Известие относно временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Руската федерация за търговията с части и компоненти за моторни превозни средства между Европейския съюз и Руската федерация

Обн. L ОВ. бр.349 от 19 Декември 2012г.

Споразумението между Европейския съюз и правителството на Руската федерация за търговията с части и компоненти за моторни превозни средства между Европейския съюз и Руската федерация 1, подписано в Женева на 16 декември 2011 г., се прилага временно от 22 август 2012 г. по силата на присъединяването на Руската федерация към СТО на тази дата.


_________________________

1 ОВ L 57, 29.2.2012 г., стр. 15.


Untitled Page