Списъци за определяне на членовете на съдебните състави


На своето събрание, проведено на 9 октомври 2007 г., Съдът изготви списъците по член 11в, параграф 2, втора алинея от Процедурния правилник за определяне на членовете на съставите от трима съдии, както следва:Пети състав


г-н Schintgen


г-н Borg Barthet


г-н Ilesic


г-н LevitsШести състав


г-н Schiemann


г-н Makarczyk


г-н Kuris


г-н Bonichot


г-жа ToaderСедми състав


г-жа Cunha Rodrigues


г-н Klucka


г-н O'Caoimh


г-жа Lindh


г-н ArabadjievОсми състав


г-жа Silva de Lapuerta


г-н Juhasz


г-н Malenovsky


г-н von Danwitz

2007-C269-04


Untitled Page