Известие относно временното прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на Руската федерация във връзка със запазването на ангажиментите в областта на търговията с услуги, съдържащи се в действащото Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕС—Русия

Обн. L ОВ. бр.349 от 19 Декември 2012г.

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на Руската федерация във връзка със запазването на ангажиментите в областта на търговията с услуги, съдържащи се в действащото Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕС—Русия 1, подписано в Женева на 16 декември 2011 г., се прилага временно от 22 август 2012 г. по силата на присъединяването на Руската федерация към СТО на тази дата.


_________________________

1 ОВ L 57, 29.2.2012 г., стр. 44.


Untitled Page