Известие относно временно прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Руската федерация за управлението на тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на дървен материал от Руската федерация за Европейския съюз, и на Протокола между Европейския съюз и правителството на Руската федерация относно техническите условия и ред в съответствие с посоченото споразумение

Обн. L ОВ. бр.349 от 19 Декември 2012г.

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Руската федерация за управлението на тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на дървен материал от Руската федерация за Европейския съюз, и на Протокола между Европейския съюз и правителството на Руската федерация относно техническите условия и ред в съответствие с посоченото споразумение 1, подписано в Женева на 16 декември 2011 г., се прилага временно от 22 август 2012 г. по силата на присъединяването на Руската федерация към СТО на тази дата.


___________


_________________________

1 ОВ L 57, 29.2.2012 г., стр. 3.


Untitled Page