EPSO/AD/174/09 - Конферентни преводачи с полски език (AD 5 и AD 7)

Обн. C ОВ. бр.261 от 31 Октомври 2009г.

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) публикува изменение на обявлението за конкурс на общо основание:

- EPSO/AD/174/09 за набиране на конферентни преводачи с полски език (AD 5/AD 7).

Изменението е публикувано само на полски език в Официален вестник C 261 A от 31 октомври 2009 г.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO: http://eu-careers.eu


2009-C261-10


Untitled Page