Покана за представяне на предложения в рамките на план за изпълнението на Съвместното предприятие "Горивни клетки и водород"

Обн. C ОВ. бр.262 от 15 Октомври 2008г.

2008/C 262/04Настоящото известие се отнася до обявяването на покана за представяне на предложения по плана за изпълнение на Съвместното предприятие "Горивни клетки и водород" за 2008 г. (СП ГКВ).


Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка със следната покана: FCH-JU-2008-1

(СП-ГКВ-2008-1).


Документацията във връзка с поканата, включително срок и бюджет, е посочена в текста на поканата, който е публикуван на следната интернет страница:


http://cordis.europa.eu/


Untitled Page