Покана за изразяване на интерес с оглед съставяне на списък с външни експерти за оценка на дейностите по следните програми: „Интелигентна енергия — Европа“, „Еко-иновация“ и „Марко Поло“ 2008/C 112/15

Обн. C ОВ. бр.112 от 7 Май 2008г.

Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI) обявява настоящата покана за изразяване на интерес с оглед съставяне на списък с външни експерти за оценка на дейностите по трите програми, посочени по-горе.


Информация и подробности относно поканата могат да бъдат намерени на следния адрес:


http://ec.europa.eu/eaci


2008-C112-15


Untitled Page