Състав на Съда на ЕАСТ - Назначение на секретар на Съда на ЕАСТ

Обн. C ОВ. бр.232 от 4 Октомври 2007г.

Г-н Skuli Magnusson бе назначен за секретар на Съда на ЕАСТ съгласно член 9 от протокол 5 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд за периода от 15 април 2007 г. до 14 април 2010 г. на мястото на г-н Henning Harborg.


2007/C232/04


Untitled Page