Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма - "Интелигентна заобикаляща среда" (ИЗС)

Обн. C ОВ. бр.110 от 1 Май 2008г.

2008/C 110/11С настоящото известие се отправя покана за представяне на предложения в рамките на съвместната работна програма "Интелигентна заобикаляща среда" (ИЗС).


Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка със следната покана:


AAL-2008-1.


Документацията във връзка с поканата, включително срок и бюджет, е посочена в текста на поканата, който е публикуван на следната интернет страница:


http://www.aal-europe.eu


Untitled Page