Рамкова програма "Сигурност и гарантиране на свободите" Специална програма "Предотвратяване и борба с престъпността" Оперативни грантове

Обн. C ОВ. бр.67 от 11 Март 2008г.

2008/C 67/08


На уебсайт Europa е публикувана покана за представяне на предложения:


http://www.ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/funding_isec_en.htm


Краен срок за представяне на предложенията: 15 април 2008 г.


2008-C067-08


Untitled Page