 528702 по отношение на раковите заболявания и гарантират, че нотификаторът ще представи такава информация на Комисията в рамките на шест месеца от оповестяването на решението за класиране за посоченото вещество.

>M119 290 Етофенпрокс CAS № 80844-07-1 CIPAC № 471 2-(4-етоксифенил)- 2-метилпропил 3- феноксибензил етер ? 980 g/kg 1 януари 2010 г. 31 декември 2019 г. ЧАСТ A Разрешава се единствено за употреба като инсектицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на етофенпрокс, и по- специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 февруари 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на: — безопасността на оператора и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка; — опазването на водните организми; във връзка с така опре- делените рискове се предприемат мерки за намаляване на риска, като например създаване на буферни зони, където е целесъобразно; — опазването на пчелите и неприцелните членестоноги; във връзка с така определените рискове се предприемат мерки за намаляване на риска, като например създаване на буферни зони, където е целесъобразно. Засегнатите държави-членки: — гарантират, че нотификаторът ще представи на Комисията допълнителна информация за риска за водните организми, включително за риска за живеещите в тинята организми и за риска от биомултипликация; — да представят допълнителни проучвания за потенциала за създаване на ендокринни смущения у водните организми (проучване на пълния жизнен цикъл при рибите). Те гарантират, че нотификаторите предоставят тези изследвания на Комисията до 31 декември 2011 г.

291 Луфенурон CAS № 103055-07-8 CIPAC № 704 (RS)-1-[2,5-дихлоро- 4-(1,1,2,3,3,3-хексафлуоро-пропокси)- фенил]-3-(2,6- дифлуоробензоил)- карбамид ? 970 g/kg 1 януари 2010 г. 31 декември 2019 г. ЧАСТ A Разрешава се единствено за употреба като инсектицид за ползване на закрито или в примамки на открито. >M119 ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на луфенурон, и по- специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 февруари 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на: — високата устойчивост в околната среда и високият риск от биомултипликация и следва да гарантират, че употребата на луфенурон няма неблагоприятно въздействие в дългосрочен план върху неприцелните организми; — опазването на птиците, бозайниците, живеещите в почвата неприцелни организми, пчелите, неприцелните членестоноги, повърхностните води и водните организми в уязвимите области. Засегнатите държави-членки: — гарантират, че най-късно до 1 януари 2010 г. нотификаторът ще предостави на Комисията допълнителни проучвания за спецификацията.

292 Пенконазол CAS № 66246-88-6 CIPAC № 446 (RS)1-[2-(2,4- дихлоро-фенил]- пентил]-1H-[1,2,4] триазол ? 950 g/kg 1 януари 2010 г. 31 декември 2019 г. >M139 ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като фунгицид. < ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на пенконазол, и по- специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 февруари 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на: — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в области, уязвима по отношение на почвата и/или климата. Условията за получаване на разрешения включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. >M139 Засегнатите държави-членки изискват представянето на допълнителна информация за трансформациите и поведението на наличния в почвата метаболит CGA179944 в кисели почви <. Те следва да гарантират, че нотификаторът, по чието искане пенконазол е включен в настоящото приложение, ще предостави на Комисията такава информация най-късно до 31 декември 2011 г.

>M119

293 Триалат CAS № 2303-17-5 CIPAC № 97 S-2,3,3-трихлороалил ди- изопропил (тиокарбамат) ? 940 g/kg NDIPA (нитрозодиизо- пропиламин) най-много 0,02 mg/kg 1 януари 2010 г. 31 декември 2019 г. ЧАСТ A Разрешава се за употреба единствено като хербицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на триалат, и по- специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 февруари 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното: — безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка; — експозицията на потребителите чрез храната на остатъци от триалат в третирани култури, в редуващи се ротационни култури или в продукти от животински произход; — опазването на водните организми и неприцелните растения, като гарантират, че условията на разрешението включват мерки за намаляване на риска като създаване на буферни зони, където е необходимо; — опасността от замърсяване на подпочвените води с продукта на разграждането TCPSA, когато активното вещество се използва в райони, уязвими по отношение на почвата и/или климата. Условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. Засегнатите държави-членки гарантират, че нотификаторът представя пред Комисията: — допълнителна информация, за да се оцени първичният метаболизъм на растенията; — допълнителна информация за трансформациите и поведението на наличния в почвата метаболит диизопропиламин; — допълнителна информация за опасността от биомултипликация в хранителните вериги във водна среда; — допълнителна информация за опасността за бозайниците, които се хранят с риба, и за опасността в дългосрочен план за земните червеи. Те следва да гарантират, че нотификаторът предоставя тази информация на Комисията до 31 декември 2011 г. >M119

294 Трифлусулфурон CAS № 126535-15-7 CIPAC № 731 2-[4-диметиламино- 6-(2,2,2-трифлуоретокси)-1,3,5- триазин-2-илкарбамоилсулфамоил]-m- толуилова киселина ? 960 g/kg N,N-диметил-6- (2,2,2-трифлуоретокси)-1,3,5- триазин-2,4- диамин най-много. 6 g/kg 1 януари 2010 г. 31 декември 2019 г. ЧАСТ A Разрешава се единствено употребата като хербицид за употреба при захарно и фуражно цвекло в максимално допустими количества от 60 g/ha единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ. Листната маса на третираните култури не може да се използва за храна за животните. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на трифлусулфурон, и по-специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 февруари 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на: — експозицията на потребителите чрез храната на остатъци от метаболитите IN-M7222 и IN-E7710 в редуващи се ротационни култури или в продукти от животински произход; — опазването на водните организми и водните растения от опасностите, свързани с трифлусулфурон и метаболита IN-66036 като гарантират, че условията на разрешението включват мерки за намаляване на риска като създаване на буферни зони, където е необходимо; — опасността от замърсяване на подпочвените води с продукти на разграждането IN-M7222 и IN-W6725, когато активното вещество се използва в райони, уязвими по отношение на почвите и/или климата. Условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска, където това е целесъобразно. Ако трифлусулфуронът бъде класиран като канцерогенно вещество от категория 3, в съответствие с точка 4.2.1 от приложение VI към Директива 67/548/ЕИО, засегнатите държави-членки изискват представянето на допълнителна информация за значимостта на метаболитите IN-M7222, IN-D8526 и IN-E7710 по отношение на раковите заболявания. Те гарантират, че нотификаторите пре-доставят тази информация на Комисията в срок от шест месеца, считано от обявяването на решението за класиране за посоченото вещество.

>M118 295 Дифенакум CAS № 56073-07-5 CIPAC № 514 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)- 3-бифенил-4-ил-1,2,3,4- тетрахидро-1-нафтил]- 4-хидроксикумарин ? 905 g/kg 1 януари 2010 г. 30 декември 2019 г. ЧАСТ A Разрешена е единствено употребата като родентицид под формата на предварително приготвени примамки, поставени в специално направени, защитени срещу отваряне и обезопасени кутии за примамки. >M119 Номиналната концентрация на активното вещество в продуктите не превишава 50 mg/kg. Разрешения се издават само на професионални потребители. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията от доклада за преглед на дифенакум, и по- специално допълнения I и II към него, така както са финализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 февруари 2009 г. В тази цялостна оценка държавите-членки обръщат специално внимание на предпазването на птиците и неприцелните бозайници от пряко и непряко отравяне. Ако е целесъобразно, се предприемат мерки за намаляване на риска. Засегнатите държави-членки гарантират, че нотификаторът предоставя на Комисията допълнителна информация относно методите за определяне на остатъчните вещества от дифенакум в телесните течности. Те гарантират, че нотификаторът ще предостави тази информация на Комисията до 30 ноември 2011 г. Засегнатите държави-членки гарантират, че нотификаторът предоставя на Комисията допълнителна информация за спецификацията на произвежданото активно вещество. Те гарантират, че нотификаторът ще предостави тази информация на Комисията до 31 декември 2009 г.

296 Дидецилдиметиламониев хлорид CAS: не е определен номер CIPAC не е определен номер Дидецилдиметиламониевият хлорид е смес от четвъртични алкилни амониеви соли с типична дължина C8, C10 и C12 на алкилните вериги, с над 90 % C10 ? 70 % (технически концентрат) 1 януари 2010 г. 31 декември 2019 г. ЧАСТ A Разрешава се за употреба единствено като бактерицид, фунгицид, хербицид и алгицид върху декоративни растения в помещения. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията от доклада за преглед за дидецилдиметиламониев хлорид, и по-специално допълнения I и II към него, така както са финализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 12 март 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — защитата на оператора и на безопасността работниците. При разрешените условия на употреба трябва да се изисква използване на подходяща лична предпазна екипировка и мерки за намаляване на риска с оглед намаляването на експозицията; — защитата на водните организми. >M118

Условията за получаване на разрешения включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. Засегнатите държави-членки гарантират, че нотификаторът най късно до 1 януари 2010 г. ще предостави на Комисията допълнителна информация за спецификацията на произвежданото активно вещество, а до 31 декември 2011 г. — информация за риска за водните организми.

297 сяра CAS № 7704-34-9 CIPAC № 18 сяра ? 990 g/kg 1 януари 2010 г. 31 декември 2019 г. ЧАСТ A Може да се разрешава за употреба единствено като фунгицид и акарицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията от доклада за преглед за сяра, и по- специално допълнения I и II към него, така както са финализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 12 март 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки обръщат особено внимание на: — защитата на птиците, бозайниците, водните организми и неприцелните членестоноги. Условията за получаване на разрешения включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. Засегнатите държави-членки гарантират, че нотификаторът ще предостави на Комисията допълнителна информация за потвърждаване на оценката на риска за птици, бозайници, живеещи в тинята организми и неприцелни членестоноги. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане сярата е включена в настоящото приложение, ще предостави на Комисията такава информация най- късно до 30 юни 2011 г.

>M120 Тетраконазол CAS № 112281-77-3 CIPAC № 726 (RS)-2-(2,4- дихлорфенил)-3- (1H-1,2,4-триазол- 1-ил)пропил-1,1,2,2- тетрафлуоретилетер ? 950 g/kg (рацемична смес) Примес на толуол: не повече от 13 g/ kg 1 януари 2010 г. 31 декември 2019 г. ЧАСТ A Разрешава се единствено употребата като фунгицид при полски култури в максимално допустими количества от 0,100 kg/ha на всяка трета година за една и съща обработваема площ. Не се разрешава употреба при ябълки и грозде. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията на доклада от прегледа за тетраконазола, и по-специално допълнения I и II към него, така, както са финализирани от сПостоянния комитет по хранителната верига и здравето >M118 на животните на 26 февруари 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното: — опазването на водните организми и неприцелните растения; във връзка с така определените рискове се предприемат мерки за намаляване на риска, като например създаване на буферни зони, където е уместно; — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в области, уязвими по отношение на почвите и/или климата. Всяка засегната държава-членка изисква: — предоставянето на допълнителна информация за по-точна оценка на риска; — допълнителна информация за екотоксичните характеристики; — допълнителна информация за трансформациите и поведението на потенциалните метаболити във всички засегнати елементи; — по-точна оценка на рисковете от подобни метаболити за птиците, бозайниците, водните организми и неприцелните членестоноги; — допълнителна информация за риска от предизвикване на ендокринни нарушения при птици, бозайници и риба. Държавите-членки гарантират, че авторът на нотификацията предоставя тази информация на Комисията до 31 декември 2011 г.

>M122 Парафинови масла CAS № 64742-46-7 CAS № 72623-86-0 CAS № 97862-82-3 CIPAC № н.д. парафиново масло Европейска фармакопея 6.0 1 януари 2010 година 31 декември 2019 година ЧАСТ A Може да се разреши само употребата му като инсектицид и акарицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за преглед на парафиновите масла CAS № 64742-46-7, CAS № 72623-86-0 и CAS № 97862-82-3, и по-специално допълнения I и II към него. Условията за употреба включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. Всяка заинтересована държава-членка изисква: — представянето на спецификация за техническия материал, произведен с търговска цел, за да се провери съответствието с критериите за чистота на Европейската фармакопея 6.0. Държавите-членки гарантират, че нотификаторите предоставят тази информация на Комисията до 30 юни 2010 г. > M120 Парафиново масло CAS № 8042-47-5 CIPAC № не е наличен парафиново масло Европейска фармакопея 6.0 1 януари 2010 г. 31 декември 2019 г. ЧАСТ А Може да се разреши само употребата му като инсектицид и акарицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед на парафиново масло 8042-47-5, и по-специално допълнения I и II към него. Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за намаляване на риска. Заинтересованите държави-членки изискват: — представянето на спецификация за техническия материал, произведен с търговска цел, за да се провери съответствието с критериите за чистота на Европейската фармакопея. 6.0 Държавите-членки гарантират, че нотификаторът предоставя тази информация на Комисията до 30 юни 2010 г.

>M126 302 Цифлуфенамид CAS №: 180409-60-3 CIPAC №: 759 (Z)-N-[?-(циклопропилметоксиимино) – 2,3-дифлуоро-6- (трифлуорометил)бензил]-2-фенилацетамид ? 980 g/kg 1 април 2010 г. 31 март 2020 г. ЧАСТ А Може да се разрешава за употреба единствено като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията в доклада за преглед на цифлуфенамид, и по-специално допълнения I и II към него, така както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 2 октомври 2009 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в региони с уязвими почвени и/или климатични условия. Условията за издаване на разрешение включват, когато е целесъобразно, мерки за намаляване на риска.

>M131 303 Флуопиколид CAS № 239110-15-7 CIPAC № 787 2,6-дихлоро-N-[3- хлоро-5-(трифлуорометил)-2-пиридилметил]бензамид ? 970 g/kg Примесът на толуен в техническия материал не трябва да надвишава 3 g/kg 1 юни 2010 г. 31 май 2020 г. ЧАСТ A Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада за прегледа за флуопиколид, и по-специално допълнения I и II към него, така както е завършен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 27 ноември 2009 г. >M123 При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — защитата на водните организми, — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в области, уязвими по отношение на почвите и/или климатичните условия, — риска на боравещите с продукта при неговото прилагане, — възможността за пренасяне на големи разстояния по въздуха. Когато е уместно, условията на разрешението следва да включват мерки, целящи смекчаване на рисковете, и следва да стартират програми за мониторинг с цел проверка на евентуалното натрупване и експозиция в уязвимите области. Съответните държави-членки следва да гарантират, че нотифициращото лице ще изпрати на Комисията допълнителна информация относно значението на метаболита М15 за подпочвените води най- късно до 30 април 2012 г.

>M130 304 Хептамалоксилоглукан CAS № 870721-81-6 CIPAC № Няма данни Пълно наименование по IUPAC в бележката под линия (*) Xyl p: ксилопиранозил Glc p: глюкопиранозил Fuc p: фукопиранозил Gal p: галактопиранозил Glc-ol: глюцитол ? 780 g/kg Примесът на патулин в техническия материал не трябва да надвишава 50 ?g/kg 1 юни 2010 г. 31 май 2020 г. ЧАСТ A Може да бъде разрешена единствено употребата като регулатор на растежа. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за хептамалоксилоглукан, и по-специално допълнения I и II към него, така както е завършен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 27 ноември 2009 г.

>M128 305 2-фенилфенол (включително неговите соли, като натриева сол) CAS № 90-43-7 CIPAC № 246 бифенил-2-ол ? 998 g/kg 1 януари 2010 г. 31 декември 2019 г. ЧАСТ А Могат да бъдат разрешени само употреби на закрито като фунгицид след прибиране на реколтата в затворени дъждовални камери. ЧАСТ Б С оглед на прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за 2-фенилфенол, и по-специално допълнения I и II към него, в окончателната им редакция, изготвена на 27 ноември 2009 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. >M131 При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на въвеждането на подходящи практики за управление на отпадъците във връзка с обработката на останалия след третирането отработен разтвор, включително водата за почистване на дъждовалната инсталация. Държавите-членки, разрешаващи изхвърлянето на отработените води в канализационната система, са длъжни да осигурят извършването на оценка на риска в местен мащаб. Засегнатите държави-членки осигуряват предоставянето на Комисията от страна на нотификатора на допълнителна информация по отношение на възможността за депигментация на кожата при работници и потребители вследствие на евентуална експозиция на метаболита 2-фенилхидрохинон (PHQ), присъстващ върху кората на цитрусови плодове. Те следят за това нотификаторът да предостави тази информация на Комисията до 31 декември 2011 г. Засегнатите държави-членки осигуряват предоставянето на Комисията от страна на нотификатора на допълнителна информация, която да потвърди, че приложеният при изпитванията за наличие на остатъчни вещества метод за анализ вярно определя остатъчните количества от 2-фенилфенол, PHQ и от техни комбинации. Те следят за това нотификаторът да предостави тази информация на Комисията до 31 декември 2011 г.

>M132 Малатион CAS №: 121-75-5 CIPAC №: 12 диетил(диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат или S-1,2-bis(етоксикарбонил)етил O,O- диметилфосфородитиоат рацемат ? 950 g/kg Примеси: изомалатион: не повече от 2 g/kg 1 май 2010 г. >C2 30 април 2020 г. < ЧАСТ A Разрешава се единствено за употреба като инсектицид. Разрешения следва да се предоставят само на професионални потребители. ЧАСТ Б При прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед на малатион, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2010 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на: — безопасността на операторите и работниците: указанията за употреба трябва да предвиждат използване на подходяща лична предпазна екипировка; — защитата на водните организми: в условията за получаване на разрешения трябва да бъдат включени мерки за намаляване на риска, като например създаване на буферни зони, когато това е целесъобразно; >M128 — защитата на насекомоядните птици и медоносните пчели: в условията за получаване на разрешения трябва да бъдат включени мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. Що се отнася до пчелите, етикетът и придружаващите указания трябва да съдържат необходимите обозначения, за да се избегне тяхната експозиция. Държавите-членки гарантират, че препаратите с основна съставка метомил са придружени от необходимите указания, за да се избегне риска от образуването на изомалатион в количества, надвишаващи максималните разрешени количества по време на складиране и транспорт. Когато е целесъобразно, условията за получаване на разрешения трябва да включват допълнителни мерки за намаляване на риска. Съответните държави-членки гарантират, че нотификаторът представя на Комисията: — информация, потвърждаваща оценката на риска за потребителите и оценката на риска за насекомоядни птици при еднократен и продължителен прием; — количествени данни за разликите в токсикологичния потенциал на малаоксон и малатион.

>M135 306 Пеноксулам CAS № 219714-96-2 CIPAC № 758 3-(2,2-дифлуороетокси)-N-(5,8- диметокси[1,2,4]триазоло[1,5- c]пиримидин-2-ил)- ?,?,?-трифлуоротолуен-2- сулфонамид > 980 g/kg Примесът Bis-CHYMP 2-хлоро-4-[2-(2- хлоро-5-метокси- 4-пиримидинил)хидразино]-5- метоксипиримидин в техническия материал не трябва да надвишава 0,1 g/kg 1 август 2010 г. 31 юли 2020 г. ЧАСТ А Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид. ЧАСТ Б За целите на прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията от доклада за прегледа за пеноксулам, и по-специално допълнения I и II към него, така както е завършен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2010 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — защитата на водните организми, — експозицията на потребителите чрез храната на остатъци от метаболита BSCTA в редуващи се ротационни култури, — опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в области, уязвими по отношение на почвите и/или климатичните условия. Когато е уместно, условията на разрешението включват мерки, целящи смекчаване на рисковете. >M132 Съответните държави-членки гарантират, че нотифициращото лице ще изпрати на Комисията допълнителна информация за отстраняване на риска за висшите водни растения извън терена. Те гарантират, че нотифициращото лице ще предостави информацията на Комисията до 31 юли 2012 г. В съответствие с член 13, параграф 5 държавата-членка докладчик информира Комисията относно спецификацията на техническия материал, произвеждан за търговски цели.

307 Прокиназид CAS № 189278-12-4 CIPAC № 764 6-йодо-2-пропокси- 3-пропилкиназолин- 4(3H)-он ? 950 g/kg 1 август 2010 г. 31 юли 2020 г. ЧАСТ А Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид. ЧАСТ Б За целите на прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията от доклада за прегледа за прокиназид, и по-специално допълнения I и II към него, така както е завършен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2010 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание: — при употреба за лози — на риска в дългосрочен план за птици, които се хранят със земни червеи, — на риска за водните организми, — на експозицията на потребителите чрез храната на остатъци от прокиназид в продукти от животински произход и в редуващи се ротационни култури, — на безопасността за оператора. Когато е уместно, условията на разрешението включват мерки, целящи смекчаване на рисковете. В съответствие с член 13, параграф 5, държавата-членка докладчик информира Комисията относно спецификацията на техническия материал, произвеждан за търговски цели.

308 Спиродиклофен CAS № 148477-71-8 CIPAC № 737 3-(2,4-дихлорофенил)-2-оксо-1- оксаспиро[4.5]дец- 3-ен-4-ил 2,2-диметилбутират ? 965 g/kg Следните примеси не трябва да надвишават определени количества в техническия материал: 1 август 2010 г. 31 юли 2020 г. ЧАСТ А Може да бъде разрешена единствено употребата като акарицид или инсектицид. ЧАСТ Б За целите на прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията от доклада за прегледа за спиродиклофен, и по-специално допълнения I и II към него, така както е завършен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2010 г. >M135 3-(2,4-дихлорофенил)-4- хидрокси-1- оксаспиро[4.5]дец-3- ен-2-он (BAJ- 2740 енол): ? 6 g/kg N,N-диметилацетамид: ? 4 g/kg При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — риска в дългосрочен план за водните организми, — безопасността за оператора, — риска за пчелните люпила. Когато е уместно, условията на разрешението включват мерки, целящи смекчаване на рисковете.

>M137 309 Металаксил CAS № 57837-19-1 CIPAC № 365 Метил N-(метоксиацетил)-N-(2,6- ксилил)-DL- аланинат 950 g/kg Примесите на 2,6-диметиланилин бяха счетени за токсикологичен проблем и е установено максимално ниво от 1g/kg 1 юли 2010 г. 30 юни 2020 г. ЧАСТ A Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за металаксил, и по-специално допълнения I и II към него, така, както са окончателно формулирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 12 март 2010 г. Държавите-членки следва да обърнат специално внимание на риска от замърсяване на подпочвените води от активното вещество или от неговите разпадни продукти CGA 62826 и CGA 108906, когато активното вещество се прилага в райони с уязвими почвени и/или климатични условия. Мерки за намаляване на риска трябва да се прилагат, когато това е подходящо.

>M138 310 Флоникамид (IKI-220) CAS № 158062-67-0 CIPAC № 763 N-цианометил-4- (трифлуорометил)никотинамид ? 960 g/kg Примесът на толуен в техническия материал не трябва да надвишава 3 g/ kg. 1 септември 2010 г. 31 август 2020 г. ЧАСТ A Разрешава се единствено за употреба като инсектицид. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за флоникамид, и по-специално неговите допълнения I и II, така, както са окончателно формулирани от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2010 г. >M135 При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — риска за операторите и работниците, влизащи по-късно в помещението — риска за пчели Условията за получаване на разрешения включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно. В съответствие с член 13, параграф 5 държавите-членки уведомяват Комисията за характеристиките на техническия материал, произведен за търговски цели.

>M136 311 Трифлумизол CAS №: 99387-89-0 CIPAC №: 730 (E)-4-хлоро-?,?,?- трифуоро-N-(1- имидазол-1-ил-2- пропоксиетилиден)- o-толуидин ? 980 g/kg Примеси: толуол: не повече от 1 g/kg 1 юли 2010 г. 30 юни 2020 г. ЧАСТ A Допуска се да бъдe разрешенa единствено употребата като фунгицид в парници с изкуствен субстрат. ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за трифлумизол, и по-специално неговите допълнения I и II, така, както са окончателно формулирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 12 март 2010 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание: — на безопасността на операторите и работниците — условията на употреба да предвиждат използване на подходяща лична защитна екипировка; — на възможното въздействие върху водните организми и трябва да гарантират, че условията за разрешение включват, когато е необходимо, мерки за намаляване на риска.

>M140 311 Сулфурил флуорид CAS № 002699-79-8 CIPAC № 757 Сулфурил флуорид > 994 g/kg 1 ноември 2010 г. 31 октомври 2020 г. ЧАСТ A Единствено употреба като инсектицид/нематоцид (фумигант), прилаган от професионалисти в затворени помещения а) които са празни; или б) когато условията на употреба гарантират, че излагането на потребителя на това вещество е приемливо може да бъде разрешена. >M138

ЧАСТ Б За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада за прегледа за сулфурил флуорид, и по-специално допълнения I и II към него, така както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 май 2010 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на: — риска, породен от неорганичен флуорид, съдържащ се в заразени продукти, като брашно и трици, които са останали в машините за смилане по време на фумигация, или зърно, съхранявано в силозите на мелницата. Необходими са мерки, с които да се гарантира, че такива продукти няма да влязат в хранителната верига и веригата на хранене на животните; — риска за операторите и работниците, влизащи по-късно в помещение след фумигиране и проветряване. Необходими са мерки, с които да се гарантира, че те разполагат със самостоятелен дихателен апарат или с друг вид подходящи средствата за лична защита; — риска за други присъстващи лица чрез обособяването на защитна зона около помещението за фумигиране. Когато е уместно, условията на разрешението включват мерки за намаляване на риска. Съответните държави-членки гарантират, че нотификаторът представя пред Комисията допълнителна информация, и по- специално потвърждаваща информация за: — необходимите условия за обработка чрез смилане, за да се гарантира, че остатъчните количества от флуорид йон в брашното, триците и зърното не превишават естествените фонови концентрации; — концентрациите на сулфурил флуорид в тропосферата. Измерените концентрации следва да се актуализират редовно. Границата на откриване за анализа е най-малко 0,5 ppt (равностойно на 2,1 ng сулфурил флуорид/m3 тропосферен въздух); >M140

— предвижданията за приблизителното време на престой в атмосферата на сулфурил флуорид, като се изхожда от най-неблагоприятното възможно развитие и предвид потенциала за глобално затопляне (ПГЗ). Те следва да гарантират, че нотификаторът предоставя тази информация на Комисията не по-късно от 31 август 2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА АКТИВНО ВЕЩЕСТВО В ПРИЛОЖЕНИЕ I

>M1

ВЪВЕДЕНИЕ

Изискуемата информация:

1.1. включва техническо досие, предоставящо необходимата информация, въз основа на която да бъде извършена оценка на предвидимите рискове, в непосредственото или по-далечното бъдеще, които биха произтекли от употребата на веществото за хората, животните и околната среда, и съдържащо най-малко информацията и резултатите от научните изследвания, посочени по-долу; >M4

1.2. при необходимост, информацията да бъде събрана съгласно последния вариант на насоките, посочени или описани в настоящото приложение; за изследвания, които са започнали преди влизането в сила на изменението на настоящото приложение, информацията трябва да бъде събрана съгласно съответните насоки, валидирани на национално или международно равнище или, при липса на такива, съгласно насоките, признати от компетентния орган; >M1

1.3. в случай че дадено указание за извършване на изпитване е неуместно или не е описано, или в случай че се следва друго указание, различно от посоченото в настоящото приложение, изискуемата информация включва обосновка, приемлива за компетентния орган, за избора на следваните насоки-указания. >M4 По-специално, когато в настоящото приложение се прави позоваване на метод на ЕИО, който въвежда метод, който е разработен от някоя международна организация (например ОИСР), държавите-членки могат да приемат, че изисканата информация трябва да бъде събрана съгласно последния вариант на този метод, ако в началото на изследванията методът на ЕИО още не е бил актуализиран. <

1.4. когато компетентният орган го изисква, информацията съдържа и пълно описание на следваните насоки за извършване на изпитвания, освен ако последните са посочени или описани в настоящото приложение, както и пълно описание на всички отклонения от насоките, заедно с приемлива за компетентния орган обосновка за отклоненията;

1.5. включва пълен и безпристрастен доклад за извършените научни изследвания, както и пълното им описание или обосновка, приемлива за компетентния орган, в случаите, когато:

— не са предоставени определени данни и информация, които не биха били необходими поради естеството на продукта или предвидените му употреби,

или

— не е необходимо от научна гледна точка или технически е невъзможно да бъдат предоставени такава информация и данни;

1.6. където е уместно, е получена в съответствие с изискванията на Директива 86/609/ЕИО.

2.1. Изпитванията и анализите трябва да се провеждат в съответствие с принципите, постановени в Директива 87/18/ЕИО (ОВ L 15, 17.1.1987 г., стр. 29.), в случаите, когато изпитването се извършва с цел получаване на данни за свойствата и/или безопасността за човешкото здраве или здравето на животните или околната среда.

2.2. Чрез дерогация от точка 2.1 държавите-членки могат да предвидят опитите и анализите, извършвани на тяхна територия с оглед получаването на данни относно свойствата и/или безопасността на веществата по отношение на пчели и други полезни членестоноги, които не са пчели, да се осъществяват от официални или официално признати изпитващи служби или организации, които удовлетворяват най-малко изискванията, установени в точки 2.2 и 2.3 от въведението към приложение III.

Тази дерогация се прилага за опити, които действително са започнали на 31 декември 1999 г. или преди тази дата.

2.3 Чрез дерогация от точка 2.1 държавите-членки могат да предвидят контролираните опити за остатъци, извършвани на тяхна територия в съответствие с разпоредбите на раздел 6 „Остатъци в или върху обработвани продукти, храни и фуражи“ с продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които вече са на пазара две години след нотифициране на директивата, да бъдат осъществявани от официални или официално признати изпитващи служби или организации, които удовлетворяват най-малко изискванията, установени в точки 2.2 и 2.3 от въведението към приложение III.

Тази дерогация се прилага за контролирани опити за остатъци, които действително са започнали на 31 декември 1997 г. или преди тази дата.

>M25

2.4. Като изключение от точка 2.1, за съставените от микроорганизми или вируси активни вещества изследванията и анализите, направени за събиране на данни за свойствата и/или безопасността по отношение на аспекти различни от здравето на човека, могат да се извършват от официални или официално признати опитни лаборатории или организации, които отговарят на минималните изискванията, посочени в точки 2.2 и 2.3 от въведението към приложение III.

>B


ЧАСТ А

Химични вещества (Вещество по смисъла на определението в член 2, точка 3.) >M2

1. Идентичност на активното вещество

Предоставената информация трябва да позволи да се идентифицира с голяма точност всяко активно вещество, да се определи неговата спецификация и да се характеризира естеството му. Тези данни и сведения се изискват за всички активни вещества, освен ако не е посочено друго.

1.1. Заявител (име, адрес, и др.)

Посочва се името и адреса на заявителя (постоянен адрес в Общността), както и името, длъжността, телефонният номер и този на факса на лицето за връзка.

Когато, освен това, заявителят има офис, агент или представител в държавата-членка, където се подава молбата за включване в Приложение I и, ако е различна, в държавата-членка докладчик, определена от Комисията, се посочва името и адреса на офиса, на агента или на местния представител, както и името, длъжността, телефонният номер, номерът на факса на лицето за връзка.

1.2. Производител (име, адрес, включително местонахождението на завода)

Посочва се името и адресът на производителя или производителите на активното вещество, както и името и адресът на всеки завод, където се произвежда активното вещество. Посочва се контактен пункт (за предпочитане централен, с името, телефонния номер и номера на факса), на който ще се изпращат актуализираните сведения и на който ще се изпращат отговорите на въпросите, които се задават по повод технологията на производство, процесите и качеството на продукта (включително при необходимост, отделни партиди). Ако местонахождението или >M5 броят на производителите е променен след включване на активното вещество в Приложение I, информацията трябва да бъде отново съобщена на Комисията и на държавите-членки.

1.3. Общоприето име, предложено или одобрено от ISO (Международната организация за стандартизация) и синоними

Посочва се общоприетото име ISO или това, което е предложено от ISO и, ако е необходимо, други предложени или одобрени общоприети имена (синоними), включително името на институцията, отговорна за съответната номенклатура.

1.4. Химичното наименование [номенклатура на UICPA (Международния съюз за чиста и приложна химия) и на CA (Chemical Abstracts)]

Посочва се химичното наименование, както е записано в Приложение I на Директива 67/548/ЕИО или, ако това наименование не фигурира в тази директива, съгласно номенклатурата на UICPA и на CA.

1.5. Номер(ата) на кода на разработката на производителя

Посочват се номерата на кодът, използвани за идентифицирането на активното вещество и формулациите, които са вече предоставени и съдържат активното вещество, докато се извършва развойната работа. Уточнява се за всеки посочен кодов номер материалът, за който се отнася, моментът в който е бил използван и държавите-членки или другите страни, където е бил използван или все още се използва.

1.6. Номер CAS, номер ЕИО и номер CIPAC (ако има такива)

Посочват се, когато съществуват, номерът CA, номерът СЕЕ (Einecs или Elincs) и номерът CIPAC.

1.7. Молекулната формула и развитата формула, молекулната маса

Посочва се молекулната формула, молекулната маса и развитата формула на активното вещество и, при необходимост, развитата формула на всеки стерео-изомер и оптичен изомер, който присъства в активното вещество.

1.8. Метод на производство на активното вещество (процес на синтез)

Посочва се за всеки цех завод за производство, като се идентифицират различните изходни материали, използваните химични процеси, както и имената на субпродуктите и на примесите, които остават в крайния продукт. Обикновено не се изисква информация за инженеринговия процес.

Когато предоставената информация се отнася до пилотна система за производство, изискваната информация трябва отново да се предостави, когато методите и производствените процеси на индустриално равнище се стабилизират.

1.9. Спецификация на чистотата на активното вещество, изразена в грамове на килограм

Посочва се минималното съдържание в г/кг на чистото активно вещество (с изключение на неактивните изомери), в произведения материал, който се използва за производството на формулациите.

Когато предоставената информация се отнася до пилотна производствена система, изискваната информация трябва отново да бъде предоставена на Комисията и на държавите-членки, когато методите и производствените процеси на индустриално ниво са се стабилизирали и ако измененията, настъпили в производството, променят спецификацията на чистотата. >M2


1.10. Наименование на изомерите, примесите и добавките (например стабилизатори) с развитата формула и съдържанието, изразено в грамове на килограм

Посочва се максималното съдържание на г/кг на неактивните изомери, както и при необходимост, съотношението между съдържанието на изомери/диастерео-изомери. От друга страна, се посочва максималното съдържание в г/кг на всяка съставка, различна от добавките, включително суб-продуктите и примесите. За добавките се посочва съдържанието в г/кг.

За всеки компонент, със съдържание 1 г/кг или повече, трябва да бъдат предоставени следните сведения:

— химичното наименование, съгласно номенклатурата на UICPA и на CA,

— общоприето име ISO или предложено общоприето име, ако има такова,

— номер CAS, номер СЕЕ (Einecs или Elincs) и номер CIPAC (ако има такива),

— молекулната формула и развитата формула,

— молекулната маса, и

— максималното съдържание в г/кг.

Когато производственият процес е такъв, че особено нежелателни примеси и субпродукти поради токсикологичните, екотоксикологичните им свойства или свойства вредни за околната среда, може да се намират в активното вещество, трябва да се определи и да се отчете съдържанието на всяко едно съединение. В този случай, се посочват използваните методи за анализ и границите на определяне, които трябва да са достатъчно ниски за всяко съединение от значение. Освен това, при необходимост, се предоставят следните сведения:

— химичното наименование, съгласно номенклатурата на UICPA и на CA,

— общоприетото име ISO или предложеното общоприето име, ако има такова,

— номер CAS, номер СЕЕ (Einecs или Elincs) и номер CIPAC (ако има такива)

— молекулната формула и развитата формула,

— молекулната маса, и

— максималното съдържание в г/кг.

Когато предоставената информация се отнася до пилотна производствена система, изискваната информация трябва отново да бъде предоставена, когато методите и производствените процеси на индустриално ниво са се стабилизирали и ако измененията, настъпили в производството, променят спецификацията на чистотата.

Когато предоставените сведения не позволяват да се идентифицира напълно дадена съставка, например кондензати, се предоставят подробни сведения за състава на всяка от тези съставки.

Когато съставките се добавят към активното вещество, преди производството на формулацията, за да се гарантира стабилността му и, за да се улесни манипулирането му, трябва да се посочат също тяхното търговско наименование. Също така се изисква предоставянето на следните данни за тези добавки:

— химичното наименование, съгласно номенклатурната листа на UICPA и на CA,

— общоприетото име ISO или предложеното общоприето име, ако има такова,

— номер CAS, номер СЕЕ (Einecs или Elincs) и номер CIPAC (ако има такива)

— молекулната формула и развитата формула, >M2

— молекулната маса,и

— максималното съдържание в г/кг.

За добавените съставки, различни от активното вещество и на примесите, които се получават в резултат на производствения процес, се изисква да се посочи функцията на съставката (добавката):

— антипенител,

— антифриз,

— свързващо средство,

— буферен (разтвор),

— диспергиращ агент,

— стабилизатор,

— други (да се уточнят).

1.11. Аналитичен профил на партидите

Да се анализират представителни проби на активното вещество, за да се определи тяхното съдържание на чисто активното вещество, неактивни изомери, примеси и добавки, в зависимост от случая. Предадените резултати от анализа трябва да съдържат количествени данни, по-специално съдържанието в г/кг за всички налични съставки от порядъка на 1 г/кг или повече; по принцип, те трябва да съставляват поне 98 % от анализирания препарат. Да се определи и съобщи действителното съдържание на особено нежелателните съставки поради токсикологичните, екотоксикологичните свойства или свойства, вредни за околната среда. Съобщените данни трябва да съдържат резултатите от анализа на отделни проби, както и обобщение на тези данни, което да посочва минималното или максималното типично съдържание за всяка важна съставка, според случая.

Когато някое активно вещество се произвежда в няколко завода, тези данни следва се съобщават по отделно за всеки един от тези заводи.

От друга страна, ако е необходимо и възможно, следва да се анализират проби от активното вещество, произведено в лаборатория или в пилотните производствени системи, когато тези материали са използвани за предоставяне на токсикологични или екотоксикологични данни.

2. Физични и химични свойства на активното вещество

i) Предоставената информация трябва да опише физичните и химичните свойства на активните вещества; заедно с други важни сведени, тя трябва да позволи те да бъдат характеризирани. В частност, предоставената информация трябва да позволи да се:

— идентифицират физичните, химичните и техническите рискове, свързани с активните вещества,

— класират активните вещества по отношение на риска,

— изберат ограниченията и подходящите условия, които да се предвидят при включването на веществата в Приложение 1, и

— специфицират подходящите фази по отношение на риска и безопасността.

Посочените сведения и данни се изискват за всички активни вещества, освен ако не е посочено друго. >M2


ii) Предоставените сведения, добавени към тези, които се отнасят до важните препарати, трябва да позволят да се идентифицират физичните, химичните и техническите рискове, свързани с препаратите, да се класифицират препаратите и да се установи кои могат да се използват без особени трудности и са от такова естество, че човекът, животните и околната среда трябва да се експонират възможно най-малко, като се взема предвид начинът на използване.

iii) Да се посочи до каква степен активните вещества, чието вписване в приложение 1 е поискано, съответстват на съответните спецификации на ФАО (Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие). Да се уточнят и оправдаят отклоненията от тези спецификации.

iv) В някои конкретни случаи, тестовете трябва да се извършат с пречистено активно вещество, което да отговаря на съответните спецификации. В тези случаи се налага да се посочат принципите на метода/методите за пречистване. Трябва да се посочи и степента на чистота на този материал за изпитване, която трябва да бъде толкова висока, колкото го позволява най-добрата налична технология. Трябва да се предостави сериозна обосновка в случаите, когато достигнатата степен на чистота е по-малка от 980 г/кг.

Тази обосновка трябва да докаже, че всички възможности технически реализуеми и приемливи за производство на чистото активно вещество са били изчерпани.

2.1. Точка на топене и точка на кипене

2.1.1. Трябва да се определи и отчете точката на топене или, ако случаят е такъв, точката на замръзване или на втвърдяване на пречистеното активно вещество съгласно метода ЕИО А 1. Измерванията трябва да се извършат до 360 °С.

2.1.2. За активните вещества, които са течни, трябва да се определи и отчете, при необходимост, точката на кипене на тези вещества, съгласно метода ЕИО А 2. Измерванията трябва да се извършат до 360 °С.

2.1.3. Когато точката на топене и/или точката на кипене не могат да се определят поради разлагане или сублимация, трябва да се посочи температурата, при която се извършва разлагането или сублимацията.

2.2. Относителна плътност

За активните вещества, които са течни или твърди тела, трябва да се определи и отчете относителната плътност на пречистеното активно вещество съгласно метода ЕИО А 3.

2.3. Налягане на парите (в Ра), летливост (например, константата на закона на Хенри)

2.3.1. Трябва да се отчете налягането на парите на пречистеното активно вещество съгласно метода ЕИО А 4. Когато това налягане е по-ниско от 10 -5 Pa, налягането на парите от 20 до 25 °С може да се оцени чрез крива на налягането на парите.

2.3.2 За твърдите или течните активни вещества, трябва да се определи летливостта (константа по закона на Хенри) на пречистеното активно вещество или да се изчисли чрез разтворимостта му във водата и налягането на парите и да се отчете (в Ра ? m 3 ? mol -1 ).

2.4. Вид (физично състояние, цвят и мирис, ако са известни)

2.4.1. Трябва да се представи пълно описание на цвета, при необходимост, на физичното състояние на произведеното активно вещество и на пречистеното активно вещество. >M2

2.4.2. Трябва да се даде описание на мириса, който се свързва с произведеното активно вещество и с пречистеното активно вещество, констатиран по време на манипулирането на материите в лабораторията или в заводите за производство.

2.5. Спектър (ултравиолетов/видим – UV/VIS -, инфрачервен – IR -, ядрено-магнитен резонанс - ЯМР, масспектрометрия - MS), молекулярна екстинкция с подходящите дължини на вълната

2.5.1. Трябва да се определят и отчетат следните спектри с таблица на характеристики на сигнала, необходими за тълкуването: ултравиолетов/видим (UV/VIS), инфрачервен (IR), ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и масспектрометрия (MS) на пречистеното активно вещество и молекулярна екстинкция с подходящите дължини на вълната.

Следва да се определят и отчетат дължините на вълната, при които настъпва молекулярната екстинкция в спектъра UV/видим; при необходимост, трябва да се включи дължина на вълната с най-висока стойност на абсорбция над 290 nm.

За активните вещества, които са разделени оптични изомери, трябва да се измери и отчете тяхната оптична чистота.

2.5.2. Трябва да се определят и отчетат спектрите на абсорбция UV/видим, инфрачервен (IR), ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и масспектрометрия (MS), ако са нужни за идентифицирането на всички примеси, които се счита, че са от токсикологично, екотоксикологично значение или от значение за околната среда.

2.6. Разтворимост във вода, особено влиянието на pH (4 до 10) върху разтворимостта.

Трябва да се определи и отчете, съгласно метода ЕИО А 6, разтворимостта във водата на пречистените активни вещества при атмосферното налягане. Трябва да се извършат тези определения в неутралната гама (т.е. в дестилирана вода в равновесие с атмосферния въглероден диоксид). Когато активното вещество е в състояние да образува йони, трябва да се направят определенията в киселинната гама (pH 4 до 6) и в алкалната гама (pH 8 до 10). Когато стабилността на активното вещество във водни среди не позволява да се определи разтворимостта във водата, трябва да се предостави обосновка въз основа на данни от изпитвания.

2.7. Разтворимост в органични разтворители

Трябва да се определи и отчете разтворимостта на активните вещества, произвеждани в следните органични разтворители, при температура 15 до 25 °С, ако тя е по-ниска от 250 г/кг; да се посочи прилаганата температура:

— алифатен въглеводород: за предпочитане n-хептан,

— ароматен въглеводород: за предпочитане диметилбензол (ксилол),

— халогениран въглеводород: за предпочитане 1.2-дихлоро-етан,

— спирт: за предпочитане метанол или изопропилов спирт,

— кетон: за предпочитане ацетон,

— естер: за предпочитане етиленов ацетат.

Ако един или повече от тези разтворители не е подходящ за дадено активно вещество (например, ако реагира с тестваното вещество), той/те могат да бъдат заместени с други разтворители. В този случай, трябва да се обосноват извършените избори по отношение на структурата и полярността на разтворителите.

2.8. Коефициент на разделяне n–октанол/вода, включително влиянието на pH (4 до 10)

Трябва да се определи коефициентът на разделяне на n–октанол/вода на пречистеното активно вещество и да се посочи според метода ЕИО А 8. Трябва да се проучи въздействието на pH (4 до 10), когато веществото е киселина или основа според стойността му pKa (< 12 за киселините, > 2 за основите). >M2


2.9. Стабилност във водата, степен на хидролиза, фотохимично разграждане, квантов добив и идентичност на продуктите от разграждането, константа на дисоциацията, по- конкретно влиянието на pH (4 до 9)

2.9.1. Трябва да се определи степента на хидролиза на пречистените активни вещества (по принцип маркирано активно вещество, с чистота > 95 %), за всяка от стойностите на pH 4, 7 и 9, в стерилна атмосфера и при отсъствие на светлина и трябва да се посочи съгласно метода ЕИО С 7. За веществата, които имат слаба степен на хидролиза, тази степен може да се определи при 50 °С или при друга подходяща температура.

Ако разграждането се осъществява при 50 °С, трябва да се определи степента на разграждане при друга температура и да се начертае графиката на Архениус, за да се изчисли хидролизата при 20 °С. Трябва да се посочи идентичността на образуваните чрез хидролиза продукти и константата на наблюдаваната скорост. Трябва да се посочи също изчислената стойност DT.50.

2.9.2. За съставките с коефициент на молекулярна абсорбция (десетичен) (?) > 10 (1 ? mol -1 ? см -1 ) при дължина на вълната ? ? 290 nm, трябва да се определи и определи пряката фототрансформация в пречистена вода (например дестилирана), при температура между 20 °С и 25 °С, на пречистеното активно вещество, което обикновено е маркирано при изкуствената светлина и в стерилна атмосфера, ако е необходимо, като се ползва агент на разтворимост. Не трябва да не се използват активатори като ацетонът като съ-разтворител или като агент за разтворимост. Източникът на светлината трябва да да симулира слънчевата светлина и да бъде снабден с филтри, които изключват радиациите с дължина на вълната ? < 290 nm. Да се посочи идентичността на продукти от разграждането, които са налице във всеки един момент по време на осъществяване на изследването при количества ? 10 % от добавеното активно вещество, трябва да се предостави баланс за материята, позволяващо да се отчете поне 90 % от прилаганата радио-активност и да се отчете фотохимичният полу-живот.

2.9.3. Ако е необходимо, за изследването на пряката фототрансформация, трябва да се определи и отчете квантовият добив на прякото фоторазграждане във водата, като изчисленията трябва да позволят да се оцени теоретичната продължителност на живот на активното вещество в горния пласт на водните системи и продължителността на действителния живот на веществото.

Методът е описан в изменените директиви на ФАО относно екотоксикологичните критерии за регистриране на пестициди.

2.9.4. Когато се извършва дисоциация във вода, трябва да се определят и отчетат, съгласно Насока за изпитване номер 112 на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), константата/константите на дисоциацията (стойности pKa) на пречистените активни вещества. Трябва да се отчете идентичността на образуваните продукти от дисоциацията, въз основа на теоретичните постановки. Ако активното вещество е сол, трябва да се посочи стойността pKa на активния принцип.

2.10. Стабилност във въздуха, фотохимично разграждане идентичност на продукта (продуктите) от разграждането

Трябва да се представи оценка на фотохимичното окислително разграждане (непряка автотрансформация) на активното вещество.

2.11. Възпламеняемост, включително самовъзпламеняемост

2.11.1. Трябва да се определи възпламеняемостта на произвежданите активни вещества, когато са твърди тела, газове или които отделят силнозапалими газове и да се отчетат съгласно метода ЕИО А 10, А 11 или А 12, в зависимост от случая. >M2


2.11.2. Трябва да се определи самовъзпламеняемостта на произвежданите активни вещества и да се посочат съгласно метод ЕИО А 15 или А 16, в зависимост от случая и/или ако е необходимо, съгласно опита в клетка Бовс-Камерън на Обединените нации (Препоръки на Обединените нации за транспорта на опасните стоки, глава 14, номер 14.3.4).

2.12. Температура на възпламеняване

Трябва да се определи температурата на възпламеняване на произведените активни вещества, които имат точка на топене под 40 °C и да се отчете съгласно методa ЕИО А 9; използват се само методи в затворени съдове.

2.13. Експлозивни свойства

Ако е необходимо, да се определят и посочат експлозивните свойства на произведените активни вещества съгласно метод ЕИО А 14.

2.14. Повърхностно напрежение

Да се определи и посочи повърхностното напрежение съгласно метод ЕИО А 5.

2.15. Окислителни свойства

Трябва да се определят окислителните свойства на произведените активни вещества и се отчетат съгласно методa ЕИО А 17, освен ако прегледът на развитата им формула установи по относително неоспорим начин, че съответното активно вещество не е в състояние да реагира екзотермично с горивна материя. В тези случаи, достатъчно е да се предоставят сведения като обосновка за неопределянето на окислителните свойства на веществото.

3. Други сведения за активното вещество

i) Предоставената информация трябва да посочи за какви цели се предвижда използването на препаратите, съдържащи активното вещество или за какви цели ще бъдат използвани и да се посочи доза и начинът на тяхното използване или предложено използване.

ii) Предоставената информация трябва да включва методите и обичайните предпазни мерки при манипулирането, съхраняването и транспорта на активното вещество.

iii) Предоставените изследвания, данни и сведения, както и други съответни изследвания, данни и сведения трябва да уточнят и обосноват методите и предпазните мерки, които да се предприемат в случай на пожар и да се идентифицират препаратите от полученото горене/изгаряне. В зависимост от химическата структура и физичните и химичните свойства на активното вещество, трябва да се предвидят възможните продукти от изгарянето, които биха могли да се образуват в случай на пожар.

iv) Предоставените изследвания, данни и сведения, както и други съответни изследвания, данни и сведения трябва да докажат, че предложените мерки са подходящи в случай на спешна ситуация.

v) Горецитираните сведения и данни се изискват за всички активни вещества, освен ако е друго не е посочено.

3.1. Функция, например фунгицидна, хербицидна, инсектицидна, отблъскваща, на регулатор на растежа

Избраната от изброените по-долу функции трябва да бъде прецизирана:

— акарицидна,

— бактерицидна,

— фунгицидна,

— хербицидна, >M2

— инсектицидна,

— молускумицидна (за унищожаване на мекотелите),

— нематицидна,

— биохимична (напр. феромони),

— регулираща растежа на растенията,

— отблъскваща,

— химически посредническа,

— за унищожаване на къртици (топицидна),

— вирусоцидна,

— други (да се уточнят).

3.2. Въздействия върху вредните организми, например отрова чрез контакт, вдишване, стомашна отрова, фунгитоксичност или фунгистатичност и т.н., системни или несистемни при растенията

3.2.1. Да се посочи естеството на въздействието върху вредните организми:

— действие чрез контакт,

— действие чрез поглъщане,

— действие чрез вдишване,

— фунгитоксично действие,

— фунгистатично действие,

— дехидратиращо,

— инхибитор на възпроизводството,

— други (да се уточнят).

3.2.2. Трябва да се посочи дали активното вещество се пренася в растенията и, ако е така, дали това движение е апопластично, симпластично или двете.

3.3. Област на предвидена употреба, например поле, парник, склад за растителни продукти, градинарство

Трябва да се уточни, сред изброените по-долу, областта/областите на използване на препаратите, съдържащи активното вещество, както са предложени понастоящем,:

— използване в почвата, например в земеделието, цветарството, горското стопанство, лозарството,

— в парник

— за удоволствие (цветна градина),

— за борба с плевелите на необработваеми земи,

— за градинарство,

— за стайни растения,

— за складиране на растителни продукти,

— други (да се уточни).

3.4. Борба с вредни организми и защитени или третирани култури и продукти,

3.4.1. Трябва да се уточни употребата понастоящем и тази, която се предвижда по отношение на културите, групите култури, растения или третирани растителни продукти и, евентуално вече защитени. >M2

3.4.2. Трябва да се специфицират вредните организми (вредители), срещу които се осигурява защитата, ако случаят е такъв.

3.4.3. Трябва да се отчетат получените ефекти, например, премахване на кълновете, забавяне на узряването, намаляване на дължината на стъблата, по-добро оплождане и т.н.

3.5. Начин на действие

3.5.1. Доколкото е изяснено, трябва да се посочи начинът на действие на активното вещество на нивото на физиологическия(те) и биохимичния(те) механизъм(и), както и на биохимичния(ите) процес(и). Когато са налични, да се посочат резултатите от експерименталните изследвания в тази област.

3.5.2. Когато се знае, че, за да се постигне търсеният ефект, активното вещество трябва да бъде трансформирано в метаболит или в продукт от разграждането след прилагането или използването на препаратите, които го съдържат, да се предоставят по отношение на метаболита или продукта от активното разграждане, следните сведения, като се направи позоваване и препратка към сведенията, които се съдържат в точки 5.6, 5.11, 6.1, 6.2, 6.7, 7.1, 7.2 и 9, ако такъв е случаят:

— химично наименование, съгласно номенклатурата на UICPA и на CA,

— общоприетото име ISO или предложено друго общоприето име,

— номер CAS, номер СЕЕ (Einecs или Elincs) и номер CIPAC (ако са налични)

— молекулната формула и развитата формула,и

— молекулната маса.

3.5.3. Трябва да се предоставят наличните сведения за образуването на метаболитите и на активните продукти от разграждането, по- специално:

— включените процедури, механизми, и реакции,

— кинетичните данни и другите данни относно скоростта на преобразуването и, ако е известен, факторът, който ограничава скоростта,

— факторите, свързани с околната среда и тези, които упражняват влияние върху скоростта и значението на преобразуването.

3.6. Сведения за появата или евентуалната поява на развиване на резистентност и стратегиите на реакцията

Когато е налице, трябва да се предоставят сведения за евентуалната поява на развиването на резистентност или на кръстосана резистентност.

3.7. Препоръчани методи и предпазни мерки за манипулирането, складирането, транспортирането или пожар

Да се предостави фиш с данните за безопасност, посочени в член 27 на Директива 78/548/ЕИО на Съвета (ОВ L 196, 16.8.1967 г., с. 1.) за всички активни вещества.

3.8. Процедури за унищожаване или за обеззаразяване на активното вещество

3.8.1. Контролирано изгаряне

В редица случаи, предпочитаният начин или единственият начин за изхвърляне при пълна безопасност на активните вещества, на заразените материали или на заразените опаковки е да се пристъпи към контролирано изгаряне в одобрен инсинератор. >M2

Когато съдържанието на халогени на активното вещество надхвърля 60 %, трябва да се посочи пиролитичното поведение на активното вещество при контролирани условия (включително конкретния прилив на кислород и определеното време за пребиваване) при 800 °С и съдържанието на полихалогенни дибензо-п- диоксини и дибензо-фурани в продуктите на пиролизата. Заявителят трябва да предостави подробни инструкции за безопасността при изхвърляне.

3.8.2. Разни

Трябва да се опишат подробно другите методи за изхвърляне на активното вещество, заразените опаковки, заразените материали, ако има такива, които да се предлагат.

3.9. Спешни мерки в случай на злополука

Трябва да се посочат процедурите по обеззаразяване на водата, в случай на злополука.

>M8

4. Аналитични методи

Въведение

Разпоредбите на настоящата точка обхващат само аналитичните методи, изисквани за целите на следрегистрационния контрол и проследяване.

За аналитичните методи, използвани за генериране на данни, както се предвижда от настоящата директива, или за други цели, заявителят е длъжен да представи обосновка на използваните методи; при необходимост, за подобни методи ще се разработят отделни насоки на базата на същите изисквания, които са определени за методите, използвани за целите на следрегистрационния контрол и проследяването.

Необходимо е да се представят технически описания на методите, включващи подробни данни за използваното оборудване, материали и условия.

Доколкото това е практически възможно, тези методи трябва да използват най-елементарните подходи, да изискват минимални разходи и да се реализират посредством общодостъпно оборудване.

За настоящия раздел се прилагат следните определения: Примеси

Всеки компонент, различен от чистото активно вещество, съдържащ се в техническото активно вещество (в това число неактивните изомери), произхождащ от производствения процес или получен вследствие на процесите на разграждане по време на съхранението.

Характерни примеси

Примеси, които предизвикват токсикологични и/или екотоксикологични или екологични проблеми.

Значими примеси

Примеси със съдържание ? 1 g/kg в техническото активно вещество.

Метаболити

Метаболитите включват продукти, получени от химическo разграждане или реакция на активното вещество.

Характерни метаболити

Метаболити, предизвикващи токсикологични и/или екотоксикологични или екологични проблеми.

При поискване, трябва да се представят следните проби:

i) аналитични нормативи за чистото активно вещество;

ii) проби от техническото активно вещество;

iii) аналитични нормативи на релевантни метаболити и всички други компоненти, включени в определението на остатъчното вещество;

iv) ако има достъпни такива, проби от еталонни субстанции за съответните примеси. >M2

4.1. Методи за анализ на техническото активно вещество

За настоящата точка се отнасят следните определения:

i) Специфичност

Специфичността е способността на метода да прави разграничение между измерванатa аналитична субстанция, обект на анализ, и останалите субстанции.

ii) Линеарност

Линеарността е способността на метода, в рамките на определен обхват, да получи приемлива линеарна корелация между резултатите и концентрацията на анализираното вещество в пробите.

iii) Точност

Точността е степента, в която установената стойност на анализираното вещество в пробата съответства на възприетата референциална стойност (например ISO 5725).

iv) Прецизност

Прецизността е степента на съгласуваност между резултатите от независимите изследвания, получени при предписаните условия.

Повторяемост: прецизност, получена при предписаните условия, т.е. условия, при които се получават резултати от независими изследвания посредством един и същи метод от идентичен изследван материал в една и съща лаборатория от едно и също лице при използване на едно и също оборудване в кратки времеви интервали.

За техническото активно вещество не се изисква възпроизводимост (за дефиниция на възпроизводимостта виж ISO 5725).

4.1.1. Необходимо е да се регламентират подробно определени методи за определянето на съдържанието на чисто активно вещество в техническото активно вещество, както е посочено в досието, съпътстващо заявката за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Необходимо е да се докладва приложимостта на съществуващите методи на CIPAC.

4.1.2. Необходимо е нормативно да се предвидят и методи за детекция съдържанието на значими и/или релевантни примеси и добавки (например стабилизатори) в техническото активно вещество.

4.1.3. Специфичност, линеарност, точност и повторяемост.

4.1.3.1. Спецификата на предлаганите методи трябва да се демонстрира и докладва. В допълнение към това е необходимо да се установи степента на влияние на други вещества, присъстващи в техническото активно вещество, както то се произвежда (например изомери, примеси или добавки).

Макар че интерференциите, дължащи се на други компоненти, могат да бъдат определени като систематични грешки при оценяване точността на предлаганите методи за детекция на съдържанието на чисто активно вещество в техническото активно вещество, е необходимо да се представи обяснение за всички интерференции, обуславящи отклонения над ± 3 % от общото установено количество. При методите за детекция на примесите, степента на интерференции трябва също да се определи.

4.1.3.2. Необходимо е линеарността на прилаганите методи в определен обхват да се установи и докладва. За детекцията на чистото активно вещество, калибровъчният обхват трябва да разширява (с минимум 20 %) най-високото и най-ниското номинално съдържание на анализираното вещество в съответните аналитични разтвори. За калибрирането трябва да се извърши двойно измерване най-малко с три различни концентрации или едно просто измерване на пет концентрации. Представените >M8 доклади трябва да включват уравнението на калибровъчната крива и корелационния коефициент, както и представителна и правилно обозначена документация от анализа, например хроматограми.

4.1.3.3. Критерият за точност се изисква за дозировката на чисто активно вещество и значителни и/или релевантни примеси в техническото активно вещество.

4.1.3.4. За да се спази принципът на повторяемостта при дозировката на чисто активно вещество, е необходимо да се извършат минимум пет теста за детекция. Необходимо е да се докладва относителното стандартно отклонение (% RSD — Relative Standard Deviation). Страничните вещества, регистрирани посредством съответния метод (например, тестът на Диксънс или тестът на Гръбс), могат да се пренебрегнат. Пренебрегването на страничните вещества трябва изрично да бъде посочено. Необходимо е да се направи опит да се обясни наличието на отделните странични вещества.

4.2. Методи за детекция на остатъчните вещества

Тези методи трябва да способстват за детекция на активното вещество и/или съответните метаболити. За всеки метод и за всяка съответна представителна матрица, специфичността, прецизността, величината на аналитичния добив и лимита на детекцията трябва експериментално да се установят и посочат.

По принцип, предлаганите методи за детекция на остатъчни вещества трябва да позволяват детекция на множество остатъчни вещества; един стандартен многокомпонентен метод трябва да се оцени и докладва от гледна точка на неговата способност за детекция на съответните остатъчни вещества. Ако тези методи за детекция на остатъчни вещества не са многокомпонентни или са несъвместими с многокомпонентните методи, трябва да се предложи алтернативен метод. Ако това изискване доведе до прекалено голям брой методи за отделни съединения, може да се използва „методът на общата характеристична молекулна част“.

За настоящия раздел се прилагат следните определения:

i) Специфичност

Специфичността е способността на метода да разграничава измерваното вещество, което е обект на анализ, от останалите вещества.

ii) Прецизност

Прецизността е степента на съгласуваност между резултатите от независимите изследвания, получени при определените условия.

Повторяемостта е прецизността, получена при повторяеми условия, т.е. условия, при които се получават резултати от независими изследвания посредством един и същи метод от идентичен тестови материал в една и съща лаборатория от едно и също лице при използване на едно и също оборудване в кратки времеви интервали.

Възпроизводимост: тъй като дефиницията на възпроизводимостта в съответните публикации (например в ISO 5725) по принцип не се прилага при методи за анализ на остатъчни вещества, възпроизводимостта в контекста на настоящата директива се определя като валидиране на повторяемостта на аналитичния добив, от представителни матрици и на представителни равнища, от най-малко една лаборатория, независима от тази, която първоначално е валидирала изследването (тази независима лаборатория може да е разположена в същата фирма) (валидиране от независима лаборатория).

iii) Аналитичен добив

Процентът от количеството активно вещество или съответния метаболит, които първоначално се добавят към пробата от съответната матрица, която не съдържа подлежащи на детекция равнища от изследваното вещество. >M8


iv) Лимит на детекцията

Лимитът на детекцията (често наричан лимит на количественото представяне) се определя като най-ниската концентрация, която се подлага на тестване, при която се получава приемлив среден аналитичен добив (обикновено от 70 до 110 % с относително стандартно отклонение с препоръчителна стойност от ? 20 %; в някои обосновани случаи могат да се приемат по-ниски или по-високи равнища на средния аналитичен добив, както и по-високи стандартни отклонения).

4.2.1. Остатъчни количества във и/или върху растения, растителни продукти, хранителни продукти (от растителен и животински произход), фуражи

Предлаганите методи трябва да бъдат подходящи за определянето на всички компоненти, включени в определението на остатъчното вещество, предложено съобразно разпоредбите на раздел 6, точки 6.1. и 6.2., което да позволи на държавите- членки да определят съответствието с възприетите максимално допустими концентрации (МДК) или да установят подлежащите на изхвърляне остатъчни вещества.

Спецификата на предлаганите методи трябва да дава възможност да се определят всички компоненти, включени в определението на остатъчното вещество, като, ако е целесъобразно, се използва допълнителен метод за потвърждение.

Повторяемостта трябва да се установи и докладва. Дублиращите порции за анализ могат да се подготвят от обща третирана проба, съдържаща въведени остатъчни вещества. Като алтернатива дублиращите порции за анализ могат да се подготвят от обща нетретирана проба, като аликвотните части се замърсят до необходимото равнище (равнища).

Резултатите от независимото лабораторно валидиране трябва да се докладват.

Лимитът на детекция, включително индивидуалния и средния аналитичен добив, трябва да се установят и отчетат. Общото относително стандартно отклонение, както и относителното стандартно отклонение за всяко ниво на замърсяване трябва да се установят експериментално и да се докладват.

4.2.2. Остатъчни количества в почвата

Необходимо е да се представят методи за анализ на почвата за съдържание на изходни съединения и/или съответните метаболити.

Спецификата на методите трябва да дава възможност да се установи изходното съединение и/или съответните метаболити, като се използва допълнителен метод за потвърждение, ако това е целесъобразно.

Необходимо е да се установят и докладват повторяемостта, средния аналитичен добив и лимита на детекцията, включително индивидуалния и средния аналитичен добив. Общото относително стандартно отклонение, както и относителното стандартно отклонение за всяко равнище на замърсяване, трябва да се установят експериментално и да се докладват.

Предлаганият лимит на детекция не трябва да надхвърля концентрацията, която предизвиква загриженост с оглед въздействието върху нецелеви организми, или с оглед евентуалното фитотоксично въздействие. Обикновено предлагания лимит на детекция не трябва да надхвърля 0,05 mg/kg.

4.2.3. Остатъчни количества във водата (в това число питейните води, подземните води и повърхностните води)

Необходимо е да се представят методи за анализ на водата за наличието на изходни съединения и/или съответните метаболити. >M8


Спецификата на предлаганите методи трябва да води до детекцията на изходното съединение и/или съответните метаболити, като се използва допълнителен метод за потвърждение, ако това е целесъобразно.

Необходимо е да се установят и докладват повторяемостта, средния аналитичен добив и лимита на детекция, включително индивидуалния и средния аналитичен добив. Общото относително стандартно отклонение, както и относителното стандартно отклонение за всяко ниво на замърсяване, трябва експериментално да се установят и докладват.

За питейната вода предлаганият лимит за детекция не трябва да надхвърля 0,1 ?g/l. За повърхностните води предлаганият лимит на детекция не трябва да надхвърля концентрация, която оказва неприемливо според изискванията на приложение VI въздействие върху нецелевите организми.

4.2.4. Остатъчни количества във въздуха

Необходимо е да се представят методи за анализ на въздуха за съдържащи се активни вещества и/или съответните метаболити, образувани по време на приложението на веществото или непосредствено след него, освен ако може да се докаже, че няма вероятност боравещите с него, работниците или други находящи се в непосредствена близост лица да бъдат изложени на неговото въздействие.

Спецификата на методите трябва да води до детекцията на изходното съединение и/или на съответните метаболити, като се използва допълнителен метод за потвърждение, ако това е целесъобразно.

Необходимо е да се установят и докладват повторяемостта, средният аналитичен добив и лимитът на детекцията, включително индивидуалният и средният аналитичен добив. Общото относително стандартно отклонение, както и относителното стандартно отклонение за всяко равнище на замърсяване трябва да се установят експериментално и да се докладват.

Предлаганият лимит на детекция трябва да е съобразен със съответните пределни стойности от гледна точка на човешкото здраве или съответните степени на експозиция спрямо въздействието на веществото.

4.2.5. Остатъчни вещества в секрециите и тъканите

Ако дадено активно вещество се определя като токсична или високо токсична, за нейния анализ трябва да се предложат подходящите аналитични методи.

Спецификата на предлаганите методи трябва да води до детекцията на изходното съединение и/или съответните метаболити, като се използва допълнителен метод за потвърждение, ако това е целесъобразно.

Необходимо е да се установят и докладват повторяемостта, аналитичния добив и лимита на детекцията, включително индивидуалния и средния аналитичен добив. Общото относително стандартно отклонение, както и относителното стандартно отклонение за всяко равнище на замърсяване, трябва да се установят експериментално и да се докладват.

>M4

5. Токсикологични изследвания и изследвания за метаболизма

Въведение

i) Предоставената информация, заедно с тази, която се отнася за един или повече препарати, съдържащи активното вещество, трябва да бъде достатъчна, за да позволи оценка на рисковете за човека, произтичащи от манипулирането и използването на продуктите за растителна защита, съдържащи активното вещество и на риска за човека, произтичащ от следи от остатъци, съдържащи се в храната и водата. От друга страна, информацията трябва да е достатъчна, за да:

— позволи вземането на решение относно евентуалното включване на активното вещество в приложение I, >M8

— се определят подходящите условия или ограничения, свързани с всяко включване в приложение I,

— се класифицира активното вещество по отношение на опасността,

— се определи съответната допустима дневна доза (ДДД) за човека,

— се определят допустимите нива за експозиция на оператора (ДНЕО),

— се определят символите за опасност, обозначенията относно опасността и типовите фрази относно естеството на рисковете и предписанията за защита на човека, животните и околната среда, които трябва да бъдат изписани върху опаковката (контейнерите),

— се определят подходящите мерки за първа помощ, както и подходящите мерки относно правилното диагностициране и лечение в случай на отравяне при човека, и

— позволят оценка относно естеството и степента на рисковете за човека, животните (видовете, които по принцип се отглеждат или консумират от човека) и на рисковете за останалите неприцелни гръбначни видове.

ii) Необходимо е да се прегледат и отчетат всички възможни вредни въздействия, открити по време на рутинните токсикологични изследвания (включително въздействието върху органите и някои определени системи, като иммунотоксичността и невротоксичността) и да се предприемат, извършат и отчетат допълнителните изследвания, които могат да бъдат необходими за анализа на вероятния механизъм, да се определят нивата без наблюдавани вредни въздействия (НБНВВ) и да се оцени значението на тези въздействия. Всички биологически данни и налични сведения, които се отнасят до оценката на токсикологичния профил на тестваното вещество трябва да бъдат отчетени.

iii) Предвид влиянието, което могат да имат примесите за токсикологичното поведение, изключително важно е за всяко предложено изследване, да се предоставя подробно описание (спецификация) на използваното оборудване и материали, споменати в раздел 1, точка 11. Тестовете трябва да се извършват с активното вещество от спомената спецификация, което ще се използва за изготвянето на препаратите, които следва да бъдат разрешени, освен ако не се изисква или разрешава радиоактивно маркирано вещество.

iv) Ако са извършени изследвания с активното вещество, произведено в лаборатория или в системата за производство на пилотен завод, изследванията трябва да бъдат повторени с активното вещество, така както се произвежда, освен ако може да се докаже, че използваното опитно вещество е по същество същото за целите на опита и оценката на токсичността. В случай на съмнение, трябва да бъдат представени подходящи изследвания, които да позволят да се направи сравнението, за да стане възможно вземането на решение дали е необходимо да се повторят изследванията.

v) В случай на изследвания, при които дозирането предполага по-дълъг срок, за препоръчване е дозирането да се извършва с една и съща партида активно вещество, ако стабилността го позволява.

vi) За всички изследвания, реално използваната доза, изразена в милиграми за килограм телесно тегло, както и в други подходящи единици, трябва да бъде отчетена. Ако дозата е включена в храната, съединението за тестване трябва да бъде разпределено равномерно в съответния порцион. >M4

vii) Ако вследствие на метаболизма или на други процеси, които протичат в или върху третираните растения или след преработката на третираните продукти, крайният остатък (на който са изложени потребителите или работниците, посочени в приложение III точка 7.2.3) съдържа вещество, което не е самото активно вещество и не се определя като метаболит у бозайниците, е необходимо да се извършат изследвания за токсичност на тези компоненти на крайния остатък, освен ако може да се докаже, че излагането на потребителя или на работника на въздействието тези вещества не представлява значителен риск за здравето. Изследвания за токсикокинетиката и за метаболизма, които се отнасят до метаболитите и продуктите на метаболизма, трябва да се извършват само, ако токсичността на метаболитите не може да се оцени от получените резултати, отнасящи се до активното вещество.

viii) Начинът на назначаване на тестваното вещество зависи от основните видове експозиция. Ако експозицията е главно експозиция на газ, за предпочитане е да се извършат изследвания по инхалационен път вместо изследвания за експозиция през устата.

5.1. Изследвания за поглъщане, разпределение, екскреция и метаболизъм при бозайниците

Възможно е единствените изисквани данни за тази цел да бъдат много ограничени данни, описани по-долу и отнасящи се до тестване само върху един животински вид (обикновено плъхове). Тези данни могат да предоставят полезна информация за разработването и тълкуването на бъдещи изследвания за токсичност. Въпреки това, трябва да се напомни, че информацията относно разликите между видовете могат да бъдат определящи при екстраполирането към човека на данни, отнасящи се до животните, а и сведенията за кожното проникване, поглъщането, разпределението, екскрецията и метаболизма би трябвало да бъдат полезни за оценката на риска за оператора. Не е възможно да се прецизират изчерпателно изискванията относно сведенията във всички области, като се има предвид, че конкретните изисквания зависят от получените резултати за всяко отделно тествано вещество.

Ц е л н а т е с т о в е т е :

Тестовете трябва да осигурят достатъчно сведения, за да позволят:

— оценка на скоростта и степента на поглъщане,

— оценка на разпределението в тъканите и на скоростта и степента на екскрецията на тестваното вещество и съответните метаболити,

— идентифициране на метаболитите и метаболната схема.

Трябва също така да се проучи въздействието на дозата по отношение на тези параметри и да се определи, дали резултатите са различни след приемането на една единствена доза или повтарящи се дози.

С и т у а ц и и , п р и к о и т о с е и з и с к в а т т е с т о в е

Трябва да се извърши и отчете едно токсикокинетично изследване с единична доза върху плъхове (приемане през устата) за поне две концентрации, както и токсикокинетично изследване при няколко дози за една концентрация, върху плъхове (през устата). Може да е необходимо в някои случаи да се извършват допълнителни изследвания върху друг вид (например коза или пиле). >M4

Н а с о к а з а т е с т а

Директива 87/302/ЕИО на Комисията от 18 ноември 1987 г., за привеждане в съответствие към техническия прогрес за девети път на Директива 67/548/ЕИО на Съвета относно хармонизирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби за класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (ОВ L 133, 30.5.1988 г., стр. 1 ), част Б, Токсикокинетика.

5.2. Остра токсичност

Изследванията, данните и сведенията, които следва да се предоставят и оценят, трябва да са достатъчни, за да позволят да се открият последствията от единичната експозиция на активното вещество и в частност, да се установи или се посочи:

— токсичността на активното вещество,

— еволюцията във времето и характеристиките от последствията с пълни подробности по отношение на поведенчески изменения и евентуални макропатологични констатации при преглед post mortem,

— ако е възможно, начина на токсично действие, и

— относителната опасност, свързана с различните начини на експозиция.

Ако ударението трябва да се постави върху преценката на степените на въпросната токсичност, получените сведения трябва също да позволят да се класифицира активното вещество съгласно Директива 67/548/ЕИО на Съвета. Получените сведения благодарение на теста за остра токсичност придобиват особено значение за оценката на потенциалните опасности в случай на злополука или нещастен случай.

5.2.1. Токсичност при приемане през устата

С и т у а ц и и , п р и к о и т о с е и з и с к в а т т е с т о в е

Острата токсичност при приемане през устата винаги трябва да се отчита.

Н а с о к а з а т е с т а

Тестът трябва да се извърши съгласно приложението към Директива 92/69/ЕИО на Комисията от 31 юли 1992 г., за привеждане в съответствие към техническия прогрес за седемнайсети път на Директива 67/548/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби за класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (ОВ L 383А, 29.12.1992 г., стр. 1), метод Б1 или Б1а.

5.2.2. Токсичност по кожен път

С и т у а ц и и , п р и к о и т о с е и з и с к в а т т е с т о в е

Острата токсичност по кожен път на активното вещество трябва винаги да се отчита.

Н а с о к а з а т е с т а

Местните и системните въздействия трябва да бъдат анализирани. Опитът трябва да бъде извършен съгласно Директива 92/69/ЕИО, метод Б3.

5.2.3. Токсичност по инхалаторен път

С и т у а ц и и , п р и к о и т о с е и з и с к в а т т е с т о в е

Токсичността по инхалаторен път на активното вещество трябва да се отчита, ако то е:

— газ или втечнен газ,

— трябва да се използва като фумигант, >M4


— трябва да е включен в препарат за фумигация, в аерозолен препарат или в препарат, който изпуска пари,

— трябва да се използва с техническо средство за образуване на мъгла,

— с парно налягане >1 x 10 –2 Pa и трябва да бъде включено в препарати, които да се използват в затворени пространства, като складове или парници,

— трябва да бъде включено в прахообразни препарати, които съдържат значителен процент частици с диаметър < 50 ?m (>1 % на база тегло), или

— трябва да бъде включено в средства, които се прилагат по начин, по който се образуват значителен процент частици или капчици с диаметър < 50 ?m (>1 % на база тегло).

Н а с о к а з а т е с т а

Тестът трябва да се извърши съгласно Директива 92/69/ЕИО, метод Б2.

5.2.4. Дразнене на кожата

Ц е л н а т е с т а

Тестът трябва да позволи да се покаже дразнещото действие на активното вещество върху кожата, включително евентуалната обратимост на наблюдаваното въздействие.

С и т у а ц и и , п р и к о и т о с е и з и с к в а т т е с т о в е

Дразнещото действие на активното вещество върху кожата трябва да бъде определено освен ако, както е посочено в насоката за теста, е вероятно да се проявят сериозни последици за кожата или тези последици могат да бъдат изключени.

Н а с о к а з а т е с т а

Тестът относно острото дразнение на кожата трябва да се извършва съгласно Директива 92/69/ЕИО, метод Б4.

5.2.5. Дразнене на очите

Ц е л н а т е с т а

Тестът трябва да позволи да се покаже дразнещото действие върху очите на активното вещество, включително и потенциалната обратимост на наблюдаваните последици.

С и т у а ц и и , п р и к о и т о с е и з и с к в а т т е с т о в е

Тестът относно дразнещото действие върху очите е задължителен освен ако, както е посочено в насоката за теста, е вероятно да бъдат причинени сериозни последици за очите.

Н а с о к а з а т е с т а

Острото дразнене на очите трябва да се определи съгласно Директива 92/69/ЕИО, метод Б5.

5.2.6. Чувствителност на кожата

Ц е л н а т е с т а

Тестът трябва да предостави достатъчно сведения, за да се оцени потенциалът на активното вещество да предизвиква реакции за чувствителност на кожата.

С и т у а ц и и , п р и к о и т о с е и з и с к в а т т е с т

Тестът трябва винаги да се извършва, освен ако активното вещество е известно с действието си върху чувствителността. >M4


Н а с о к а з а т е с т а

Тестът трябва да бъде реализиран съгласно Директива 92/69/ЕИО, метод Б6.

5.3. Краткосрочна токсичност

Изследванията за краткосрочна токсичност трябва да се разработват така че да предоставят сведения за количеството активно вещество, което може да се понася без да предизвиква токсични последици при условията на изследванията. Този род изследвания предоставят полезни данни за възможните рискове за лицата, които манипулират или използват препаратите, съдържащи активното вещество. В частност, краткосрочните изследвания дават определящи сведения за възможните комбинирани последици на активното вещество и рисковете, на които могат силно да са изложени работниците. От друга страна, краткосрочните изследвания предоставят и полезни сведения за разработването на изследванията за хроничната токсичност.

Изследванията, данните и сведенията, които трябва да бъдат предоставени и оценени, трябва да са достатъчни, за да позволят да се идентифицират последиците от повторна експозиция на въздействие на активното вещество, и освен това да позволят да се установят или посочат по-конкретно:

— зависимостта между дозата и отрицателните последици;

— токсичността на активното вещество, включително, ако е възможно, нивата без наблюдавани вредни въздействия (НБНВВ),

— прицелните органи, ако това е целесъобразно,

— развитието във времето и характеристиките на отравянето с пълните подробности за поведенческите изменения и евентуалните макропатологични констатации при прегледа post mortem,

— специфичните токсични последици и възникналите патологични изменения,

— ако такъв е случаят, продължителността и обратимостта на наблюдаваните последици след преустановяване на приема,

— ако е възможно, начинът на действие на токсичността, и

— относителната опасност, свързана с различните начини на експозиция.

5.3.1. Изследване в продължение на 28 дни при приемане през устата

С и т у а ц и и , п р и к о и т о с е и з и с к в а т т е с т о в е

Въпреки, че не е задължително да се провеждат краткосрочни изследвания в продължение на 28 дни, те могат да бъдат полезни като ориентировъчен тест. Ако са извършени, те трябва да се отчетат, защото техните резултати могат да имат особено значение за идентифициране на реакциите на адаптиране, които могат да бъдат скрити в изследванията за хроничната токсичност.

Н а с о к а з а т е с т а

Тестът трябва да се извърши съгласно Директива 92/69/ЕИО, метод Б7. >M4


5.3.2. Изследване в продължение на 90 дни при приемане през устата

С и т у а ц и и , п р и к о и т о с е и з и с к в а т т е с т о в е

Краткосрочната орална токсичност (90 дни) на активното вещество при плъха и кучето трябва да бъде отчетена при всички случаи. Ако се окаже, че кучето е много по-чувствително и получените данни могат да представляват интерес за екстраполиране на резултатите получени при човека, ще трябва да се проведе изследване за токсичност върху кучета в продължение на 12 месеца, като резултатите трябва да бъдат отчетени.

Н а с о к а з а т е с т а

Директива 87/302/ЕИО, част Б, тест за орална субхронична токсичност.

5.3.3. Други начини

С и т у а ц и и , п р и к о и т о с е и з и с к в а т е с т

Допълнителните изследвания за токсичността по кожен път могат да бъдат полезни за оценка на експозицията на оператора.

За летливите вещества (налягане на парата >10 –2 Pa), ще се изисква преценката на експерт, за да се вземе решение дали да се провеждат краткосрочни изследвания през устата или по инхалаторен път.

Н а с о к и з а т е с т а

— Изследване за дермална токсичност за 28 дни: Директива 92/69/ЕИО, метод Б9.

— Изследване за дермална токсичност за 90 дни: Директива 87/302/ЕИО, част Б, тест за дермална субхронична токсичност.

— Изследване за инхалаторна токсичност за 28 дни: Директива 92/69/ЕИО, метод Б8.

— Изследване за инхалаторна токсичност за 90 дни: Директива 87/302/ЕИО, част Б, тест за инхалаторна субхронична токсичност.

5.4. Тестове за генотоксичност

Ц е л н а т е с т а

Тези изследвания представляват интерес за:

— предвиждане на генотоксичния потенциал,

— ранно идентифициране на генотоксичните канцерогени,

— изясняване на механизма на действие на някои канцерогени.

За да се избегне реакция, която би била резултат от артефакти на тестовата система, трябва да се избягва използването на прекалено токсични дози при опитите на мутагенеза in vitro или in vivo. Тази процедура трябва да се разглежда като обща ориентация. Трябва да се възприеме гъвкав подход, като останалите тестове, които ще се извършат, да зависят от тълкуването на резултатите на всеки етап.

5.4.1. Изследвания in vitro

С и т у а ц и и , п р и к о и т о с е и з и с к в а т т е с т о в е и о п и т и

Опитите за мутагенеза in vitro (бактериален тест относно генната мутация, тест за кластогенетичност в клетките на бозайниците и тест за генна мутация в клетките на бозайниците) трябва винаги да се извършват.

Н а с о к и з а т е с т а

Приемливите примери за тестове са по-конкретно следните:

— Директива 92/69/ЕИО, метод Б14 – Тест за обратна мутация на Salmonella typhimurium, >M4


— Директива 92/69/ЕИО, метод Б10 – Тест за цитогенетика in vitro върху бозайник,

— Директива 87/302/ЕИО, част Б, клетки на бозайник in vitro, тест за генна мутация.

5.4.2. Изследвания in vivo върху соматични клетки

С и т у а ц и и , п р и к о и т о с е и з и с к в а т т е с т о в е

Ако всички резултати от изследванията in vitro са отрицателни, трябва да се извършват други опити, като се вземат предвид съответните сведения, с които се разполага (включително токсикокинетични, токсикодинамични, физикохимични данни и данни за аналогични вещества). Тези изследвания могат да бъдат изследване in vivo или изследване in vitro с метаболна система, различна от използваната или използваните преди това.

Ако цитогенетичния тест in vitro е положителен, трябва да се извърши тест in vivo върху соматични клетки (анализ на метафази на клетки от костния мозък на гризач или тест на микроядро при гризачите).

Ако единият или другият тест за генна мутация in vitro е положителен, трябва да се извърши тест in vivo, за да анализира непрограмирания синтез на ДНК или т.н. „спот-тест“ при мишката.

Н а с о к и з а т е с т а

Примери на приемливи насоки за тестовете са следните:

— Директива 92/69/ЕИО, метод Б12 — Тест на микроядрото,

— Директива 87/302/ЕИО, част Б, „спот тест“ при мишката,

— Директива 92/69/ЕИО, метод Б11 — Тест за цитогенетика in vivo върху костния мозък на бозайник – хромозомен анализ.

5.4.3. Изследвания in vivo върху зародишни клетки

С и т у а ц и и , п р и к о и т о с е и з и с к в а т т е с т о в е

Ако някой от резултатите от опитите извършени in vitro върху соматични клетки е положителен, провеждането на опит in vivo, който позволява да се определи действието върху зародишните клетки, може да бъде оправдано. Необходимостта от извършване на тези опити трябва да се разглежда за всеки отделен случай, като се вземат предвид сведенията относно токсикокинетиката, използването и вероятната експозиция. Подходящите опити трябва да позволят да се разгледа взаимодействието с ДНК (като тестът за доминираща смъртност), да се определи вероятността за проявяване на наследствени последствия и ако е възможно, да се оценят количествено. Известно е, че предвид тяхната комплексност, използването на количествените изследвания предполага много добра обоснованост.

5.5. Дългосрочна токсичност и канцерогенеза

Ц е л н а т е с т а

Дългосрочните изследвания, извършени и отчетени, взети предвид с други данни и важни сведения относно активното вещество, трябва да са достатъчни, за да се открият последствията, които са резултат от повторни експозиции на активното вещество и трябва да са достатъчни, за да се:

— идентифицират вредните последици от експозицията на активното вещество,

— идентифицират прицелните органите, когато е целесъобразно,

— установи зависимостта доза-реакция,

— идентифицират наблюдаваните изменения в признаците и проявите на токсичността, и

— определя и НБНВВ >M4


По същия начин, изследванията на канцерогенезата, разглеждани с останалите данни и сведения за активното вещество трябва да бъдат достатъчни, за да може да се преценят опасностите за човек, който е бил многократно изложен на въздействие на активното вещество и в частност трябва да бъдат достатъчни, за да:

— идентифицират канцерогенните ефекти в резултат на експозицията на активното вещество,

— определят видовете и органичната специфика на предизвиканите тумори,

— установят зависимостта доза-реакция, и

— за негенотоксичните канцерогени, да се установи максималната доза без вредно въздействие (прагова доза).

С и т у а ц и и , п р и к о и т о с е и з и с к в а т т е с т о в е

Трябва да бъдат установени дългосрочната токсичност и канцерогенезата на всяко активно вещество. Ако, при извънредни ситуации се твърди, че подобни изследвания не са необходими, тези твърдения трябва да са напълно обосновани, например, когато токсикокинетичните данни докажат, че поглъщането на активното вещество не става чрез хранопровода, чрез кожата или чрез дихателната система.

У с л о в и я з а т е с т а

Дългосрочният тест за токсичност и изследванията за канцерогенеза през устата (две години) за активното вещество трябва да бъдат извършени върху плъхове; тези изследвания могат да бъдат комбинирани.

Проучване на канцерогенезата на активното вещество трябва също да бъде извършено и върху мишка.

Ако се предполага наличието на механизъм на негенотоксична канцерогенеза, трябва да се представи добре аргументирано досие, подкрепено с убедителни експериментални данни, включително и тези, които могат да обяснят съответните механизми.

Ако стандартните референтни точки за реакциите по отношение на лечението са данни, които са извлечени от едновременни контроли, то историческите контролни данните могат да бъдат полезни при тълкуването на някои изследвания на канцерогенезата. Ако са представени, историческите контролни данни би трябвало да се отнасят до същия вид и същото поколение животни, които са се намирали при сходни условия и да са получени от изследвания, извършени по същото време. Сведенията по отношение на предоставените исторически контролни данни трябва да съдържат:

— идентификация на вида и поколението, името на доставчика и идентификация на конкретната колония, ако доставчикът работи в няколко географски ареала,

— името на лабораторията и датите, на които е направено изследването,

— описание на общите условия, при които са били държани животните, включително вида или марката на храната и, ако е възможно, консумираните количества,

— приблизителната възраст, изразена в дни, на контролната група в началото на изследването и на датата на убиването на животните или на тяхната смърт,

— описанието на схемата за смъртност на контролната група, констатирана по време или в края на изследването, както и други съответни наблюдения (например болести, инфекции), >M4


— името на лабораторията и на научните експерти, натоварени с извършването на изследването и със събирането и тълкуването на патологичните данни относно изследването, и

— декларация относно естеството на туморите, които са могли да се комбинират и да доведат до някои от данните за последиците.

Опитните дози, включително най-високата доза, трябва да бъдат подбрани въз основа на резултатите от краткосрочните тестове и, ако те са на разположение в деня на програмиране на разглежданите изследвания - въз основа на данните от метаболизма и от токсикокинетиката. Най-високата приложена доза в изследването за канцерогенността би трябвало да предизвика признаци на минимална токсичност, като леко намаляване на телесното тегло (по-малко от 10 %), без да предизвика некроза на тъканите или метаболно насищане, нито значително влошаване на продължителността на нормалния живот дължащо се на последствия, различни от тези на туморите. Ако изследването на дългосрочната токсичност се извършва отделно, най- високата доза би трябвало да предизвика очевидни признаци на токсичност, без да доведе до прекалена смъртност. По-високи дози, които предизвикват прекалена токсичност, не се смятат за релевантни за оценките, които следва да се извършат.

При събиране на данните и изготвяне на докладите, отчитането на доброкачествените и злокачествените тумори не трябва да бъде общо, освен ако съществува очевидното доказателство, че доброкачествените тумори се развиват в злокачествени тумори с течение на времето. Освен това, разнородните тумори, несвързани помежду си, доброкачествени или злокачествени, които се проявяват в един и същи орган, не трябва да бъдат комбинирани при изготвяне на докладите. За да се избегне възможно объркване, за изготвянето на докладите и протоколите за туморите, би трябвало да се използва терминологията, която е установена от American Society of Toxicologic Pathologists (Standardized System of Nomenclature and Diagnostic Criteria – Guides for Toxicologic Pathology.) или от Hannover Tumour Registry (RENI). Използваната система трябва да бъде идентифицирана.

Изключително голямо значение има фактът, че биологическият материал, използван за хистопатологичния анализ съдържа подбран материал, който дава и други сведения за констатираните лезии по време на макропатологичния преглед. Ако те могат да позволят да се изясни механизмът на действие и ако са на разположение, трябва да се предприемат и отчетат и специфичните хистологични техники, хистологичните техники и изследванията с електронен микроскоп.

Н а с о к а з а т е с т а

Изследванията трябва да бъдат извършени съгласно Директива 87/302/ЕИО част Б, изследване на хроничната токсичност, изследване на канцерогенезата или комбинирано изследване на хроничната токсичност и на канцерогенезата.

5.6. Тест за репродуктивност

Отрицателните последици за репродуктивността са два вида:

— смущения при женската или мъжката репродуктивност, и

— последствия за нормалното развитие за потомството (токсичност на развитието).

Възможните последици върху физиологичните аспекти на репродуктивността, както при мъжките екземпляри, така и при женските, както и евентуалните последствия върху пренаталното и постнаталното развитие трябва да бъдат изследвани и отчетени. Ако, при извънредни обстоятелства, тези изследвания се обявят за излишни, това твърдение трябва да бъде напълно доказано. >M4


Ако стандартните референтни точки за реакциите по отношение на лечението са данни, които са получени от едновременни контроли, то контролните исторически данните могат да бъдат полезни при тълкуването на някои конкретни изследвания за репродуктивността. Ако са представени, историческите контролни данни би трябвало да се отнасят до същия вид и същото поколение животни, които са се намирали при сходни условия и да са получени от изследвания, извършени по същото време. Сведенията по отношение на предоставените исторически контролни данни трябва да съдържат:

— идентификация на вида и поколението, името на доставчика и идентификация на конкретната колония, ако доставчикът работи в няколко географски ареала,

— името на лабораторията и датите, на които е направено изследването,

— описание на общите условия, при които са били държани животните, включително вида или марката на храната и, ако е възможно, консумираните количества,

— приблизителната възраст, изразена в дни, на контролната група в началото на изследването и на датата на убиване на животните или на тяхната смърт,

— описанието на схемата за смъртност на контролната група, констатирана по време или в края на изследването, както и други наблюдения (например болести, инфекции),и

— името на лабораторията и на научните експерти, натоварени с провеждането на изследването и със събирането и тълкуването на патологичните данни от изследването.

5.6.1. Изследвания върху няколко поколения

Ц е л н а т е с т а

Отчетените изследвания, разглеждани с други данни и важни сведения за активното вещество, трябва да бъдат достатъчни, за да позволят да се разкрият последиците за репродуктивността, които произтичат от многократните експозиции на активното вещество и трябва да са достатъчни, за да могат да се:

— идентифицират преките и непреките последици върху репродуктивостта, произтичащи от експозиция на активното вещество,

— идентифицират процентите на нарастване на глобалните токсични последици (констатирани по време на тестовете за краткосрочна хронична токсичност),

— установи зависимостта доза-реакция, идентифицират измененията в наблюдаваните признаци и прояви на токсичността, и

— определят нивата без наблюдавани вредни въздействия (НБНВВ).

С и т у а ц и и , п р и к о и т о с е и з и с к в а т т е с т о в е

Изследванията за репродуктивността върху две поколения плъхове трябва винаги да бъдат отчетени.

Н а с о к а з а т е с т а

Тестовете трябва да се извършват съгласно Директива 87/302/ЕИО, част Б, тест за репродуктивността върху две поколения. От друга страна, теглото на репродуктивните органи трябва да бъде отчетено.

Д о п ъ л н и т е л н и и з с л е д в а н и я

За да се реализира по-добро тълкуване на последиците върху репродуктивността и доколкото все още няма налична информация, би могло да се окаже полезно да се извършат допълнителни изследвания, за да се осигурят сведения по следните пунктове:

— отделни изследвания за мъжките и женските екземпляри, >M4


— изследвания на три етапа („сегменти“),

— тест за преобладаваща смъртност за мъжката репродуктивността,

— кръстосани чифтосвания на третирани мъжки с нетретирани женски и обратно,

— последиците върху сперматогенезата,

— последици върху овогенезата,

— подвижност, мобилност и морфология на сперматозоидите, и

— изследване на хормоналната активност.

5.6.2. Изследвания за развитието

Ц е л н а т е с т а

Отчетени изследвания, взети заедно с другите съответни данни и сведения за активното вещество трябва да са достатъчни, за да позволят да се преценят последиците върху развитието на ембриона и фетуса след многократна експозиция на активното вещество и трябва да са достатъчни, за да се:

— идентифицират преките и непреките последици върху развитието на ембриона и фетуса след експозиция на активното вещество,

— идентифицира наличието на токсичност при майката,

— установи зависимостта между наблюдаваните реакции и дозата както при женската, така и при потеклото ?,

— идентифицират измененията на наблюдаваните признаци и прояви на токсичност, и

— се определят нивата без наблюдавани вредни въздействия (НБНВВ).

От друга страна, тестовете ще предоставят допълнителни информации за настъпването на евентуално влошаване на глобалните токсични последици при бременните животни.

С и т у а ц и и , п р и к о и т о с е и з и с к в а т т е с т о в е

Тестовете трябва винаги да се провеждат.

У с л о в и я з а т е с т а

Трябва да бъде установена токсичността при развитието при плъха и при заека след приемане през устата. Малформациите и измененията трябва да се отчитат поотделно. В доклада трябва да се включат терминологичен глосар и принципите на диагностика за всички малформации и изменения.

Н а с о к а з а т е с т а

Тестовете трябва да бъдат извършени съгласно Директива 87/302/ЕИО, част Б, изследване на тератогенността.

5.7. Изследване на забавената невротоксичност

Ц е л н а т е с т а

Тестът трябва да предостави достатъчно данни, за да се прецени дали активното вещество може да предизвика забавена невротоксичност след остра експозиция.

С и т у а ц и и , п р и к о и т о с е и з и с к в а т т е с т о в е

Тези изследвания трябва да бъдат извършени за вещества с аналогична или близка структура до структурата на тези, които могат да предизвикат забавена невротоксичност, като органофосфатите.

Н а с о к а з а т е с т а

Тестовете трябва да се извършат съгласно Насока 418 на ОИСР. >M4

5.8. Други токсикологични изследвания

5.8.1. Изследване на токсичността на метаболитите, посочени в точка vii) на въведението

Допълнителни изследвания, които се отнасят до други вещества, извън тези за активното вещество не са рутинно изискване.

Решенията относно необходимостта да се извършат допълнителни изследвания трябва да се взема за всеки отделен конкретен случай.

5.8.2. Допълнителни изследвания върху активното вещество

В някои случаи може да се окаже необходимо да се извършат допълнителни изследвания, за да се изяснят някои от наблюдаваните последици. Тези изследвания биха могли да включват:

— изследвания за поглъщането, разпределението, екскрецията и метаболизма,

— изследвания за невротоксичния потенциал,

— изследвания за имунотоксикологичния потенциал,

— изследвания за други назначени начини на прием.

Решенията за необходимостта да се извършат допълнителни изследвания трябва да се взема за всеки конкретен случай, като се вземат предвид резултатите от съществуващите токсикологични изследвания и тези за метаболизма и най-важните начините на експозиция.

Изискваните изследвания могат да бъдат разработени на индивидуална основа, като се вземат предвид специфичните параметри, които трябва да се разгледат и целите, които трябва да се постигнат.

5.9. Медицински данни

Когато са на разположение и без да се накърняват разпоредбите на член 5 на Директива 80/1107/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1980 г., относно защитата на работниците срещу рисковете, свързани с експозицията на химични, физични и биологични агенти по време на работа (ОВ L 327, 3.12.1980 г., стр. 8.), трябва да бъдат представени важните практически данни и сведения за разпознаване на симптомите на отравяне и за ефикасността на първа помощ и терапевтичните мерки. Трябва да се предоставят по-конкретни препратки относно изследванията върху животни за фармакологията отнасяща се до противоотровите или безопасността. Ако има основание, трябва да се проучи и отчете иефикасността на потенциалните противоотрови на отравянето.

Данни и сведенията, отнасящи се до последиците от експозицията на човека, ако са налични и с необходимото качество, имат особена стойност и значение, защото потвърждават основателността на изведените екстраполации и заключенията по отношение на прицелните органи, на зависимостта дози- реакции и обратимостта на токсичните последици. Такива данни могат да се получат след поради случайна или професионална експозиция.

5.9.1. Медицинско наблюдение над персонала от завода за производство

Трябва да се представят доклади за програмите за наблюдение на здравето на персонала, подкрепени с подробни сведения за проекта на програмата, експозицията на активното вещество и експозицията на други химични вещества. Такива доклади трябва да съдържат, по възможност, показателни данни, които се отнасят до механизма на действие на активното вещество. Тези доклади трябва евентуално да включват, ако са налични, данни относно изложените лица в заводите за производство или след прилагане на активното вещество (например, при тестовете за ефикасност). >M4

Трябва да се предоставят сведенията, които са на разположение за чувствителността, включително алергичната реакция на работниците и другите лица, изложени на активното вещество, и да съдържат, по възможност, сведения за всяка проява на свръхчувствителност. Предоставените сведения трябва да включват подробности за честотата, нивото и продължителността на експозицията, наблюдаваните симптоми и другите клинични сведения.

5.9.2. Пряко наблюдение, например, клиничен случай и случай на отравяне

Съществуващите доклади от обществени библиографски източници, относно клиничните случаи и случаите на отравяне, ако са изготвени въз основа на официални списания или официални доклади, трябва да бъдат представени с отчетите от всички извършени последващи изследвания. Тези отчети трябва да включват пълно описание на естеството, степента и продължителността на експозиция, както и наблюдаваните клинични симптоми, мерките за първа помощ и терапевтични мерки, както и отчетените данни и направените наблюдения. Не представляват интерес резюмета или кратко изложените сведения.

Когато е подкрепена с достатъчно подробности, тази документация може да представлява особена стойност за потвърждаване валидността на екстраполациите по отношение на човека с данните, които се отнасят за животното и за да се идентифицират непредвидените вредни последици, типични за човека.

5.9.3. Наблюдения върху експозицията на населението като цяло, и, при необходимост, епидемиологични изследвания

Епидемиологичните изследвания трябва да бъдат представени, когато представляват особен интерес, т.е. когато са налични и са подкрепени с данни за степените и продължителността на експозиция и са осъществени съгласно признатите стандарти (Guidelines for Good Epidemiology Practices for Occupational and Environmental Research, developed by the Chemical Manufacturers Association's Epidemiology Task Group, as part of the Epidemiology Resource and Information Centre (ERIC), Pilot Project, 1991.).

5.9.4. Диагностика на отравянето (определяне на активното вещество, на метаболитите), специфични симптоми на отравянето, клинични тестове

Необходимост, трябва да се представи подробно описание на клиничните симптоми на отравянето, включително на ранните признаци или симптоми, както и подробното описание на клиничните тестове, които са полезни за целите на диагностиката и които трябва да съдържат подробни сведения за развитието във времето относно поглъщането, експозицията и приемането чрез кожата или по инхалаторен път на различни количества активно вещество.

5.9.5. Предлагано лечение: първа помощ, противоотрови, медицинско лечение

Трябва да се предвидят мерките първа помощ, която трябва да се окаже в случай на отравяне (действително или предполагаемо) и в случай на замърсяване на очите.

Трябва да бъдат предоставени терапевтичните лечения, които се прилагат в случай на отравяне или на замърсяване на очите, включително и при необходимост използването на противоотрова, трябва да бъдат предмет на подробно описание. Сведенията, които се основават на практическия опит, ако такъв е налице, а в други случаи, на теоретични съображения, като ефикасността на заместващите терапевтични лечения. Трябва също да бъдат описани противопоказанията, свързани с конкретни лечения, особено тези, свързани с „общите медицински проблеми“ и условията. >M4

5.9.6. Предвидими последици при отравяне

Ако са известни, предвидимите последици от отравянето и продължителността им трябва да бъдат описани и да включват:

— въздействието на вида, нивото и продължителността на експозицията или поглъщането, и

— различните периоди време между експозицията или поглъщането и започването на лечението.

5.10. Обобщение на токсикологията при бозайниците и глобална оценка

Трябва да се представи обобщение на всички данни и сведения, получени след прилагането на точки от 5.1 до 5.10 и то трябва да включва подробна и критична оценка на споменатите данни въз основа на критерии и насоки за оценка и вземането на решение, като се вземат предвид по-специално потенциалните или действителни рискове за човека и животните, както и обхватът, качеството и надеждността на базата данни.

При необходимост и предвид аналитичния профил на партидите от активното вещество (параграф 1.11) и всички допълнително извършени изследвания (параграф 5, IV), точността на предложените данни за оценка на токсикологичния профил на произведеното активно вещество трябва да бъде доказана.

След извършването на оценка на базата данни, както и на критериите и насоките за вземането на решение, трябва да се предоставят доказателства за предлаганите нива без наблюдавани вредни въздействия (НБНВВ) за всяко изследване.

На основата на тези данни, трябва да бъдат представени научно обоснованите предложения относно определянето на допустима дневна доза (ДДД), допустимо ниво за експозиция на оператора (ДНЕО) отнасящи се до активното вещество.

>M9

6. Остатъчни вещества във или върху обработваните продукти, храните и фуражите

Увод

i) Предоставената информация, заедно с вече дадената за един или няколко препарата, които съдържат активното вещество, трябва да е достатъчна, за да даде възможност за оценка на риска за хората, дължащ се на остатъчните продукти от активното вещество и на съответните метаболити, продуктите на разграждане и на реакция, които остават в храната. Освен това предоставената информация трябва да е достатъчна, за да:

— позволи приемането на решение относно възможността да се включи активното вещество в приложение I,

— уточни подходящите условия или ограничителни мерки, които трябва да се предвидят при включване в приложение I.

ii) Трябва да се предостави подробно описание (спецификация) на използвания материал, както е предвидено в раздел 1, точка 11.

iii) Изследванията трябва да се направят съгласно указанията за процедурните правила за анализ на остатъците от продукти за растителна защита, съдържащи се в хранителните стоки (Указанията са в процес на изготвяне.).

iv) Ако е необходимо, данните се анализират с помощта на съответни статистически методи. Дава се пълна информация за статистическия анализ. >M4


v) Устойчивост на остатъчните продукти при складиране

Може да се окаже необходимо да се извършат изследвания на устойчивостта на остатъчните вещества по време на складирането им. При условие, че пробите обикновено се замразяват дълбоко в срок от двадесет и четири часа след взимането на пробите и с изключение на случаите, когато дадено съединение се смята за летливо или неустойчиво, данни обикновено не се изискват за пробите, получени и анализирани в срок от тридесет дни, считано от датата на взимане на пробите (шест месеца при белязано с радиоактивен изотоп вещество).

Следва да се извършат изследвания с небелязани с радиоактивен изотоп вещества с представителни субстрати и за предпочитане с проби, взети от култури или животни, третирани с препарати, съдържащи остатъчни вещества. Евентуално, ако това е невъзможно, аликвоти от приготвени контролни проби от препарата трябва да се съединят с определено количество химическо вещество, преди да бъдат складирани при нормални условия на съхранение.

Ако разграждането по време на съхранението е значително (над 30 %), може да се окаже необходимо да се изменят условията на съхранение или пробите да не се съхраняват преди анализа и да се повторят изследванията, при които условията на съхранение не са задоволителни.

Трябва да се представи подробна информация за подготовката на пробата и за условията на съхранение (температура и времетраене) на пробите и екстрактите. Ще се изискват също данни за устойчивостта при съхранение на базата на екстракти от проби, освен ако пробите са анализирани в срок от двадесет и четири часа след екстрахирането им.

6.1. Метаболизъм, разпределение и начин на проява на остатъчните вещества в растенията

Цел на изпитанията

Целите на тези изследвания са следните:

— да се даде възможност за оценка на общите крайни остатъчни вещества в съответната част от реколтата, след третиране според предложената програма,

— да се идентифицират основните съставки на общия краен остатъчен продукт,

— да се определи разпределението на остатъчните вещества между съответните части на реколтата,

— да се определи количеството на основните съставки на остатъка и да се установи ефективността на методите за екстрахиране на тези съставки,

— да се уточни дефиницията и формулата на остатъчното вещество.

Обстоятелства, при които се изискват изпитанията

Такива изследвания трябва винаги да се извършват, освен ако е възможно да се докаже, че нито едно остатъчно вещество не остава по растенията/растителните продукти, използвани като храни или фуражи.

Условия за изпитанията

Изследванията на метаболизма трябва да се отнасят до култури или категории култури, при които се използват продукти за растителна защита, съдържащи съответнотo активно вещество.Ако разглеждаме широк спектър на използване на различни категории култури или плодове, трябва да се извършат изследвания най-малко на три култури, освен ако може да се докаже, че няма вероятност за различен метаболизъм. Когато се предвижда използване на различни категории култури, >M9 изследванията трябва да бъдат представителни за съответните категории. За тази цел може да се смята, че културите принадлежат към една от следните пет категории: кореноплодни зеленчуци, листни култури, плодове, бобови и маслодайни култури, житни култури. Ако съществуват изследвания за култури, принадлежащи към три от тези категории и ако резултатите показват, че процесът на разграждане е сходен за трите, няма вероятност да са необходими допълнителни изследвания, освен ако може да се очаква различен метаболизъм. Изследванията на метаболизма също трябва да вземат под внимание различните свойства на активното и вещество предвидения метод за приложение.

Трябва да се даде оценка на резултатите от различните изследвания на степента и начина на абсорбция (например от листата или корените) и разпределението на остатъчните вещества между характерните за дадената култура части в момента на прибиране на реколтата (набляга се по-специално върху частите, които могат да се използват за храна за човека или животните). Ако активното вещество или съответните продукти на метаболизма не се абсорбират от културата, трябва да се даде обяснение за това. Информацията за начина на действие и физико-химичните свойства на активното вещество може да се използва за интерпретиране на данните от изпитанията.

6.2. Метаболизъм, разпределение и начин на проява на остатъчните вещества в селскостопанските животни

Цел на изпитанията

Целите на тези изследвания са следните:

— да се идентифицират основните съставки на общия краен остатък в хранителните животински продукти,

— да се изчисли процентът на разграждане и отделяне на общия остатък в някои животински продукти (мляко или яйца) и животински екскрети,

— да се посочи разпределението на остатъчните вещества между съответните ядливи животински продукти,

— да се определи количеството на основните съставки на остатъка и се докаже ефективността на методите за извличането им,

— да се съберат данни, които да послужат за взимане на решение относно необходимостта от извършване на изследвания върху храненето на животните съгласно точка 6.4,

— да се вземе решение относно дефиницията и начина на проява на дадено остатъчно вещество.

Обстоятелства, при които се изискват изпитвания

Изследванията на метаболизма при животните, например при преживните в период на лактация (кози или крави) или при птиците в период на снасяне се изискват само ако използването на пестицида може да доведе до образуване на значително количество остатъчни вещества в храната за животни (? 0,1 mg/kg от поетата обща дажба фураж, с изключение на специалните случаи, отнасящи се например до натрупващите се активни вещества). Ако се окаже, че начините на обмяна на веществата се различават значително при плъховете в сравнение с преживните животни, трябва да се пристъпи към изследване на свинете, освен ако очакваната абсорбция при тях не е значителна.

6.3. Изпитания на остатъчните вещества

Цел на изпитанията

Целите на тези изпитвания са следните:

— да се определят вероятните максимални концентрации, съдържащи се в обработваните култури в момента на прибиране на реколтата или при излизане от склада съгласно добрата земеделска практика, >M9

и

— да се определи, ако е необходимо, скоростта на намаляване на депата на продукта за растителна защита.

Обстоятелства, при които се изискват изпитвания

Такива изследвания трябва да се извършват винаги когато продуктът за растителна защита се прилага при растения/растителни продукти, използвани за храна на човека или животните, или когато съдържащите се в почвата или в други субстрати остатъчни вещества могат да се абсорбират от тези растения, освен ако е възможно да се пристъпи към екстраполация, на базата на съответни данни за друга култура.

Данните от изпитанията на остатъчните вещества се представят в документацията към приложение II за използването на продукти за растителна защита, за които се иска одобрение на датата на депозиране на документацията за включване на активното вещество в приложение I.

Условия за изпитанията

Контролираните изпитвания трябва да отговарят на предложената критична добра земеделска практика. Условията за изпитанията трябва да вземат под внимание максималните концентрации на остатъчните вещества, които могат да се проявят в разумни граници (например максимален брой предложени приложения, използване на предвидената максимална доза, минимални срокове преди прибиране на реколтата, периоди на съхранение или складиране), но да си останат представителни за най-неблагоприятните реални условия, при които ще се използва активното вещество.

Трябва да се съберат и представят достатъчно количество данни, за да се потвърди, че схемите са валидни за областите и за различните условия в съответните области, за които се препоръчва използването на продукта.

При определяне на програмата за контролираните изпитвания обикновено трябва да се вземат предвид фактори като например климатичните разлики между производствените зони, разликите в производствените методи (например отглеждане на открито или в оранжерии), сезонност на производството, форми на използване и т.н.

По принцип, при съвкупност от сравними условия, изпитанията трябва да се извършат поне за два вегетативни периода. Всички изключения трябва да са напълно обосновани.

Точният брой необходими изпитвания трудно може да се определи без предварителна оценка на резултатите от изпитването. Минималните изискванията за данните се прилагат само ако може да се установи сравнимост между производствените зони, т.е. по отношение на климата, методите и вегетативните периоди на производството и т.н. Ако приемем за вероятно, че всички други променливи (климат и т.н.) са сравними, за важните култури се изискват най-малко осем представителни изпитвания за предложената производствена зона. При по-маловажните култури обикновено се изискват четири представителни изпитвания за предложената производствена зона.

Като се има предвид присъщата по-висока степен на хомогенност на остатъчните вещества, получени при обработка след прибирането на реколтата или от защитени култури, могат да се приемат изпитвания от един сезон. При обработка след прибиране на реколтата по принцип се изискват най-малко четири изпитвания, които е за предпочитане да се извършват на различни места и с различни сортове. Трябва да се извърши серия изпитвания за всеки метод на приложение и тип съхранение, освен ако е възможно ясно да се определят най- неблагоприятните условия, що се отнася до остатъчните вещества. >M9

Броят на извършените през вегетативния период изследвания може да се намали, ако е възможно да се докаже, че нивата на остатъчните вещества в растенията/растителните продукти ще бъдат по-ниски от границата на означаване.

Ако значителна част от използваната за храна култура е налице в момента на прилагането, половината от контролираните изпитвания на съответните остатъчни вещества трябва да включват данни, които посочват влиянието на фактора време върху концентрацията на наличните остатъчни вещества (криви на разлагане на остатъчните вещества), освен ако може да се докаже, че ядливото растение не е засегнато от прилагането на продукта за растителна защита при предложените условия на използване.

6.4. Изследвания върху храненето на животните

Цел на изпитанията

Целта на тези изследвания е да определи нивото на остатъчните вещества, съдържащи се в продуктите от животински произход, и източници на които са съдържащите се в храните за животни или във фуражните култури остатъчни вещества.

Обстоятелства, при които се изискват изпитвания.

Изследванията върху храненето на животните се изискват само:

— ако се наблюдават значителни концентрации на остатъчни вещества (? 0,1 mg/kg дадена обща дажба фураж, с изключение на специалните случаи, като този с натрупващите се активни съставки) в растенията или в части от тях (например остатъци от почистване, отпадъци), използвани за храна на животните, и

— ако изследванията на метаболизма показват, че се установяват значителни концентрации на остатъчни вещества (0,01 mg/kg или концентрация, надвишаваща определената граница, ако последната е по-голяма от 0,01 mg/kg) във всяка животинска тъкан, използвана за храна, като се вземат предвид концентрациите на остатъчни вещества, съдържащи се в потенциалните животински храни и получени след приемането на една доза.

Ако е необходимо трябва да се провеждат отделни изследвания върху храненето на животните при преживните в период на лактация и/или при птиците в период на снасяне. Ако съгласно разпоредбите в точка 6.2. от представените изследвания на метаболизма следва, че начините на обмяна на веществата се различават значително при свинете в сравнение с преживните животни, трябва да се изследва храненето на прасетата, освен ако очакваното приемане от свинете няма да е значително.

Условия за изпитанията

По принцип храната се раздава на три дози (предвиждана концентрация на остатъчни вещества, доза три до пет пъти по- висока, и доза, десет пъти по-висока от очакваното ниво на остатъчните вещества). Единичната доза се изчислява на базата на една теоретична фуражна дажба.

6.5. Влияние на промишлени и/или домашно приготвени препарати

Обстоятелства, при които се изискват изследвания

Решението за необходимостта от проучвания на преработката зависи от:

— важността на преработеният продукт за храненето на хората или животните,

— концентрацията на остатъчните вещества в преработваното растение или растителен продукт, >M9

— физико-химичните свойства на активното вещество или значимите метаболити, и

— възможността значимите от токсикологична гледна точка продукти на разграждането да бъдат открити след преработката на растенията или растителния продукт.

Обикновено не са необходими изследвания на преработката, ако в преработваното растение или растителен продукт не се наблюдава значимо или установимо чрез анализ остатъчно вещество или ако максималната теоретична дневна доза е по- ниска от 10 % от допустимата дневна доза. Освен това, обикновено не са необходими проучвания на преработката на растения или растителни продукти, които се консумират най- често сурови, с изключение на съдържащите неядлива съставка, например цитрусови плодове, банани, киви, за които могат да се изискват данни относно разпределението на остатъчните вещества между кората и меката част на плода.

Изразът „значимо остатъчно вещество“ се отнася обикновено за концентрации над 0,1 mg/kg. Ако разглежданият пестицид се характеризира с висока остра токсичност и/или ниска допустима дневна доза, трябва да се предвидят изследвания на преработката при установими остатъчни вещества с концентрация под 0,1 mg/kg.

По принцип не се изискват изследвания на влиянието на остатъчното вещество върху свойствата му, ако обикновено се прилагат прости физически манипулации, които не водят до промяна в температурата на растението или растителния продукт, като например измиване, обелване или изстискване (пресоване).

6.5.1. Влияние на остатъчните вещества върху околната среда

Цел на изпитанията

Целта на тези изследвания е да се определи дали наличието на остатъчни вещества в суровата продукция предизвиква или не образуване на продукти на разграждане или реакция по време на преработката, което може да налага отделна оценка на риска.

Условия за изпитанията

В зависимост от концентрацията и химическите свойства на остатъка, съдържащ се в суровата продукция, се изследват, ако се налага, различни представителни условия за хидролиза (като се моделират характерните за преработката операции). Може да се наложи също така да се анализира влиянието на процеси, различни от хидролизата, когато свойствата на активното вещество или на метаболитите посочват наличие на значителни от токсикологична гледна точка продукти на разграждане, дължащи се на тези процеси. Изпитанията обикновено се извършват с радиоактивна форма на активното вещество.

6.5.2. Влияние върху концентрацията на остатъците

Цел на изпитанията

Основните цели на настоящите изследвания са следните:

— да се определи количественото разпределение на остатъчните вещества в различните междинни и крайни продукти и да се преценят факторите на трансфер,

— да се намери начин за по-реалистична оценка на поглъщането на остатъчни вещества чрез храната.

Условия за изпитанията

Изследванията във връзка с преработката трябва да са представителни за домашните или реалните промишлени методи на преработка. >M9


В първия случай обикновено е необходимо да се извършат само няколко основни „балансови проучвания“, представителни за общите процеси, които трябва да се приложат към растенията или растителните продукти, съдържащи значителни концентрации остатъчни вещества. Изборът на тези типични процеси трябва да бъде обоснован. Технологията, която се прилага за изследванията, свързани с преработката, винаги следва да съответства възможно най-стриктно на действителните условия. Следва да се направи баланс, който да анализира от гледна точка на теглото им остатъчните вещества, съдържащи се във всички междинни и крайни продукти. Изготвянето на такъв баланс дава възможност също така да бъдат разпознати всякакви концентарции и редукции на остатъчните вещества в специфичните продукти и да се определят освен това съответните фактори на трансфер.

Ако преработените растителни продукти заемат значително място в храненето и ако „балансовото проучване“ показва, че е възможен значителен трансфер на остатъчни вещества в преработения артикул, трябва да се извършат три „контролни изследвания“ с оглед да са определи концентрацията на остатъчните вещества или коефициентите на разреждане.

6.6. Остатъчни вещества в последователните култури

Цел на изпитването

Целта на настоящите изследвания е да даде възможност за изчисляване на остатъците, които евентуално се съдържат в последователните култури.

Обстоятелства, при които се изискват изследвания

Ако получените съгласно приложение II, раздел 7, точка 7.1, или приложение III, раздел 9, точка 9.1 данни показват, че значителни концентрации на остатъчни вещества (над 10 % от количеството на приложеното активно вещество, което представлява общо цялото непроменено активно вещество и съответните му метаболити или продукти от разграждането) остават в почвата или в растителни продукти като слама или органични вещества до периода на засаждане или разсаждане на евентуалните последователни култури и може да се получи така, че концентрацията на остатъчните вещества да надвиши пределно допустимата граница на установявяне при последователните култури в момента на прибиране на реколтата, обстоятелствата, свързани с остатъчните вещества, трябва да се проучат. Това включва анализ на свойствата на остатъчните вещества, съдържащи се в последващите култури и предполага поне теоретична преценка на нивото на тези остатъчни вещества. Ако не може да се изключи вероятното наличие в последователните култури на остатъчни вещества, следва да се направят изследвания на метаболизма и на разпределението, последвани при необходимост от полеви изпитвания.

Условия за изпитанията

Ако теоретичната оценка на съдържащите се в последователните култури остатъчни вещества е извършена, се предоставят пълни подробности, както и обосновка.

Изследванията на метаболизма и на разпределението, както и полеви изпитвания при необходимост се извършват с типични култури, подбрани да представят възприетата вече обичайна земеделска практика.

6.7. Предлагани максимално допустими граници на остатъчните вещества и дефиниция на остатъчно вещество

Предлаганите максимално допустими граници на остатъчните вещества трябва да се обосноват по-специално с предоставянето, ако е необходимо, на пълни данни относно прилагания статистически анализ. >M9


За да се прецени кои съединения трябва да се включат в дефиницията на едно остатъчно вещество, трябва да се вземе предвид токсикологичното влияние на съставките, евентуалните налични количества и приложимостта на методите за анализ, предложени за контрол след разрешението, както и проследяването им.

6.8. Предложения относно сроковете за изчакване преди прибиране на реколтата за предполагаемите начини на използване или относно сроковете за съхранение и складиране при последваща употреба след прибиране на реколтата.

Предложенията трябва да бъдат напълно обосновани.

6.9. Оценка на потенциалната или реалната експозиция, дължаща се на хранителния режим или на други причини

Трябва да се вземе предвид реално предвижданото приемане с храната, което може да се направи постепенно и да доведе до все по-обективното му предвиждане. Да се вземат евентуално под внимание други типични източници на експозиция, като например остатъци от лекарствени средства, по-специално ветеринарни.

6.10. Резюме и оценка на поведението на остатъчните вещества

Следва да се изготвят резюме и оценка на всички данни, изложени в настоящия раздел, съгласно основните насоки, определени от компетентните власти на държавите-членки и отнасящи се до формата на тези резюмета и оценки. Документът следва да съдържа подробна и критична оценка на тези данни в контекста на основните насоки и важните критерии за оценка и взимане на решения, като се обърне особено внимание на евентуалните или реа