Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма Artemis Joint Undertaking

Обн. C ОВ. бр.113 от 8 Май 2008г.

С настоящото известие се отправя покана за представяне на предложения в рамките на съвместната работна програма Artemis Joint Undertaking.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка със следната покана:

ARTEMIS-2008-1.

Документацията във връзка с поканата, включително срок и бюджет, е посочена в текста на поканата, който е публикуван на следната интернет страница:


http://artemis-ju.eu/call_2008


2008-C113-07


Untitled Page