Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1): 4,08 % на 1 септември 2007 г. Обменен курс на еурото (2) 3 септември 2007 г.

Обн. C ОВ. бр.205 от 4 Септември 2007г.(1) Обменен курс, прилаган при последната операция, извършена преди посочения ден. В случай на предлагане при променлив курс, означава лихвата и маргиналната лихва.

(2) Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.

C205-2007-01


Untitled Page