ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

Обн. C ОВ. бр.384 от 13 Декември 2012г.

2012/C 384/12


Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следния конкурс на общо основание:

EPSO/AST/125/12 - Асистенти (AST 3) в следните области:


1. Одит


2. Финанси/Счетоводство


3. Икономика/Статистика


Обявлението за конкурсите е публикувано на 23 езика в Официален вестник, серия C 384 A, от 6 декември 2012 г.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/


Untitled Page