Известие относно временно прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Руската федерация във връзка с въвеждането или увеличението на износните мита върху суровините

Обн. L ОВ. бр.349 от 19 Декември 2012г.

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Руската федерация във връзка с въвеждането или увеличението на износните мита върху суровините 1, подписано в Женева на 16 декември 2011 г., се прилага временно от 22 август 2012 г. по силата на присъединяването на Руската федерация към СТО на тази дата.


_________________________

1 ОВ L 57, 29.2.2012 г., стр. 53.


Untitled Page