1
Конвенции ( 0 структури и 28 документа )
БРЮКСЕЛСКА КОНВЕНЦИЯ ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 1968 ОТНОСНО ПОДВЕДОМСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО И ТЪРГОВСКОТО ПРАВО
Европейска социална харта
КОНВЕНЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
КОНВЕНЦИЯ за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан
КОНВЕНЦИЯ ЗА БЪДЕЩОТО МНОГОСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА РИБОЛОВА В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН
КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА МОРСКАТА СРЕДА В СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ АТЛАНТИК
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАЛЕКОМИГРИРАЩИТЕ РИБНИ ЗАПАСИ В ЗАПАДНИЯ И ЦЕНТРАЛНИЯ ТИХИ ОКЕАН
КОНВЕНЦИЯ за опазване и управление на рибните ресурси в открито море в южната част на Тихия океан - Депозиране на инструмента за одобрение от страна на Европейския съюз
КОНВЕНЦИЯ за опазване и управление на рибните ресурси в Югоизточния Атлантически океан
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА АЛПИТЕ (АЛПИЙСКА КОНВЕНЦИЯ)
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВАТА ЕВРОПЕЙСКА ФЛОРА И ФАУНА И ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖИВИТЕ МОРСКИ РЕСУРСИ НА АНТАРКТИКА
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МИГРИРАЩИТЕ ВИДОВЕ ДИВИ ЖИВОТНИ ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЬОМГАТА В СЕВЕРНИЯ АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПЕРАТИВНО УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ ЯДРЕНА АВАРИЯ
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТУТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
КОНВЕНЦИЯ ЗА ПОМОЩ В СЛУЧАЙ НА ЯДРЕНА АВАРИЯ ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЙНА ОБСТАНОВКА
КОНВЕНЦИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКА ФАРМАКОПЕЯ
КОНВЕНЦИЯ за риболова и опазването на живите морски ресурси в Балтийско море и Белтите
КОНВЕНЦИЯ за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния
Конвенция за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическата риба тон, създадена с Конвенцията от 1949 г. между Съединените американски щати и Република Коста Рика (Конвенция от Антигуа)
КОНВЕНЦИЯ изготвена въз основа на член К.3. от Договора за Европейския съюз, относно екстрадиция между държавите-членки на Европейския съюз
КОНВЕНЦИЯ между Федерална република Германия и Чешката и Словашката федеративна република и Европейската Икономическа Общност за Международна комисия за опазването на река Елба
КОНВЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО МОРСКО ПРАВО
КОНВЕНЦИЯ ОТНОСНО ИНФОРМАЦИОННО И ЗАКОНОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТНОСНО “УСЛУГИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО”
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С КОРАБНО ГОРИВО ОТ 2001 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РИБАТА ТОН В АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
1