Списъци, изготвени за определяне на членовете на съдебните състави

Обн. C ОВ. бр.366 от 24 Ноември 2012г.

2012/C 366/09


На събрание от 11 октомври 2012 г. Съдът изготви списък за определяне на членовете на големия състав, както следва:

г-н Rosas

г-н Vajda

г-н Juhasz

г-н da Cruz Vilaca

г-н Arestis

г-н Fernlund

г-н Borg Barthet

г-н Jarasiunas

г-н Malenovsky

г-жа Prechal

г-н Lohmus

г-жа Berger

г-н Levits

г-н Svaby

г-н O Caoimh

г-н Safjan

г-н Bonichot

г-н Kasel

г-н Арабаджиев

г-жа Toader


На събрание от 11 октомври 2012 г. Съдът изготви списъците за определяне на членовете на съставите, състоящи се от петима съдии, както следва:


Първи състав:

г-н Borg Barthet

г-жа Berger

г-н Levits

г-н Kasel


Втори състав:

г-н Arestis

г-н da Cruz Vilaca

г-н Bonichot

г-н Арабаджиев


Трети състав:

г-н O Caoimh

г-н Fernlund

г-жа Toader

г-н Jarasiunas


Четвърти състав:

г-н Malenovsky

г-жа Prechal

г-н Lohmus

г-н Safjan


Пети състав:

г-н Rosas

г-н Vajda

г-н Juhasz

г-н Svaby


На събрание от 12 октомври 2012 г. Съдът изготви списъците за определяне на членовете на съставите, състоящи се от трима съдии, както следва:


Шести състав

г-н Borg Barthet

г-н Levits

г-н Kasel


Седми състав

г-н Bonichot

г-н Арабаджиев

г-н da Cruz Vilaca


Осми състав

г-н O Caoimh

г-жа Toader

г-н Fernlund


Девети състав

г-н Lohmus

г-н Safjan

г-жа Prechal


Десети състав

г-н Juhasz

г-н Svaby

г-н Vajda


Untitled Page