Информация за влизането в сила на Споразумението за подновяване на Споразумението за научно- технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия

Обн. L ОВ. бр.335 от 7 Декември 2012г.

Споразумението за подновяване на Споразумението за научно-технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия, подписано на 19 януари 2004 г. 1, влезе в сила на 30 октомври 2012 г. в съответствие с член ХII.1 от него. Подновяването на Споразумението за допълнителен период от пет години, в съответствие с член ХII.2 от него, поражда действие от 8 август 2012 г.


_________________________

1 ОВ L 295, 11.11.2005 г., стр. 38.


Untitled Page