РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 110/2010 НА КОМИСИЯТА от 5 февруари 2010 година за изменение за сто и двадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

Обн. L ОВ. бр.36 от 9 Февруари 2010г.

поправен от

?C1 Поправка, ОВ L 051, 2.3.2010, 25 (110/2010)


ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,


като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на финансови средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан1, и по-специално член 7, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, засегнати от замразяването на средства и икономически ресурси по този регламент.


(2)

На 25 януари 2010 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да извади пет физически лица от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси. На същата дата той реши да измени данните за идентифициране на няколко физически и юридически лица, образувания, органи или групи в този списък.


(3)

Поради тази причина приложение I следва да бъде съответно актуализирано,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1


Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.


Член 2


Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:


(1) В глава „Физически лица“ следният текст се заличава:а) Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (известен също като Abdul Wakil Mutawakil). Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: министър на външните работи на талибанския режим. Адрес: Spin Kalay intersection, Khan Mina district Ward, Khoshhal, Kabul, Афганистан. Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: област Maiwand, провинция Кандахар, Афганистан. Паспорт №: a) OR 35914 (афганистански паспорт, издаден на 26.8.2005 г., валиден до 27.3.2008 г.). Национален идентификационен номер: 615565. Гражданство: афганистанско.


б) Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Титла: а) учен по ислямско учение (Maulavi), б) хаджия (Hadji). Длъжност: заместник-министър на планирането на талибанския режим. Адрес: Deh Now District Ward, Kabul, Афганистан. Дата на раждане: 1954 г. Място на раждане: област Jelrez, Maidan, провинция Wardak, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) член на парламента, избран в провинция Wardak, б) заместник-ръководител на комитета за вътрешна сигурност на афганистанския парламент от май 2007 г.


в) Shams-us-Safa Aminzai. Длъжност: пресцентър, Министерство на външните работи на талибанския режим. Гражданство: афганистанско.


г) Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: министър на граничния контрол на талибанския режим. Адрес: а) Hazarkhel village, Zormat district, Paktia province, Афганистан, б) Uruzgan province, Афганистан. Дата на раждане: 1974 г. Място на раждане: Hazarkhel village, Zurmat district, Paktia province, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: D 004548 (афганистански паспорт). Национален идентификационен номер: 22273. Друга информация: а) отказва се от талибанския режим и се присъединява към правителството, като представлява област Zurmat в Loya Jirga, б) губернатор на провинция Uruzgan, Афганистан, от май 2007 г.


д) Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (известен също като Faiz Mohammad Faizan). Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: заместник-министър на търговията на талибанския режим. Адрес: област Khair Kot, провинция Paktika, Афганистан. Дата на раждане: 1969 г. Място на раждане: област Khair Kot, провинция Paktika, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: номерът на регистрационна карта за участие в избори: 07503858.(2) Текстът „Al-Haramain Foundation (Съединени американски щати). Адрес: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, САЩ, б) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, САЩ, в) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, САЩ“ в глава „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя от следното:„Al-Haramain Foundation (Съединени американски щати). Адрес: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, САЩ, б) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, САЩ, в) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, САЩ. Друга информация: Клонът на Al-Haramain Foundation в САЩ бе официално създаден от Suliman Hamd Suleiman al-Buthe и един съдружник през 1997 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 28.9.2004 г.“(3) Текстът „Djamat Houmat Daawa Salafia (известен също като a) DHDS, б) El-Ahouel). Друга информация: а) клон на GIA (Groupement islamique arm?), формиран в резултат на разцеплението през 1996 г., когато афганистанският ветеран Kada Benchikha Larbi решава да се противопостави на ръководителя на GIA, б) счита се, че през ноември 2007 г. включва приблизително 50 членове, в) разположен в Западен Алжир“ по заглавие „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя със следното:„Djamat Houmat Daawa Salafia (известен също като a) DHDS, б) El-Ahouel, в) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, г) Katibat el Ahouel). Друга информация: а) клон на GIA (Groupement islamique arm?), формиран в резултат на разцеплението през 1996 г., когато афганистанският ветеран Kada Benchikha Larbi решава да се противопостави на ръководителя на GIA. Впоследствие групата става част от организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб, б) счита се, че през ноември 2007 г. включва приблизително 50 членове, в) разположен в Западен Алжир. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 11.11.2003 г.“(4) Текстът „Sanabel Relief Agency Limited (известна също като a) Sanabel Relief Agency б) Sanabel L’il-Igatha в) SRA г) Sara д) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Адрес: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Обединеното кралство б) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Обединеното кралство в) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Обединеното кралство г) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Обединеното кралство д) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Обединеното кралство. Друга информация: а) интернет страница: http://www.sanabel.org.uk, б) електронна поща: info@sanabel.org.uk, в) номер за благотворителност: 1083469, г) регистрационен номер: 3713110“ в глава „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя със следното:„Sanabel Relief Agency Limited (известна също като a) Sanabel Relief Agency б) Sanabel L’il-Igatha в) SRA г) Sara д) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Адрес: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Обединеното кралство б) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Обединеното кралство в) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Обединеното кралство г) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Обединеното кралство д) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Обединеното кралство. Друга информация: а) номер за благотворителност: 1083469, б) регистрационен номер: 3713110. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.“(5) Текстът „Moustafa Abbes (известен също като Mostafa Abbes). Адрес: Via Padova 82, Милано, Италия (предишен адрес към март 2004 г.). Дата на раждане: 5.2.1962 г. Място на раждане: Osniers, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) освободен от затвор в Италия на 30.1.2006 г. в) пребивавал в Алжир през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Moustafa Abbes (известен също като a) Mostafa Abbes, б) Mostafa Abbas, в) Mustafa Abbas г) Moustapha Abbes). Адрес: Via Padova 82, Милано, Италия (предишен адрес към март 2004 г.). Дата на раждане: 5.2.1962 г. Място на раждане: a) Osniers, Алжир, б) Франция. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) освободен от затвор в Италия на 30.1.2006 г., б) пребивавал в Алжир през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“(6) Текстът „Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (известен също като a) Ferdjani Mouloud, б) Mourad, в) Rabah Di Roma). Адрес: Via Lungotevere Dante, Rome, Италия (домашен). Дата на раждане: 7.9.1967 г. Място на раждане: Algiers, Алжир. Друга информация: осъден задочно на пет години затвор от Съда в Неапол на 19.5.2005 г. Беглец от септември 2007 г.“ се заменя със следното:„Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (известен също като a) Ferdjani Mouloud, б) Mourad, в) Rabah Di Roma, г) Abdel Wahab Abdelhafid, д) Said). Адрес: Via Lungotevere Dante, Rome, Италия (домашен). Дата на раждане: a) 7.9.1967 г., б) 30.10.1958 г., в) 30.10.1968 г. Място на раждане: Algiers, Алжир. Друга информация: беглец от юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“(7) Текстът „Zulkifli ABDUL HIR (известен също като Musa Abdul Hir), Адрес: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Малайзия; Дата на раждане: 5 януари 1966 г.; Място на раждане: Johor, Малайзия; гражданство: малайзийско; Паспорт №: A 11263265; национален идентификационен №: 660105-01-5297“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Zulkifli Abdul Hir (известен също като a) Musa Abdul Hir, б) Muslimin Abdulmotalib, в) Salim Alombra, г) Armand Escalante, д) Normina Hashim, е) Henri Lawi, ж) Hendri Lawi, з) Norhana Mohamad, и) Omar Salem, й) Ahmad Shobirin, к) Bin Abdul Hir Zulkifli, л) Abdulhir Bin Hir, м) Hassan, н) Hogalu, о) Hugalu, п) Lagu, р) Marwan). Адрес: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Малайзия. Дата на раждане: a) 5.1.1966 г., б) 5.10.1966 г. Място на раждане: Muar Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт №: A 11263265. Национален идентификационен номер: 660105-01-5297 Друга информация: а) Името на майка му е Minah Binto Aogist Abd Aziz, б) Шофьорска книжка номер D2161572, издадена в Калифорния, САЩ. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.“(8) Текстът „Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (известен също като a) Jaber Al-Jalamah, б) Abu Muhammad Al-Jalahmah, в) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, г) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, д) Jabir Al-Jalhami, е) Abdul-Ghani, ж) Abu Muhammad). Дата на раждане: 24.9.1959 г. Място на раждане: областта Al-Khitan, Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: а) 101423404, б) 2541451 (кувейтски паспорт, изтичащ на 16.2.2017 г.).“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (известен също като a) Jaber Al-Jalamah, б) Abu Muhammad Al-Jalahmah, в) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, г) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, д) Jabir Al-Jalhami, е) Abdul-Ghani, ж) Abu Muhammad). Дата на раждане: 24.9.1959 г. Място на раждане: областта Al-Khitan, Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: а) 101423404, б) 2541451 (кувейтски паспорт, валиден до 16.2.2017 г.), ?C1 в) 002327881 (кувейтски паспорт). ? Национален идентификационен номер: 259092401188 (Кувейт). Дата на определянето посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 16.1.2008 г.“(9) Текстът „Farid Aider (известен също като Achour Ali). Адрес: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Италия. Дата на раждане: 12.10.1964 г. Място на раждане: Algiers, Алжир. данъчен код: DRAFRD64R12Z301C“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Farid Aider (известен също като а) Achour Ali, б) Terfi Farid, в) Abdallah). Адрес: a) Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Италия, б) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Италия (домашен), в) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Италия (домашен). Дата на раждане: 12.10.1964 г. Място на раждане: Algiers, Алжир. Друга информация: данъчен код: ?C1 DRAFRD64R12Z301C ? . ?C1 Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г. ? “(10) Текстът „Mohammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (известен още като: a) Al-Hamati, Muhammad, б) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, в) Abu Asim Al-Makki). Дата на раждане: 19.11.1971 г. Адрес: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Йемен. Място на раждане: Медина, Саудитска Арабия. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 541939 (йеменски паспорт, издаден в Al-Hudaydah, Йемен на 31.7.2000 г. на името Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Национален идентификационен номер: 216040 (номер на йеменска карта за самоличност). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal (известен още като: a) Al-Hamati, Muhammad, б) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, в) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, г) Abu Asim Al-Makki, д) Ahmed). Дата на раждане: 19.11.1971 г. Адрес: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Йемен. Място на раждане: Медина, Саудитска Арабия. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 541939 (йеменски паспорт, издаден в Al-Hudaydah, Йемен на 31.7.2000 г. на името Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Национален идентификационен номер: 216040 (номер на йеменска карта за самоличност). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“(11) Текстът „Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (известен също като a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, б) Hamed Al-'Ali, в) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, г) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, д) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, е) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, ж) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, з) Abu Salim). Дата на раждане: 20.1.1960 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: 1739010 (кувейтски паспорт, издаден на 26.5.2003 г., който е изтекъл на 25.5.2008 г.)“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (известен също като a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, б) Hamed Al-'Ali, в) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, г) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, д) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, е) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, ж) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, з) Abu Salim). Дата на раждане: 20.1.1960 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: 1739010 (кувейтски паспорт, издаден на 26.5.2003 г. в Кувейт, изтекъл на 25.5.2008 г.). Друга информация: живее в Кувейт (от март 2009 г.). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 16.1.2008 г.“(12) Текстът „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (известен също като a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; б) Ben Muhammad Ayadi Chafik; в) Ben Muhammad Aiadi; г) Ben Muhammad Aiady; д) Ayadi Shafig Ben Mohamed; е) Ayadi Chafig Ben Mohamed; ж) Chafiq Ayadi; з) Chafik Ayadi; и) Ayadi Chafiq; й) Ayadi Chafik; к) Ajadi Chafik; л) Abou El Baraa). Адрес: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Мюнхен, Германия; б) 129 Park Road, Лондон, NW8, Англия; а) 28 Chauss?e de Lille, Мукрон, Белгия; г) 20 Provare Street, Сараево, Босна и Херцеговина (последен регистриран адрес в Босна); д) Дъблин, Ирландия. Дата на раждане: a) 21.3.1963 г.; б) 21.1.1963 г. Място на раждане: Сфакс, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: a) E423362 (тунизийски паспорт, издаден в Исламабад на 15.5.1988 г., изтекъл на 14.5.1993 г.), б) 0841438 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 30.12.1998 г., изтекъл на 30.12.2003 г.), в) 0898813 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 30.12.1999 г. в Сараево, Босна и Херцеговина), г) 3449252 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 30.5.2001 г. от консулския отдел на Босна и Херцеговина в Лондон, изтекъл на 30.5.2006 г.). Национален идентификационен номер: 1292931. Друга информация: а) белгийският адрес по-горе е пощенска кутия. Белгийските власти заявяват, че това лице никога не е пребивавало в Белгия; б) според сведенията живее в Дъблин, Ирландия; в) името на баща му е Mohamed, името на майка му е Medina Abid; г) свързан е с Al-Haramain Islamic Foundation; д) гражданството му от Босна и Херцеговина е отнето през юли 2006 г. и той не притежава валиден документ за самоличност от Босна и Херцеговина. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (известен също като a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; б) Ben Muhammad Ayadi Chafik; в) Ben Muhammad Aiadi; г) Ben Muhammad Aiady; д) Ayadi Shafig Ben Mohamed; е) Ayadi Chafig Ben Mohamed; ж) Chafiq Ayadi; з) Chafik Ayadi; и) Ayadi Chafiq; й) Ayadi Chafik; к) Ajadi Chafik; л) Abou El Baraa). Адрес: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Германия; б) 129 Park Road, Лондон, NW8, Англия; в) 28 Chauss?e de Lille, Mouscron, Белгия; г) 20 Provare Street, Сараево (последен регистриран адрес в Босна и Херцеговина); д) Дъблин, Ирландия (пребивава от август 2009 г.). Дата на раждане: a) 21.3.1963 г.; б) 21.1.1963 г. Място на раждане: Sfax, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: a) E423362 (тунизийски паспорт, издаден в Исламабад на 15.5.1988 г., изтекъл на 14.5.1993 г.), б) 0841438 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 30.12.1998 г., изтекъл на 30.12.2003 г.), в) 0898813 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 30.12.1999 г. в Сараево, Босна и Херцеговина), г) 3449252 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 30.5.2001 г. от консулския отдел на Босна и Херцеговина в Лондон, изтекъл на 30.5.2006 г.). Национален идентификационен номер: 1292931. Друга информация: а) белгийският адрес по-горе е пощенска кутия. Белгийските власти заявяват, че това лице никога не е пребивавало в Белгия; б) според сведенията живее в Дъблин, Ирландия; в) името на баща му е Mohamed, името на майка му е Medina Abid; г) свързан е с Al-Haramain Islamic Foundation; д) гражданството му от Босна и Херцеговина е отнето през юли 2006 г. и той не притежава валиден документ за самоличност от Босна и Херцеговина. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“(13) Текстът „Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Адрес: а) Via Fulvio Testi, 184, Cinisello Balsamo (MI), Италия, б) Via Porte Giove, 1, Mortara (PV), Италия (домашен). Дата на раждане: 28.6.1963 г. Място на раждане: Tataouene, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L183017 (тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1996 г., изтекъл на 13.2.2001 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: HDDFTH63H28Z352V, б) Осъден на пет години затвор от Съда в Неапол на 19.5.2005 г. Освободен на 22.3.2007 г. въз основа на заповед за отмяна на присъдата.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (известен също като a) Fethi ben Assen Haddad, б) Fathy Hassan Al Haddad). Адрес: а) Via Fulvio Testi, 184, Cinisello Balsamo (MI), Италия, б) Via Porte Giove, 1, Mortara (PV), Италия (домашен). Дата на раждане: a) 28.6.1963 г.; б) 28.3.1963 г. Място на раждане: Tataouene, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L183017 (тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1996 г., изтекъл на 13.2.2001 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: HDDFTH63H28Z352V, б) Арестуван на 16.12.2006 г. Освободен на 22.3.2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“(14) Текстът „Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (известен също като: a) Abu Ismail, б) Abou Ismail el Jendoubi, в) Abou Ismail Al Djoundoubi). Адрес: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brussels, Белгия. Дата на раждане: 23.11.1965 г. Място на раждане: Ghardimaou, Тунис. Гражданство: а) тунизийско, б) белгийско (от 8.11.1993 г.). Паспорт №: E590976 (тунизийски паспорт, издаден на 19.6.1987 г., изтекъл на 18.6.1992 г.). Друга информация: а) арестуван в Белгия на 18.12.2001 г. б) освободен в началото на 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (известен също като: a) Abu Ismail, б) Abou Ismail el Jendoubi, в) Abou Ismail Al Djoundoubi). Адрес: a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brussels, Белгия. б) rue de l’agriculture 172, 1030 Schaerbeek Brussels, Белгия, в) rue L?on Th?odore 107/1, 1090 Jette, Brussels, Белгия. Дата на раждане: 23.11.1965 г. Място на раждане: Ghardimaou, Тунис. Гражданство: а) тунизийско, б) белгийско (от 8.11.1993 г.). Паспорт №: E590976 (тунизийски паспорт, издаден на 19.6.1987 г., изтекъл на 18.6.1992 г.). Друга информация: а) Арестуван в Белгия на 18.12.2001 г. б) Освободен в началото на 2008 г., отново арестуван през юни 2009 г. за неспазване на правилата на условното освобождаване. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.“(15) Текстът „Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (известен също като a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; б) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; в) Khalifa Al-Subayi; г) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Дата на раждане: 1.1.1965 г. Гражданство: катарско. Паспорт №: 00685868 (Катар). Лична карта №: 26563400140 (Катар). Друга информация: а) Базиран в Катар финансист и посредник при терористични дейности, който е оказвал финансова подкрепа на висшето ръководство на Ал Кайда и е действал от негово име, включително при транспортиране на лица към тренировъчни лагери на Ал Кайда в Южна Азия. б) През януари 2008 г. е осъден задочно от Върховния наказателен съд на Бахрейн за финансиране на терористична дейност, за преминаване на обучение за терористична дейност, за улесняване на пътуването на лица, които да преминат обучение за терористична дейност в чужбина, и за членство в терористична организация. в) Арестуван в Катар през март 2008 г. Излежава присъдата си в Катар (юни 2008 г.)“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (известен също като a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; б) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; в) Khalifa Al-Subayi; г) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Дата на раждане: 1.1.1965 г. Гражданство: катарско. ?C1 Номер на паспорта: 00685868 (издаден в Доха на 5.2.2006 г., изтичащ на 4.2.2011 г.). ? Лична карта №: 26563400140 (Катар). Адрес: Doha, Катар. Друга информация: Арестуван в Катар през март 2008 г. Излежал е присъдата си в Катар и е освободен от затвора. Името на майка му е Hamdah Ahmad Haidoos. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 10.10.2008 г.“(16) Текстът „Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович, известен също като а) Abdullakh Shamil Abu-Idris, б) Shamil Basaev, в) Basaev Chamil, г) Basaev Shamil Shikhanovic). Дата на раждане: 14.1.1965 г. Място на раждане: а) Дишни-ведено, област Веденсак, Чечено-ингушката АССР, Руска федерация, б) Веденска област, Република Чечения, Руска федерация. Гражданство: руско. Паспорт №: 623334 (руски паспорт, януари 2002 г.). Национален идентификационен номер: IY-OZH № 623334 (издаден на 9.6.1989 г. от област Vedensk). Друга информация: международна заповед за арест, издадена от руското правителство“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (известен също като a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, б) Shamil Basaev, в) Basaev Chamil, г) Basaev Shamil Shikhanovic, д) Terek, е) Lysy, ж) Idris, ж) Besznogy, и) Amir, й) Rasul, к) Spartak, л) Pantera-05, м) Hamzat, н) General, о) Baisangur I, п) Walid, р) Al-Aqra, с) Rizvan, т) Berkut, у) Assadula). Дата на раждане: 14.1.1965 г. Място на раждане: а) Dyshni-Vedeno, Vedensk district, Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic Russian Federation, б) Vedenskiey District, Chechnya Republic, Russian Federation. Гражданство: руско. Паспорт №: 623334 (руски паспорт, януари 2002 г.). Национален идентификационен номер: IY-OZH № 623334 (издаден на 9.6.1989 г. от област Vedensk). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.8.2003 г.“(17) Текстът „Mokhtar Belmokhtar (известен също като a) Belaouar Khaled Abou El Abass, б) Belaouer Khaled Abou El Abass, в) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, г) Khaled Abou El Abass, д) Khaled Abou El Abbes, е) Khaled Abou El Abes, ж) Khaled Abulabbas Na Oor, з) Mukhtar Balmukhtar, и) Abou Abbes Khaled, й) Belaoua, к) Belaour). Дата на раждане: 1.6.1972 г. Място на раждане: Ghardaia, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: син на Mohamed и Zohra Chemkha“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Mokhtar Belmokhtar (известен също като a) Belaouar Khaled Abou El Abass, б) Belaouer Khaled Abou El Abass, в) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, г) Khaled Abou El Abass, д) Khaled Abou El Abbes, е) Khaled Abou El Abes, ж) Khaled Abulabbas Na Oor, з) Mukhtar Belmukhtar, и) Abou Abbes Khaled, й) Belaoua, к) Belaour). Дата на раждане: 1.6.1972 г. Място на раждане: Ghardaia, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) Син на Mohamed и Zohra Chemkha, б) Действа в Северно Мали. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 11.11.2003 г.“(18) Текстът „Othman Deramchi (известен също като Abou Youssef). Адрес: а) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Италия (предишен адрес от март 2004 г.); б) Piazza Trieste 11, Mortara, Италия (предишен адрес от октомври 2002 г.). Дата на раждане: 7.6.1954 г. Място на раждане: Tighennif, Алжир. Гражданство: алжирско. Национален идентификационен номер: италиански данъчен код: DRMTMN54H07Z301T. Друга информация: а) Освободен от затвор в Италия на 30.7.2008 г.; б) Пребивавал в Алжир от ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Othman Deramchi (известен още като Abou Youssef). Адрес: а) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Италия (предишен адрес от март 2004 г.); б) Piazza Trieste 11, Mortara, Италия (предишен адрес от октомври 2002 г.). Дата на раждане: 7.6.1954 г. Място на раждане: Tighennif, Алжир. Гражданство: алжирско. италиански данъчен код: DRMTMN54H07Z301T. Друга информация: пребивавал в Алжир през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“(19) Текстът „Ali El Heit (известен също като a) Kamel Mohamed, б) Al? Di Roma). Адрес: а) via D. Fringuello 20, Rome, Италия, б) Milan, Италия (домашен). Дата на раждане: a) 20.3.1970 г., б) 30.1.1971 г. (Kamel Mohamed). Място на раждане: Rouiba, Алжир. Друг Ali El Heit (известен също като a) Kamel Mohamed, б) Al? Di Roma). Адрес: а) via D. Fringuello 20, Rome, Италия, б) Milan, Италия (домашен). Дата на раждане: a) 20.3.1970 г., б) 30.1.1971 г. (Kamel Mohamed). Място на раждане: Rouiba, Алжир. Друга информация: осъден на пет години затвор от Съда в Неапол на 19.5.2005 г. Освободен на 5.10.2006 г. Арестуван на 11.8.2006 г. за терористична дейност. От септември 2007 г. е задържан в Италия“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Ali Mohamed El Heit (известен също като a) Kamel Mohamed, б) Al? Di Roma, в) Ali Il Barbuto). Дата на раждане: a) 20.3.1970 г., б) 30.1.1971 г. Място на раждане: Rouiba, Алжир. Адрес: а) via D. Fringuello 20, Rome, Италия, б) 3 via Ajraghi, Milan, Италия (домашен). ?C1 Друга информация: а) Живущ в Алжир към май 2009 г., б) Името на майка му е Hamadche Zoulicha. ? Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“(20) Текстът „Salim Ahmad Salim Hamdan (известен още като: a) Saqr Al-Jaddawi, б) Saqar Al Jadawi, в) Saqar Aljawadi). Адрес: Shari Tunis, Sana'a, Йемен. Дата на раждане: 1965 г. Място на раждане: а) Al-Mukalla, Йемен, б) Al-Mukala, Йемен. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 00385937 (йеменски паспорт). Друга информация: а) адресът е предишен адрес, б) прехвърлен от затвор в САЩ в Йемен през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Salim Ahmad Salim Hamdan (известен още като: a) Saqr Al-Jaddawi, б) Saqar Al Jadawi), в) Saqar Aljawadi, г) Salem Ahmed Salem Hamdam). Адрес: Shari Tunis, Sana'a, Йемен. Дата на раждане: 1965 г. Място на раждане: а) Al-Mukalla, Йемен, б) Al-Mukala, Йемен. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 00385937 (йеменски паспорт). Друга информация: а) адресът е предишен адрес, б) прехвърлен от затвор в САЩ в Йемен през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.“(21) Текстът „Abderrahmane Kifane. Адрес: via S. Biagio 32 или 35, Sant’Anastasia (NA), Италия. Дата на раждане: 7.3.1963 г. Място на раждане: Казабланка, Мароко. Друга информация: осъден на 20 месеца затвор в Италия на 22.7.1995 г. за предоставяне на подкрепа на Въоръжената ислямска група (GIA). Осъден на три години и шест месеца затвор от Апелативния съд в Неапол на 16.3.2004 г. По решение на Върховния съд ще бъде проведен нов процес“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Abderrahmane Kifane. Адрес: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant’Anastasia (NA), Италия. Дата на раждане: 7.3.1963 г. Място на раждане: Казабланка, Мароко. Гражданство: мароканско. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“(22) Текстът „Uthman Omar Mahmoud (известен също като a) Uthman, Al-Samman, б) Uthman, Umar, в) Al-Filistini, г) Abu Qatada, д) Takfiri, Abu Umr, е) Abu Umar, Abu Omar, ж) Umar, Abu Umar, з) Abu Ismail). Дата на раждане: a) 30.12.1960 г., б) 13.12.1960 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г. Друга информация: задържан в ареста в Обединеното кралство до приключването на производството по екстрадицията му (към март 2009 г.)“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Omar Mahmoud Uthman ?C1 (известен също като a) Al-Samman Uthman, б) Umar Uthman, в) Omar Mohammed Othman, ? г) Abu Qatada Al-Filistini, д) Abu Umr Takfiri, е) Abu Omar Abu Umar, ж) Abu Umar Umar з) Abu Ismail). Дата на раждане: a) 30.12.1960 г., б) 13.12.1960 г. Място на раждане: Витлеем, Западният бряг, Палестински територии. Гражданство: йорданско. Адрес: Обединеното кралство (от 1993 г.). Друга информация: Задържан в Обединеното кралство от октомври 2002 г. до март 2005 г. и от август 2005 г. до юни 2008 г. Задържан в Обединеното кралство от декември 2008 г. (към март 2009 г.). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“(23) Текстът „Amran MANSOR (известен също като Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Малайзия; дата на раждане: 25 май 1964 г. място на раждане: Johor, Малайзия; Гражданство: малайзийско; Паспорт №: A 10326821; Национален идентификационен №: 640525-01-5885“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Amran Mansor (известен също като Henry). Адрес: Kg. Sg. Tiram, Johor, Малайзия. Дата на раждане: 25.5.1964 г. Място на раждане: Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт №: A 10326821. Национален идентификационен номер: 640525-01-5885. Друга информация: Освободен от затвора и по сведения се намира в Индонезия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.“(24) Текстът „Noordin Mohammad Top (известен също като Nordin Mohd Top). Адрес: Kg. Sg. Tiram, Johor, Малайзия. Дата на раждане: 11.8.1969 г. Място на раждане: Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт №: A 9775183. Национален идентификационен номер: 690811-10-5873. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Noordin Mohammad Top (известен още като Nordin Mohd Top). Адрес: Kg. Sg. Tiram, Johor, Малайзия. Дата на раждане: 11.8.1969 г. Място на раждане: Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт №: A 9775183. Национален идентификационен номер: 690811-10-5873. Друга информация: потвърдено е, че е починал през септември 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.“(25) Текстът „Djamel Moustfa (известен също като a) Ali Barkani (дата на раждане: 22.8.1973 г.; Място на раждане: Мароко); б) Kalad Belkasam (дата на раждане: 31.12.1979 г.); в) Mostafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г.; Място на раждане: Mascara, Алжир); г) Mostefa Djamel (дата на раждане: 26.9.1973 г.; Място на раждане: Mahdia, Алжир); д) Mustafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г.; Място на раждане: Mascara, Алжир); е) Balkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; Място на раждане: Algiers, Алжир); ж) Bekasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; Място на раждане: Algiers, Алжир); з) Belkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; Място на раждане: Algiers, Алжир); и) Damel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; Място на раждане: Algiers, Алжир); й) Djamal Mostafa, роден на 31 декември 1979 г. в Maskara, Алжир; к) Djamal Mostafa (дата на раждане: 10.6.1982 г.); л) Djamel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; Място на раждане: Maskara, Алжир); м) Djamel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; Място на раждане: Algiers, Алжир); н) Fjamel Moustfa (дата на раждане 28.9.1973 г.; Място на раждане: Tiaret, Алжир); о) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.); п) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; Място на раждане: Mascara, Алжир); р) Mustafa). Адрес: Алжир Дата на раждане: 28.9.1973 г. Място на раждане: Tiaret, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) Име на бащата: Djelalli Moustfa; б) Име на майка: Kadeja Mansore; в) алжирско свидетелство за раждане, издадено на името на Djamel Mostefa, роден на 25.9.1973 г. в Mehdia, провинция Tiaret, Алжир; г) шофьорска книжка № 20645897 (фалшива шофьорска книжка от Дания, издадена на Ali Barkani, 22.8.1973 г. в Мароко); д) в затвор в Германия от август 2006 г. е) Депортиран в Алжир през септември 2007 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Djamel Moustfa (известен също като a) Ali Barkani (дата на раждане: 22.8.1973 г.; място на раждане: Мароко); б) Kalad Belkasam (дата на раждане: 31.12.1979 г.); в) Mostafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Mascara, Алжир); г) Mostefa Djamel (дата на раждане: 26.9.1973 г.; място на раждане: Mahdia, Алжир); д) Mustafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Mascara, Алжир); е) Balkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); ж) Bekasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); з) Belkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); и) Damel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); й) Djamal Mostafa, роден на 31 декември 1979 г. в Mascara, Алжир; к) Djamal Mostafa (дата на раждане: 10.6.1982 г.); л) Djamel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Maskara, Алжир); м) Djamel Mostafa (дата на раждане: a) 31.12.1979 г., б) 22.12.1973 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); н) Fjamel Moustfa (дата на раждане 28.9.1973 г.; място на раждане: Tiaret, Алжир); о) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.); п) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Mascara, Алжир); р) Mustafa). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 28.9.1973 г. Място на раждане: Tiaret, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) Име на бащата: Djelalli Moustfa; б) Име на майката: Kadeja Mansore; в) алжирско свидетелство за раждане, издадено на името на Djamel Mostefa, роден на 25.9.1973 г. в Mehdia, провинция Tiaret, Алжир; г) шофьорска книжка № 20645897 (фалшива шофьорска книжка от Дания, издадена на Ali Barkani, роден на 22.8.1973 г. в Мароко); д) в затвор в Германия от август 2006 г. е) Депортиран в Алжир през септември 2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.“(26) Текстът „Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (известен също като a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, б) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, в) Mubarak Al-Bathali, г) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, д) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, е) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Адрес: област Al-Salibekhat, Кувейт. Дата на раждане: 1.10.1961 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: 101856740 (кувейтски паспорт, издаден на 12.5.2005 г., изтекъл на 11.5.2007 г.)“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (известен също като a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, б) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, в) Mubarak Al-Bathali, г) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, д) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, ?C1 е) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, ж) Abu Abdulrahman). ? Адрес: област Al-Salibekhat, Кувейт. Дата на раждане: 1.10.1961 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: а) 101856740 (кувейтски паспорт, издаден на 12.5.2005 г., изтекъл на 11.5.2007 г.), б) 002955916 (кувейтски паспорт). Национален идентификационен номер: 261122400761 (Кувейт). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 16.1.2008 г.“(27) Текстът „Yacine Ahmed Nacer (известен също като Yacine Di Annaba). Дата на раждане: 2.12.1967 г. Място на раждане: Annaba, Алжир. Адрес: а) rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Алжир, б) vicolo Duchessa, 16 — Naples, Италия, в) via Genova, 121 — Naples, Италия (домашен). Друга информация: осъден на пет години затвор от Съда в Неапол на 19.5.2005 г. Арестуван във Франция на 5.7.2005 г. и екстрадиран в Италия на 27.8.2005 г. От септември 2007 г. е задържан“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:„Yacine Ahmed Nacer (известен също като a) Yacine Di Annaba, б) Il Lungo, в) Naslano). Дата на раждане: 2.12.1967 г. Място на раждане: Annaba, Алжир. Адрес: а) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Алжир, б) vicolo Duchessa 16, Naples, Италия, в) via Genova 121, Naples, Италия (домашен), г) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Италия ?C1 Друга информация: а) Живущ в Алжир към май 2009 г., б) Името на баща му е Ahmed Nacer Abderrahmane, името на майка му е Hafsi Mabrouka. ? Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“


_________________________


Untitled Page