1 2 3 4 5 6
18. Обща политика, външна политика и политика на сигурност ( 0 структури и 534 документа )
АКТ НА СЪВЕТА от 29 май 2000 за създаване на Конвенция за взаимна помощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз, в съответствие с член 34 от Договора за Европейски съюз
ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ за търговия и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Република Казахстан от друга
ДЕЛЕГИРАНО РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 8 февруари 2012 година за изменение на приложение III към Решение № 1080/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции...
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Европейската общност и Ислямска република Пакистан относно търговските спогодби за достъп до пазара на текстилни продукти
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Европейската общност и Република Индия относно търговските спогодби за достъп до пазара на текстилни продукти
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2003/293/ОВПС НА СЪВЕТА от 30 март 2004 година относно възобновяване на мерките в подкрепа на ефективно въвеждане на мандата на Международния трибунал за престъпления в Бивша Югославия (МТПБЮ)
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2003/366/ОВППС НА СЪВЕТА от 19 май 2003 година за изменение на Обща позиция 2002/400/ОВППС относно временното приемане на някои палестинци от държавите-членки на Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2003/444/ОВППС НА СЪВЕТА от 16 юни 2003 година относно Международния наказателен съд
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2003/468/ОВППС НА СЪВЕТА от 23 юни 2003 година относно контрола на посредничеството за разпространение на оръжие
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2003/495/ОВППС НА СЪВЕТА от 7 юли 2003 година относно Ирак и за отмяна на Общи позиции 96/741/ ОВППС и 2002/599/ ОВППС
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2003/735/ОВППС НА СЪВЕТА от 13 октомври 2003 година за изменение на Обща позиция 2003/495/ОВППС относно Ирак
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2003/805 ОВППС НА СЪВЕТА от 17 ноември 2003 година относно уеднаквяване и засилване на военните споразумения в областта на неразпространение на оръжия за масово поразяване и средствата за доставяне
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2004/161/ОВППС НА СЪВЕТА от 19 февруари 2004 година за подновяване на ограничителните мерки срещу Зимбабве
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2004/179/ОПОВС НА СЪВЕТА от 23 февруари 2004 година за ограничителни мерки срещу управлението на Транснистрийския регион на Република Молдова
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2004/487/ОВПС НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2004/493/ОВППС НА СЪВЕТА от 17 май 2004 година за изменение на Обща позиция 2002/400/ОВППС относно временното приемане на някои палестинци от държави-членки на Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2004/553/ОВППС НА СЪВЕТА от 19 юли 2004 година за изменение на Обща позиция 2003/495/ОВППС относно Ирак
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2004/622/ОВППС НА СЪВЕТА от 26 август 2004 година за изменение на Обща позиция 2004/179/ОВППС за ограничителни мерки срещу управлението на Транснистрийския регион на Република Молдова
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2004/694/ОВППС НА СЪВЕТА от 11 октомври 2004 година за по-нататъшните мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния наказателен съд за бивша Югославия (МНСЮ)
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2004/698/ОВППС НА СЪВЕТА от 14 октомври 2004 година относно прекратяването на ограничителните мерки срещу Либия
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2004/748/ОВППС НА СЪВЕТА от 2 ноември 2004 години относно временното приемане на някои палестинци от държави-членки на Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2004/902/ОВППС НА СЪВЕТА от 22 декември 2004 година за удължаване на срока на Обща позиция 2004/137/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Либерия
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2005/147/ОВППС НА СЪВЕТА от 21 февруари 2005 година за удължаване действието и за изменение на Обща позиция 2004/179/ОВППС за ограничителни мерки срещу управлението на Транснистрийския регион на Република Молдова
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2005/227/ОВППС НА СЪВЕТА от 16 март 2005 година относно възобновяване на мерките в подкрепа на ефективно въвеждане на мандата на Международния Трибунал за престъпленията в бивша Югославия (МТПЮ)
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2005/304/ОВППС НА СЪВЕТА от 12 април 2005 година относно предотвратяване, управление и разрешаване на конфликти в Африка и за отмяна на Обща позиция 2004/85/ОВППС
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2005/329/ОВППС НА СЪВЕТА от 25 април 2005 година във връзка с Конференция за преразглеждане на страните по Договора за неразпространение на ядрените оръжия
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2005/411/ОВППС НА СЪВЕТА от 30 май 2005 година относно ограничителни мерки срещу Судан, и за отмяна на Обща позиция 2004/31 ОВППС
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2005/440/ОВППС НА СЪВЕТА от 13 юни 2005 година относно ограничителните мерки срещу Демократична република Конго и за отмяна на Обща позиция 2002/829/ОВППС
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2005/689/ОВППС НА СЪВЕТА от 6 октомври 2005 година за удължаване срока на действие на Обща позиция 2004/694/ОППВС за по-нататъшните мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния наказателен съд за Бивша Югославия (...
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2005/69/ПВР НА СЪВЕТА от 24 февруари 2005 година за обмен на данни с Интерпол
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2005/792/ОВППС НА СЪВЕТА от 14 ноември 2005 година относно ограничителни мерки по отношение на Узбекистан
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2005/793/ОВППС НА СЪВЕТА от 14 ноември 2005 година относно временното приемане на някои палестинци от държавите-членки на Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2005/888/ОВППС НА СЪВЕТА от 12 декември 2005 гoдина относно приемането на специфични ограничителни мерки спрямо някои лица, заподозрени в участие в убийството на бившия ливански министър-председател г-н Рафик Харири
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2006/30/ОВППС НА СЪВЕТА от 23 януари 2006 година за преразглеждане и допълнение на ограничителните мерки, наложени срещу Кот Д'Ивоар
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2006/31/ОВППС НА СЪВЕТА от 23 януари 2006 година за подновяване на ограничителните мерки, наложени срещу Либерия
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2006/50/ОВППС НА СЪВЕТА от 30 януари 2006 година за удължаване срока на действие и за изменение на Обща позиция 2004/133/ОВППС относно ограничителните мерки, наложени срещу екстремистите в Бившата югославска република Македония (БЮРМ)
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2006/51/ОВППС НА СЪВЕТА от 30 януари 2006 година за подновяване на ограничителните мерки срещу Зимбабве
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2006/95/ОВППС НА СЪВЕТА от 14 февруари 2006 година за подновяване на ограничителни мерки срещу управлението на Транснистрийския регион на Република Молдова
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/150/ОВППС НА СЪВЕТА от 5 март 2007 година за подновяване на мерките в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния наказателен съд за бивша Югославия (МНСЮ)
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/173/ОВППС НА СЪВЕТА от 19 март 2007 година относно подновяване на ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/246/ОВППС НА СЪВЕТА от 23 април 2007 г. за изменение на Обща позиция 2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/248/ОВППС НА СЪВЕТА от 23 април 2007 г. за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/338/ОВППС НА СЪВЕТА от 14 май 2007 година за подновяване на някои ограничителни мерки по отношение на Узбекистан
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/400/ОВППС НА СЪВЕТА от 11 юни 2007 година за прекратяване на някои ограничителни мерки, наложени на Либерия
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/635/ОВППС НА СЪВЕТА от 1 октомври 2007 година за удължаванесрока на Обща позиция 2004/694/ОВППС за по-нататъшни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ)
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/705/ОВППС НА СЪВЕТА от 30 октомври 2007 година относно временното приемане на някои палестинци от държави-членки на Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/761/ОВППС НА СЪВЕТА от 22 ноември 2007 година за подновяване на ограничителните мерки, наложени на Кот д’Ивоар
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/762/ОВППС на Съвета от 22 ноември 2007 година относно участието на Европейския съюз в Организацията за развитие на енергетиката на Корейския полуостров (KEDO)
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/86/ОВППС НА СЪВЕТА от 7 февруари 2007 година за удължаване на срока на действие и за изменение на Обща позиция 2004/133/ОВППС относно ограничителни мерки срещу екстремистите в Бившата югославска република Македония
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/92/ОВППС НА СЪВЕТА от 12 февруари 2007 година за подновяване на ограничителните мерки, наложени на Кот д'Ивоар
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/93/ОВППС НА СЪВЕТА от 12 февруари 2007 година за изменение и подновяване на Обща позиция 2004/137/ОВППС относно ограничителните мерки, наложени срещу Либерия
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/94/ОВППС НА СЪВЕТА от 12 февруари 2007 година за изменение на Обща позиция 2002/960/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сомалия
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА 2003/140/ОВППС от 27 февруари 2003 година относно изключения към ограничителните мерки, наложени с Обща позиция 2002/402/ОВППС
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА 2007/391/ОВППС от 7 юни 2007 година за изменение на Обща позиция 2002/960/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сомалия
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА oт 29 юни 2000 година относно помощта на ЕС за мирния процес на ОАЕ между Етиопия и Еритрия
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА от 10 декември 2002 година относно ограничителните мерки срещу Сомалия
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА от 10 ноември 2000 година за поддържане на специални ограничителни мерки, насочени срещу г-н Милошевич и лицата, свързани с него
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА от 21 май 2002 година относно временното приемане на някои палестинци от държави-членки на Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА от 22 октомври 1999 година относно подкрепата на демократичните сили на Съюзна република Югославия (СРЮ)
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА от 23 юли 2001 година относно борбата с разпространението на балистични ракети
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА от 24 януари 2000 година за изменение и допълнение на Обща позиция 1999/318/ОВППС относно допълнителни ограничителни мерки срещу Съюзна република Югославия (СРЮ)
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА от 26 февруари 2001 година за изменение на Обща позиция 2000/696/ОВППС за поддържане на специални ограничителни мерки, насочени срещу г-н Милошевич и лицата, свързани с него, и за отмяна на Обща позиция 98/725/ОВППС
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА от 27 декември 2001 година за борба с тероризма
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА от 27 декември 2001 година за прилагането на специални мерки за борба с тероризма
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА от 27 май 2002 година относно някои ограничителни мерки по отношение на Осама бин Ладен, членове на организацията Ал Кайда и талибаните и други свързани с тях лица, групировки и формирования, и за отмяна на Общи позиции 96/746/ОВ...
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА от 29 октомври 2001 година относно борбата с незаконния трафик на "конфликтни диаманти" като принос в предотвратяването и разрешаването на конфликти
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА от 29 юли 1999 година относно приноса на Европейския съюз към подпомагането за скорошно влизане в сила на Договора за пълна забрана на ядрените опити (CTBT)
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА от 3 септември 1999 година за изменение на Обща позиция 1999/273/ОВППС относно забрана за доставка и продажба на нефт и нефтени продукти на Съюзна република Югославия (СРЮ) и Обща позиция 1999/318/ОВППС относно допълнителни огран...
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА от 31 януари 2000 година за предложения протокол срещу незаконното производство и пренасяне на огнестрелни оръжия, части и компоненти за тях и техните амуниции, допълващ Конвенцията на ООН срещу трансграничната организирана прест...
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА от 8 октомври 2001 година за изменение на Обща позиция 96/184/ОВППС относно износа на оръжие към бивша Югославия и Обща позиция 98/240/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Съюзна република Югославия
ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА от 9 октомври 2000 година за подкрепа на демократична СРЮ и незабавно отменяне на някои ограничителни мерки
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 10 май 1999 година относно допълнителни ограничителни мерки срещу Съюзна република Югославия, приета от Съвета на основание член 15 от Договора за Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 17 май 1999 година за напредъка относно правно обвързващ протокол, който да допринесе за спазването на Конвенция по биологичното и токсично оръжие (КБТО) и с оглед на успешното приключване на основната дейност на ad hoc групата до края ...
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 17 май 1999 година относно пакт за стабилност за Югоизточна Европа, приета от Съвета на основание член 15 Договора за Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 17 март 1997 година относно прилагането на ограничителни мерки срещу лицата, извършили насилствени действия при инцидентите в Mostar на 10 февруари 1997 година, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 18 септември 1995 година относно ослепяващи лазери, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 19 март 1998 година относно ограничителните мерки срещу Съюзна република Югославия, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 19 септември 1995 година относно отлагане преустановяването на някои ограничения при търговията със Съюзна република Югославия (Сърбия и Черна гора), определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 2 декември 1996 година относно Куба, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 2 октомври 1995 година относно Ангола, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 2 юни 1997 година относно Албания, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 20 ноември 1995 година относно Нигерия, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 25 май 1998 година относно правата на човека, демократичните принципи, правовата държава и доброто управление на публичните дейности в Африка, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 25 юни 1996 година относно Източен Тимор, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 26 октомври 1998 година относно приноса на Европейския съюз за неразпространение на ядрено оръжие и изграждането на доверие в района на Южна Азия, определена от Съвета въз основа на член J.2 от Договора за Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 26 февруари 1996 година относно износа на оръжия към бивша Югославия, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 28 април 1995 година относно отлагане преустановяването на някои ограничения при търговията със Съюзна република Югославия (Сърбия и Черна гора), определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 29 юни 1998 година относно Сиера Леоне, определена от Съвета въз основа на член J.2 от Договора за Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 4 декември 1995 година относно преустановяване ограниченията при търговията със Съюзна република Югославия (Сърбия и Черна гора) и с босненските сърби, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 7 май 1998 година относно замразяването на фондове, държани в чужбина от правителствата на Съюзна република Югославия и Сърбия, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 7 юли 1995 година относно отлагане преустановяването на някои ограничения при търговията със Съюзна република Югославия (Сърбия и Черна гора)определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 12 юни 2007 година относно обмена на информация за отвличания с терористична цел
РАЗМЯНА НА ПИСМА относно удължаване срока на действие на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и индонезийското правителство относно задачите, статута, привилегиите и имунитета на мисия за наблюдение на Европейския съюз ...
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2005/222/ ПВР НА СЪВЕТА от 24 февруари 2005 година относно атаките срещу информационните системи
РЕГЛАМЕНТ (EO) №1207/2005 НА КОМИСИЯТА от 27 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета относно специфичните ограничителни мерки за борбата с тероризма, насочени срещу определени лица и организации
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1450/2005 НА КОМИСИЯТА от 5 септември 2005 година за изменение на приложение V към Регламент (EО) № 1210/2003 на Съвета относно ограничаване на икономическите и финансовите отношения с Ирак
РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 1277/2004 НА КОМИСИЯТА от 12 юли 2004 година за изменение за 37-ми път на Регламент (EO) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически и юридически лица, свързани с Осама ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 1489/2004 НА КОМИСИЯТА от 20 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 234/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Либерия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1030/2003
РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 1516/2004 НА КОМИСИЯТА от 25 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 131/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Судан
РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 1728/2004НА КОМИСИЯТА от 1 октомври 2004 година за изменение за 38-ми път на Регламент (EO) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически и юридически лица, свързани с Оса...
1 2 3 4 5 6