Определяне на състава, на който се възлагат делата, посочени в член 104б от Процедурния правилник на Съда на Европейските общности 2008/C 116/02

Обн. C ОВ. бр.116 от 9 Май 2008г.

На своето събрание, проведено на 12 февруари 2008 г., Съдът на Европейските общности определи за периода от 1 март до 6 октомври 2008 г. третия състав на Съда за състав, на който в съответствие с член 9, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда на Европейските общности се възлагат делата, посочени в член 104б от Правилника.


C2008-116-02


Untitled Page