Определяне на първи генерален адвокат

Обн. C ОВ. бр.269 от 10 Ноември 2007г.

В съответствие с член 10, параграф 1, трета алинея от Процедурния правилник, Съдът на Европейските общности определи за срок от една година, който изтича на 6 октомври 2008 г., г-н Poiares Maduro за първи генерален адвокат.

2007-C269-05


Untitled Page