Glitnir hf - Обявяване на допълнителните теми за обсъждане по време на събранието на кредиторите (2012/C 15/04)

Обн. C ОВ. бр.15 от 18 Януари 2012г.

На 31 януари 2012 г., вторник, в 10,00 сутринта в Grand Hotel Reykjavik, Sigtuni 38, Reykjavik, Исландия, се свиква събрание на кредиторите на Glitnir hf., рег. № 550500-3530, с адрес: Soltun 26, Reykjavik, Исландия. Събранието на кредиторите беше насрочено на предишното събрание на кредиторите на Glitnir hf., състояло се на 31 август 2011 г.


Освен обичайните въпроси по време на предвиденото за 31 януари 2012 г., събрание, ще бъде разгледано предложение за плащане към привилигерованите кредитори вследствие на производството по ликвидация на Glitnir hf. Писмо с информация за предложението ще бъде изпратено до всички кредитори. Допълнителна информация за предложеното плащане е публикувана в раздела с ограничен достъп за кредитори на уебсайта на Glitnir - http://www.glitnirbank.com


Ако не бъдат повдигнати възражения срещу предложеното плащане за привилигерованите кредитори до края на горепосоченото заседание на 31 януари 2012, привилигерованите кредитори могат да очакват плащането да бъде извършено в съответствие с предложението до 29 февруари 2012 г. Плащанията съставляват окончателно плащане за съответните кредитори, независимо дали плащането се извършва пряко към въпросния кредитор или към доверителни сметки.


Съгласно втори параграф на член 128 от исландския Закон № 21/1991 за несъстоятелността и др. кредиторите губят правото си да представят възражения срещу предложеното плащане, ако не ги представят най-късно до края на горепосоченото събрание. Ако в този срок не бъдат представени възражения срещу предложението, плащането ще се счита за окончателно одобрено.


Всички кредитори с вземания от Glitnir hf. имат право да присъстват на събранието. Допълнителна информация може да се намери на уебсайта на Glitnir - http://www.glitnirbank.com


На вниманието на Ликвидационния съвет на Glitnir hf Steinunn GUDBJARTSDOTTIR, адвокат от Върховния съд, Pall EIRIKSSON, адвокат от Районния съд.


2012-C015-04Untitled Page