Нова национална страна на разменни евро монети - (2009/C 31/06)

Обн. C ОВ. бр.31 от 7 Февруари 2009г.


Национална страна на новата възпоменателна разменна монета от 2 евро, емитирана от Германия


Разменните евро монети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да информира обществеността и всички работещи с монети лица1. В съответствие със заключенията на Съвета по този въпрос от 8 декември 2003 г.2 държавите-членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Общността относно издаването на разменни евро монети, имат право да емитират определени количества възпоменателни разменни евро монети при условие, че за целта се използва единствено монетата с номинал от 2 евро. Тези монети имат същите технически характеристики като обикновените разменни евро монети, но имат възпоменателно изображение от националната си страна.


Емитираща държава: Германия

Тема: Провинция Saarland


Описание на изображението: Във вътрешния кръг на монетата е изобразена църквата „Свети Лудвиг“ (Ludwigskirche) в Sarrebruck. Под изображението на църквата са изписани наименованието на провинцията — „SAARLAND“ — и знакът на монетния двор, представен с една от буквите „A“, „D“, „F“, „G“ или „J“.


Вдясно от църквата фигурират инициалите „FB“ — на гравьора Friedrich Brenner. Външният кръг съдържа в долната си част името на емитиращата държава —„BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“, а в горната си част — годината „2009“ и дванадесет звезди.


Максимален обем на емисията: 30 милиона монети

Приблизителна дата на емисията: Февруари 2009 г.


Гурт: Надпис „EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT“ и изображение на орела — символ на Федералната република.


_________________________

1 Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за всички национални страни на монетите, издадени през 2002 г.

2 Вж. заключенията на Съвета по общи въпроси от 8 декември 2003 г. за измененията в изображението на националните страни на евро монетите.


2009-C31-06


Untitled Page