Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1): 3,50 % на 1 януари 2007 г. Обменен курс на еурото (2)4 януари 2007 г.
(1) Обменен курс, прилаган при последната операция, извършена преди посочения ден. В случай на предлагане при

променлив курс, означава лихвата и маргиналната лихва.

(2) Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.C200700201


Untitled Page