Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (2008/C 244/09)

Обн. C ОВ. бр.244 от 25 Септември 2008г.

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета1. Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.


РЕЗЮМЕ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА


„ZNOJEMSKE PIVO“


ЕО №: CZ-PGI-005/0376-14.10.2004


ЗГУ ( X ) ЗНП( )


Настоящото резюме представя с информационна цел основните елементи на спецификацията на продукта.


1. Отговорен отдел в държавата-членка:

Наименование: Urad prumysloveho vlastnictvi

Адрес: Antonina Cermaka 2a

CZ-160 68 Praha 6-Bubenec

Тел. (420) 220 38 31 11

Факс (420) 221 32 47 18

E-mail: @####67108864#mailto:posta@upv.cz#posta@upv.cz@


2. Група:

Наименование: Starobrno, a. s.

Адрес: Hlinky 160/12

CZ-661 47 Brno

Тел. (420) 543 51 61 11

Факс (420) 543 21 10 35

E-mail: @####67108864#mailto:starobrno@starobrno.cz#starobrno@starobrno.cz@


Състав: Производители/преработватели ( X ) Други ( )


Става въпрос за изключението, предвидено в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 510/2006, тъй като в географския район има само един производител. Условията, посочени в член 2 на Регламент (ЕО) № 1898/2006 на Комисията, са изпълнени, тъй като заявителят е единственият производител в определения географски район и бирата „Znojemske pivo“ се произвежда на определената територия по описания по-долу метод от местни водни ресурси и суровини с предписаното качество и свойства, което придава на „Znojemske pivo“ нейната особеност и я отличава от видовете бира, варени в съседните райони. Оригиналността на продукта се основава на многовековна традиция на производството на бира от гилдии на независими граждани на определената територия. Наименованието „Зноймска бира“ („Znojemske pivo“) се свързва изключително и по традиция със съответния географски район.


3. Вид продукт:


Клас: 2.1 — Бира


4. Спецификация: (резюме на изискванията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006)


4.1. Наименование: „Znojemske pivo“


4.2. Описание: Главните сортове произведена бира „Znojemske pivo“ са светла наливна бира (vycepni svetla), тъмна наливна бира (vycepni tmava), отлежала (lezaky).


Суровини, участващи в производството:


Малц — използваният малц се произвежда от пролетен двуреден ечемик. Свойствата на малца трябва да отговарят на следните изисквания:


Вода — използва се вода от общинската мрежа за питейна вода.


Хмел — използваните разновидности под формата на брашно или екстракт са червеният полуранен хмел от Жатец (Zatec) и хмелът Magnum Hallertau, които придават на бирата „Znojemske pivo“ лекогорчивия й вкус.


Характеристики на видовете бира:


Светла наливна бира


— първоначална гъстота (в % от екстракта): 8-10 %,


— съдържание на алкохол (в обемни %): 3,2-4,0,


— горчивина (единици Е(вропейска) П(ивоварна) К(онвенция)): 17-25,


— цвят (единици ЕПК): 8-12,


— съдържание на CO2 (mg/l): 4,8-5,5,


— лека, добре ферментирала бира със слаба горчивина, аромат на хмел, хубава пяна и хармоничен, средноостър вкус.


Тъмна наливна бира


— първоначална гъстота (в % от екстракта): 9-10 %,


— съдържание на алкохол (в обемни %): 3,8-4,0,


— горчивина (единици ЕПК): 18-25,


— цвят (единици ЕПК): 35-90,


— съдържание на CO2 (mg/l): 4,4-5,5,


— тъмна бира с цвят на гранат, с по-слабо изразена горчивина, приятен, средноостър вкус и аромат на карамелизиран малц.


Отлежала


— първоначална гъстота (в % от екстракта): 11-12 %,


— съдържание на алкохол (в обемни %): 4,5-5,0,


— горчивина (единици ЕПК): 23-30,


— цвят (единици ЕПК): 11-14,


— съдържание на CO2 (mg/l): 4,4-5,5,


— средно ферментирала бира, пивка, със средна или по-силно изразена горчивина, притежаваща чист аромат, балансирани вкусови качества, средна гъстота, подчертано остър вкус и хубава пяна.


4.3. Географски район: Област Зноймо (Znojmo)


4.4. Доказателство за произход: Производителят води регистър на доставчиците на всички суровини и на купувачите на крайните продукти. Той въвежда система за текущ контрол на производствения процес. Службата на Националната инспекция по земеделие и хранене (Statni zemedelska a potravinarska inspekce) в Бърно осъществява текущ контрол на производствения процес, както и контрол на спецификацията. В съответствие със законите данните за производителя са посочени на всеки продукт. Научноизследователският институт по хмела (Vyzkumny ustav chmelarsky), намиращ се в Жатец (Zatec), извършва редовно контрол на произхода на чешкия хмел и проверява чистотата на разновидностите.


4.5. Метод на производство: Три основни суровини участват в производството на бирата „Znojemske pivo“: малц с посочените подробно по-горе параметри, произведен от пролетен двуреден ечемик, хмел от разновидностите „червен полуранен хмел от Zatec“ и „Magnum Hallertau“, и вода от общинската мрежа за питейна вода, която не се обработва допълнително. Производството на бира започва в помещението за майшуване на пивоварната, където малцът първо се смила и смесва с вода. След това в същото помещение се извършва класически процес на двустепенно майшуване чрез декокция, който позволява да се достигнат оптималните температури за екстракция на малцовите вещества. Най-важният технологичен етап е сваряването на мъстта (екстракт от малц, смесен с вода) с хмела. Крайният продукт се нарича пивна мъст. Врящата пивна мъст се филтрира и охлажда, след което може да започне ферментацията. В Зноймо първичната ферментация се извършва в класически резервоар, в който охладената пивна мъст се разбърква и се добавя маята. Първичната ферментация се извършва в открити резервоари и трае около седем дни. Тогава малцовите захари се превръщат в алкохол под действието на маята и освобождават CO2 като вторичен продукт. Използваната бирена мая е от вида Saccharomyces cerevisiae uvarum, мая за дънна ферментация. В края на първичната ферментация резервоарът се охлажда, маята се утаява на дъното (откъдето идва и терминът „дънна ферментация“) и „зелената бира“ се изпомпва в изба, където става узряването. Узряването на бирата трае от 30 до 90 дни в зависимост от вида на бирата; като ниската температура (около 2 °C), поддържана по време на този процес, е от първостепенно значение.


Целта на узряването на бирата е да се получат оптимални органолептични свойства, насищане с въглеродна киселина и избистряне. Маята трябва да се отдели от зелената бира чрез филтриране преди наливането на бирата в съдове за транспорт, като бурета или бутилки. След това бирата се стабилизира и пастьоризира, за да се увеличи срокът на колоидното и микробиологичното съхранение. Бирата завършва своето узряване в изби, които са свързани с историческите подземия на град Зноймо. Бирата се налива в инсталации за пълнене на бурета или на бутилки, след което се изпраща на клиента.


4.6. Връзка: Първото свидетелство, потвърждаващо съществуването на пивоварство в град Зноймо, е от 1278 г. В книгата, наречена „de Losung“ и датираща от царуването на Карл IV (1363 г.), е даден списък на къщите и свободните граждани, имащи правото да варят бира, между които е и майсторът пивовар Хостан (Hostan, чието име е станало символ на бирата и на пивоварната на Зноймо). През 1629 г. в града има две пивоварни на гилдии на независими граждани. През 1924 г. двете пивоварни се сливат и Зноймо става център на пивоварството в долината на река Дийе (Dyje). През 1993 г., след приватизацията си, дружеството HOSTAN, s.r.o. подновява традицията на корпоративното производство на бира. Възникнало от сливането през 2002 г. на това дружество с дружеството STAROBRNO, a.s., акционерното дружество STAROBRNO, a.s., продължава производството на традиционната бира „Znojemske pivo“, за чието варене в град Зноймо има данни от ХIII век.


„Znojemske pivo“ се произвежда на определената територия по описания по-горе метод от местни водни ресурси и суровини, притежаващи предписаните качества, което й придава присъщия характерен вкус. Оригиналността на продукта се основава на многовековната традиция на производство на бира от гилдии на независими граждани на определената територия.


През 1997 г. и 1998 г. бирите „Znojemske pivo“ се класират в три от четирите състезателни категории на най-престижния конкурс на Чешката република, организиран в рамките на панаира PIVEX. В рамките на конкурса „Cena ceskych sladku“ („Награда на чешките майстори пивовари“) на „Znojemske pivo 12 % Premium — svetly lezak“ е присъдена трета награда за най-добра бира за 1997 г.


На панаира PIVEX през 1999 г. „Znojemske pivo“ получава I място за своята бира „12 % Hostan Premium“ и II място за бирата „10 % Hostan Granat“. Бирата „Znojemske pivo 11 % Hradni — svetly lezak“ завоюва I място на конкурса „Cena ceskych sladku“. През 2000 г. „Znojemske pivo“ печели I място на конкурса „Nase pivko“ („Нашата биричка“), организиран от редакцията на списание „Pivni kuryr“ („Бирен куриер“). 2001 г. остава най-успешната до днес година за „Znojemske pivo“: тя си запазва всъщност първото място на конкурса „Nase pivko“, докато бирата „Hostan — Nase pivko“ печели конкурса „Ceske pivo“ („Чешка бира“), най-престижния в Чешката република, в категорията на наливните бири, а „Znojemske pivo Hostan — Hradni“ се класира трета в категорията „отлежали“ на същия конкурс и печели II място на конкурса „Cena ceskych sladku“. През 2003 г. и 2004 г. на „Znojemske pivo Hostan — Nase pivko“ е присъден „сертификат за качество“ на конкурса „Zlaty pohar PIVEXU“ („Златна купа на PIVEX“).


Под каквато и търговска марка да се продава продуктът, потребителят разпознава без колебание, че става въпрос за бира „Znojemske pivo“, произведена в определения географски район.


Наименованието за произход „Znojemske pivo“ беше регистрирано през 2002 г. в Чешката република под номер 186.


4.7. Инспекционен орган:


Наименование: Statni zemedelska a potravinarska inspekce, Inspektorat v Brne

Адрес: Behounska 10

CZ-601 26 Brno

Тел. (420) 542 42 67 02

Факс (420) 542 42 67 17

E-mail: @####67108864#mailto:epodatelna@szpi.gov.cz#epodatelna@szpi.gov.cz@

4.8. Етикетиране: —


_________________________

1 OB L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.


2008-C244-09


Untitled Page