Избор на председатели на съставите, състоящи се от трима съдии

Обн. C ОВ. бр.366 от 24 Ноември 2012г.

2012/C 366/06


На събрание от 11 октомври 2012 г. на основание на член 16, първа алинея от Статута на Съда на Европейския съюз съдиите на Съда избраха г-жа Berger за председател на шести състав, г-н Arestis за председател на седми състав, г-н Jarasiunas за председател на осми състав, г-н Malenovsky за председател на девети състав и г-н Rosas за председател на десети състав за период от една година, който изтича на 6 октомври 2013 г.


Untitled Page