Разпределение на съдиите в съставите, състоящи се от петима съдии

Обн. C ОВ. бр.366 от 24 Ноември 2012г.

2012/C 366/07


На събрание от 11 октомври 2012 г. Съдът реши да разпредели съдиите в съставите, състоящи се от петима съдии, по следния начин:


Първи състав

г-н Tizzano, председател,

г-н Borg Barthet, г-н Levits, г-н Kasel и г-жа Berger, съдии


Втори състав

г-жа Silva de Lapuerta, председател,

г-н Arestis, Bonichot, г-н Арабаджиев и г-н Cruz Vilaca, съдии


Трети състав

г-н Ilesic, председател,

г-н O Caoimh, г-жа Toader, г-н Jarasiunas и г-н Fernlund, съдии


Четвърти състав

г-н Bay Larsen, председател,

г-н Malenovsky, г-н Lohmus, г-н Safjan и г-жа Prechal, съдии


Пети състав

г-н von Danwitz, председател,

г-н Rosas, г-н Juhasz, Svaby и г-н Vajda, съдии


Untitled Page