Нова национална страна на разменни евромонети

Обн. C ОВ. бр.21 от 26 Януари 2008г.

2008/C 21/09Национална страна на новата разменна юбилейна монета от 2 евро, издадена от Великото херцогство Люксембург


Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува всички нови изображения1 върху евромонетите, за да уведоми всички работещи с монети лица и обществеността като цяло. В съответствие със заключенията на Съвета от 8 декември 2003 г.2, държавите-членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Общността относно издаването на разменни евромонети, имат правото да издават известни количества юбилейни разменни евромонети при условие, че годишно и на държава-членка се издава само един нов образец и за целта се използва единствено монетата с номинал от 2 евро. Тези монети имат характеристиките на нормалните разменни евромонети, но имат юбилейно изображение от националната си страна.


Издаваща държава: Велико херцогство Люксембург

Тема: Великият Херцог Анри и официалната резиденция "Chateau de Berg"

Спецификация на изображението: Във вътрешния кръг на монетата е изобразен, от лявата страна на преден план, ликът на Негово Кралско Височество, Великия Херцог Анри, гледащ надясно и от дясната страна на заден план - образът на "Chateau de Berg". Годината 2008, заобиколена от знака на монетния двор и гравьорския знак, е изписана отгоре. Името на издаващата държава "LETZEBUERG" се намира в долната част на изображението.

Външният пръстен на монетата носи изображението на дванадесетте звезди на Европейското знаме.

Тираж: 1,3 милиона монети

Приблизителна дата на издаване: Краят на януари 2008 г.

Гурт: 2

, повтарящи се шест пъти и редуващи се изправени и обърнати.


_________________________

1 За справка виж ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за всички национални страни на монетите, издадени през 2002 г.

2 Виж заключенията на Съвета по общи въпроси от 8 декември 2003 г. за измененията в изображението на националните страни на евромонетите. Виж също Препоръка на Комисията от 29 септември 2003 г. относно обичайната практика за внасяне на промени в изображението от националната обратна страна на разменните евромонети (ОВ L 264, 15.10.2003 г., стр. 38).


2008-C021-09


Untitled Page