ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

Обн. C ОВ. бр.121 от 26 Април 2012г.

2012/C 121/10


Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание EPSO/AD/232/12 — началник-отдел (AD 12) с български език в областта на писмените юридически преводи

Обявлението за конкурса е публикувано само на български език в Официален вестник C 121 A от 26 април 2012 г.

Повече информация е публикувана на уебсайта на EPSO: http://eu-careers.euBG


Untitled Page