Разпределение на съдиите в съставите, състоящи се от трима съдии

Обн. C ОВ. бр.366 от 24 Ноември 2012г.

2012/C 366/08


На събрание от 12 октомври 2012 г. Съдът реши да разпредели съдиите в съставите, състоящи се от трима съдии, по следния начин:


Шести състав

г-жа Berger, председател,

г-н Borg Barthet, г-н Levits и г-н Kasel, съдии


Седми състав

г-н Arestis, председател,

г-н Bonichot, г-н Арабаджиев и г-н da Cruz Vilaca, съдии


Осми състав

г-н Jarasiunas, председател,

г-н O Caoimh, г-жа Toader и г-н Fernlund, съдии


Девети състав

г-н Malenovsky, председател,

г-н Lohmus, г-н Safjan и г-жа Prechal, съдии


Десети състав

г-н Rosas, председател,

г-н Juhasz, г-н Svaby и г-н Vajda, съдии


Untitled Page