Обучение за национални съдии по законодателството на ЕО в областта на конкуренцията и съдебното сътрудничество между национални съдии

Обн. C ОВ. бр.251 от 3 Октомври 2008г.

Нова покана за предложения относно обучение на национални съдии по законодателството на ЕО в областта на конкуренцията и съдебното сътрудничество между национални съдии е публикувана на адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/competition/proposals2/


Краен срок за подаване на заявления: 9 януари 2009 г.


Untitled Page