Дело C-13/11 Определение на председателя на Съда от 25 ноември 2011 г. (преюдициално запитване от Tribunal da Rela??o de Guimar?es — Португалия) — Maria das Dores Meira da Silva/Zurich — Companhia de Seguros SA

Обн. C ОВ. бр.73 от 10 Март 2012г.

2012/C 73/45

Език на производството: португалски 1


Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


_________________________

1 ОВ C 95, 26.3.2011 г.


Untitled Page