Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1): 3,82 % на 1 юни 2007 г.

Обн. C ОВ. бр.122 от 2 Юни 2007г.

Обменен курс на еурото (2)


1 юни 2007 г.


1 еуро =
(1) Обменен курс, прилаган при последната операция, извършена преди посочения ден. В случай на предлагане при променлив курс, означава лихвата и маргиналната лихва.

(2) Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.C200712202


Untitled Page