Рамкова програма "Основни права и правосъдие" Специална програма "Наказателно правосъдие" Оперативни грантове

Обн. C ОВ. бр.55 от 28 Февруари 2008г.

2008/C 55/12На уебсайт Europa е публикувана покана за представяне на предложения:


http://ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/funding_jpen_en.htm


Краен срок за представяне на предложенията: 8 април 2008 г.


Untitled Page