Състав по жалбите (2007/C 269/73)

Обн. C ОВ. бр.269 от 10 Ноември 2007г.

На 19 септември 2007 г. Първоинстанционният съд реши за срока от 25 септември 2007 г. до 30 септември 2008 г. Съставът по жалбите да се състои от председателя на Първоинстанционния съд и, на ротационен принцип, от четирима председатели на състави.2007-C269-73


Untitled Page