Определяне на състава, на който се възлагат делата, посочени в членове 193 и 194 от Процедурния правилник на Съда

Обн. C ОВ. бр.9 от 12 Януари 2013г.

2013/C 9/03

На събранието си, проведено на 6 ноември 2012 г., Съдът определи за период от година, до 6 октомври 2013 г. IV състав за състав, на който в съответствие с член 191 от Процедурния правилник на Съда се възлагат делата, посочени в членове 193 и 194 от Правилника.


Untitled Page