Състав на Съда на ЕАСТ Назначение на секретар на Съда на ЕАСТ

Обн. C ОВ. бр.384 от 13 Декември 2012г.

2012/C 384/13


Г-н Gunnar Selvik бе назначен за секретар на Съда на ЕАСТ съгласно член 9 от протокол 5 към Споразумението за надзор и съд за периода от 1 септември 2012 г. до 31 август 2015 г. на мястото на г-н Skuli Magnusson.


Untitled Page