Задължение за обществена услуга (текст от значение за ЕИП) - (2008/C 218/08)

Обн. C ОВ. бр.218 от 27 Август 2008г.

В съответствие с член 4, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността, местното правителство на Аландските острови реши да поднови задължението за обществена услуга (ОВ C 93, 21.4.2006 г., стр. 4), наложено във връзка с редовните въздушни линии между Mariehamn/?land (MHQ) и Stockholm/Arlanda (ARN).


Подновеното задължение за обществена услуга се прилага от 1 март 2009 г. с посочените по-долу изменения.


Във всяко друго отношение се прилага задължението за обществена услуга, публикувано на 21 април 2006 г.


ИЗМЕНЕНИЯ


Минимален брой полети


От 1 март 2009 г. до 29 февруари 2012 г. минималният брой полети от понеделник до петък трябва да бъде 2 полета отиване и връщане на ден. Линиите няма да бъдат обслужвани през седмиците, които са изцяло в рамките на месец юли.


Разписание


Самолетите се приземяват в ARN от понеделник до петък не по-късно от 7.00 часа.


C2008-218-08


Untitled Page