Покана за проектни предложения в областта на енергетиката по програмата Интелигентна енергия — Европа (Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB L 310, 9.11.2006 г., стр. 15)

Обн. C ОВ. бр.390 от 18 Декември 2012г.

2012/C 390/13


Изпълнителна агенция за конкурентност и нововъведения (EACI) обявява покана за проектни предложения по работната програма Интелигентна енергия — Европа за 2013. Поканата за участие е с краен срок до 8 май 2013 за всички видове дейности, с изключение на инициативата „Build Up Skills“ за която сроковете са различни.


Информация относно условията на поканата, както и ръководство за изготвяне на проектопредложенията, могат да бъдат намерени на адрес:


http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm


Може да се свържете с бюрото за помощ на програмата Интелигентна енергия — Европа на:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htmBG


Untitled Page