Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма Artemis Joint Undertaking - (2009/C 52/06)

Обн. C ОВ. бр.52 от 5 Март 2009г.

С настоящото известие се отправя покана за представяне на предложения в рамките на съвместната работна програма Artemis Joint Undertaking.


Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка със следната покана: ARTEMIS-2009-1.


Документацията във връзка с поканата, включително срок и бюджет, е посочена в текста на поканата, който е публикуван на следната интернет страница:


http://artemis-ju.eu/call_2009


2009-C52-06


Untitled Page