Покана за подаване на предложения по Работната програма за безвъзмездни средства и обществени поръчки в областта на транспорта и енергетиката - (Решение на Комисията С(2008) 2014) - (2009/C 85/05)

Обн. C ОВ. бр.85 от 9 Април 2009г.

Европейската комисия, Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“, отправя покана за подаване на предложения с оглед отпускане на безвъзмездни средства за подготвително действие за определяне на конкретни стратегии, съобразени с потенциала на европейските острови за прилагане на енергийната политика на ЕС по отношение на устойчивата енергетика.


Максималната сума на разположение по тази покана за предложения e 3 000 000 EUR.


Поканата е в сила до 29 май 2009 г.


Пълният текст на поканата за предложения е на разположение на адрес:


http://ec.europa.eu/energy/grants/index_en.htm


2009-C85-05


Untitled Page